Policarp (Morușca) de Detroit: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m
m
 
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de alți 5 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
Preasfințitul episcop '''Policarp (Moruşca) de Detroit''' a fost primul episcop al [[Episcopia Ortodoxă Română din America|Episcopiei Ortodoxe Române din America]]. He healed the disunity among the Romanian Orthodox in the United States and established an enduring base for a united [[episcopate]]. Caught in the politics of World War II and its aftermath during a planned visit to Romania in 1939, he was not able to return to the United States.
+
Preasfințitul episcop '''Policarp (Morușca) de Detroit''' a fost primul [[episcop]] al [[Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America și Canada|Episcopiei Ortodoxe Române din America]], care se formează în anii 1930 sub păstorirea lui. Pentru motive politice, episcopul Policarp este oprit în România în 1939, fără să se mai poată vreodată întoarce în Statele Unite ale Americii, situație care va cauza mari tulburări în cadrul comunității ortodoxe române din America.
  
 
==Viața==
 
==Viața==
Pompei Moruşca was born into a priestly family on [[March 20]], 1883, in Cristeşti in Alba County, TransylvaniaHe studied theology after completing his secular education and was [[ordination|ordained]] to the [[priest]]hood in 1908. Fr. Pompei's first assignment was as a [[parish]] priestHe then became administrative assistant to the [[Metropolitan]] of Transylvania. After a pilgrimage to the [[Holy Land]], Fr. Pompei was [[tonsure]]d a [[monk]] in 1925 with the name of 'Polycarp.' Subsequently he was raised to the dignity of [[archimandrite]] and assigned as [[abbot]] of the Hodox-Bodrog [[Monastery]].
+
Pompei Morușca s-a născut într-o familie de preot în [[20 martie]], 1883, în Cristeşti, județul Alba, TransilvaniaDupă finalizarea educației seculare a studiat teologia și a fost [[hirotonire|hirotonit]] ca [[preot]] în 1908. Prima însărcinare a Părintelui Pompei a fost de preot [[parohie|paroh]].  Apoi a devenit asistent administrativ al [[Eparhie|Mitropolie]]i Ardealului. După un [[pelerinaj]] în [[Țara Sfântă]], Părintele Pompei a fost [[tundere|tuns]] [[călugăr]] în 1925 cu numele de ''Polycarp''. Ulterior, a fost ridicat la rangul de [[arhimandrit]] și numit [[stareț]] la [[Mănăstire]]a Hodoș-Bodrog.
  
During the early 1930s, the Romanian parishes in the United States were organizing themselves into an ''Autonomous Missionary Episcopate'' under the [[Church of Romania]]. With recognition by the Church of Romania, the newly named Romanian Orthodox Episcopate of America requested assignment of a bishop. On [[January 26]], 1935, the [[Holy Synod]] of Romania elected Archimandrite Polycarp as the first bishop of the Episcopate. After his consecration on [[March 24]], 1935, by Romanian [[Patriarch]] Miron (Cristea) of Bucharest, Bp. Polycarp departed for the United States. He arrived in June 1935.
+
La începutul anilor 1930, parohiile românești din Statele Unite erau auto-organizate într-un ''Episcopat Misionar Autonom'' sub [[omofor]]ul  [[Biserica Ortodoxă Română|Bisericii Ortodoxe Române]]. După recunoașterea de către Biserica Română, proaspăt numitul Episcopat Ortodox Român al Americii a solicitat numirea unui episcop. La [[26 ianuarie]] 1935, [[Sfântul Sinod]] din Romania l-a ales pe Arhimandritul Policarp ca primul lider al Episcopatului. După hirotonirea sa la [[24 martie]] 1935, de către [[Patriarh]]ul [[Miron Cristea]], la București, Episcopul Policarp da plecat spre Statele Unite, unde a ajuns în iunie 1935.
  
After his enthronement in Detroit, Michigan, on [[July 4]], 1935, Bp. Polycarp began healing the enmity between the two priestly factions within the episcopate by accepting the situation and starting anew under his declaration: "I accept you as I found you, but from now on, we shall have order and discipline." "Order and discipline" then followed. He then set out to make canonical visits to all his parishes.
+
După întronarea sa la Detroit, Michigan, în [[4 iulie]], 1935, Ep. Policarp a început să vindece antipatia dintre cele două facțiuni preoțești din episcopat luând situația ca atare și punând un nou început prin declarația sa: "vă acceptașa cum v-am găsit, dar de acum înainte, trebuie să facem ordine și disciplină." Și au urmat "ordine și disciplină". Apoi și-a stabilit un program de vizitare a tuturor parohiilor.
  
He established the center of his [[diocese]] in Detroit, Michigan, with the [[Church]] of St. George as his [[cathedral]]. He also established the diocesan newspaper, ''Solia'', as the official publication of the diocese. The newspaper continues to be published. He backed the purchase of property in Michigan in 1937 which was called ''Vatra'' and became the headquarters of the Episcopate. Its inauguration was on [[July 4]], 1938. He also began organizing Church auxiliaries of the youth and ladies of the diocese, but these would not take an active form until after World War II.
+
El a stabilit și-a stabilit [[scaun]]ul [[eparhie|eparhial]] la Detroit, Michigan, având [[Biserică|Biserica]] Sfântul Gheorghe pe post de [[catedrală]]. De asemenea, el a înființat o publicația ''Solia'', ca publicație oficială a eparhiei. Publicație contună să apară și în prezent. El a supravegheat achiziționarea unei proprietăți în Michigan în 1937, numită ''Vatra'' și care a devenit sediul central al Episcopatului. Inaugurarea sa a avut loc la [[4 iulie]] 1938. De asemenea, el a început organizarea activităților adiacente ale tinerilor și femeilor din eparhie, dar acestea nu vor avea o formă activă până după al Doilea Război Mondial.
  
Having established the diocese on a firm footing, Bp. Polycarp returned to Romania in late 1939 to attend a session of the Romanian Holy Synod. As World War II had broken out, travel and other circumstances prevented his return to the United States. At the end of the war, his diocese eagerly waited his return, but the new communist regime would not permit him to leave Romania. By a pastoral letter of [[July 30]], 1947, he informed the diocese of the difficulties surrounding his return and added that he considered himself still the bishop of the Romanian Orthodox Episcopate of America.  
+
După stabilirea unei fundații ferme a eparhiei, Episcopul Policarp s-a întors în România în 1939 pentru a participa la o sesiune a Sfântului Sinod Român. Odată cu izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, călătoria dificilă dar și alte circumstanțe au împiedicat reîntoarcerea sa în Statele Unite. La sfârșitul războiului, eparhia sa îi aștepta cu nerăbdare reîntoarcerea, dar noul regim comunist nu i-a permis să părăsească România. Printr-o scrisoare pastorală din [[30 iulie]] 1947, el și-a informat eparhia de dificultățile reîntoarcerii sale și a adăugat că el încă se consideră episcopul Episcopatului Ortodox Român din America.  
  
A few months later, Bp. Polycarp wrote to advise of further developments in Romania concerning the Episcopate, noting that the Episcopate had been eliminated in the Church budget, effectively dissolving it in the eyes of the communist government. Further, the provisions of the laws placed Bp. Polycarp in retirement and directed that new leadership for the diocese must have approval of the communist government.  
+
Câteva luni mai târziu, Episcopul Policarp a scris câteva sfaturi necesare din cauza evoluției lucrurilor din România privitor la episcopat, notând faptul că episcopatul fusese eliminat din bugetul Bisericii, dizolvându-l efectiv în ochii guvernului comunist. Ulterior, dispozițiile legale l-au scos la pensie pe Episcopul Policarp și au stabilit că un nou lider al eparhiei trebuie să aibă aprobarea guvernului comunist.  
 +
 
 +
Fiind prizonier, efectiv, în România, el a trăit în „retragere”. A murit în [[26 octombrie]] 1958 și a fost înmormântat la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, România.
  
Effectively a prisoner in Romania, Bp. lived on in ''retirement''. He died on [[October 26]], 1958, and was buried at the Monastery of St. John the Baptist in Alba Iulia, Romania.
 
  
 
{{start box}}
 
{{start box}}
 
{{succesiune|
 
{{succesiune|
 
înainte=—|
 
înainte=—|
titlu=Bishop of Detroit|
+
titlu=Episcop de Detroit|
 
ani=1935-1958|
 
ani=1935-1958|
 
după=[[Valerian (Trifa) de Detroit|Valerian (Trifa)]]|}}
 
după=[[Valerian (Trifa) de Detroit|Valerian (Trifa)]]|}}
 
{{end box}}
 
{{end box}}
 
 
==Surse==
 
==Surse==
 
*Constance J. Tarasar, ''Orthodox America 1794-1976 Development of the Orthodox Church in America'',  Syosett, New York, The Orthodox Church in America, 1975
 
*Constance J. Tarasar, ''Orthodox America 1794-1976 Development of the Orthodox Church in America'',  Syosett, New York, The Orthodox Church in America, 1975
Linia 32: Linia 32:
  
 
[[Categorie:Episcopi]]
 
[[Categorie:Episcopi]]
 +
[[Categorie:Ortodoxia în America]]
 +
[[Categorie:Biserica Ortodoxă Română]]
  
 
[[en:Polycarp (Morusca) of Detroit]]
 
[[en:Polycarp (Morusca) of Detroit]]

Versiunea curentă din 12 decembrie 2017 16:52

Preasfințitul episcop Policarp (Morușca) de Detroit a fost primul episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din America, care se formează în anii 1930 sub păstorirea lui. Pentru motive politice, episcopul Policarp este oprit în România în 1939, fără să se mai poată vreodată întoarce în Statele Unite ale Americii, situație care va cauza mari tulburări în cadrul comunității ortodoxe române din America.

Viața

Pompei Morușca s-a născut într-o familie de preot în 20 martie, 1883, în Cristeşti, județul Alba, Transilvania. După finalizarea educației seculare a studiat teologia și a fost hirotonit ca preot în 1908. Prima însărcinare a Părintelui Pompei a fost de preot paroh. Apoi a devenit asistent administrativ al Mitropoliei Ardealului. După un pelerinaj în Țara Sfântă, Părintele Pompei a fost tuns călugăr în 1925 cu numele de Polycarp. Ulterior, a fost ridicat la rangul de arhimandrit și numit stareț la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.

La începutul anilor 1930, parohiile românești din Statele Unite erau auto-organizate într-un Episcopat Misionar Autonom sub omoforul Bisericii Ortodoxe Române. După recunoașterea de către Biserica Română, proaspăt numitul Episcopat Ortodox Român al Americii a solicitat numirea unui episcop. La 26 ianuarie 1935, Sfântul Sinod din Romania l-a ales pe Arhimandritul Policarp ca primul lider al Episcopatului. După hirotonirea sa la 24 martie 1935, de către Patriarhul Miron Cristea, la București, Episcopul Policarp da plecat spre Statele Unite, unde a ajuns în iunie 1935.

După întronarea sa la Detroit, Michigan, în 4 iulie, 1935, Ep. Policarp a început să vindece antipatia dintre cele două facțiuni preoțești din episcopat luând situația ca atare și punând un nou început prin declarația sa: "vă acceptașa cum v-am găsit, dar de acum înainte, trebuie să facem ordine și disciplină." Și au urmat "ordine și disciplină". Apoi și-a stabilit un program de vizitare a tuturor parohiilor.

El a stabilit și-a stabilit scaunul eparhial la Detroit, Michigan, având Biserica Sfântul Gheorghe pe post de catedrală. De asemenea, el a înființat o publicația Solia, ca publicație oficială a eparhiei. Publicație contună să apară și în prezent. El a supravegheat achiziționarea unei proprietăți în Michigan în 1937, numită Vatra și care a devenit sediul central al Episcopatului. Inaugurarea sa a avut loc la 4 iulie 1938. De asemenea, el a început organizarea activităților adiacente ale tinerilor și femeilor din eparhie, dar acestea nu vor avea o formă activă până după al Doilea Război Mondial.

După stabilirea unei fundații ferme a eparhiei, Episcopul Policarp s-a întors în România în 1939 pentru a participa la o sesiune a Sfântului Sinod Român. Odată cu izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, călătoria dificilă dar și alte circumstanțe au împiedicat reîntoarcerea sa în Statele Unite. La sfârșitul războiului, eparhia sa îi aștepta cu nerăbdare reîntoarcerea, dar noul regim comunist nu i-a permis să părăsească România. Printr-o scrisoare pastorală din 30 iulie 1947, el și-a informat eparhia de dificultățile reîntoarcerii sale și a adăugat că el încă se consideră episcopul Episcopatului Ortodox Român din America.

Câteva luni mai târziu, Episcopul Policarp a scris câteva sfaturi necesare din cauza evoluției lucrurilor din România privitor la episcopat, notând faptul că episcopatul fusese eliminat din bugetul Bisericii, dizolvându-l efectiv în ochii guvernului comunist. Ulterior, dispozițiile legale l-au scos la pensie pe Episcopul Policarp și au stabilit că un nou lider al eparhiei trebuie să aibă aprobarea guvernului comunist.

Fiind prizonier, efectiv, în România, el a trăit în „retragere”. A murit în 26 octombrie 1958 și a fost înmormântat la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, România.


Casetă de succesiune:
Policarp (Morușca) de Detroit
Precedat de:
Episcop de Detroit
1935-1958
Urmat de:
Valerian (Trifa)


Surse

  • Constance J. Tarasar, Orthodox America 1794-1976 Development of the Orthodox Church in America, Syosett, New York, The Orthodox Church in America, 1975

Legături externe