Pidalion

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 16 aprilie 2013 09:10, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (scoatere categorie articol de calitate, nu are bibliografie)
Salt la: navigare, căutare
Pagina de titlu a Pidalionului grecesc din 1908 (ediţia a 5-a)

Pidalionul (gr. Πηδάλιον "cârmă") sau Cârma Bisericii este o carte publicată în limba greacă la Leipzig, în 1800, de către ieromonahul Agapie şi sfântul Nicodim Aghioritul, şi care cuprinde canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Sinoadelor Ecumenice şi ale Sfinţilor Părinţi şi dascăli ai Ortodoxiei, însoţite de o compilaţie de comentarii canonice datorate unor canonişti bizantini vechi, precum Zonara, Aristin şi Balsamon, completate de unele comentarii ale editorilor.

Reeditată de mai multe ori în ultimele două secole, această colecţie a devenit cea mai utilizată colecţie canonică din Bisericile ortodoxe contemporane.

Ediţii şi traduceri

Pidalionul a fost tradus în mai multe limbi, încă din secolul XIX.

Greacă

În limba greacă, Pidalionul a cunoscut patru ediţii în secolul al XIX-lea. După ediţia princeps, aprobată de Sinodul patriarhal de la Constantinopol încă din 1791, dar tipărită la Lipsca (Leipzig) abia în 1800, Pidalionul a cunoscut o a doua ediţie în 1841. Ediţia de la 1908, după care s-a făcut traducerea în limba engleză, era a cincea.

Engleză

  • The Rudder (Pedalion): Of the metaphorical ship of the One Holy Catholic and Apostolic Church of the Orthodox Christians, or all the sacred and divine canons of the holy and renowned Apostles, of the holy Councils, ecumenical as well as regional, and of individual fathers, as embodied in the original Greek text, for the sake of authenticity, and explained in the vernacular by way of rendering them more intelligible to the less educated.
    • Comp. Agapius a Hieromonk and Nicodemus a Monk. First printed and published A.D.1800. Trans. D. Cummings, from the 5th edition published by John Nicolaides (Kesisoglou the Caesarian) in Athens, Greece in 1908, (Chicago: The Orthodox Christian Educational Society, 1957; Repr., New York, N.Y.: Luna Printing Co., 1983).

Română

Prima traducere în limba română s-a făcut în 1844, la Mănăstirea Neamţ, probabil după ediţia grecească din 1841.

„Pidalion sau Cârma corăbiei înţelese a Soborniceştii şi Apostoliceştii Biserici a Ortodocşilor. Adică toate Sfintele Canoane, a Sfinţilor Apostoli, a Sfintelor Sinoade Ecumenice, locale şi a Sfinţilor Părinţi de pe alocurea. Traduse din greceşte în româneşte de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Chirio Chir Veniamin Costachi. Iar acum întâiaş dată, în zilele Prea Înaltului Domn Mihail Grigoriu Sturza Voievod, Cu blagoslovenia Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldovei Chirio Chir Meletie. Tipărită prin sârguinţa şi cheltuiala Prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sfintelor Mânăstiri Neamţul şi Secul, Chir Neonil. Îndreptate şi îndeplinite de Protosinghelul Neofit Scriban în tipografia Sfintei Mânăstiri Neamţul, în anul 1844 de Ieromonahul Teofan şi de Monahul Cleopa tipograful.”
({{{2}}})

A fost reeditată în 2007 (ed. Credinţa strămoşească).

O altă ediţie, tipărită la Institutul de arte grafice Speranţa, Bucureşti, în 1933 (şi reimprimată în 1992): "Pidalion (Cârma Bisericii). Cu orânduire nouă şi tâlcuiri", de arhimandritul Zosima Târâla şi iconomul stavrofor Haralambie Popescu. Această ediţie are în plus mai multe referinţe la marele canonist sârb episcopul Nicodim (Milaş) de Dalmaţia.

Legături externe

  • ro:Pidalionul, text integral al ediţiei din 1844 (disponibil în mai multe formate).