Roboam

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Roboam, fiul lui Solomon şi al Naamei[1], a fost un rege al Iudei în sec al 10-lea[2]. El ,,a făcut lucruri rele pentru că nu şi-a pus inima să caute pe Domnul."[3]

Dezmembrarea regatului

Roboam, fiul lui Solomon, la sugestia tinerilor şi împotriva sfatului bătrânilor, îi spune lui Ieroboam I (fiul lui Nebat) că va înăspri jugul pus asupra lui Israel, neascultând de popor.[4] Poporul s-a dezis de Roboam, care a rămas stăpânitor doar peste cetăţile lui Iuda (sudul vechiului regat) şi chiar l-a omorât pe cel trimis de Roboam, Hadoram, care era mai mare peste dări.[5]Ca urmare, Roboam intenţionează să facă război cu Israelul lui Ieroboam (noul regat din nord), dar Şemaia, omul lui Dumnezeu, îi transmite să nu pornească acest război împotriva fraţilor, iar Roboam îl ascultă.[6]

Domnia

Roboam a zidit cetăţi[7]

Leviţii şi preoţii şi-au părăsit locuinţele şi moşiile şi au venit în Iuda, la Ierusalim, întărind timp de trei ani pe Roboam, căci Ieroboam îi împiedica să-şi ţină slujbele ca preoţi ai Domnului, acesta punând preoţi pentru înălţimile, pentru ţapii şi pentru viţeii pe cari îi făcuse. (n.r- obiectele la care se închinau căci deveniseră idolatri)[8]

Roboam a lucrat cu minte împrăştiind pe fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda şi lui Beniamin, în toate cetăţile întărite, dându-le mâncare din belşug şi o mulţime de neveste.[9]

În timpul său era răspândită idolatria[10] şi erau şi sodomiţi în ţară.[11]

Întotdeauna a fost război între Roboam şi Ieroboam.[12]

Când s-a întărit în domnie şi a căpătat putere, Roboam a părăsit legea Domnului[13] De aceea Şisac, împăratul Egiptului, a pornit împotriva lui Israel. Şemaia îi anunţă (pe Roboam şi poporul lui) că Dumnezeu îi părăseşte pentru că şi ei L-au părăsit. Căpeteniile lui Israel şi împăratul s-au smerit şi au zis că Dumnezeu e drept. Atunci Dumnezeu le-a îndulcit pedeapsa, lăsându-i doar supuşi lui Şisac, pentru ca să vadă diferenţa între a fi supuşi lui Dumnezeu şi a fi supuşi împărăţilor altor ţări[14] Şisac a luat vistieriile Casei Domnului, vistieriile casei împăratului, a luat tot, inclusiv scuturile de aur pe care le făcuse Solomon.[15]

Roboam ,,a făcut lucruri rele pentru că nu şi-a pus inima să caute pe Domnul."[16]Roboam, avea 41 de ani când a ajuns împărat şi a domnit 17 ani.[17] Lui i-a urmat fiul său, Abia. [18]

Familia

Roboam a avut ca neveste pe Mahalat(faţa lui Ierimot, fiul lui David), pe Maaca, fata lui Absalom, având drept copii pe Abia, Atai, Ziza şi Selomit şi în total 18 neveste, 60 de ţiitoare, 28 de fii şi 60 de fete.[19]

Evocare în Biblie

Domnia sa este evocată în Cartea a 3-a regilor (3Regi14.21-31) şi în Cartea a doua a Cronicilor (cap10-12).

Note

 1. 3Regi14.21, 2cron12.13
 2. 3Regi11.43, 2Cron9.31, Mat1.7
 3. 2Cron12.14
 4. 2Cron10.1-15
 5. 2Cron10.15-19
 6. 2Cron11.1-4
 7. 2Cron11.5-12
 8. 2Cron11.12-17
 9. 2Cron11.23
 10. 3Regi14.22-23
 11. 3Regi14.24
 12. 3Regi14.30, 2Cron12.15
 13. 2Cron12.1
 14. 2Cron12.1-7
 15. 2Cron12.9-11
 16. 2Cron12.14
 17. 2Cron12.13
 18. 2Cron12.16
 19. 2Cron11.18-23

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.
 4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag 142,153
 5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pp. 168,174 Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4