Pavel din Samosata: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Învățături: casta succesiune)
(traducere)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
'''Pavel de Samosata''' a fost un [[teolog]] sirian din secolul al III-lea, [[eretic]], [[episcop]] de Antiohia. Propunându-şi să apere monoteismul creştin împotriva acuzaţiilor de triteism, Pavel a adoptat o definiţie a relaţiilor între cele trei Persoane ale [[Sfânta Treime|Dumnezeirii]] prin care nega caracterul distinct al Persoanei [[Iisus Hristos|Fiului]] şi [[Duhul Sfânt|Duhului Sfânt]] de cea a [[Dumnezeu Tatăl|Tatălui]], opinie contrară învăţăturii ortodoxe despre [[Sfânta Treime]].
'''Pavel de Samosata''' a fost un [[teolog]] sirian din secolul al III-lea, [[eretic]], [[episcop]] de Antiohia. To defend Christianity's monotheism against charges of tritheism, Paul espoused a definition of the relationship among the three persons of the Godhead that denied the personal distinction of the divine [[Jesus Christ|Son]] and [[Sfântul Duh]] in contrast to God the Father, thus contradicting the Orthodox doctrine of the [[Sfânta Treime]].
 
  
 
==Viața==
 
==Viața==
Little is known of the life of Paul of Samosata. He is believed to have been born about the year 200 in Samosata into a family of humble origin, according to [[Eusebius of Caesarea]]. He was elected [[bishop]] of Antioch in the year 260. Due to his heretical [[monarchianism|monarchianist]] views, he was challenged and heard before at least three councils. At a council in 269 at Antioch he was convicted of heresy and deposed as bishop. [[Domnus I of Antioch|Domnus]] was elected as his successor. His [[deposition]] was reported in a letter to the bishops of Rome and Alexandria, Dionysius and Maximus, that has been preserved by Eusebius in his ''Ecclesiastical History''.
+
Se cunosc puţine lucruri despre viaţa lui Pavel de Samosata. Se crede că s-a născut în jurul anului 200 la Samosata într-o familie de origine modestă, potrivit afirmaţiilor lui [[Eusebiu de Cezareea]]. A fost ales [[episcop]] al [[Biserica Ortodoxă a Antiohiei|Antiohiei]] în anul 260. Din pricina afirmaţiilor lui [[monarhianism|monarhianiste]], a fost contestat şi convocat pentru explicaţii înaintea a cel puţin trei sinoade. La unul din aceste sinoade, în 269, a fost condamnat pentru erezie şi depus din treaptă. Ca succesor al lui a fost ales [[Domnus I al Antiohiei|Domnus]]. Depunerea lui a fost anunţată apoi printr-o scrisoare episcopilor Romei şi Alexandriei, Dionisie şi Maxim, iar această scrisoare s-a păstrat în ''Istoria bisericească'' a lui Eusebiu.
  
Although deposed, Paul still considered himself the bishop of Antioch. Because of his close relationship as an official with Zenobia, the Queen of Palmyra in Syria, Paul was able to retain occupancy of the bishop’s residence. This situation continued until 272, when the Roman emperor, Aurelian, defeated Zenobia, thus removing her as Paul's protector. Acting on an appeal by the Christians in Antioch to the emperor, Aurelian ordered Paul to leave the bishop’s residence. The appeal also alleged that Paul was haughty, led an immoral life, and had illicitly acquired much wealth, amongst other allegations.
+
Deşi era depus, Pavel se considera pe mai departe episcop al Antiohiei. Datorită relaţiilor sale apropiate pe care le stabilise, ca episcop, cu Zenovia, regina Palmyrei, în Siria, Pavel şi-a putut păstra reşedinţa episcopală. Această stare de lucruri a continuat până în anul 272, când împăratul roman Aurelian a înfrânt-o pe regina Zenovia, iar ocrotitoarea lui Pavel a foost astfel înlăturată. Dând curs unui apel înaintat împăratului de creştinii din Antiohia, Aurelian i-a poruncit lui Pavel să părăsească reşedinţa episcopală. În apel se afirma, printre altele, că Pavel era îngâmfat, că ducea o viaţă imorală şi că acumulase multe averi în mod ilicit.  
  
As Aurelian was a pagan, doctrinal issues were not involved in this event; it does, however, bear witness to the relationship between the Roman emperor and Christians, who were Roman citizens, when persecutions were not in progress.
+
Dat fiind că Aurelian era păgân, acţiunile împăratului nu aveau la bază motive doctrinare. Gestul său stă însă mărturie despre relaţiile între împăraţii romani şi cetăţenii romani creştini atunci când aceştia nu erau [[persecuţii împotriva creştinilor|persecutaţi]].  
  
Paul is believed to have died about 275.
+
Se crede că Pavel a murit în preajma anului 275.
  
 
==Învățături==
 
==Învățături==
Paul of Samosata espoused views on the nature of the Trinity that had their beginnings in the second-century teachings of [[Theodotus of Byzantium]]. Theodotus had said that Jesus was a man who had been endowed with the Holy Spirit in a monotheistic argument that came to be referred to as [[monarchianism]]. A number of variations on monarchianism evolved, including that referred to as dynamic or [[adoptionism|adoptionistic]] monarchianism. Paul’s views led to a depersonalizing of the Logos, making it an inherent rationality of God, and to a doctrine and meaning of the word homoousia in reference to the Logos and the Father that denied the personal subsistence of the pre-incarnate Word. This teaching and the word homoousia were condemned by the Synod of bishops at a council in Antioch in 269.  
+
Înţelegerea naturii Sfintei Treimi, aşa cum apare ea la Pavel de Samosata îşi are originea în învăţăturile lui [[Teodot de Bizanţ]] (sec. al II-lea).  Teodot afirma că Iisus era doar un om care fusese înzestrat cu Duhul Sfânt – argument în favoarea monoteismului care mai târziu a fost denumit [[monarhianism]]. Din această perspectivă au evoluat mai multe feluri de monarhianism, între care cea cunoscută sub numele de monarhianism [[adopţionism|adopţionist]]. Învăţăturile lui Pavel de Samosata duceau la o depersonalizare a Logosului (Cuvântul dumnezeiesc), care este redus la statutul de raţiune sau înţelepciune inerentă a lui Dumnezeu şi la o înţelegere a deofiinţimii (gr. homoousia) Cuvântului cu Tatăl care ducea la negarea existenţei personale a Cuvântului dinaintea [[Întrupare|Întrupării]]. Această perspectivă şi termenul de homoousia (deofiinţime) aşa cum era folosit de Pavel au fost condamnate la Sinodul episcopilor din Antiohia din anul 269.  
  
While the word “homoousia” was included in the condemnation of Paul’s heresy, in the sense of Paul’s usage, this was to have consequences in “Christological” arguments in the following centuries. During the [[First Ecumenical Council]] of 325 the bishops affirmed the unity of the Father, Son, and Holy Spirit as [[homoousios]], meaning of the “same substance.” While the meaning of homoousia as used by the 325 council differed from the meaning used by the 269 council, the association from the 269 condemnation that the word homoousia as heretical was used by the [[Arianism|Arian]] and [[Nestorianism|Nestorian]] forces in their defenses against charges of heresy raised by the Orthodox.
+
Includerea termenului de “homoousia” în condamnarea lui Pavel pentru erezie (în sensul în care Pavel îl folosise) avea să aibă consecinţe serioase în disputele [[hristologie|hristologice]] din secolele următoare. La [[Sinodul I Ecumenic|Primul Sinod Ecumenic]] din anul 325, episcopii au afirmat unitatea Naturii (Esenţei) divine a Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, folosind termenul de homoousios (de o fiinţă/una şi aceeaşi fiinţă). Înţelegerea termenului homoousios, aşa cum a fost el folosit la Sinodul de la Niceea din 325 era diferită de sensul pe care i-l dăduse Pavel şi care fusese condamnat la Sinodul din 269; însă mai târziu ereticii [[arianism|arieni]] şi [[nestorianism|nestorieni]] s-au folosit de faptul că termenul fusese asociat cu condamnarea din 269 pentru a se apăra de acuzaţiile de erezie venite din partea ortodocşilor.  
 
   
 
   
 
 
{{start box}}
 
{{start box}}
 
{{succesiune|
 
{{succesiune|
Linia 24: Linia 22:
 
după=[[Domnus I al Antiohiei|Domnus I]]}}
 
după=[[Domnus I al Antiohiei|Domnus I]]}}
 
{{end box}}
 
{{end box}}
 +
 +
==Sursa==
 +
*[[:en:Paul of Samosata|OrthodoxWiki:Paul of Samosata]]
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_of_Samosata  Wikipedia: Paul of Samosata]
+
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_of_Samosata  Wikipedia: Paul of Samosata]
*[http://www.newadvent.org/cathen/11589a.htm  Catholic Encyclopedia: Paul Samosata]
+
*en: [http://www.newadvent.org/cathen/11589a.htm  Catholic Encyclopedia: Paul Samosata]
*[http://www.newadvent.org/cathen/07449a.htm  Catholic Encyclopedia: Homoousion]
+
*en: [http://www.newadvent.org/cathen/07449a.htm  Catholic Encyclopedia: Homoousion]
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Ousia  Wikipedia: Ousia]
+
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Ousia  Wikipedia: Ousia]
  
  

Versiunea de la data 27 octombrie 2011 09:27

Pavel de Samosata a fost un teolog sirian din secolul al III-lea, eretic, episcop de Antiohia. Propunându-şi să apere monoteismul creştin împotriva acuzaţiilor de triteism, Pavel a adoptat o definiţie a relaţiilor între cele trei Persoane ale Dumnezeirii prin care nega caracterul distinct al Persoanei Fiului şi Duhului Sfânt de cea a Tatălui, opinie contrară învăţăturii ortodoxe despre Sfânta Treime.

Viața

Se cunosc puţine lucruri despre viaţa lui Pavel de Samosata. Se crede că s-a născut în jurul anului 200 la Samosata într-o familie de origine modestă, potrivit afirmaţiilor lui Eusebiu de Cezareea. A fost ales episcop al Antiohiei în anul 260. Din pricina afirmaţiilor lui monarhianiste, a fost contestat şi convocat pentru explicaţii înaintea a cel puţin trei sinoade. La unul din aceste sinoade, în 269, a fost condamnat pentru erezie şi depus din treaptă. Ca succesor al lui a fost ales Domnus. Depunerea lui a fost anunţată apoi printr-o scrisoare episcopilor Romei şi Alexandriei, Dionisie şi Maxim, iar această scrisoare s-a păstrat în Istoria bisericească a lui Eusebiu.

Deşi era depus, Pavel se considera pe mai departe episcop al Antiohiei. Datorită relaţiilor sale apropiate pe care le stabilise, ca episcop, cu Zenovia, regina Palmyrei, în Siria, Pavel şi-a putut păstra reşedinţa episcopală. Această stare de lucruri a continuat până în anul 272, când împăratul roman Aurelian a înfrânt-o pe regina Zenovia, iar ocrotitoarea lui Pavel a foost astfel înlăturată. Dând curs unui apel înaintat împăratului de creştinii din Antiohia, Aurelian i-a poruncit lui Pavel să părăsească reşedinţa episcopală. În apel se afirma, printre altele, că Pavel era îngâmfat, că ducea o viaţă imorală şi că acumulase multe averi în mod ilicit.

Dat fiind că Aurelian era păgân, acţiunile împăratului nu aveau la bază motive doctrinare. Gestul său stă însă mărturie despre relaţiile între împăraţii romani şi cetăţenii romani creştini atunci când aceştia nu erau persecutaţi.

Se crede că Pavel a murit în preajma anului 275.

Învățături

Înţelegerea naturii Sfintei Treimi, aşa cum apare ea la Pavel de Samosata îşi are originea în învăţăturile lui Teodot de Bizanţ (sec. al II-lea). Teodot afirma că Iisus era doar un om care fusese înzestrat cu Duhul Sfânt – argument în favoarea monoteismului care mai târziu a fost denumit monarhianism. Din această perspectivă au evoluat mai multe feluri de monarhianism, între care cea cunoscută sub numele de monarhianism adopţionist. Învăţăturile lui Pavel de Samosata duceau la o depersonalizare a Logosului (Cuvântul dumnezeiesc), care este redus la statutul de raţiune sau înţelepciune inerentă a lui Dumnezeu şi la o înţelegere a deofiinţimii (gr. homoousia) Cuvântului cu Tatăl care ducea la negarea existenţei personale a Cuvântului dinaintea Întrupării. Această perspectivă şi termenul de homoousia (deofiinţime) aşa cum era folosit de Pavel au fost condamnate la Sinodul episcopilor din Antiohia din anul 269.

Includerea termenului de “homoousia” în condamnarea lui Pavel pentru erezie (în sensul în care Pavel îl folosise) avea să aibă consecinţe serioase în disputele hristologice din secolele următoare. La Primul Sinod Ecumenic din anul 325, episcopii au afirmat unitatea Naturii (Esenţei) divine a Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, folosind termenul de homoousios (de o fiinţă/una şi aceeaşi fiinţă). Înţelegerea termenului homoousios, aşa cum a fost el folosit la Sinodul de la Niceea din 325 era diferită de sensul pe care i-l dăduse Pavel şi care fusese condamnat la Sinodul din 269; însă mai târziu ereticii arieni şi nestorieni s-au folosit de faptul că termenul fusese asociat cu condamnarea din 269 pentru a se apăra de acuzaţiile de erezie venite din partea ortodocşilor.

Casetă de succesiune:
Pavel din Samosata
Precedat de:
Amfilohie
Episcop de Antiohia
260-270
Urmat de:
Domnus ISursa

Legături externe