Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Protestantism

Protestantismul este un curent doctrinar creștin care a apărut în istoria Bisericii în secolul al XVI-lea ca o reacție împotriva papalității și abuzurilor Bisericii Romano-Catolice. Reprezentanții acestei mișcări au fost Luther, Calvin și Zwingli, care sunt întemeietorii celor trei curente din protestantism: luteranismul, calvinismul și zwinglianismul.

Termenul

Termenul de protestant provine de la protestul formulat în 1529, la Speyer, de către cinci principi luterani și reprezentanții a 14 orașe imperiale împotriva edictului de la Worms care împiedica răspândirea luteranismului în Germania[1]

Principiile protestantismului

 1. Singurul izvor de credință este Sfânta Scriptură. În Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă al doilea izvor de credință este Sfânta Tradiție.
 2. Este folosită Biblia ebraică (masoretică), în timp ce la ortodocși este folosită Septuaginta (traducerea grecească a Bibliei).[2]
 3. Nu sunt incluse în Biblie decât cele 66 cărți canonice. Biserica Ortodoxă include în Biblie și 14 cărți necanonice dar considerate bune de citit.[3]
 4. Botezul și euharistia sunt singurele taine recunoscute. În Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă există șapte taine.
 5. Nu este recunoscut cultul sfinților și al Maicii Domnului. Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă acordă o cinstire înaltă sfinților și Maicii Domnului, în calitate de mijlocitori în rugăciune.
 6. Nu se admit posturile și cultul morților.
 7. Cuvântul, propovăduirea, citirea și explicarea textului biblic, predica, laolaltă cu cântările și rugăciunea, reprezintă esența cultului protestant.
 8. Conducătorii lor religioși sunt pastorii, care sunt persoane laice (protestanții nerecunoscând taina preoției).

Note

 1. Dicționar Enciclopedic, vol V, pag 531.
 2. Ene Braniște și Ecaterina Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, pag.60 Editura Diecezană Caransebeș, 2001, ISBN 973-97569-7-2
 3. Anania, Prefață la Biblia sau Sfânta Scriptură, pag.9, versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Valeriu Anania, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, ISBN 973-9332-86-2.

Bibliografie

 1. Ene Braniște și Ecaterina Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, pag.396, Editura Diecezană Caransebeș, 2001, ISBN 973-97569-7-2
 2. Dicționar Enciclopedic, vol. V, Editura Enciclopedică, 2004, ISBN general 973-45-0143-7, vol. V ISBN 973-45-0472-X

A se vedea și