Pavle (Stojcevic) al Serbiei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(ortografie)
 
(Nu s-au afișat 20 de versiuni intermediare efectuate de alți 8 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere_EN}}
+
[[Image:Patrijarh_Pavle.jpg|thumb|right|200px|Sanctitatea sa Pavle I, Arhiepiscop de Peć, Mitropolit de Belgrad şi Karlovci şi Patriarh al sârbilor]]
His Holiness Patriarch '''Pavle (Stojcevic) of Serbia''' (in Serbian: Његова светост '''Павле''' по милости Бо-ијој православни Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски) is the current [[patriarch]] of the [[Church of Serbia]].  His Holiness' full title is ''[[Archbishop]] of Peć, [[Metropolitan]] of Belgrade and Karlovci, and Patriarch of the Serbs''.
+
Sanctitatea Sa '''Pavle (Stojčević) de Serbia''' (în limba sârbă: Његова светост '''Павле''' по милости Бо-ијој православни Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски) a fost [[patriarh|patriarhul]] [[Biserica Ortodoxă Sârbă|Bisericii Ortodoxe a Serbiei]] din 1990 până la moartea sa, survenită la [[15 noiembrie]] 2009, la vârsta de 95 de aniTitlul întreg al Sanctității Sale este: ''[[Arhiepiscop]] de Peć, [[Mitropolit]] de Belgrad şi Karlovci şi Patriarh al sârbilor''.
  
== Early life ==
+
== Începuturi ==
Pavle was born [[September 11]], 1914, to Stefan and Ana Stojcevic (Стефан и Ана Стојчевић), in the village of Kučani, in the county of Donji Miholjac, in Slavonija. His [[baptism]]al name was Gojko (Гојко).
+
Patriarhul Pavlle s-a născut în [[11 septembrie]] 1914, ca fiu al lui Stefan şi Ana Stojčević (Стефан и Ана Стојчевић), în satul Kučani, din regiunea Donji Miholjac, în Slavonija. A fost  [[botez]]at cu numele de Gojko (Гојко).
  
He graduated with high honors from the Fourth Male Gymnasium (high school) in Belgrade 1929. He also graduated from the [[seminary]] in Sarajevo in 1935, аnd from the Orthodox Theological Faculty in Belgrade in 1940. He did postgraduate studies at the Orthodox Theological Faculty at the University of Athens from 1955 to 1957. During his stay in Greece, he studied the [[New Testament]] and developed an expertise in liturgics, which resulted in the Patriarch becoming one of the most prolific liturgical writers in the Serbian Church. For his patient and prominent work in the field of theology, the Theological Faculty of the Serbian Orthodox Church awarded His Holiness an Honorary Doctorate of Divinity.
+
A absolvit cu rezultate foarte bune liceul (Gimnaziul de Băieţi nr. 4 din Belgrad) în 1929. A absolvit [[seminar]]ul din Sarajevo în 1935 şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Belgrad în 1940. A făcut studii postuniversitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Atena din 1955 până în 1957. În timpul şederii în Grecia, a studiat [[Noul Testament]] şi a aprofundat [[liturgică|liturgica]], ceea ce face ca patriarhul să fie cel mai prolific scriitor de liturgică din Biserica Serbiei. Prin răbdarea sa şi activitatea prolifică din domeniul teologiei, Facultatea de Teologie a Bisericii Ortodoxe Sârbe i-a decernat Prea Fericitului titlul de ''Doctor Honoris Causa'' în Teologie.
  
From 1944 to 1955, he was a [[monastic]] of Rača Monastery performing different disciplines. During the 1950/51 academic year, the then-[[Hierodeacon]] Pavle was appointed a lecturer at the Prizen Seminary, a position which he retained until his election to the Patriarchal Throne.
+
Între anii 1944 şi 1955 a fost [[călugăr]] la Mănăstirea Rača, îndeplinind diverse ascultări. În anul şcolar 1950/51, pe atunci [[arhidiacon]]ul Pavel a fost numit lector la Seminarul din Prizen, funcţie pe care a păstrat-o până la alegerea sa în scaunul patriarhal.
  
He was [[tonsure]]d a monastic in 1948 and that same year he was [[ordain]]ed a hierodeacon. In 1954, he was ordained a hieromonk and raised to the rank of [[protosingelos]]. He was elevated to the rank of [[archimandrite]] in 1957 by Bishop Emilian of Slavonija. On [[May 29]], 1957, the Holy Assembly of Bishops elected Archimandrite Pavle as Bishop of Raska-Prizen.
+
A fost [[tunderea în monahism|tuns]] în monahism în 1948 şi în acelaşi an a fost [[hirotonie|hirotonit]] ca ierodiacon. În 1954 a fost hirotonit la ieromonah şi apoi ridicat la rangul de [[protosinghel]] în 1957 de către Episcopul Emilian de Slavonia. În [[29 mai]] 1957, Sfânta Adunarea a Episcopilor l-a ales pe Arhimandritul Pavel ca Episcop de Raska-Prizen.
  
==Bishop of Raska-Prizren==
+
==Episcop de Raska-Prizren==
From that day to the present, he has faithfully shared in the plight of his suffering people. Bishop Pavle wrote and warned of the present exodus of Serbs from Kosovo, the attacks of the Albanians on Serbian monasteries, the rape of nuns, and terrorizing of pedestrians, the desecration of Serbian cemeteries and overall suffering of the Orthodox in Kosovo and in Metohija. In 1989, the then Bishop Pavle was personally beaten by several Albanian youths in Kosovo. The extent of his injuries required nearly three months of hospitalization. However, in the spirit of Christian forgiveness, he refused to press charges.
+
De atunci şi până în prezent, el a rămas credincios poporului său, luând parte la toate suferințele acestuia. Episcopul Pavel a scris şi a transmis avertizări cu privire la exodul sârbilor din Kosovo, despre atacurile albanezilor asupra mănăstirilor sârbeşti, despre violarea călugăriţelor, terorizarea pelerinilor, profanarea cimitirelor sârbeşti şi în general despre suferinţele Ortodoxiei în Kosovo şi Metohia. În 1989, episcopul Pavel din zilele acelea a fost bătut de câţiva tineri albanezi în Kosovo. Gravitatea rănilor sale a necesitat aproape trei luni de spitalizare. Cu toate acestea, în spiritul iertării creştine, el a refuzat ceară daune.
  
It is not without reason that Patriarch Pavle has been referred to as a "saint who walks."  The simplicity of his lifestyle and his personal humility have found favor by all of those who are familiar with this virtuous man.  Each of the bishops of the Serbian Orthodox Church have an automobile, which they use to travel through their dioceses. The one exception has been Patriarch Pavle. When asked why he never obtained an automobile, he replied: "I will not purchase one until every Albanian and Serbian household in Kosovo and Metohija has an automobile."
+
Nu fără motiv i se spune Patriarhului Pavel "sfântul care umblă printre noi". Austeritatea modului său de viaţă şi smerenia sa l-au făcut să fie iubit de toţi cei care îl cunosc pe aceste om plin de virtuţi. Fiecare episcop al Bisericii Ortodoxe Sârbe are un automobil, pe care îl foloseşte în călătoriile din eparhia sa. Patriarhul Pavel este excepţia de la această regulă. Când a fost întrebat de ce el nu a cerut încă un automobil, el a replicat : "Nu o să-mi cumpăr unul decât atunci când toate gospodăriile din Kosovo şi Metohija vor avea unul".
  
His Holiness has published ''Devich'', ''The Monastery of St. Joanikije of Devich'' (1989), and ''Questions and Answers to the Church Reader'' (1988). For the past 20 years, he has been responsible for the column in the Glasnik of the Serbian Patriarchate known as Questions and Answers, dealing with [[liturgics|liturgical]] and [[sacrament]]al questions. Through his efforts the Holy Synod published the new version of ''Srbljak'' in 1968. He also coordinated the reproduction of liturgical studies ''Christian Feasts'' by M. Skabalanovich, published originally in Kiev in 1915 in six volumes. The most monumental contribution of H. H. Patriarch Pavle was the translation of the New Testament published in 1984 under his supervision. This was the first official Serbian translation of the New Testament approved by the Serbian Orthodox Church. If all Bishop Pavle's works were published, there would be thousands of pages and many volumes. Patriarch Pavle exemplifies simplicity in his lifestyle and is the embodiment of [[humility]] and personal holiness, a most worthy helmsman to guide the "Ship of the Church" in these troubled times.
+
Sanctitatea Sa a publicat: ''Devich'', ''Mănăstirea Sfântului Joanikije din Devich'' (1989) şi ''Întrebări şi răspunsuri la Catehismul Bisericii''(1988). În ultimii 20 de ani, el a fost responsabil de coloana de "Întrebări şi răspunsuri" din publicaţia Patriarhiei Serbiei, răspunzând la întrebări legate de [[liturgică]] şi [[Sfintele Taine]]. Ca urmare a eforturilor sale, Sfântul Sinod a publicat o versiune nouă a lucrării ''Srbljak'' în 1968. De asemenea, el a coordonat republicarea studiilor liturgice ''Sărbători Creştine'' de M. Skabalanovich, publicate pentru prima dată la Kiev în 1915 în şase volume. Cea mai importantă contribuţie a Prea Fericitului Patriarh Pavel a fost adusă la traducerea [[Noul Testament|Noului Testament]] publicat în 1984 sub supravegherea sa. Aceasta este prima traducere oficială a Noului Testament în limba sârbă aprobată de Biserica Ortodoxă Sârbă. Dacă toate lucrările Episcopului Pavel ar fi publicate, ar rezulta mii de pagini şi numeroase volume. Patriarhul Pavel este un exemplu de modestie prin modul său de viaţă şi este personificarea [[smerenia|smereniei]] şi sfinţeniei, cel mai capabil cârmaci pentru "Corabia Bisericii" în aceste vremuri agitate.
  
== As patriarch ==
+
==Patriarhatul==
In 1991, the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church elected Bishop Pavle as the 54th Serbian Orthodox Patriarch. Patriarch Pavle is also currently the oldest among all the patriarchs.  
+
În 1990, Sfântă Adunare a Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe l-a ales pe Episcopul Pavel drept cel de-al 54-lea Patriarh Ortodox al Serbiei. Patriarhul Pavel este în prezent cel mai vârstnic patriarh.
  
During his tenure as patriarch, Pavle has healed the [[schism]] with the Free Serbian Orthodox Church, now known as the New Gračanica Metropolitanate, and he has made efforts to heal the current schism in Macedonia with so-called [[Macedonian Orthodox Church]], which is considered uncanonical by the [[Ecumenical Patriarchate]] and other Eastern Orthodox churches.
+
În timpul mandatului său, Pavel a vindecat [[schisma]] cu Biserica Ortodoxă Sârbă Liberă, acum numită Noua Mitropolie de Gračanica şi a făcut eforturi să repare schisma din Macedonia cu aşa-numita [[Biserica Ortodoxă a Macedoniei]], care și-a proclamat autocefalia, însă este considerată necanonică de către majoritatea Bisericilor Ortodoxe, inclusiv de către [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Patriarhia Ecumenică]].  
  
Patriarch Pavle continued building of Saint Sava Temple, wich is almost finished. Internal works will be proceded in future eight years.  
+
Patriarhul Pavel a continuat lucrările la Catedrala Sfântul Sava, care este aproape finalizată. Lucrările din interior vor fi finalizate în următorii opt ani.
  
Three new seminaries have been established: in Cetinje (1992), in Kragujevac (2000), and Foča (2001). The Orthodox Theological Faculty was restored at Belgrade University in 2004. His Holiness is very popular among people and often refeared as walking saint in press.  
+
Trei noi seminarii au fost înfiinţate: în Cetinje (1992), în Kragujevac (2000), şi Foča (2001). Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost reînfiinţată la Universitatea din Belgrad în 2004. Sanctitatea Sa este foarte popular printre oameni şi este adeseori numit în presă sub apelativul de "sfântul care umblă printre noi".
 +
 
 +
Patriarhul Pavel a vizitat numeroase Biserici naţionale. Patriarhul Alexei al Rusiei, Patriarhul Bartolomeu I şi alţi numeroşi [[întâistătător]]i de Biserici Ortodoxe l-au vizitat pe Patriarhul Pavel şi Biserica Sârbă. Sanctitatea Sa a fost primul patriarh sârb care a vizitat America în 1992 şi Australia în 2004. Înaintea sa, Patriarhul Gherman vizitase SUA, dar acesta era episcop în acel moment. L-a vizitat şi pe Papa Ioan Paul al II-lea în 1991 şi a devenit astfel primul patriarh sârb care l-a vizitat pe Papă.
 +
În urma unor complicaţii privind sănătatea Patriarhului Pavle, acesta s-a retras în primăvara anului 2008 din scaun, toate atribuţiile sale fiind preluate de Sfântul Sinod al ierarhilor sârbi.
 +
 
 +
Moare în ziua de [[duminică]], [[15 noiembrie]] 2009, la vârsta de 95 de ani, după o lungă spitalizare.
  
Patriarch Pavle visited several national churches. Patriarch Alexy of Russia, Patriarch Bartholomew I and several other Orthodox Church leaders had visted Patriarc Pavle and Church of Serbia. His Holiness was first Serbian Patriarch who wisited USA, 1992 and Australia 2004. Before him Patriarch German wisited USA but he was bishop at the moment. He visited Pope John Paul II 1991, and he was first Serbian Patriarch who met a Pope.
 
  
 
{{start box}}
 
{{start box}}
{{succession|
+
{{succesiune|
before=Vladimir (Rajović)|
+
înainte=Vladimir (Rajović)|
title=Bishop of Raska-Prizen|
+
titlu=Episcop de Raska-Prizen|
years=1957-1991|
+
ani=1957-1991|
after=Artemije (Radosavljević)}}
+
după=Artemije (Radosavljević)}}
{{succession|
+
{{succesiune|
before=[[German (Đorić) of Serbia|German (Đorić)]]|
+
înainte=[[Gherman (Đorić) al Serbiei|Gherman (Đorić)]]|
title=[[List of Patriarchs of Serbia|Patriarch of Serbia]]|
+
titlu=[[Lista Patriarhilor Serbiei|Patriarh al Serbiei]]|
years=1990-present|
+
ani=1990-2008 (retras din funcţie); 2008-2009|
after=—}}
+
după=Irinej (Gavrilović)}}
 
{{end box}}
 
{{end box}}
  
 +
==Sursa==
 +
*[[:en:Pavle_(Stojcevic)_of_Serbia]]
  
== Surse ==
+
==Legături externe==
 +
*[http://orthodoxresearchinstitute.org/resources/hierarchs/serbia/current.htm#pavle_patr Lista ierarhilor Bisericii Ortodoxe], pe pagina Institutului de Cercetări Ortodoxe;
 +
*[[w:Patriarch Pavle|''Patriarch Pavle'' pe Wikipedia]] (engleză)
  
* http://orthodoxwiki.org/Pavle_(Stojcevic)_of_Serbia
+
[[Category:Episcopi]]
 +
[[Category:Patriarhi ai Serbiei]]
  
==External links==
+
[[en:Pavel (Stojcevic) of Serbia]]
*[http://orthodoxresearchinstitute.org/resources/hierarchs/serbia/current.htm#pavle_patr Listing] at the Orthodox Research Institute
+
[[fr:Paul (Stojcevic) de Serbie]]
*[[w:Patriarch Pavle|''Patriarch Pavle'' on Wikipedia]]
 
 
 
[[Category:Episcopi]]
 
[[Category:Patriarhii Serbiei]]
 

Versiunea curentă din 20 noiembrie 2013 11:39

Sanctitatea sa Pavle I, Arhiepiscop de Peć, Mitropolit de Belgrad şi Karlovci şi Patriarh al sârbilor

Sanctitatea Sa Pavle (Stojčević) de Serbia (în limba sârbă: Његова светост Павле по милости Бо-ијој православни Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски) a fost patriarhul Bisericii Ortodoxe a Serbiei din 1990 până la moartea sa, survenită la 15 noiembrie 2009, la vârsta de 95 de ani. Titlul întreg al Sanctității Sale este: Arhiepiscop de Peć, Mitropolit de Belgrad şi Karlovci şi Patriarh al sârbilor.

Începuturi

Patriarhul Pavlle s-a născut în 11 septembrie 1914, ca fiu al lui Stefan şi Ana Stojčević (Стефан и Ана Стојчевић), în satul Kučani, din regiunea Donji Miholjac, în Slavonija. A fost botezat cu numele de Gojko (Гојко).

A absolvit cu rezultate foarte bune liceul (Gimnaziul de Băieţi nr. 4 din Belgrad) în 1929. A absolvit seminarul din Sarajevo în 1935 şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Belgrad în 1940. A făcut studii postuniversitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Atena din 1955 până în 1957. În timpul şederii în Grecia, a studiat Noul Testament şi a aprofundat liturgica, ceea ce face ca patriarhul să fie cel mai prolific scriitor de liturgică din Biserica Serbiei. Prin răbdarea sa şi activitatea prolifică din domeniul teologiei, Facultatea de Teologie a Bisericii Ortodoxe Sârbe i-a decernat Prea Fericitului titlul de Doctor Honoris Causa în Teologie.

Între anii 1944 şi 1955 a fost călugăr la Mănăstirea Rača, îndeplinind diverse ascultări. În anul şcolar 1950/51, pe atunci arhidiaconul Pavel a fost numit lector la Seminarul din Prizen, funcţie pe care a păstrat-o până la alegerea sa în scaunul patriarhal.

A fost tuns în monahism în 1948 şi în acelaşi an a fost hirotonit ca ierodiacon. În 1954 a fost hirotonit la ieromonah şi apoi ridicat la rangul de protosinghel în 1957 de către Episcopul Emilian de Slavonia. În 29 mai 1957, Sfânta Adunarea a Episcopilor l-a ales pe Arhimandritul Pavel ca Episcop de Raska-Prizen.

Episcop de Raska-Prizren

De atunci şi până în prezent, el a rămas credincios poporului său, luând parte la toate suferințele acestuia. Episcopul Pavel a scris şi a transmis avertizări cu privire la exodul sârbilor din Kosovo, despre atacurile albanezilor asupra mănăstirilor sârbeşti, despre violarea călugăriţelor, terorizarea pelerinilor, profanarea cimitirelor sârbeşti şi în general despre suferinţele Ortodoxiei în Kosovo şi Metohia. În 1989, episcopul Pavel din zilele acelea a fost bătut de câţiva tineri albanezi în Kosovo. Gravitatea rănilor sale a necesitat aproape trei luni de spitalizare. Cu toate acestea, în spiritul iertării creştine, el a refuzat ceară daune.

Nu fără motiv i se spune Patriarhului Pavel "sfântul care umblă printre noi". Austeritatea modului său de viaţă şi smerenia sa l-au făcut să fie iubit de toţi cei care îl cunosc pe aceste om plin de virtuţi. Fiecare episcop al Bisericii Ortodoxe Sârbe are un automobil, pe care îl foloseşte în călătoriile din eparhia sa. Patriarhul Pavel este excepţia de la această regulă. Când a fost întrebat de ce el nu a cerut încă un automobil, el a replicat : "Nu o să-mi cumpăr unul decât atunci când toate gospodăriile din Kosovo şi Metohija vor avea unul".

Sanctitatea Sa a publicat: Devich, Mănăstirea Sfântului Joanikije din Devich (1989) şi Întrebări şi răspunsuri la Catehismul Bisericii(1988). În ultimii 20 de ani, el a fost responsabil de coloana de "Întrebări şi răspunsuri" din publicaţia Patriarhiei Serbiei, răspunzând la întrebări legate de liturgică şi Sfintele Taine. Ca urmare a eforturilor sale, Sfântul Sinod a publicat o versiune nouă a lucrării Srbljak în 1968. De asemenea, el a coordonat republicarea studiilor liturgice Sărbători Creştine de M. Skabalanovich, publicate pentru prima dată la Kiev în 1915 în şase volume. Cea mai importantă contribuţie a Prea Fericitului Patriarh Pavel a fost adusă la traducerea Noului Testament publicat în 1984 sub supravegherea sa. Aceasta este prima traducere oficială a Noului Testament în limba sârbă aprobată de Biserica Ortodoxă Sârbă. Dacă toate lucrările Episcopului Pavel ar fi publicate, ar rezulta mii de pagini şi numeroase volume. Patriarhul Pavel este un exemplu de modestie prin modul său de viaţă şi este personificarea smereniei şi sfinţeniei, cel mai capabil cârmaci pentru "Corabia Bisericii" în aceste vremuri agitate.

Patriarhatul

În 1990, Sfântă Adunare a Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe l-a ales pe Episcopul Pavel drept cel de-al 54-lea Patriarh Ortodox al Serbiei. Patriarhul Pavel este în prezent cel mai vârstnic patriarh.

În timpul mandatului său, Pavel a vindecat schisma cu Biserica Ortodoxă Sârbă Liberă, acum numită Noua Mitropolie de Gračanica şi a făcut eforturi să repare schisma din Macedonia cu aşa-numita Biserica Ortodoxă a Macedoniei, care și-a proclamat autocefalia, însă este considerată necanonică de către majoritatea Bisericilor Ortodoxe, inclusiv de către Patriarhia Ecumenică.

Patriarhul Pavel a continuat lucrările la Catedrala Sfântul Sava, care este aproape finalizată. Lucrările din interior vor fi finalizate în următorii opt ani.

Trei noi seminarii au fost înfiinţate: în Cetinje (1992), în Kragujevac (2000), şi Foča (2001). Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost reînfiinţată la Universitatea din Belgrad în 2004. Sanctitatea Sa este foarte popular printre oameni şi este adeseori numit în presă sub apelativul de "sfântul care umblă printre noi".

Patriarhul Pavel a vizitat numeroase Biserici naţionale. Patriarhul Alexei al Rusiei, Patriarhul Bartolomeu I şi alţi numeroşi întâistătători de Biserici Ortodoxe l-au vizitat pe Patriarhul Pavel şi Biserica Sârbă. Sanctitatea Sa a fost primul patriarh sârb care a vizitat America în 1992 şi Australia în 2004. Înaintea sa, Patriarhul Gherman vizitase SUA, dar acesta era episcop în acel moment. L-a vizitat şi pe Papa Ioan Paul al II-lea în 1991 şi a devenit astfel primul patriarh sârb care l-a vizitat pe Papă. În urma unor complicaţii privind sănătatea Patriarhului Pavle, acesta s-a retras în primăvara anului 2008 din scaun, toate atribuţiile sale fiind preluate de Sfântul Sinod al ierarhilor sârbi.

Moare în ziua de duminică, 15 noiembrie 2009, la vârsta de 95 de ani, după o lungă spitalizare.


Casetă de succesiune:
Pavle (Stojcevic) al Serbiei
Precedat de:
Vladimir (Rajović)
Episcop de Raska-Prizen
1957-1991
Urmat de:
Artemije (Radosavljević)
Precedat de:
Gherman (Đorić)
Patriarh al Serbiei
1990-2008 (retras din funcţie); 2008-2009
Urmat de:
Irinej (Gavrilović)Sursa

Legături externe