Pidalion: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(etichetă traducere engleză)
 
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}[[Image:Pedalion.JPG|right|thumb|200px|Pagina de titlu a ''Pidalionului'' grecesc din 1908 (ediţia a 5-a)]]
+
[[Imagine:Pedalion.JPG|right|thumb|200px|Pagina de titlu a ''Pidalionului'' grecesc din 1908 (ediția a 5-a)]]
'''Pidalionul''' (gr. Πηδάλιον "cârmă") sau '''Cârma Bisericii''' este o carte publicată în limba greacă la Leipzig, în 1800, de către [[ieromonah]]ul Agapie şi sfântul [[Nicodim Aghioritul]], şi care cuprinde [[Canon|canoanele]] [[Sfinţi]]lor [[Apostoli]], ale [[Sinoade Ecumenice|Sinoadelor Ecumenice]] şi ale [[Sfinţi Părinţi|Sfinţilor Părinţi]] şi dascăli ai Ortodoxiei, însoţite de o compilaţie de comentarii canonice datorate unor canonişti bizantini vechi, precum [[Zonara]], [[Alexie Aristin|Aristin]] şi [[Balsamon]], completate de unele comentarii ale editorilor.
+
'''Pidalionul''' (gr. Πηδάλιον „cârmă”) sau '''Cârma Bisericii''' este o carte publicată în limba greacă la Leipzig, în 1800, de către [[ieromonah]]ul Agapie și sfântul [[Nicodim Aghioritul]], și care cuprinde [[Canon|canoanele]] [[Sfinți]]lor [[Apostol]]i, ale [[Sinoade Ecumenice|Sinoadelor Ecumenice]] și ale [[Sfinții Părinți|Sfinților Părinți]] și dascăli ai Ortodoxiei, însoțite de o compilație de comentarii canonice datorate unor canoniști bizantini vechi, precum [[Ioan Zonara]], [[Alexie Aristin]] și [[Teodor IV (Balsamon) al Antiohiei]], completate de unele comentarii ale editorilor.
  
Reeditată de mai multe ori în ultimele două secole, această colecţie a devenit cea mai utilizată colecţie canonică din Bisericile ortodoxe contemporane.
+
Reeditată de mai multe ori în ultimele două secole, această colecție a devenit cea mai utilizată colecție canonică din Bisericile ortodoxe contemporane.
  
==Ediţii şi traduceri==
+
==Ediții și traduceri==
''Pidalionul'' a fost tradus în mai multe limbi, încă din secolul XIX.
+
''Pidalionul'' a fost tradus în mai multe limbi, încă din secolul al XIX-lea.
  
 
===Greacă===
 
===Greacă===
În limba greacă, ''Pidalionul'' a cunoscut patru ediţii în secolul al XIX-lea. După ediţia princeps, aprobată de Sinodul patriarhal de la Constantinopol încă din 1791, dar tipărită la Lipsca (Leipzig) abia în 1800, ''Pidalionul'' a cunoscut o a doua ediţie în 1841. Ediţia de la 1908, după care s-a făcut traducerea în limba engleză, era a cincea.
+
În limba greacă, ''Pidalionul'' a cunoscut patru ediții în secolul al XIX-lea. După ediția princeps, aprobată de Sinodul patriarhal de la Constantinopol încă din 1791, dar tipărită la Lipsca (Leipzig) abia în 1800, ''Pidalionul'' a cunoscut o a doua ediție în 1841. Ediția de la 1908, după care s-a făcut traducerea în limba engleză, era a cincea.
  
 
===Engleză===
 
===Engleză===
*''The Rudder'' (''Pedalion''): Of the metaphorical ship of the One Holy Catholic and Apostolic Church  of the Orthodox Christians, or all the sacred and divine canons of the holy and renowned Apostles, of the holy Councils, ecumenical as well as regional, and of individual fathers, as embodied in the original Greek text, for the sake of authenticity, and explained in the vernacular by way of rendering them more intelligible to the less educated.  
+
Ediția în limba engleză a Pidalionului, a fost publicată sub titlul de
** Comp. Agapius a Hieromonk and Nicodemus a Monk. First printed and published A.D.1800. Trans. D. Cummings, from the 5th edition published by John Nicolaides (Kesisoglou the Caesarian) in Athens, Greece in 1908, (Chicago: The Orthodox Christian Educational Society, 1957; Repr., New York, N.Y.: Luna Printing Co., 1983).  
+
*'' ''The Rudder'' (''Pedalion''): Of the metaphorical ship of the One Holy Catholic and Apostolic Church  of the Orthodox Christians, or all the sacred and divine canons of the holy and renowned Apostles, of the holy Councils, ecumenical as well as regional, and of individual fathers, as embodied in the original Greek text, for the sake of authenticity, and explained in the vernacular by way of rendering them more intelligible to the less educated. '' [Cârma (Pidalionul): despre corabia înțeleasă a Uneia Sfintei Biserici Catholice și Apostolice a ortodocșilor creștini, adică toate Sfintele Canoane ale Sfinților Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice, locale și ale unor Părinți, așa cum s-au aflat în textul grecesc original, pentru autenticitate, și explicate în limba poporului, ca să fie mai pe înțelesul celor needucați], compilat de Ierom. Agapie și Monahul Nicodim. Prima ediție: 1800, traducere în limba engleză de D. Cummings, după ed. a 5-a publicată de Ioannis Nicolaides (Kesisoglou) în Atena, Grecia în 1908 (Chicago: The Orthodox Christian Educational Society, 1957; retipărit la New York, N.Y.: Luna Printing Co., 1983).  
  
 
===Română===
 
===Română===
Prima traducere în limba română s-a făcut în 1844, la [[Mănăstirea Neamţ]], probabil după ediţia grecească din 1841.  
+
Prima traducere în limba română s-a făcut în 1844, la [[Mănăstirea Neamț]], probabil după ediția grecească din 1841.
{{Citat|Pidalion sau Cârma corăbiei înţelese a Soborniceştii şi Apostoliceştii Biserici a Ortodocşilor. Adică toate Sfintele Canoane, a Sfinţilor Apostoli, a Sfintelor Sinoade Ecumenice, locale şi a Sfinţilor Părinţi de pe alocurea. Traduse din greceşte în româneşte de Înalt Prea Sfinţitul [[Mitropolit]] Chirio Chir [[Veniamin Costachi]]. Iar acum întâiaş dată, în zilele Prea Înaltului Domn Mihail Grigoriu Sturza Voievod, Cu blagoslovenia Înalt Prea Sfinţitului [[Arhiepiscop]] şi Mitropolit al Moldovei Chirio Chir Meletie. Tipărită prin sârguinţa şi cheltuiala Prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sfintelor Mânăstiri Neamţul şi Secul, Chir Neonil. Îndreptate şi îndeplinite de [[Protosinghel]]ul [[Neofit Scriban]] în tipografia Sfintei Mânăstiri Neamţul, în anul 1844 de [[Ieromonah]]ul Teofan şi de Monahul Cleopa tipograful.}}  
+
{{Citat|Pidalion sau Cârma corăbiei înțelese a Soborniceștii și Apostoliceștii Biserici a Ortodocșilor. Adică toate Sfintele Canoane, a Sfinților Apostoli, a Sfintelor Sinoade Ecumenice, locale și a Sfinților Părinți de pe alocurea. Traduse din grecește în românește de Înalt Prea Sfințitul [[Mitropolit]] Chirio Chir [[Veniamin Costachi]]. Iar acum întâiaș dată, în zilele Prea Înaltului Domn Mihail Grigoriu Sturza Voievod, Cu blagoslovenia Înalt Prea Sfințitului [[Arhiepiscop]] și Mitropolit al Moldovei Chirio Chir Meletie. Tipărită prin sârguința și cheltuiala Prea Cuviosului Arhimandrit și Stareț al Sfintelor Mânăstiri Neamțul și Secul, Chir Neonil. Îndreptate și îndeplinite de [[Protosinghel]]ul [[Neofit Scriban]] în tipografia Sfintei Mânăstiri Neamțul, în anul 1844 de [[Ieromonah]]ul Teofan și de Monahul Cleopa tipograful.}}
A fost reeditată în 2007 (ed. Credinţa strămoşească).
+
A fost reeditată în 2007 (la editura Credința strămoșească).
  
O altă ediţie, tipărită la Institutul de arte grafice Speranţa, Bucureşti, în 1933 (şi reimprimată în 1992): "Pidalion (Cârma Bisericii). Cu orânduire nouă şi tâlcuiri", de [[arhimandrit]]ul Zosima Târâla şi [[iconom stavrofor (preot)|iconomul stavrofor]] [[Haralambie Popescu]]. Această ediţie are în plus mai multe referinţe la marele canonist sârb [[episcop]]ul [[Nicodim (Milaş) de Dalmaţia]].
+
O altă ediție, tipărită la Institutul de arte grafice Speranța, București, în 1933 (și reimprimată în 1992): „Pidalion (Cârma Bisericii). Cu orânduire nouă și tâlcuiri”, de [[arhimandrit]]ul Zosima Târâlă și [[iconom stavrofor (preot)|iconomul stavrofor]] [[Haralambie Popescu]]. Această ediție are în plus mai multe referințe la marele canonist sârb [[episcop]]ul [[Nicodim (Milaș) al Dalmației]].
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
  
*ro:''[http://www.archive.org/details/PidalionOrtodox Pidalionul]'', text integral al ediţiei din 1844 (disponibil în mai multe formate).
+
*ro: ''[http://www.archive.org/details/PidalionOrtodox Pidalionul]'', textul integral al ediției din 1844 (disponibil în mai multe formate).
  
  

Versiunea curentă din 3 ianuarie 2019 06:09

Pagina de titlu a Pidalionului grecesc din 1908 (ediția a 5-a)

Pidalionul (gr. Πηδάλιον „cârmă”) sau Cârma Bisericii este o carte publicată în limba greacă la Leipzig, în 1800, de către ieromonahul Agapie și sfântul Nicodim Aghioritul, și care cuprinde canoanele Sfinților Apostoli, ale Sinoadelor Ecumenice și ale Sfinților Părinți și dascăli ai Ortodoxiei, însoțite de o compilație de comentarii canonice datorate unor canoniști bizantini vechi, precum Ioan Zonara, Alexie Aristin și Teodor IV (Balsamon) al Antiohiei, completate de unele comentarii ale editorilor.

Reeditată de mai multe ori în ultimele două secole, această colecție a devenit cea mai utilizată colecție canonică din Bisericile ortodoxe contemporane.

Ediții și traduceri

Pidalionul a fost tradus în mai multe limbi, încă din secolul al XIX-lea.

Greacă

În limba greacă, Pidalionul a cunoscut patru ediții în secolul al XIX-lea. După ediția princeps, aprobată de Sinodul patriarhal de la Constantinopol încă din 1791, dar tipărită la Lipsca (Leipzig) abia în 1800, Pidalionul a cunoscut o a doua ediție în 1841. Ediția de la 1908, după care s-a făcut traducerea în limba engleză, era a cincea.

Engleză

Ediția în limba engleză a Pidalionului, a fost publicată sub titlul de

  • The Rudder (Pedalion): Of the metaphorical ship of the One Holy Catholic and Apostolic Church of the Orthodox Christians, or all the sacred and divine canons of the holy and renowned Apostles, of the holy Councils, ecumenical as well as regional, and of individual fathers, as embodied in the original Greek text, for the sake of authenticity, and explained in the vernacular by way of rendering them more intelligible to the less educated. [Cârma (Pidalionul): despre corabia înțeleasă a Uneia Sfintei Biserici Catholice și Apostolice a ortodocșilor creștini, adică toate Sfintele Canoane ale Sfinților Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice, locale și ale unor Părinți, așa cum s-au aflat în textul grecesc original, pentru autenticitate, și explicate în limba poporului, ca să fie mai pe înțelesul celor needucați], compilat de Ierom. Agapie și Monahul Nicodim. Prima ediție: 1800, traducere în limba engleză de D. Cummings, după ed. a 5-a publicată de Ioannis Nicolaides (Kesisoglou) în Atena, Grecia în 1908 (Chicago: The Orthodox Christian Educational Society, 1957; retipărit la New York, N.Y.: Luna Printing Co., 1983).

Română

Prima traducere în limba română s-a făcut în 1844, la Mănăstirea Neamț, probabil după ediția grecească din 1841.

„Pidalion sau Cârma corăbiei înțelese a Soborniceștii și Apostoliceștii Biserici a Ortodocșilor. Adică toate Sfintele Canoane, a Sfinților Apostoli, a Sfintelor Sinoade Ecumenice, locale și a Sfinților Părinți de pe alocurea. Traduse din grecește în românește de Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Chirio Chir Veniamin Costachi. Iar acum întâiaș dată, în zilele Prea Înaltului Domn Mihail Grigoriu Sturza Voievod, Cu blagoslovenia Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit al Moldovei Chirio Chir Meletie. Tipărită prin sârguința și cheltuiala Prea Cuviosului Arhimandrit și Stareț al Sfintelor Mânăstiri Neamțul și Secul, Chir Neonil. Îndreptate și îndeplinite de Protosinghelul Neofit Scriban în tipografia Sfintei Mânăstiri Neamțul, în anul 1844 de Ieromonahul Teofan și de Monahul Cleopa tipograful.”
({{{2}}})

A fost reeditată în 2007 (la editura Credința strămoșească).

O altă ediție, tipărită la Institutul de arte grafice Speranța, București, în 1933 (și reimprimată în 1992): „Pidalion (Cârma Bisericii). Cu orânduire nouă și tâlcuiri”, de arhimandritul Zosima Târâlă și iconomul stavrofor Haralambie Popescu. Această ediție are în plus mai multe referințe la marele canonist sârb episcopul Nicodim (Milaș) al Dalmației.

Legături externe

  • ro: Pidalionul, textul integral al ediției din 1844 (disponibil în mai multe formate).