Rugăciunea lui Iisus: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} {{spirituality}} The '''Jesus Prayer''', also called the '''''Prayer of the Heart''''', the '''''Prayer of a Single Thought''''', or simply '''''The Prayer''''', is ...)
 
m (diacritice noi (cu virgulă))
 
(Nu s-au afișat 14 versiuni intermediare efectuate de alți 7 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{spiritualitate}}
 +
'''Rugăciunea lui Iisus''', numită și '''Rugăciunea inimii''' sau '''Rugăciunea minții''', este o [[rugăciune]] scurtă, simplă care a fost folosită, predată și comentată pe scară largă de-a lungul veacurilor de creștinismul răsăritean. Forma exactă a rugăciunii s-a modificat adeseori între forma cea mai scurtă, cum este "Doamne, miluiește-mă"  și forma extinsă: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul."
 +
Formele cele mai folosite la [[Muntele Athos]] sunt "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine" și "Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă" . Rugăciunea aceasta este folosită îndeosebi în practica spirituală cunoscută sub numele de [[isihasm]].
  
{{spirituality}}
+
Pentru ortodocși este una dintre cele mai profunde și mistice rugăciuni, dar ea este și foarte practică, deoarece prin scurtimea și repetarea ei ordonează mintea și o ține mai ușor în rugăciune; este adesea repetată atât de mult cât poate fiecare ca parte componentă a exercițiului [[ascetism|ascetic]] personal. Există unele texte [[Biserica Romano-Catolică|Romano-Catolice]] despre acest subiect, dar folosirea ei nu a atins niciodată cinstea, popularitatea și înțelesurile de care se bucură în Biserica Răsăritului. Există însă o variantă mult mai elaborată, cunoscută unor romano-catolici sub același nume: "O, Iisuse al meu, iartă-ne nouă păcatele, mântuiește-ne de focul iadului, și du-ne sufletele în rai, în special ale celor care au mai multă nevoie de mila Ta".
The '''Jesus Prayer''', also called the '''''Prayer of the Heart''''', the '''''Prayer of a Single Thought''''', or simply '''''The Prayer''''', is a short, simple prayer that has been widely used, taught and discussed throughout the history of [[Eastern Christianity]]. The exact words of the prayer have varied, from a simple form such as [[Kyrie eleison|"Lord, have mercy"]] to an extended form:
 
:"Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner." 
 
The form most in use on [[Mount Athos]] is "[[Lord]] Jesus Christ, Son of God, have mercy on me." It is particularly used in the practice of the spiritual life known as [[hesychasm]].
 
  
It is, for the Orthodox, one of the most profound and mystical prayers and is often repeated endlessly as part of a personal [[asceticism|ascetic]] practice. There have been a number of [[Roman Catholic Church|Roman Catholic]] texts on the subject, but its usage has never achieved the same degree of devotion as in the Eastern Church. A more elaborate version known to some Roman Catholics by the same name goes: "O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of Hell, and lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy."
+
Cel mai bine este explicată rugăciunea aceasta prin [[parabola vameșului și fariseului]]; în care [[farisei|fariseu]]l demonstrează cum nu trebuie făcută rugăciunea, exclamând: "Îți mulțumesc Doamne că nu sunt ca vameșul acesta.", în timp ce vameșul, în [[smerenia]] sa, se roagă corect: "Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul" (sau: "Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului" - [[Evanghelia după Luca|Luca]] 18:10-14). Şi așa cum este scris în [[Evanghelie|Evanghelii]], [[Apostolul Petru|Petru]] a strigat în timp ce se scufunda în apa mării: "Doamne, scapă-mă" [[Evanghelia după Matei|Matei]] 14:30 [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=14]).
  
The prayer is most reflective of the lesson taught by the parable of the [[Publican and the Pharisee]]; in which the Pharisee demonstrates the improper way to pray by exclaiming, "Thank you Lord that I am not like the Publican." While the Publican in humility prays correctly "Lord have mercy on me, the sinner" ([[Gospel of Luke|Luke]] 18:10-14). And likewise in the [[Gospel]]s, [[Apostle Peter|Peter]] crying out as he sank into the sea, "Lord, save me."
+
În [[tradiție|tradiția]] ortodoxă rugăciunea este spusă repetat, la început cu voce, mai târziu cu voce joasă sau în minte, adesea cu ajutorul unui [[șirag de mătănii]]. Poate fi însoțită de [[metanie|metanii]] și de [[semnul crucii]]. În această formă este utilizată ca mijloc de dobândire a [[pocăință|căinței]] și ca mijloc de dobândire a [[smerenia|smereniei]]; de aceea adeseori este adăugat cuvântul "păcătosul" deoarece atunci când omul stă la rugăciune în fața lui Dumnezeu nu este alt [[păcat|păcătos]] în afara celui care se roagă.
  
In the Orthodox [[tradition]] the prayer is said or prayed repeatedly, often with the aid of a [[prayer rope]]. It may be accompanied by [[prostration]]s and the [[sign of the cross]]. As such, it is used as a means of finding contrition and as a means of bringing about humility in the individual; hence the words "the sinner" are sometimes added as if no other sinner existed but the person praying (though there is no indefinite article in Greek, thus leading to some controversy about whether the translation in English should be "the sinner" or "a sinner").
+
[[Monahism|Monahii]] au adesea secvențe lungi de rugăciune, spunând-o de mii de ori (minute sau ore în șir) noaptea ca parte componentă a programului lor, și cu ajutorul unui părinte duhovnicesc experimentat ca îndrumător; ultimul scop al practicantului este să-și "interiorizeze" rugăciunea, astfel încât această să fie neîncetată, împlinind astfel cuvântul Sfântului [[Apostolul Pavel|Pavel]] din scrisoarea către Tesalonicieni: "rugați-vă neîncetat" (1Tesalonicieni 5:17). Folosirea Rugăciunii lui Iisus în acest fel este subiectul unei cărți rusești clasice: ''[[Pelerinul Rus]]''. Pentru mulți practicanți, după o vreme, rugăciunea lui Iisus "coboară în inimă", astfel încât aceasta nu mai necesită un efort conștient, ci curge de la sine.
  
[[Monasticism|Monastics]] often have long sessions praying this prayer many hundreds of times each night as part of their discipline, and through the guidance of an elder, its practitioner's ultimate goal is to "internalize" the prayer, so that one is praying unceasingly there-by accomplishing Saint [[Apostle Paul|Paul]]'s exhortation to the Thessalonians to "pray without ceasing" ([[I Thessalonians]] 5:17).  The use of the Jesus Prayer in this way is the subject of the Russian classic ''[[The Way of a Pilgrim]]''.  For many, after a time, the Jesus Prayer ''enters into the heart'', so that it is no longer recited by a deliberate effort, but recites itself spontaneously.
+
== A se vedea și ==
 +
*[[Isihasm]]
 +
*[[Monahism]]
 +
*[[Șirag de mătănii]]
  
 +
==Legături externe==
 +
*(ro) [http://www.nistea.com/hr3.html Rugăciunea lui Iisus] - un cuvânt de Părintele [[Teofil Părăian]]
 +
*(ro) [http://www.ortodoxie.info/51/despre-rugaciune-lui-iisus-de-arhimandrit-sofian-boghiu/ Despre rugăciunea lui Iisus], de Părintele [[Sofian Boghiu]]
 +
*(ro) [http://prieteniisfmunteathos.wordpress.com/category/isihasm/ Isihasm și rugăciune] - secțiune pe situl [http://prieteniisfmunteathos.wordpress.com/ Prietenii Sfântului Munte Athos]
 +
*(ro) [https://triadikon.ro/despre-rugaciunea-mintii-arhimandritul-emilianos-simonopetritul/ Arhimandritul Emilianos despre rugăciunea minții]
 +
*(en) [http://www.hesychasm.ru/en/index.htm Isihasm]
 +
*(en) [http://www.oca.org/OCchapter.asp?ID=195 Rugăciunea lui Iisus], o prezentare neprefăcută
 +
*(en) [http://archangelsbooks.com/articles/spirituality/JesusPrayer_Brianchaninov.asp Despre practicarea Rugăciunii lui Iisus], de Sfântul [[Ignatie Briancianinov]]
 +
*(en) [http://www.svots.edu/Faculty/Albert-Rossi/Articles/Saying-the-Jesus-Prayer.html Rugăciunea lui Iisus] de Albert Rossi
 +
*(en) [http://stnicholaspdx.org/articles/jesusprayer.php Mai multe articole despre Rugăciunea lui Iisus] - Părintele [[Thomas Hopko]], [[Steven Peter Tsichlis]], Mitropolitul [[Anthony (Bloom) din Sourozh]], și Părintele Kevin Hunt, OCSO
 +
*(en) [http://archangelsbooks.com/articles/spirituality/IntroJesusPrayer.asp Introducere în Rugăciunea lui Iisus, de către Maica Alexandra]
  
== See also ==
+
[[Categorie:Ascetism]]
*[[Hesychasm]]
+
[[Categorie:Rugăciuni]]
*[[Monasticism]]
+
[[Categorie:Isihasm]]
*[[Prayer rope]]
 
  
== External links ==
+
[[en:Jesus Prayer]]
*[http://www.hesychasm.ru/en/index.htm Hesychasm]
+
[[es:Oración de Jesús]]
*[http://www.oca.org/OCchapter.asp?ID=195 The Jesus Prayer], a very straightforward exposition
+
[[fr:Prière de Jésus]]
*[http://archangelsbooks.com/articles/spirituality/JesusPrayer_Brianchaninov.asp On Practicing the Jesus Prayer] by St. [[Ignatius Brianchaninov]]
 
*[http://www.svots.edu/Faculty/Albert-Rossi/Articles/Saying-the-Jesus-Prayer.html Saying the Jesus Prayer] by Albert Rossi
 
*[http://stnicholaspdx.org/articles/jesusprayer.php More articles on the Jesus prayer] - Fr. [[Thomas Hopko]], [[Steven Peter Tsichlis]], Metropolitan [[Anthony (Bloom) of Sourozh]], and Father Kevin Hunt, OCSO
 
*[http://archangelsbooks.com/articles/spirituality/IntroJesusPrayer.asp Introduction to the Jesus Prayer by Mother Alexandra]
 
 
 
[[Category:Asceticism]]
 

Versiunea curentă din 5 aprilie 2021 13:58

Acest articol face parte din seria
Spiritualitate ortodoxă
Sfintele Taine
BotezulMirungerea
Sf. ÎmpărtășanieSpovedania
CăsătoriaPreoția
Sf. Maslu
Starea omului
PăcatulPatimaVirtutea
RaiulIadul
Păcate
Păcate strigătoare la cer
Păcate capitale
Alte păcate
Păcatele limbii
Virtuți
Virtuțile teologice

CredințaNădejdeaIubirea

Virtuțile morale

ÎnțelepciuneaSmerenia
RăbdareaStăruința în bine
PrieteniaIertareaBlândețea
PaceaMilaDreptateaHărnicia

Etapele vieții duhovnicești
Despătimirea (Curățirea)
Contemplația
Îndumnezeirea
Isihasm
Trezvia Pocăința
IsihiaDiscernământul
Mintea
Asceza
FecioriaAscultarea
StatorniciaPostul
SărăciaMonahismul
Rugăciunea
ÎnchinareaCinstirea
Pravila de rugăciune
Rugăciunea lui Iisus
Sf. MoașteSemnul Sf. Cruci
Sfinții Părinți
Părinții apostolici
Părinții pustiei
Părinții capadocieni
Filocalia
Scara dumnezeiescului urcuș
Editați această casetă

Rugăciunea lui Iisus, numită și Rugăciunea inimii sau Rugăciunea minții, este o rugăciune scurtă, simplă care a fost folosită, predată și comentată pe scară largă de-a lungul veacurilor de creștinismul răsăritean. Forma exactă a rugăciunii s-a modificat adeseori între forma cea mai scurtă, cum este "Doamne, miluiește-mă" și forma extinsă: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul." Formele cele mai folosite la Muntele Athos sunt "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine" și "Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă" . Rugăciunea aceasta este folosită îndeosebi în practica spirituală cunoscută sub numele de isihasm.

Pentru ortodocși este una dintre cele mai profunde și mistice rugăciuni, dar ea este și foarte practică, deoarece prin scurtimea și repetarea ei ordonează mintea și o ține mai ușor în rugăciune; este adesea repetată atât de mult cât poate fiecare ca parte componentă a exercițiului ascetic personal. Există unele texte Romano-Catolice despre acest subiect, dar folosirea ei nu a atins niciodată cinstea, popularitatea și înțelesurile de care se bucură în Biserica Răsăritului. Există însă o variantă mult mai elaborată, cunoscută unor romano-catolici sub același nume: "O, Iisuse al meu, iartă-ne nouă păcatele, mântuiește-ne de focul iadului, și du-ne sufletele în rai, în special ale celor care au mai multă nevoie de mila Ta".

Cel mai bine este explicată rugăciunea aceasta prin parabola vameșului și fariseului; în care fariseul demonstrează cum nu trebuie făcută rugăciunea, exclamând: "Îți mulțumesc Doamne că nu sunt ca vameșul acesta.", în timp ce vameșul, în smerenia sa, se roagă corect: "Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul" (sau: "Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului" - Luca 18:10-14). Şi așa cum este scris în Evanghelii, Petru a strigat în timp ce se scufunda în apa mării: "Doamne, scapă-mă" Matei 14:30 [1]).

În tradiția ortodoxă rugăciunea este spusă repetat, la început cu voce, mai târziu cu voce joasă sau în minte, adesea cu ajutorul unui șirag de mătănii. Poate fi însoțită de metanii și de semnul crucii. În această formă este utilizată ca mijloc de dobândire a căinței și ca mijloc de dobândire a smereniei; de aceea adeseori este adăugat cuvântul "păcătosul" deoarece atunci când omul stă la rugăciune în fața lui Dumnezeu nu este alt păcătos în afara celui care se roagă.

Monahii au adesea secvențe lungi de rugăciune, spunând-o de mii de ori (minute sau ore în șir) noaptea ca parte componentă a programului lor, și cu ajutorul unui părinte duhovnicesc experimentat ca îndrumător; ultimul scop al practicantului este să-și "interiorizeze" rugăciunea, astfel încât această să fie neîncetată, împlinind astfel cuvântul Sfântului Pavel din scrisoarea către Tesalonicieni: "rugați-vă neîncetat" (1Tesalonicieni 5:17). Folosirea Rugăciunii lui Iisus în acest fel este subiectul unei cărți rusești clasice: Pelerinul Rus. Pentru mulți practicanți, după o vreme, rugăciunea lui Iisus "coboară în inimă", astfel încât aceasta nu mai necesită un efort conștient, ci curge de la sine.

A se vedea și

Legături externe