Priceasnă

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Bisericuţa de lemn din Leleasca, locul în care Teodora a descoperit bucuria de a cânta pricesne.

Priceasna (din slavonă pricjastanije = pricestanie, împărtășanie, grijanie) sau chinonicul (în sens tradițional) un imn, cântare bisericească ortodoxă care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii în care preotul şi respectiv credincioşii se cuminecă (împărtăşesc) cu Sfintele Taine - Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos.

În unele tradiții locale denumirea de priceasnă a devenit ulterior generică pentru o gamă largă de cântece aparţinând folclorului religios românesc. Pricesnele au un conţinut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creştin, rugăciune de iertare şi mulţumire şi laudă la adresa lui Dumnezeu, a Preacuratei Fecioara Maria şi a sfinţilor. Sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioşi, iar in ultimul timp, au devenit parte a repertoriului multor artişti populari consacraţi, care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea şi păstrarea lor.

Puntea de legătură între cântarea bisericească şi tradiţia populară

Chinonicele

Practica liturgică de cântare a pricesnelor în intervalul Sf. Împărtăşanii a generat în anumite contexte o confuzie între chinonicele tradiţionale ale Liturghiei Bisericii Ortodoxe şi cântările cu tematică moral-religioasă apărute relativ recent în peisajul românesc.

Din ngr. kinonikón [troparion], chinonicul se traduce prin "[cântare] cântată în comun". (Cuminecarul, Imnul împărtăşaniei). În Biserica Primară, în timpul împărtăşaniei preotului şi credincioşilor se cânta un psalm întreg având ca refren Aliluia, Aliluia, Aliluia. În decursul timpului, ritualul s-a dezvoltat până la forma de azi. Actualmente, Liturghierul Ortodox fixează acest moment al Liturghiei după cum urmează:

Duminică, glasul al 8-lea: Lăudaţi pe Domnul din ceruri. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 148, 1).

Luni, glasul 1: Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps.103, 5).

Marţi, glasul al 3-lea: Întru pomenire veşnică va fi dreptul. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 111, 6).

Miercuri, glasul al 6-lea: Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 115, 4).

Joi, glasul al 8-lea: În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 18, 4).

Vineri, glasul al 2-lea: Mântuire ai făcut în mijlocul pământului, Hristoase Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Sâmbătă, glasul 1: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne, şi pomenirea lor din neam în neam. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 64, 4).

Chinonice speciale

La Naşterea Domnului: Mântuire a trimis Domnul poporului Său. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

La Botezul Domnului: Arătatu-S-a Darul cel mântuitor tuturor oamenilor. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

La Buna Vestire: Ales-a Domnul Sionul şi l-a primit întru moştenire Luişi. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

La Sâmbăta lui Lazăr: Din gurile pruncilor şi ale celor ce sug, ai săvârşit laudă. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 8, 2).

La Duminica Floriilor: Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 117, 26).

În Joia Mare: Cinei Tale celei de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaş mă primeşte; că nu voi spune taina Ta vrăjmaşilor Tăi, nici sărutare îţi voi da, ca luda; ci, ca tâlharul, mărturisindu-mă, strig Ţie: Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta! Aliluia, Aliluia, Aliluia.

În Sâmbăta Mare: Sculatu-S-a Domnul ca din somn şi a înviat, mântuindu-ne pe noi.

În Duminica Paştilor: Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

La Duminica Tomei: Laudă, Ierusalime, pe Domnul; laudă pe Dumnezeul tău, Sioane. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 147, l).

La Înjumătăţirea Praznicului învierii: Cel ce mănâncă trupul Meu şi cel ce bea sângele Meu, întru Mine rămâne şi Eu întru el, zis-a Domnul. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

La Înălţarea Domnului: Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 46, 5).

La Duminica Pogorârii Sfântului Duh (Rusalii) Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 142, 10).

La Sfânta Treime: Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la noi, Iubitorule de oameni, ne rugăm Ţie. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

La Schimbarea la Faţă: Întru lumina slavei feţei Tale, Doamne, vom umbla în veci. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

La Înălţarea Sfintei Cruci: Însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 4, 6).

La Sfântul prooroc Ilie şi la alţi sfinţi proroci: Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul; celor drepţi se cuvine laudă. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. 32,1).

Autorii de muzică bisericească au considerat adesea acest moment al Liturghiei drept o eventuală breşă în sistemul liturgic, prin care se pot aduce minime inovaţii în baza unor reguli prestabilite, având în vedere că, în funcţie de obiceiurile locale, parohiale, chinonicele sau pricesnele pot să difere de la biserică la biserică, sau de la liturghie la liturghie.

Cântări religioase corale

(idee de dezvoltat: statutul muzicii corale este oarecum asemanator cu statutul pricesnelor prin fenomenul de laicizare a muzicii liturgice)

Priceasna (Psalmi 23, 150, 142), Corul Gavriil Muzicescu al Filarmonicii din Iaşi

Cântece religioase populare

(idee de dezvoltat: de la melodiile populare la cântecele religioase populare)

O, Măicuţă Sfântă (Ascultă înregistrare)

Maicuta.jpg

A bătut la uşa ta, Cineva (Ascultă înregistrare)

A batut.jpg

Oile Mele (Ascultă înregistrare)

Oilemele.jpg

Era seară liniştită (Ascultă înregistrare)

Eraseara.jpg

Blândul păstor (Ascultă înregistrare)

Blandulpastor.jpg

Interpreţi consacraţi

(idee de dezvoltat: la fiecare interpret date biografice si deschiderea personala catre biserica si pricesne)

Valeria Peter Predescu

Valeria Peter Predescu Pricesne

Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci Pricesne cu autentică influenţă populară

Teodora Păunescu Tuca

Teodora Păunescu Tuca, o mare iubitoare a pricesnelor şi cântecelor populare.

Maria Pintea

Florin şi Florina Mariş-Hinsu

Cornelia Goţia

Cornelia Goţia - Colecţie de pricesne

Critica

Poziţia conservatoare. Muzica psaltică

(idee de dezvoltat: muzica psaltica este sufletul ortodoxiei, biserica ortodoxa este bizantina... eventual contactarea http://www.nediwww.com/AP/our_music.html pentru preluarea introducerii despre muzica liturgica) Selecţii de la muntele Athos

Extraordinarul grup de Psalţi al Patriarhiei Române

Grupul psaltic Nectarie Protopsaltul

Corul Stavropoleos

Cântări calofonice

Biserica Melkită - Confluenţa ortodoxie-catolicism în inima lumii arabe

Muzica bizantină liturgică a Bisericii Melkite

Susţinătorii integrării tradiţiei muzicale populare în viaţa liturgică

Influenţa neoprotestantă

Radio Oastea Domnului

Surse

A se vedea și