Psalmii Utreniei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(traducere, completari)
m (Actualizare link-uri. Corectare diacritice.)
 
Linia 1: Linia 1:
'''Psalmii Utreniei''' (cunoscuţi şi ca '''Hexapsalmul''', adică '''Cei şase Psalmi''') cuprind două grupuri de câte trei [[psalm]]i, respectiv psalmii 3, 37, 62 şi psalmii 87, 102 şi 142, care se citesc la începutul [[Utrenia|Utreniei]], după [[apolis|încheierea]] slujbei [[miezonoptica|Miezonopticii]].  
+
'''Psalmii Utreniei''' (cunoscuți și ca '''Hexapsalmul''', adică '''Cei șase Psalmi''') cuprind două grupuri de câte trei [[psalm]]i, respectiv psalmii 3, 37, 62 și psalmii 87, 102 și 142, care se citesc la începutul [[Utrenia|Utreniei]], după [[apolis|încheierea]] slujbei [[miezonoptica|Miezonopticii]].
  
==Rânduiala citirii celor şase psalmi ==
+
==Rânduiala citirii celor șase psalmi==
Cei şase psalmi sunt aşezaţi imediat după ''proimion'' (partea introductivă)a slujbei Utreniei, marcând începutul propriu-zis al slujbei<ref>Iniţial, începutul slujbei se făcea acum, cu citirea celor şase psalmi, partea introductivă fiind adăugată ulterior în slujbă. V. Pr. Prof. Ene Branişte, ''Liturgica specială pentru facultăţile de teologie'', ed. a IV-a, Oferta, Bucureşti, 2005 şi Ierom Petru Pruteanu, ''Introducere în studiul Laudelor zilnice ale Bisericii Ortodoxe. Vecernia şi Utrenia: istoria şi explicarea'', Zăbriceni, 2008, p. 16.</ref>, când preotul dă binecuvântarea: „Slavă Sfintei, Celei de o fiinţă şi nedespărţitei Treimi, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor”.  
+
Cei șase psalmi sunt așezați imediat după ''proimion'' (partea introductivă) a slujbei Utreniei, marcând începutul propriu-zis al slujbei<ref>Inițial, începutul slujbei se făcea acum, cu citirea celor șase psalmi, partea introductivă fiind adăugată ulterior în slujbă. V. Pr. Prof. [[Ene Braniște]], ''Liturgica specială pentru facultățile de teologie'', ed. a IV-a, Oferta, București, 2005 și Ierom. Petru Pruteanu, ''Introducere în studiul Laudelor zilnice ale Bisericii Ortodoxe. Vecernia și Utrenia: istoria și explicarea'', Zăbriceni, 2008, p. 16.</ref>, când preotul dă binecuvântarea: „Slavă Sfintei, Celei de o ființă și nedespărțitei Treimi, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor”.
  
După [[amin]]ul comunităţii, se începe citirea rugăciunilor cu o întreită rugăciune de laudă – rugăciunea îngerilor de la [[naşterea Domnului]], aşa cum s-au arătat păstorilor: ''Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire! '' Evocă astfel timpul rugăciunii – noaptea, şi anunţă venirea Mântuitorului, aşteptată şi chemată şi în psalmi.
+
După [[amin]]ul comunității, se începe citirea rugăciunilor cu o întreită rugăciune de laudă – rugăciunea îngerilor de la [[Crăciun|nașterea Domnului]], așa cum s-au arătat păstorilor: ''Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire!'' Evocă astfel timpul rugăciunii – noaptea, și anunță venirea Mântuitorului, așteptată și chemată și în psalmi.
  
Rugăciunii îngereşti îi corespunde apoi îndoita rugăciune de laudă a omului, cu un verset preluat tot psalmi: ''Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta! '' Dumnezeu este Cel Căruia ne încredinţăm, prin El se săvârşesc toate, iar omul aduce laudă Creatorului său.  
+
Rugăciunii îngerești îi corespunde apoi îndoita rugăciune de laudă a omului, cu un verset preluat tot psalmi: ''Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta!'' Dumnezeu este Cel Căruia ne încredințăm, prin El se săvârșesc toate, iar omul aduce laudă Creatorului său.
  
Cei şase Psalmi se citesc de regulă în mijlocul bisericii. Urmează apoi primii trei psalmi: doi preluaţi din slujba de dimineaţă a cultului iudaic (3 şi 62), între care este intercalat un psalm de profundă pocăinţă (37). Toţi aceşti psalmi exprimă însă, în grade diferite, încrederea în ajutorul Domnului şi aşteptarea Lui ca Mântuitor:
+
Cei șase Psalmi se citesc de regulă în mijlocul bisericii. Urmează apoi primii trei psalmi: doi preluați din slujba de dimineață a cultului iudaic (3 și 62), între care este intercalat un psalm de profundă pocăință (37). Toți acești psalmi exprimă însă, în grade diferite, încrederea în ajutorul Domnului și așteptarea Lui ca Mântuitor:
  
*Psalmul 3: „Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc!... '' [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=3]
+
*Psalmul 3: „Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc!...'' [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=3]
  
 
*Psalmul 37: „Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=37]
 
*Psalmul 37: „Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=37]
  
*Psalmul 62:„ Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=62]
+
*Psalmul 62: „Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineață...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=62]
  
La sfârşitul psalmului 62, urmează (fără închinăciuni) un întreit „Aliluia”, şi o nouă chemare a Sfintei Treimi („Slavă... şi acum...”), care pregătesc începutul celei de a doua grupări de trei psalmi. Între doi psalmi care vorbesc despre pocăinţă (87) şi judecată (142), este intercalat de această dată un psalm de bucurie şi binecuvântare (102):
+
La sfârșitul psalmului 62, urmează (fără închinăciuni) un întreit „Aliluia”, și o nouă chemare a Sfintei Treimi („Slavă... și acum...”), care pregătesc începutul celei de a doua grupări de trei psalmi. Între doi psalmi care vorbesc despre pocăință (87) și judecată (142), este intercalat de această dată un psalm de bucurie și binecuvântare (102):
  
*Psalmul 87: „Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=87]
+
*Psalmul 87: „Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=87]
  
*Psalmul 102: „Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu numele cel sfânt al Lui...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=102]
+
*Psalmul 102: „Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele dinlăuntrul meu numele cel sfânt al Lui...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=102]
  
*Psalmul 142: „Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=142]
+
*Psalmul 142: „Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta...” [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=142]
  
În citirea psalmilor, ultimul sau unul-două versete din psalmul citit se repetă, la sfârşitul acestuia, ca un ecou, semn al rugăciunii stăruitoare.
+
În citirea psalmilor, ultimul sau unul-două versete din psalmul citit se repetă, la sfârșitul acestuia, ca un ecou, semn al rugăciunii stăruitoare.
  
Slujba continuă apoi cu o nouă chemare a Sfintei Treimi („Slavă... şi acum...”), cu [[ectenie|ectenia mare]] şi, mai departe, cu stihuri de laudă din Psalmi.
+
Slujba continuă apoi cu o nouă chemare a Sfintei Treimi („Slavă... și acum...”), cu [[Ectenia Mare]] și, mai departe, cu stihuri de laudă din Psalmi.
  
 
==Rânduieli tipiconale==
 
==Rânduieli tipiconale==
  
În tradiţia mai veche, cei şase psalmi erau citiţi de [[episcop]], de [[stareţ]] sau de [[protos]]ul comunităţii, care poate însă delega citirea acestora citeţului. Aceasta este situaţia cea mai frecventă în prezent, şi este inclusă ca atare în [[Tipic]]ul românesc. Când Utrenia se uneşte cu alte slujbe, [[cler]]ul poate face începutul utreniei, cu glas scăzut, în timpul citirii celor şase psalmi.  
+
În tradiția mai veche, cei șase psalmi erau citiți de [[episcop]], de [[stareț]] sau de [[protos]]ul comunității, care poate însă delega citirea acestora citețului. Aceasta este situația cea mai frecventă în prezent, și este inclusă ca atare în [[Tipic]]ul românesc. Când Utrenia se unește cu alte slujbe, [[cler]]ul poate face începutul utreniei, cu glas scăzut, în timpul citirii celor șase psalmi.  
Cei şase psalmi se citesc ori de câte ori se slujeşte Utrenia, mai puţin în [[Săptămâna luminată|Săptămânii luminate]] şi în ziua când se face [[odovania]] praznicului [[Sfintele Paşti|Paştilor]].
+
Cei șase psalmi se citesc ori de câte ori se slujește Utrenia, mai puțin în [[Săptămâna luminată]] și în ziua când se face [[Odovanie|odovania]] praznicului [[Sfintele Paști|Paștilor]].
  
==Semnificaţia==
+
==Semnificația==
  
Potrivit Ierom. Petru Pruteanu, citirea acestor psalmi evocă „vremea de întuneric de după căderea oamenilor în păcat” <ref>Pr. Ene Branişte, op. cit.; Ierom. Petru Pruteanu, op.cit., p. 16 </ref>. Acestei interpretări îi corespunde şi faptul că, atunci când Utrenia se slujeşte seara sau noaptea, la Priveghere, în timpul citirii celor şase psalmi se sting toate luminile din biserică (mai puţin cea de la [[strană]], necesară pentru citirea textului).  
+
Potrivit Ierom. Petru Pruteanu, citirea acestor psalmi evocă „vremea de întuneric de după căderea oamenilor în păcat”<ref>Pr. Ene Braniște, op. cit.; Ierom. Petru Pruteanu, op.cit., p. 16 </ref>. Acestei interpretări îi corespunde și faptul că, atunci când Utrenia se slujește seara sau noaptea, la Priveghere, în timpul citirii celor șase psalmi se sting toate luminile din biserică (mai puțin cea de la [[strană]], necesară pentru citirea textului).
  
În acelaşi timp, cei şase psalmi au fost aleşi pentru a fi incluşi în slujba de dimineaţă şi pentru că, prin conţinutul lor semantic, ilustrează momentul trezirii din somn ca timp al rugăciunii (mai ales psalmii 3 şi 62, preluaţi încă de timpuriu din practica cultului iudaic în slujbele Bisericii creştine.<ref>Pr. Ene Branişte, op. cit.; Ierom. Petru Pruteanu, loc.cit.</ref> ).
+
În același timp, cei șase psalmi au fost aleși pentru a fi incluși în slujba de dimineață și pentru că, prin conținutul lor semantic, ilustrează momentul trezirii din somn ca timp al rugăciunii (mai ales psalmii 3 și 62, preluați încă de timpuriu din practica cultului iudaic în slujbele Bisericii creștine.<ref>Pr. Ene Braniște, op. cit.; Ierom. Petru Pruteanu, loc.cit.</ref>).
  
Textul celor şase psalmi exprimă toate modalităţile de rugăciune (de slavă, de mulţumire, de cerere), şi diferite stări sufleteşti: în ele se trece de la pocăinţă adâncă la speranţă deplină, recunoştinţă faţă de mila lui Dumnezeu, bucurie duhovnicească, încredinţarea în mâinile Domnului şi aşteptarea mântuirii.  
+
Textul celor șase psalmi exprimă toate modalitățile de rugăciune (de slavă, de mulțumire, de cerere), și diferite stări sufletești: în ele se trece de la pocăință adâncă la speranță deplină, recunoștință față de mila lui Dumnezeu, bucurie duhovnicească, încredințarea în mâinile Domnului și așteptarea mântuirii.
  
Datorită referinţelor frecvente la [[Judecata de Apoi|judecata]] divină, cei şase psalmi mai sunt uneori numiţi şi „Psalmii Judecăţii” <ref>Potrivit unei tradiţii, se spune că, la [[Judecata de Apoi]], [[Hristos]] va judeca întreaga lume într-un timp foarte scurt, cât durează citirea celor şase psalmi </ref>. De aceea, se citesc şi se ascultă cu deosebită evlavie, stând în picioare. Monahii care intră în biserică în timpul citirii celor şase psalmi rămân pe loc, unde se găsesc până la încheierea citirii<ref>Potrivit regulilor monahale vechi, monahii trebuiau să ajungă la biserică înainte de începerea citirii psalmilor, întârzierea fiind sancţionată.</ref>
+
Datorită referințelor frecvente la [[Judecată|judecata]] divină, cei șase psalmi mai sunt uneori numiți și „Psalmii Judecății”<ref>Potrivit unei tradiții, se spune că, la [[Judecată|Judecata de Apoi]], [[Iisus Hristos|Hristos]] va judeca întreaga lume într-un timp foarte scurt, cât durează citirea celor șase psalmi</ref>. De aceea, se citesc și se ascultă cu deosebită evlavie, stând în picioare. Monahii care intră în biserică în timpul citirii celor șase psalmi rămân pe loc, unde se găsesc până la încheierea citirii<ref> Potrivit regulilor monahale vechi, monahii trebuiau să ajungă la biserică înainte de începerea citirii psalmilor, întârzierea fiind sancționată.</ref>
  
 
==Note==
 
==Note==
 
<references/>
 
<references/>
  
==A se vedea şi==
+
==A se vedea și==
*[[Utrenia]]
+
*[[Utrenie]]
*[[Psalmi]]
+
*[[Psaltirea]]
  
 
==Surse==
 
==Surse==
 
*[[:en:Hexapsalmos|OrthodoxWiki:Hexapsalmos]]
 
*[[:en:Hexapsalmos|OrthodoxWiki:Hexapsalmos]]
*Pr. Prof. Ene Branişte, ''Liturgica specială pentru facultăţile de teologie'', ed. a IV-a, Bucureşti, 2005.
+
*Pr. Prof. Ene Braniște, ''Liturgica specială pentru facultățile de teologie'', ed. a IV-a, București, 2005.
*Ieromonah Petru Pruteanu, ''Introducere în studiul Laudelor zilnice ale Bisericii Ortodoxe. Vecernia şi Utrenia: istoria şi explicarea'', Zăbriceni, 2008 (online [http://www.teologie.net/biblios.html?file=curs_vecernia-utrenia.pdf&action=down aici]).
+
*Ieromonah Petru Pruteanu, ''Introducere în studiul Laudelor zilnice ale Bisericii Ortodoxe. Vecernia și Utrenia: istoria și explicarea'', Zăbriceni, 2008 (online [http://www.teologie.net/biblios.html?file=curs_vecernia-utrenia.pdf&action=down aici]).
 
*''Tipic bisericesc'', ed. Reîntregirea Alba-Iulia, 2003.
 
*''Tipic bisericesc'', ed. Reîntregirea Alba-Iulia, 2003.
 
*[http://www.biserica.org/Publicatii/Rugaciuni/Ceaslov/Utrenia/index.html Slujba Utreniei] (text html)
 
*[http://www.biserica.org/Publicatii/Rugaciuni/Ceaslov/Utrenia/index.html Slujba Utreniei] (text html)

Versiunea curentă din 13 octombrie 2016 12:02

Psalmii Utreniei (cunoscuți și ca Hexapsalmul, adică Cei șase Psalmi) cuprind două grupuri de câte trei psalmi, respectiv psalmii 3, 37, 62 și psalmii 87, 102 și 142, care se citesc la începutul Utreniei, după încheierea slujbei Miezonopticii.

Rânduiala citirii celor șase psalmi

Cei șase psalmi sunt așezați imediat după proimion (partea introductivă) a slujbei Utreniei, marcând începutul propriu-zis al slujbei[1], când preotul dă binecuvântarea: „Slavă Sfintei, Celei de o ființă și nedespărțitei Treimi, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor”.

După aminul comunității, se începe citirea rugăciunilor cu o întreită rugăciune de laudă – rugăciunea îngerilor de la nașterea Domnului, așa cum s-au arătat păstorilor: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Evocă astfel timpul rugăciunii – noaptea, și anunță venirea Mântuitorului, așteptată și chemată și în psalmi.

Rugăciunii îngerești îi corespunde apoi îndoita rugăciune de laudă a omului, cu un verset preluat tot psalmi: Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta! Dumnezeu este Cel Căruia ne încredințăm, prin El se săvârșesc toate, iar omul aduce laudă Creatorului său.

Cei șase Psalmi se citesc de regulă în mijlocul bisericii. Urmează apoi primii trei psalmi: doi preluați din slujba de dimineață a cultului iudaic (3 și 62), între care este intercalat un psalm de profundă pocăință (37). Toți acești psalmi exprimă însă, în grade diferite, încrederea în ajutorul Domnului și așteptarea Lui ca Mântuitor:

 • Psalmul 3: „Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc!... [1]
 • Psalmul 37: „Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine...” [2]
 • Psalmul 62: „Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineață...” [3]

La sfârșitul psalmului 62, urmează (fără închinăciuni) un întreit „Aliluia”, și o nouă chemare a Sfintei Treimi („Slavă... și acum...”), care pregătesc începutul celei de a doua grupări de trei psalmi. Între doi psalmi care vorbesc despre pocăință (87) și judecată (142), este intercalat de această dată un psalm de bucurie și binecuvântare (102):

 • Psalmul 87: „Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta...” [4]
 • Psalmul 102: „Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele dinlăuntrul meu numele cel sfânt al Lui...” [5]
 • Psalmul 142: „Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta...” [6]

În citirea psalmilor, ultimul sau unul-două versete din psalmul citit se repetă, la sfârșitul acestuia, ca un ecou, semn al rugăciunii stăruitoare.

Slujba continuă apoi cu o nouă chemare a Sfintei Treimi („Slavă... și acum...”), cu Ectenia Mare și, mai departe, cu stihuri de laudă din Psalmi.

Rânduieli tipiconale

În tradiția mai veche, cei șase psalmi erau citiți de episcop, de stareț sau de protosul comunității, care poate însă delega citirea acestora citețului. Aceasta este situația cea mai frecventă în prezent, și este inclusă ca atare în Tipicul românesc. Când Utrenia se unește cu alte slujbe, clerul poate face începutul utreniei, cu glas scăzut, în timpul citirii celor șase psalmi. Cei șase psalmi se citesc ori de câte ori se slujește Utrenia, mai puțin în Săptămâna luminată și în ziua când se face odovania praznicului Paștilor.

Semnificația

Potrivit Ierom. Petru Pruteanu, citirea acestor psalmi evocă „vremea de întuneric de după căderea oamenilor în păcat”[2]. Acestei interpretări îi corespunde și faptul că, atunci când Utrenia se slujește seara sau noaptea, la Priveghere, în timpul citirii celor șase psalmi se sting toate luminile din biserică (mai puțin cea de la strană, necesară pentru citirea textului).

În același timp, cei șase psalmi au fost aleși pentru a fi incluși în slujba de dimineață și pentru că, prin conținutul lor semantic, ilustrează momentul trezirii din somn ca timp al rugăciunii (mai ales psalmii 3 și 62, preluați încă de timpuriu din practica cultului iudaic în slujbele Bisericii creștine.[3]).

Textul celor șase psalmi exprimă toate modalitățile de rugăciune (de slavă, de mulțumire, de cerere), și diferite stări sufletești: în ele se trece de la pocăință adâncă la speranță deplină, recunoștință față de mila lui Dumnezeu, bucurie duhovnicească, încredințarea în mâinile Domnului și așteptarea mântuirii.

Datorită referințelor frecvente la judecata divină, cei șase psalmi mai sunt uneori numiți și „Psalmii Judecății”[4]. De aceea, se citesc și se ascultă cu deosebită evlavie, stând în picioare. Monahii care intră în biserică în timpul citirii celor șase psalmi rămân pe loc, unde se găsesc până la încheierea citirii[5]

Note

 1. Inițial, începutul slujbei se făcea acum, cu citirea celor șase psalmi, partea introductivă fiind adăugată ulterior în slujbă. V. Pr. Prof. Ene Braniște, Liturgica specială pentru facultățile de teologie, ed. a IV-a, Oferta, București, 2005 și Ierom. Petru Pruteanu, Introducere în studiul Laudelor zilnice ale Bisericii Ortodoxe. Vecernia și Utrenia: istoria și explicarea, Zăbriceni, 2008, p. 16.
 2. Pr. Ene Braniște, op. cit.; Ierom. Petru Pruteanu, op.cit., p. 16
 3. Pr. Ene Braniște, op. cit.; Ierom. Petru Pruteanu, loc.cit.
 4. Potrivit unei tradiții, se spune că, la Judecata de Apoi, Hristos va judeca întreaga lume într-un timp foarte scurt, cât durează citirea celor șase psalmi
 5. Potrivit regulilor monahale vechi, monahii trebuiau să ajungă la biserică înainte de începerea citirii psalmilor, întârzierea fiind sancționată.

A se vedea și

Surse

 • OrthodoxWiki:Hexapsalmos
 • Pr. Prof. Ene Braniște, Liturgica specială pentru facultățile de teologie, ed. a IV-a, București, 2005.
 • Ieromonah Petru Pruteanu, Introducere în studiul Laudelor zilnice ale Bisericii Ortodoxe. Vecernia și Utrenia: istoria și explicarea, Zăbriceni, 2008 (online aici).
 • Tipic bisericesc, ed. Reîntregirea Alba-Iulia, 2003.
 • Slujba Utreniei (text html)

Legături externe