Preot

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Preoţii sau presbiterii erau consideraţi la început urmaşi ai celor 70 de ucenici ai Domnului de care se vorbeşte în Sfânta Scriptură (Luca 10, 1-20) şi ca simpli ajutători ai episcopilor. Dar din sec. II – III înainte, când numărul comunităţilor s-a înmulţit, nevoile religioase ale credincioşilor n-au mai putut fi satisfăcute de către episcopii înşişi, preoţii devenind, cu delegaţia şi binecuvântarea episcopilor, înlocuitorii lor permanenţi, mai întâi în parohiile din interiorul oraşelor şi apoi la cele din afara lor, săvârşind cele sfinte în numele şi în locul episcopilor.

Preotul poate săvârşi în parohia sa, în virtutea hirotoniei şi a delegaţiei permanente primite de la episcop, toate slujbele şi lucrările sfinte de cult, necesare în viaţa religioasăa parohiilor, cu excepţia celor care alcătuiesc dreptul exclusiv al episcopului.

În exerciţiul funcţiunii sale liturgice, preotul ortodox îndeplineşte un rol dublu: pe de o parte, în virtutea harului sfânt primit de la episcop prin hirotonie, el este un slujitor al lui Dumnezeu, un reprezentant sau continuator al preoţiei Mântuitorului, iar pe de alta el este un interpret, delegat al Bisericii, adică al obştii credincioşilor pe care îi păstoreşte, fiindcă el se roagă nu numai în numele său personal ci şi în numele credincioşilor şi pentru ei. Ca reprezentant al credincioşilor, el prezintă lui Dumnezeu cuvenita ofrandă a acestora, adică darurile, închinarea şi rugăciunile lor, iar ca vas ales al harului, el transmite credincioşilor ceea ce vine de la Dumnezeu, adică harul dumnezeiesc, iertarea păcatelor, viaţa veşnică şi, în general, toate darurile spirituale şi bunătăţile materiale pe care le primim de la Dumnezeu. Preotul slujitor este astfel verigă de legătură între Dumnezeu şi credincios, între cer şi pământ.

Ca semn că n-are deplinătatea puterii sacramentale, preotul binecuvântează cu o singură mână (dreapta).

sursa

Liturgica teoretică – Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Arhim. Prof. Ghenadie Niţoiu, Pr. Prof. Gheorghe Neda – E.I.B.M.B.O.R., 2002