Psaltire: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Legături externe)
(Ordinea citirii catismelor: traducere)
 
(Nu s-au afișat 18 versiuni intermediare efectuate de alți 7 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{VechiulTestament}}
 +
'''Psaltirea''' (cunoscută și sub numele de '''Psalmii lui David''' sau '''Cartea Psalmilor''') este o carte din [[Vechiul Testament]] care conține [[imn]]uri și poeme atribuite în mod tradițional [[Prooroc|profetului]] și regelui [[David]], strămoș al Domnului [[Iisus Hristos]]. Practic fiecare aspect al rugăciunii către [[Sfânta Treime|Dumnezeu]] (sau al slujbei lui Dumnezeu) – [[lauda]], [[mulțumirea]], [[pocăință|pocăința]], [[mijlocirea]] – este acoperit în Psaltire.
  
The '''Psalter''' (also known as the ''Psalms of David'') is the [[Old Testament]] book that contains hymns and poems traditionally ascribed to the [[David|Holy Prophet and King David]], ancestor of our [[Jesus Christ|Lord Jesus Christ]].  Virtually every aspect of worship—praise, thanksgiving, penitence, intercession—is covered in the Psalter.
+
==Locul psaltirii în rugăciunea și slujirea ortodoxă==
 +
Un comentator modern a descris Psaltirea ca fiind un fir aurit care trece prin frumosul veșmânt care este slujba divină a [[Biserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]]. Într-adevăr, Psaltirea formează centrul fiecărei slujbe ale [[Ceasurile|Ceasurilor]], al [[Sfânta Liturghie|Sfintei Liturghii]], și ale celorlalte servicii divine ale Bisericii.
 +
   
 +
Psaltirea este atât de predominantă în [[rugăciunea]] și slujirea ortodoxă încât Sfântul [[Ioan Gură de Aur]] a spus că oriunde s-ar uita în [[Biserică]], găsește Psaltirea ca fiind „prima, ultima și centrală”.
  
== The Psalter in Orthodox worship ==
+
==Structura Psaltirii==
One modern commentator has described the Psalter as a golden thread running through the beautiful garment that is the divine services of the [[Orthodox Church]]. Indeed, the Psalter forms the core of each of the services of the [[Daily Cycle]], the [[Divine Liturgy]], and the other sacramental offices of the Church.
+
===Împărțirea Capitolelor — Septuaginta ''vs.'' Textul Masoretic===
 +
[[Septuaginta]] (LXX) este versiunea Vechiului Testament folosită de către Biserica Ortodoxă. Psaltirea din Septuagintă (LXX) diferă în mai multe privințe față de cea din Textul Masoretic (TM), care formează baza pentru versiunea King James și a multor altor traduceri moderne ale Bibliei în limba engleză.
  
The Psalter is so prevalent in Orthodox worship that St. [[John Chrysostom]] said that wherever one looks in the Church, he finds the Psalter "first, last, and central."
+
Pe lângă substantive, diferențele textuale ale Psaltirii dintre versiunea din Septuaginta și cea din Textul Masoretic există în special în împărțirea capitolelor. Acest fapt poate crea confuzie pentru cititorii care nu înțeleg diferențele dintre cele două versiuni.
  
== Structure of the Psalter ==
+
Împărțirea capitolelor Psaltirii din Septuaginta față de cea din Textul Masoretic corespunde după cum urmează: <br><br>
=== Chapter Divisions&mdash;Septuagint vs. Masoretic Text ===
 
The [[Septuagint]] (LXX) is the version of the Old Testament used by the Orthodox Church.  The LXX Psalter differs in several respects from [[Masoretic Text]] (MT), which forms the basis for the King James Version and most modern English translations of the Bible.
 
 
 
In addition to substantive, textual differences, the LXX and MT versions of the Psalter differ most obviously in their chapter divisions.  This can cause confusion to readers who do not understand the differences between the two versions.
 
 
 
The chapter divisions of the LXX and MT versions of the Psalter correspond as follows:<br><br>
 
  
 
<center>
 
<center>
 
{| border="1" cellpadding="2"
 
{| border="1" cellpadding="2"
!LXX!!MT|| - ||LXX!!MT
+
!LXX!!TM|| - ||LXX!!TM
 
|-
 
|-
 
| 1-8 || 1-8|| - ||115||116:10-19
 
| 1-8 || 1-8|| - ||115||116:10-19
Linia 33: Linia 32:
 
</center>
 
</center>
 
<br>
 
<br>
The deuterocanon of the LXX contains an additional Psalm ascribed to David. This [http://www.anova.org/sev/htm/ap/13_psalm151.htm 151st Psalm] is not numbered with the other 150 and is not included in the Psalter proper.
+
Septuaginta conține un Psalm în plus atribuit lui David. Acest al 151-lea Psalm nu este numerotat împreună cu ceilalți 150 de Psalmi și este necanonic.
  
=== Kathismata ===
+
===Catismele===
The Psalter is divided into 20 '''kathismata'''. Each '''kathisma''' is further divided into three ''stases''. Each ''stasis'' contains between one and three chapters. The exception to this is Psalm 118. Due to its great length, this chapter constitutes the entire XVIIth Kathisma.
+
Psaltirea este împărțită în 20 de [[Catismă|catisme]]. Fiecare catismă este la rândul ei împărțită în trei stări. Fiecare stare conținând de obicei 1–3 capitole. Excepție face Psalmul 118. Datorită lungimii sale acest capitol constituie întreaga Catismă a XVII-a.
  
Each of the divine services contain fixed portions of the Psalter that are read or chanted each time the service is celebrated. In addition, certain services of the Daily Cycle contain prescribed kathisma readings. These prescribed readings rotate daily so that outside of Great Lent the Psalter is read through once in its entirety in single week.
+
Fiecare sfântă slujbă conține părți fixe din Psaltire care sunt citite sau cântate de fiecare dată când se oficiază aceste slujbe. În plus, anumite slujbe ale Ceasurilor conțin anumite citiri rânduite de catisme. Acestea se rotesc zilnic astfel încât în afara Postului Paștelui Psaltirea să fie citită în întregime într-o săptămână.
  
During the lenten fast, the kathisma readings are accelerated so that the Psalter is read through in its entirety twice each week.
+
În timpul Sfântului și Marelui Post, citirea catismelor este grăbită astfel încât Psaltirea să fie citită în întregime de două ori într-o săptămână.
  
=== Order of Kathisma Readings ===
+
===Ordinea citirii catismelor===
*'''''Outside of Great Lent'''''
+
*'''''În afara Postului Mare'''''
:Outside Great Lent the kathismata are appointed to be read according to the following cycle:<br><br>
+
:În afara [[Postul Mare|Postului Mare]], catismele se pun conform următorului ciclu: <br><br>
 
<center>
 
<center>
 
{| border="1" cellpadding="2"
 
{| border="1" cellpadding="2"
!Day!!Orthros!!Vespers
+
!Zi!!Utrenie!!Vecernie
 
|-
 
|-
!Su
+
!D
 
|II, III|| -
 
|II, III|| -
 
|-
 
|-
!M
+
!L
 
|IV, V||VI
 
|IV, V||VI
 
|-
 
|-
!Tu
+
!Ma
 
|VII, VIII||IX
 
|VII, VIII||IX
 
|-
 
|-
!W
+
!Mi
 
|X, XI||XII
 
|X, XI||XII
 
|-
 
|-
!Th
+
!J
 
|XIII, XIV||XV
 
|XIII, XIV||XV
 
|-
 
|-
!F
+
!V
 
|XIX, XX||XVIII
 
|XIX, XX||XVIII
 
|-
 
|-
!Sa
+
!S
 
|XVI, XVII||I
 
|XVI, XVII||I
 
|-
 
|-
Linia 74: Linia 73:
 
<br>
 
<br>
  
*'''''During Great Lent'''''
+
*'''''În timpul Postului Mare'''''
:During the weekdays of Great Lent, kathisma readings are added to the the services of the [[Hours]] so that the entire Psalter is read through twice each week.  The cycle of appointed kathismata readings for Great Lent are as follows:<br><br>
+
:În toate zilele de peste săptămână din Sfântul și Marele Post citirea catismelor este adăugata la sfintele slujbe ale Ceasurilor astfel încât Psaltirea să fie citită în întregime de două ori într-o săptămână. Ciclul catismelor care trebuie citite în [[Postul mare|Sfântul și Marele Post]] este următorul:<br><br>
 
<center>
 
<center>
 
{| border="1" cellpadding="2"
 
{| border="1" cellpadding="2"
!Day!!Orthros!!First Hour!!Third Hour!!Sixth Hour!!Ninth Hour!!Vespers
+
!Zi!![[Utrenie]]!![[Ceasul întâi]]!![[Ceasul al treilea]]!![[Ceasul al șaselea]]!![[Ceasul al nouălea]]!!Vecernie
 
|-
 
|-
!Su
+
!D
 
|II, III||-||-||-||-||-
 
|II, III||-||-||-||-||-
 
|-
 
|-
!M
+
!L
 
|IV, V, VI||-||VII||VIII||IX||XVIII
 
|IV, V, VI||-||VII||VIII||IX||XVIII
 
|-
 
|-
!Tu
+
!Ma
 
|X, XI, XII||XIII||XIV||XV||XVI||XVIII
 
|X, XI, XII||XIII||XIV||XV||XVI||XVIII
 
|-
 
|-
!W
+
!Mi
 
|XIX, XX, I||II||III||IV||V||XVIII
 
|XIX, XX, I||II||III||IV||V||XVIII
 
|-
 
|-
!Th
+
!J
 
|VI, VII, VIII||IX||X||XI||XII||XVIII
 
|VI, VII, VIII||IX||X||XI||XII||XVIII
 
|-
 
|-
!F
+
!V
 
|XIII, XIV, XV||-||XIX||XX||-||XVIII
 
|XIII, XIV, XV||-||XIX||XX||-||XVIII
 
|-
 
|-
!Sa
+
!S
 
|XVI, XVII||-||-||-||-||I
 
|XVI, XVII||-||-||-||-||I
 
|-
 
|-
Linia 105: Linia 104:
 
<br>
 
<br>
  
== Legături externe ==
+
==Psaltirea în limba română==
 +
 
 +
Psaltirea este una din cărțile de cult în care sunt cuprinse cele mai frumoase imnuri de slăvire a lui Dumnezeu, ceea ce explică și cea mai frecventă folosire a ei atât în cadrul cultului divin public, cât și psalmilor. Traducerea și tipărirea Psaltirii în limba română împreună cu [[Liturghier]]ul în 1570 arată locul și importanța ei în cult și pentru satisfacerea pietății creștine. Frumusețea ei a inspirat prima realizare de poezie cultă în literatura română prin „Psaltirea în versuri” de la 1673 pe care Dosoftei o face „dar limbii românești”.
 +
 
 +
În cadrul tipăriturilor bisericești în etapa actuală a Bisericii noastre, Psaltirea s-a bucurat de o editare și reeditare multiplă având cele mai numeroase ediții liturgice, tocmai din cauza circulației sale în rândurile credincioșilor [[Laicat|laici]]. Începând din 1936 și până în 1948 a cunoscut 6 ediții apărute plus alte patru ediții între 1957—1975.
 +
 
 +
Începând cu ediția din 1957 s-a făcut o nouă revizuire a textului și reactualizare a limbii. La baza ei a stat traducerea Bibliei din 1914 a Sf. Sinod, făcută după [[Septuaginta]] care era folosită și în cărțile de slujbă, în a căror rânduială intră psalmii biblici. În afară de textul Psalmilor cu indicațiile tipiconale, actualele ediții ale Psaltirii cuprind la sfârșit [[Paraclis]]ul (al doilea) [[Maica Domnului|Maicii Domnului]] (facerea lui [[Teodor Lascaris]], deosebită de al doilea Paraclis din [[Ceaslov]] și [[Acatistier]]). La capitolul [[Pripeală|Pripelelor]] sau [[Mărimuri]]lor (care se află la sfârșitul Psaltirii) din slujba [[Sfinți]]lor și a [[praznic]]elor cu [[Polieleu]] au fost adăugate Pripele sau Mărimuri noi, cu [[stih]]urile respective, pentru sărbătorile Sfinților români canonizați în 1955—-1956; cele ale Sfântului [[mucenic]] [[Ioan Valahul]] ([[12 mai]]) au fost adăugate numai în ultima ediție, ca și cele ale Sfântului mucenic [[Haralambie]] ([[10 februarie]]), care lipseau din edițiile anterioare. S-au făcut adausuri și la învățătura despre rânduiala citirii Psaltirii (Pr. Prof. [[Ene Braniște]]).
 +
 
 +
==Legături externe==
  
*[http://psaltirea.wordpress.com/ Un blog dedicat Psaltirii] - Talcuiri ale Sfintilor Parinti la Psaltire
+
*(ro) [http://psaltirea.wordpress.com/ Un blog dedicat Psaltirii] - Tâlcuiri ale Sfinților Părinți la Psaltire
*ro: [http://bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/65/Psalmi Cartea Psalmilor]
+
*(ro) [http://bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/65/Psalmi Cartea Psalmilor]
*ro: [http://www.resurse-ortodoxe.ro/cartiaudio/psaltirea-citita-de-pr-mircea-stoleriu/ Psaltirea] în format audio, citită de Pr. Mircea Stoleriu.
+
*(ro) [http://www.resurse-ortodoxe.ro/cartiaudio/psaltirea-citita-de-pr-mircea-stoleriu/ Psaltirea] în format audio, citită de Pr. Mircea Stoleriu.
*ro: [http://www.sfaturiortodoxe.ro/psaltirea.htm Psaltirea], împărțită în catisme și cu un ''Cuvânt înainte la Psalmi'' al Sfântului [[Vasile cel Mare]]
+
*(ro) [http://www.sfaturiortodoxe.ro/psaltirea.htm Psaltirea], împărțită în catisme și cu un ''Cuvânt înainte la Psalmi'' al Sfântului [[Vasile cel Mare]]
*ro: [http://saraca.orthodoxphotos.com/biblioteca/psatirea_sf_arsenie.htm ''Psaltirea ca o carte a trebuințelor''], potrivit practicii Sfântului [[Arsenie Capadocianul]], redată de Cuviosul [[Paisie Aghioritul]]  
+
*(ro) [http://saraca.orthodoxphotos.com/biblioteca/psatirea_sf_arsenie.htm ''Psaltirea ca o carte a trebuințelor''], potrivit practicii Sfântului [[Arsenie Capadocianul]], redată de Cuviosul [[Paisie Aghioritul]]  
*ro: [http://www.ortodoxmedia.com/download/audio/conferinte/ips-teofan/IPS-Teofan_Psaltirea.mp3 Psaltirea] - predică a IPS [[Teofan (Savu) al Moldovei şi Bucovinei|Teofan Savu]] (format .mp3)
+
*(ro) [http://www.google.ro/url?sa=t&ct=res&cd=37&url=http%3A%2F%2Fwww.nicugane.ro%2Farticole%2Fbiblioteca%2FDOSOFTEI%2520-%2520Psaltirea%2520in%2520versuri.pdf&ei=F8zbR42rLqP--ALsj-SkCA&usg=AFQjCNEpv4j4jOWIYL0cJ_o2qYgG_D3G2g&sig2=z06WSbUGqrMsMY5905e1xQ ''Psaltirea în versuri'']] a Mitropolitului Dosoftei, ediție critică de N.A. Ursu.  
*ro: [http://www.google.ro/url?sa=t&ct=res&cd=37&url=http%3A%2F%2Fwww.nicugane.ro%2Farticole%2Fbiblioteca%2FDOSOFTEI%2520-%2520Psaltirea%2520in%2520versuri.pdf&ei=F8zbR42rLqP--ALsj-SkCA&usg=AFQjCNEpv4j4jOWIYL0cJ_o2qYgG_D3G2g&sig2=z06WSbUGqrMsMY5905e1xQ ''Psaltirea în versuri'']] a Mitropolitului Dosoftei, ediție critică de N.A. Ursu.  
+
*(en) [http://orthodox.seasidehosting.st/ Dynamic Psalter According to the Seventy] (gives the current kathisma readings)
*en: [http://www.pomog.org/psalter.shtml Online Orthodox Psalter] from the website of Protection of the Mother of God Church ([[ROCOR]])
+
*(en) [http://www.bombaxo.com/kathismata.html Eastern Orthodox Psalm Reading Plan]
*en: [http://orthodox.seasidehosting.st/ Dynamic Psalter According to the Seventy] (gives the current kathisma readings)
+
*(en) [http://www.saintjonah.org/rub/kathisma_abbrev.htm Suggested Abbreviations of the Kathismata]
*en: [http://www.ogreatmystery.com/newskete/psalter/ The Psalter] translated by the Monks of [[New Skete]]
 
*en: [http://www.bombaxo.com/kathismata.html Eastern Orthodox Psalm Reading Plan]
 
*en: [http://www.saintjonah.org/rub/kathisma_abbrev.htm Suggested Abbreviations of the Kathismata]
 
  
== Sources ==
+
==Surse==
*''The Psalter According to the Seventy'', Holy Transfiguration Monastery (ISBN 0943405009)
+
* ''The Psalter According to the Seventy'', Holy Transfiguration Monastery (ISBN 0943405009)
*''Christ in the Psalms'', Archpriest Patrick Henry Reardon (ISBN 1888212217)
+
* ''Christ in the Psalms'', Archpriest Patrick Henry Reardon (ISBN 1888212217)
 +
* Ene Braniște, ''Liturgica generală'', ed. 1993, p.650
  
 
[[Categorie:Liturgică]]
 
[[Categorie:Liturgică]]
Linia 128: Linia 133:
 
[[Categorie:Sfânta Scriptură]]
 
[[Categorie:Sfânta Scriptură]]
 
[[Categorie:Texte]]
 
[[Categorie:Texte]]
 +
[[Categorie:Cărți de cult]]
  
 +
[[el:Ψαλμοί]]
 
[[en:Psalter]]
 
[[en:Psalter]]

Versiunea curentă din 29 noiembrie 2018 19:44

Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul sau „Legea”
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: NoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaron
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi
SamuelZahariaIoilNaum
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Psaltirea (cunoscută și sub numele de Psalmii lui David sau Cartea Psalmilor) este o carte din Vechiul Testament care conține imnuri și poeme atribuite în mod tradițional profetului și regelui David, strămoș al Domnului Iisus Hristos. Practic fiecare aspect al rugăciunii către Dumnezeu (sau al slujbei lui Dumnezeu) – lauda, mulțumirea, pocăința, mijlocirea – este acoperit în Psaltire.

Locul psaltirii în rugăciunea și slujirea ortodoxă

Un comentator modern a descris Psaltirea ca fiind un fir aurit care trece prin frumosul veșmânt care este slujba divină a Bisericii Ortodoxe. Într-adevăr, Psaltirea formează centrul fiecărei slujbe ale Ceasurilor, al Sfintei Liturghii, și ale celorlalte servicii divine ale Bisericii.

Psaltirea este atât de predominantă în rugăciunea și slujirea ortodoxă încât Sfântul Ioan Gură de Aur a spus că oriunde s-ar uita în Biserică, găsește Psaltirea ca fiind „prima, ultima și centrală”.

Structura Psaltirii

Împărțirea Capitolelor — Septuaginta vs. Textul Masoretic

Septuaginta (LXX) este versiunea Vechiului Testament folosită de către Biserica Ortodoxă. Psaltirea din Septuagintă (LXX) diferă în mai multe privințe față de cea din Textul Masoretic (TM), care formează baza pentru versiunea King James și a multor altor traduceri moderne ale Bibliei în limba engleză.

Pe lângă substantive, diferențele textuale ale Psaltirii dintre versiunea din Septuaginta și cea din Textul Masoretic există în special în împărțirea capitolelor. Acest fapt poate crea confuzie pentru cititorii care nu înțeleg diferențele dintre cele două versiuni.

Împărțirea capitolelor Psaltirii din Septuaginta față de cea din Textul Masoretic corespunde după cum urmează:

LXX TM - LXX TM
1-8 1-8 - 115 116:10-19
9 9-10 - 116-145 117-146
10-112 11-113 - 146 147:1-11
113 114-115 - 147 147:12-20
114 116:1-9 - 148-150 148-150


Septuaginta conține un Psalm în plus atribuit lui David. Acest al 151-lea Psalm nu este numerotat împreună cu ceilalți 150 de Psalmi și este necanonic.

Catismele

Psaltirea este împărțită în 20 de catisme. Fiecare catismă este la rândul ei împărțită în trei stări. Fiecare stare conținând de obicei 1–3 capitole. Excepție face Psalmul 118. Datorită lungimii sale acest capitol constituie întreaga Catismă a XVII-a.

Fiecare sfântă slujbă conține părți fixe din Psaltire care sunt citite sau cântate de fiecare dată când se oficiază aceste slujbe. În plus, anumite slujbe ale Ceasurilor conțin anumite citiri rânduite de catisme. Acestea se rotesc zilnic astfel încât în afara Postului Paștelui Psaltirea să fie citită în întregime într-o săptămână.

În timpul Sfântului și Marelui Post, citirea catismelor este grăbită astfel încât Psaltirea să fie citită în întregime de două ori într-o săptămână.

Ordinea citirii catismelor

  • În afara Postului Mare
În afara Postului Mare, catismele se pun conform următorului ciclu:

Zi Utrenie Vecernie
D II, III -
L IV, V VI
Ma VII, VIII IX
Mi X, XI XII
J XIII, XIV XV
V XIX, XX XVIII
S XVI, XVII I


  • În timpul Postului Mare
În toate zilele de peste săptămână din Sfântul și Marele Post citirea catismelor este adăugata la sfintele slujbe ale Ceasurilor astfel încât Psaltirea să fie citită în întregime de două ori într-o săptămână. Ciclul catismelor care trebuie citite în Sfântul și Marele Post este următorul:

Zi Utrenie Ceasul întâi Ceasul al treilea Ceasul al șaselea Ceasul al nouălea Vecernie
D II, III - - - - -
L IV, V, VI - VII VIII IX XVIII
Ma X, XI, XII XIII XIV XV XVI XVIII
Mi XIX, XX, I II III IV V XVIII
J VI, VII, VIII IX X XI XII XVIII
V XIII, XIV, XV - XIX XX - XVIII
S XVI, XVII - - - - I


Psaltirea în limba română

Psaltirea este una din cărțile de cult în care sunt cuprinse cele mai frumoase imnuri de slăvire a lui Dumnezeu, ceea ce explică și cea mai frecventă folosire a ei atât în cadrul cultului divin public, cât și psalmilor. Traducerea și tipărirea Psaltirii în limba română împreună cu Liturghierul în 1570 arată locul și importanța ei în cult și pentru satisfacerea pietății creștine. Frumusețea ei a inspirat prima realizare de poezie cultă în literatura română prin „Psaltirea în versuri” de la 1673 pe care Dosoftei o face „dar limbii românești”.

În cadrul tipăriturilor bisericești în etapa actuală a Bisericii noastre, Psaltirea s-a bucurat de o editare și reeditare multiplă având cele mai numeroase ediții liturgice, tocmai din cauza circulației sale în rândurile credincioșilor laici. Începând din 1936 și până în 1948 a cunoscut 6 ediții apărute plus alte patru ediții între 1957—1975.

Începând cu ediția din 1957 s-a făcut o nouă revizuire a textului și reactualizare a limbii. La baza ei a stat traducerea Bibliei din 1914 a Sf. Sinod, făcută după Septuaginta care era folosită și în cărțile de slujbă, în a căror rânduială intră psalmii biblici. În afară de textul Psalmilor cu indicațiile tipiconale, actualele ediții ale Psaltirii cuprind la sfârșit Paraclisul (al doilea) Maicii Domnului (facerea lui Teodor Lascaris, deosebită de al doilea Paraclis din Ceaslov și Acatistier). La capitolul Pripelelor sau Mărimurilor (care se află la sfârșitul Psaltirii) din slujba Sfinților și a praznicelor cu Polieleu au fost adăugate Pripele sau Mărimuri noi, cu stihurile respective, pentru sărbătorile Sfinților români canonizați în 1955—-1956; cele ale Sfântului mucenic Ioan Valahul (12 mai) au fost adăugate numai în ultima ediție, ca și cele ale Sfântului mucenic Haralambie (10 februarie), care lipseau din edițiile anterioare. S-au făcut adausuri și la învățătura despre rânduiala citirii Psaltirii (Pr. Prof. Ene Braniște).

Legături externe

Surse

  • The Psalter According to the Seventy, Holy Transfiguration Monastery (ISBN 0943405009)
  • Christ in the Psalms, Archpriest Patrick Henry Reardon (ISBN 1888212217)
  • Ene Braniște, Liturgica generală, ed. 1993, p.650