Pavecernița: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Source: trad)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
  
'''Compline''' (Greek: ''Apodeipnon''; [[Church Slavonic|Slavonic]]: ''Povocherniya''; literally, "after-supper" prayer) is a service of [[prayer]]s and [[psalm]]s read after dinner and following [[Vespers]].  
+
''Pavecerniţa''' (în greceşte: ''Apodeipnon''; în [[slavona veche|slavonă]]: ''Povocherniya''; literal, rugăciunea de "după cină") este o slujbă de [[rugăciune|rugăciuni]] şi [[psalm]]i, citiţi după cină şi care se slujeşte după [[Vecernie]].  
  
 +
==Dezvoltarea istorică==
 +
:''Această secţiune conţine informaţii din Enciclopedia Catolică din 1917. Referinţele la [[Psaltirea|psalm]]i urmăresc sistemul de numerotare din [[Septuaginta]].
  
== Origin of the English Term ==
+
Originea Pavecerniţei a dus la discuţii îndelungate între liturgişti. În trecut, opinia generală (inclusiv a lui Bäumer şi Batiffol) atribuia originea acestei slujbe Sfântului [[Benedict]], la începutul secolului al VI-lea. Dar Părintele Pargoire şi, mai târziu, A. Vandepitte s-au opus acestei presupuneri şi au căutat după o origine şi mai veche a acestei forme de cult.
  
 +
Un text din Callinicus (dintre 447 şi 450), care este primul argument al Părintelui Pargoire, ne spune că între [[Vecernie]] şi [[Miezonoptica|Miezonoptică]], în Răsărit se mai slujeşte o slujbă numită în acest text ''protipnia'', pentru că se slujeşte înainte de primul somn, numită în zilele noastre în greceşte ''apodeipnon'', după numele mesei care urmează. De asemenea, în întrebarea a 37-a din ''Great Asketikon'' (''Regulile Lungi'') ale Sfântului [[Vasile cel Mare]], se vorbeşte despre o slujbă intermediară între Vecernie şi [[Miezonoptica|Miezonoptică]]. Astfel Părintele Pargoire pune sub semnul întrebării aserţiunea că Sfântul Benedict este iniţiatorul Pavecerniţei, el ducându-i originea, în timp, înapoi până la Sfântul Vasile.
  
'''Compline''' is the final church service of the day in the daily liturgical cycle, prior to going to sleep. The English word ''Compline'' is derived from the Latin ''completorium'', as Compline is the completion of the working day. The word was first used in this sense about the beginning of the 6th century by [[St. Benedict]] in his ''Rule'' (''Regula Benedicti''; hereafter, RB), in Chapters [http://www.ccel.org/ccel/benedict/rule2/files/rule2.html#ch16 16], [http://www.ccel.org/ccel/benedict/rule2/files/rule2.html#ch17 17], [http://www.ccel.org/ccel/benedict/rule2/files/rule2.html#ch18 18], and [http://www.ccel.org/ccel/benedict/rule2/files/rule2.html#ch42 42], and he even uses the verb ''complere'' to signify Compline: "''Omnes ergo in unum positi compleant''" ("All having assembled in one place, let them say Compline"); "''et exuentes a completorio''" ("and, after going out from Compline...") (RB, Chap. 42).  
+
În articolul menţionat anterior, Părintele Vandepitte confirmă aceste concluzii; cu toate acestea, el declară, în cei mai limpezi termeni, că nu în Cezareea anului 375 ci în retragerea sa din Pontus (358-362), a conceput Sfântul Vasile Pavecerniţa, care nu exista înaintea vremii sale, adică la puţin timp după mijlocul secolului al IV-lea. De asemenea, Dom Plaine aşează originea Pavecerniţei în secolul al IV-lea, pe baza unui pasaj din [[Eusebiu de Cezareea|Eusebiu]] şi a unuia din Sfântul [[Ambrozie]] şi din Sfântul [[Ioan Casian]]. Aceste fragmente au fost analizate critic iar Părinţii Pargoire şi Vandepitte au dovedit că înainte de perioada Sfântului Vasile această formă de cult era necunoscută.  
  
 +
În orice caz, chiar dacă aceste texte nu exprimă tot ceea ce Dom Plaine pretinde, cel puţin aduc mărturie despre obiceiul specific de a spune o rugăciune înainte de retragera pentru odihnă. Dacă nu era vorba despre Pavecerniţă aşa cum o ştim astăzi, era cu siguranţă o formă preliminară a acesteia.
  
== Historical development ==
+
Aceeaşi scriitori resping opinia lui Ladeuze şi a lui Dom Besse, care amândoi cred că Pavecerniţa face parte din Regula Sfântului [[Pahomie]], ceea ce înseamnă că îşi are originea chiar mai înainte de secolul al IV-lea.  
:''This section incorporates information from the Catholic Encyclopedia of 1917. References to [[psalms]] follow the numbering system of the [[Septuagint]].
 
  
The origin of Compline has given rise to considerable discussion among liturgists. In the past, general opinion (including Bäumer and Batiffol) ascribed the origin of this Hour to [[St. Benedict]], in the beginning of the 6th century. But Father Pargoire and, later still, A. Vandepitte oppose this opinion and seek a more ancient origin for this Hour.  
+
Nu este necesar să intrăm în această polemică, dar este posibil să împăcăm aceste sentimente diferite prin aceea că deşi este un fapt acceptat că Sfântul Vasile a instituit şi fixat forma Pavecerniţei pentru Răsărit, aşa cum Sfântul [[Benedict]] a făcut pentru Apus, totuşi a existat obiceiul de a recita o rugăciune înainte de culcare încă din vremea Sfântului [[Ciprian]] şi a Sfântului [[Clement din Alexandria]], în care obicei găsim cea mai îndepărtată origine a Pavecerniţei.  
  
A text in Callinicus (between 447 and 450), first introduced in Father Pargoire's argument, informs us that between [[Vespers]] and the [[Midnight Office]] there was celebrated in the East a canonical Hour called in this text ''prothypnia'', because it preceded the first sleep, being nothing other than what the Greeks today call ''apodeipnon'', on account of the meal it follows. However, in the thirty-seventh question of his ''Great Asketikon'' (''Long Rules''), [[St. Basil|St. Basil the Great]], also, speaks of an intermediate Hour between Vespers and the [[Midnight Office]]. Father Pargoire therefore disputes the assertion that St. Benedict was the originator of Compline, being rather disposed to trace its source to St. Basil.  
+
==Practica ortodoxă contemporană==
 +
Pavecerniţa are două forme distincte: Pavecerniţa mică şi Pavecerniţa mare. Cele două versiunei au lungimi destul de diferite.  
  
In the article mentioned above, Father Vandepitte confirms these conclusions; nevertheless he states, in the clearest terms, that it was not in Cæsarea in 375, but in his retreat in Pontus (358-362), that Basil established Compline, which Hour did not exist prior to his time, that is, until shortly after the middle of the 4th century. Dom Plaine also traced the source of Compline back to the 4th century, finding mention of it in a passage in [[Eusebius of Caesarea|Eusebius]] and in another in [[St. Ambrose]], and also in [[John Cassian]]. These passages have been critically examined, and Fathers Pargoire and Vandepitte have proved that before St. Basil's time the custom of reciting Compline was unknown.  
+
La Pavecerniţă (mică sau mare), se citeşte un [[canon]] al [[Maica Domnului|Maicii Domnului]] în glsul săptămânii (aceste canoane se găsesc în [[Octoih]]). Slujbele [[sfânt|sfinţilor]] din [[Minei]] care, dintr-un motiv sau altul, nu pot fi prăznuiţi în ziua stabilită lor, pot fi slujite  în cea mai apropiată zi diponibilă la Pavecerniţă. În aceste cazuri, canonul sfântului respectiv va fi citit împreună cu canonul Maicii Domnului, urmat de [[stihiră|stihira]] a sfântului de la [[Vecernie]]. De asemenea, există zile speciale (cum sunt unele [[Anteprăznuire|anteprăznuiri]], odovanii şi zile din perioada [[Penticostar]]ului) care au canoane ale lor pentru Pavecerniţă.
  
At any rate, even if these texts do not express all that Dom Plaine says they do, at least they bear witness to the private custom of saying a prayer before retiring to rest. If this was not the canonical Hour of Compline, it was certainly a preliminary step towards it.  
+
Pavecerniţa se încheie întotdeauna cu o cerere reciprocă de iertare. În unele tradiţii, îndeosebi printre ruşi, Rugăciunile de seară (de ex Rugăciunile de dinainte de culcare) vor fi citite spre sfârşitul Pavecerniţei. În zilele noastre la [[Muntele Athos]] dar şi la alte mănăstiri, este în vigoare un obicei străvechi conform căruia, la sfârşitul Pavecerniţei, toţi cei prezenţi se închină  [[moaşte]]lor şi [[icoană|icoanele]] din biserică şi primesc binecuvântarea preotului.  
  
The same writers reject the opinion of Ladeuze and Dom Besse, both of whom believe that Compline had a place in the Rule of [[Pachomius|St. Pachomius]], which would mean that it originated still earlier in the 4th century.  
+
===Pavecerniţa mică ===
 +
Pavecerniţa mică se slujeşte în zilele de peste an (i.e., atunci când nu se slujeşte Pavecerniţa mare). În serile de sâmbătă şi sărbători cu [[Veghe de toată noaptea]], Pavecerniţa poate fi citită în particular sau omisă. Printre greci, care în mod normal nu slujesc Veghea de toată noaptea în serile de sâmbătă, Pavecerniţa poate fi slujită ca de obicei.
  
It is not necessary to enter into this discussion, but it might be possible to conciliate these different sentiments by stating that, if it be an established fact that St. Basil instituted and organized the Hour of Compline for the East, as [[St. Benedict]] did for the West, there existed as early as the days of [[Cyprian|St. Cyprian]] and [[Clement of Alexandria]] the custom of reciting a prayer before sleep, in which practice we find the most remote origin of our Compline.  
+
Slujba Pavecerniţei mici este compusă din trei psalmi (50, 69, 142), [[Doxologie|Doxologia mică]], [[Crezul]] de la Niceea, canonul urmat de ''Cuvine-se cu adevărat'',<ref>unele canoane solicită înlocuirea ''Cuvine-se cu adevărat'' cu [[irmos]]ul [[odă|odei]] a noua.</ref> [[Trisaghion]], [[Tropar]]ul zilei, ''Doamne, miluieşte'' (de 40 de ori), Rugăciunea ceasurilor, Rugăciunea de implorare a lui Pavel Călugărul şi Rugăciunea către Iisus Hristos a lui Antiohie Călugărul.<ref name="NtPray">Apoi urmează Rugăciunea de seară, acolo unde se practică la Pavecerniţă.</ref> După care se cere iertare reciprocă şi urmează binecuvântarea preotului. După aceea, urmează o [[litanie]] şi închinarea la icoane şi la moaşte.
  
==Contemporary Orthodox Practice==
+
===Pavecerniţa Mare===
Compline takes two distinct forms: Small Compline and Great Compline. The two versions are quite different in length.  
+
Pavecerniţa mare este o slujbă de pocăinţă care se slujeşte în următoarele zile:
 +
*Marţi şi miercuri noaptea în Săptămâna brânzei (săptămâna anterioară [[Postul Mare|Postului Mare]])
 +
*De luni până joi, noaptea, în Postul Mare<ref>Cu excepţia zilei de miercuri din a cincea săptămână de post. În seara de dinainte din această zi se slujeşte Canonul cel Mare al Sfântului [[Andrei Criteanul]] şi apoi urmează Pavecerniţa Mică.</ref>
 +
*Nopţile de vineri din Postul Mare <ref>Printre greci există obiceiul să se slujească o Pavecerniţă mică în fiecare noapte de vineri din Postul Mare; în schimb, ruşii slujesc Pavecerniţa Mare şi în aceste zile de vineri dar cu unele modificări (vezi n. 7, mai jos). În noaptea de vineri a celei de-a cincea săptămâni a Postului Mare este cântat în mod solemn [[Acatist]]ul Maicii Domnului, astfel încât Pavecerniţa Mică din acea seară va fi citită în particular sau va fi suspendată complet.</ref>
 +
*Luni şi joi din [[Săptămâna Mare]]
 +
*De luni până vineri în posturile mai mici: [[Postul Crăciunului]], [[Postul Sfinţilor Apostoli]] şi [[Postul Adormirii Maicii Domnului]] <ref>În unele locuri, Pavecerniţa Mare se va sluji doar în prima noapte a fiecăruia dintre posturile enumerate mai susu.</ref>
 +
*În ajunul unor [[Praznice Împărăteşti]], ca parte componentă din Veghea de toată noaptea:
 +
**[[Naşterea Domnului|Crăciun]]
 +
**[[Epifania]]
 +
**[[Bunavestire]]
  
At Compline (whether Small or Great), a [[Canon]] to the [[Theotokos]] in the Tone of the Week will normally be read (these Canons will be found in the [[Octoechos]]). Services to [[saints]] in the [[Menaion]] that, for one reason or another, cannot be celebrated on the day assigned to them, may be chanted on the nearest convenient day at Compline. In such cases, the Canon for the Saint would be read together with the Canon to the [[Theotokos]], followed by the [[Stichera]] to the saint from [[Vespers]]. There are also particular days (such as certain [[Afterfeast|Forefeasts]], Afterfeasts, and days during the [[Pentecostarion]]) that have special Canons for Compline composed for them.
+
Spre deosebire de sora sa mai mică, Pavecerniţa mare are porţiuni care sunt cântate de cor <ref>Cu excepţia nopţilor de vineri, când majoritatea acestor porţiuni sunt citite. Pe lângă aceasta, în nopţile de vineri se fac mai puţine mătănii.</ref> iar în timpul Postului Mare este spusă [[Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul]] cu mătănii. În prima săptămână din Postul Mare se slujeşte Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, împărţit în patru părţi, de luni până joi câte una.
  
The Office always ends with a mutual asking of forgiveness. In some traditions, most notably among the Russians, Evening Prayers (i.e., Prayers Before Sleep) will be read near the end of Compline. It is an ancient custom, practiced to this day on the [[Mount Athos|Holy Mountain]] and in other monasteries, for everyone present at the end of Compline to venerate the [[Relics]] and [[Icons]] in the church, and receive the priest's blessing.  
+
În Ceaslovul grecesc se găseşte o formă modificată a Miezonopticii pentru Rugăciunea de dimineaţă a laicilor, în timp ce o formă modificată a Pavecerniţei mici este folosită ca Rugăciune de seară.  
  
===Small Compline===
+
Pavecerniţa Mare este compusă din trei părţi, fiecare începând cu chemarea la rugăciune: "Veniţi să ne-nchinăm...":
Small Compline is served on most nights of the year (i.e., those nights on which Great Compline is not served). On the eves of Sundays and feasts with [[All-Night Vigil]], Compline may be either read privately or suppressed altogether. Among the Greeks, who do not normally hold an All-Night Vigil on Saturday evenings, Compline is said as normal.
 
  
The service is composed of three Psalms (50, 69, 142), the [[Small Doxology]], the [[Nicene Creed]], the Canon followed by ''It is Truly Meet'',<ref>Certain canons will call for ''It is Truly Meet'' to be replaced by the [[Irmos]] of the Ninth [[Ode]].</ref> the [[Trisagion]], [[Troparia]] for the day, ''Lord, have mercy'' (40 times), the Prayer of the Hours, the Supplicatory Prayer of Paul the Monk, and the Prayer to Jesus Christ of Antiochus the Monk.<ref name="NtPray">Here follow the Evening Prayers in places where they are said at Compline.</ref> Then the mutual forgiveness and final blessing by the Priest. After this, there is a [[Litany]] and the veneration of Icons and Relics.
+
''Prima parte'''
 +
:Este compusă din psalmii <ref>De luni până joi în prima săptămână a Postului Mare, se începe cu psalmul 69, urmat de partea corespunzătoare a Canonului cel Mare (în acest caz psalmul 69 este omis în partea a treia).</ref> 4, 6, şi 12; Slavă..., etc.; psalmii 24, 30, 90; apoi urmează imnul "Domnul este cu noi" şi tropar, Crezul, imnul "Preasfântă Născătoare de Dumnezeu", Trisaghionul şi troparul zilei, ''Doamne miluieşte'' (de 40 de ori), "Mai slăvită decât heruvimii..." şi Rugăciunea Sfântului [[Vasile cel Mare]].
  
===Great Compline===
+
''Partea a doua'''
Great Compline is a penitential office which is served on the following occasions:
+
:Este compusă din paslmii 50 şi 101, [[Rugăciunea lui Manase]]; Trisaghion şi Troparul de Pocăinţă,<ref>Sau, dacaă este ajunul unui Praznic Împărătesc, [[Condac]]ul zilei.</ref> ''Doamne miluieşte'' (de patruzeci de ori), "Mai slăvită decât heruvimii..." şi Rugăciunea Sfântului Mardarie.
*Tuesday and Thursday nights of Cheesefare Week (the week before [[Great Lent]])
 
*Monday through Thursday nights of Great Lent <ref>Except for Wednesday of the Fifth Week. The Great Canon of Saint [[Andrew of Crete]] will have been read the evening before, and so Small Compline is appointed for that Wednesday night.</ref>
 
*Friday nights of Great Lent <ref>Among the Greeks, Small Compline is served on every Friday evening of Great Lent; the Russians, however, serve Great Compline on Fridays, with some modifications (see n. 7, below). On Friday night of the Fifth Week of Great Lent, the [[Akathist]] to the Theotokos is solemnly chanted, so Small Compline on that night will be either read privately or suppressed.</ref>
 
*Monday and Tuesday of [[Holy Week]]
 
*Monday through Friday during the lesser Lenten seasons: [[Nativity Fast]], [[Apostles' Fast]] and [[Dormition Fast]] <ref>In some places, Great Compline will only be served on the first night of each of the Lesser Fasts.</ref>
 
*The Eves of certain [[Great Feasts]], as a part of the All-Night Vigil:
 
**[[Christmas|Nativity]]
 
**[[Theophany]]
 
**[[Annunciation]]
 
  
Unlike Small Compline, Great Compline has portions of the service which are chanted by the Choir <ref>Except on Friday night, when most of these parts are read. There are also fewer prostrations on Friday night.</ref> and during Lent the [[Prayer of Saint Ephrem|Prayer of St. Ephraim]] is said with prostrations. During the First Week of Great Lent, the Great Canon of [[Saint Andrew of Crete]] is divided into four portions and read on Monday through Thursday nights.
+
''Partea a treia'''
 +
:Este compusă din psalmii 69 şi 142, Doxologia Mică;<ref>La Praznicele Împărăteşti, Pavecerniţa mare se termică aici şi începe Veghea de toată noaptea cu Litia.</ref> apoi canonul care este urmat de ''Cuvine-se cu adevărat'', [[Trisaghion]], imnul "Doamne al Puterilor, fii cu noi...", ''Doamne miluieşte'' (de 40 de ori), Rugăciunea orelor, "Mai slăvită decât heruvimii....", [[Rugăciunea Sfântului Efrem]], Trisaghion, Rugăciunea de implorare a lui Pavel Călugărul şi Rugăciunea către Iisus Hristos a lui Antiohie Călugărul.<ref name="NtPray"/> Apoi urmează iertarea reciprocă. În loc de binecuvântarea obişnuită a preotului, toţi fac mătănii în timp ce preotul citeşte o rugăciune specială de mijlocire. După aceea se slujeşte Litia şi toţi se închină la icoane şi la moaşte.
  
In Greek Prayer Books, a modified form of the Midnight Office is used for morning prayers for laymen, while a modified form of Small Compline is used for evening prayers.
+
==Note==
 
 
Great Compline is composed of three sections, each beginning with the call to prayer, "O come, let us worship...":
 
 
 
'''First Part'''
 
:Psalms<ref>On Monday through Thursday of the First Week of Great Lent, we begin first with Psalm 69, followed by the appropriate section of the Great Canon (in which case, Psalm 69 will be omitted in the Third Part).</ref> 4, 6, and 12; Glory..., etc.; Psalms 24, 30, 90; then the hymn "God is With Us" and troparia, the Creed, the hymn "O Most holy Lady Theotokos", the Trisagion and Troparia of the Day, ''Lord, have mercy'' (40 times), "More honorable than the cherubim..." and the Prayer of [[St. Basil the Great]].
 
 
 
'''Second Part'''
 
:Psalms 50, 101, and the [[Prayer of Manasseh|Prayer of Manassses]]; the Trisagion, and Troparia of Repentance,<ref>Or, if it is the eve of a Great Feast, the [[Kontakion]] of the day.</ref>  ''Lord, have mercy'' (40 times), "More honorable than the cherubim..." and the Prayer of St. Mardarius.
 
 
 
'''Third Part'''
 
:Psalms 69, 142, and the Small Doxology;<ref>On Great Feasts, the order of Great Compline ends here, and we continue the All-Night Vigil with the Litia.</ref> then the Canon followed by ''It is Truly Meet'', the [[Trisagion]], the hymn "O Lord of Hosts, be with us...", ''Kyrie eleison'' (40 times), the Prayer of the Hours, "More honorable than the cherubim....", the [[Prayer of Saint Ephrem|Prayer of St. Ephraim]], Trisagion, the Supplicatory Prayer of Paul the Monk, and the Prayer to Jesus Christ of Antiochus the Monk.<ref name="NtPray"/> Then the mutual forgiveness. Instead of the normal final blessing by the Priest, all prostrate themseles while the priest reads a special prayer intercessory prayer. Then the Litany and the veneration of Icons and Relics.
 
 
 
 
 
==Notes==
 
 
<div class="references-small">
 
<div class="references-small">
 
<references />
 
<references />
 
</div>
 
</div>
  
 +
==Izvoare==
  
== Surse ==
+
[[Wikipedia:Compline]]
 
 
* [[Wikipedia:Compline]]
 
* [[:en:Compline|OrthodoxWiki:Compline]]
 
  
==See also==
+
==Vezi şi==
*[[Daily Cycle]]
+
*[[Orele]]
 
*[[Horologion]]
 
*[[Horologion]]
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
*ro: [http://www.myriobiblos.gr/texts/romanian/orologion/pavecernitamica.html Pavecernița mică]
+
*[http://www.saintjonah.org/services/smallcompline.htm Small Compline]
*ro: [http://www.resurse-ortodoxe.ro/rugaciuni/randuiala-celor-sapte-laude/pavecernita-mare/ Pavecernița mare]
+
*[http://www.orthodox.net/services/small-compline.html With the Evening Prayers included]
*ro: [http://www.razbointrucuvant.net/canonul-sf-andrei-criteanul-cu-cantari-din-pavecernita-mare/ Canonul Sfântului Andrei Criteanul, cu cântări din Pavecernița Mare], cântate de psalții Mănăstirii Stavropoleos din București (.mp3)
+
*[http://www.saintjonah.org/services/compline.htm Small Compline]
*ro: [http://www.google.ro/url?sa=t&ct=res&cd=24&url=http%3A%2F%2Fwww.stavropoleos.ro%2Ffiles%2Fpavecernita%2520mare_cu%2520noi%2520este%2520dumnezeu_glas%25206.pdf&ei=krvbR7e4Hoq--QK098C3CA&usg=AFQjCNFllWKIzJwBkbh3I2B5XCT6Xx83Qw&sig2=QtCVGiIc2Q3yBwIvlCqcKw Partitură pentru cântarea "Cu noi este Dumnezeu"], pe siteul Mănăstirii Stavropoleos din București.
+
*[http://www.saintjonah.org/services/great_compline.htm Great Compline]
 
+
*[http://www.saintjonah.org/services/greatcompline.htm Great Compline as a reader Service]
*en: [http://www.saintjonah.org/services/smallcompline.htm Small Compline]
+
*[http://www.saintjonah.org/services/greatcompline_festal.doc Great Compline when part of a Festal Vigil (Word Format)]
*en: [http://www.orthodox.net/services/small-compline.html With the Evening Prayers included]
+
* [http://www.oca.org/MSWord/Music/01.January/01-06ctexts.doc Liturgical text of] Great Compline for Great Feast Theophany (opens in MS Word)
*en: [http://www.saintjonah.org/services/compline.htm Small Compline]
 
*en: [http://www.saintjonah.org/services/great_compline.htm Great Compline]
 
*en: [http://www.saintjonah.org/services/greatcompline.htm Great Compline as a reader Service]
 
*en: [http://www.saintjonah.org/services/greatcompline_festal.doc Great Compline when part of a Festal Vigil (Word Format)]
 
*en: [http://www.oca.org/MSWord/Music/01.January/01-06ctexts.doc Liturgical text of] Great Compline for [[Great Feasts|Great Feast]] of [[Theophany]] (opens in MS Word)
 
  
 
[[Categorie:Liturgică]]
 
[[Categorie:Liturgică]]
  
 
[[en:Compline]]
 
[[en:Compline]]

Versiunea de la data 7 noiembrie 2008 18:56

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Pavecerniţa' (în greceşte: Apodeipnon; în slavonă: Povocherniya; literal, rugăciunea de "după cină") este o slujbă de rugăciuni şi psalmi, citiţi după cină şi care se slujeşte după Vecernie.

Dezvoltarea istorică

Această secţiune conţine informaţii din Enciclopedia Catolică din 1917. Referinţele la psalmi urmăresc sistemul de numerotare din Septuaginta.

Originea Pavecerniţei a dus la discuţii îndelungate între liturgişti. În trecut, opinia generală (inclusiv a lui Bäumer şi Batiffol) atribuia originea acestei slujbe Sfântului Benedict, la începutul secolului al VI-lea. Dar Părintele Pargoire şi, mai târziu, A. Vandepitte s-au opus acestei presupuneri şi au căutat după o origine şi mai veche a acestei forme de cult.

Un text din Callinicus (dintre 447 şi 450), care este primul argument al Părintelui Pargoire, ne spune că între Vecernie şi Miezonoptică, în Răsărit se mai slujeşte o slujbă numită în acest text protipnia, pentru că se slujeşte înainte de primul somn, numită în zilele noastre în greceşte apodeipnon, după numele mesei care urmează. De asemenea, în întrebarea a 37-a din Great Asketikon (Regulile Lungi) ale Sfântului Vasile cel Mare, se vorbeşte despre o slujbă intermediară între Vecernie şi Miezonoptică. Astfel Părintele Pargoire pune sub semnul întrebării aserţiunea că Sfântul Benedict este iniţiatorul Pavecerniţei, el ducându-i originea, în timp, înapoi până la Sfântul Vasile.

În articolul menţionat anterior, Părintele Vandepitte confirmă aceste concluzii; cu toate acestea, el declară, în cei mai limpezi termeni, că nu în Cezareea anului 375 ci în retragerea sa din Pontus (358-362), a conceput Sfântul Vasile Pavecerniţa, care nu exista înaintea vremii sale, adică la puţin timp după mijlocul secolului al IV-lea. De asemenea, Dom Plaine aşează originea Pavecerniţei în secolul al IV-lea, pe baza unui pasaj din Eusebiu şi a unuia din Sfântul Ambrozie şi din Sfântul Ioan Casian. Aceste fragmente au fost analizate critic iar Părinţii Pargoire şi Vandepitte au dovedit că înainte de perioada Sfântului Vasile această formă de cult era necunoscută.

În orice caz, chiar dacă aceste texte nu exprimă tot ceea ce Dom Plaine pretinde, cel puţin aduc mărturie despre obiceiul specific de a spune o rugăciune înainte de retragera pentru odihnă. Dacă nu era vorba despre Pavecerniţă aşa cum o ştim astăzi, era cu siguranţă o formă preliminară a acesteia.

Aceeaşi scriitori resping opinia lui Ladeuze şi a lui Dom Besse, care amândoi cred că Pavecerniţa face parte din Regula Sfântului Pahomie, ceea ce înseamnă că îşi are originea chiar mai înainte de secolul al IV-lea.

Nu este necesar să intrăm în această polemică, dar este posibil să împăcăm aceste sentimente diferite prin aceea că deşi este un fapt acceptat că Sfântul Vasile a instituit şi fixat forma Pavecerniţei pentru Răsărit, aşa cum Sfântul Benedict a făcut pentru Apus, totuşi a existat obiceiul de a recita o rugăciune înainte de culcare încă din vremea Sfântului Ciprian şi a Sfântului Clement din Alexandria, în care obicei găsim cea mai îndepărtată origine a Pavecerniţei.

Practica ortodoxă contemporană

Pavecerniţa are două forme distincte: Pavecerniţa mică şi Pavecerniţa mare. Cele două versiunei au lungimi destul de diferite.

La Pavecerniţă (mică sau mare), se citeşte un canon al Maicii Domnului în glsul săptămânii (aceste canoane se găsesc în Octoih). Slujbele sfinţilor din Minei care, dintr-un motiv sau altul, nu pot fi prăznuiţi în ziua stabilită lor, pot fi slujite în cea mai apropiată zi diponibilă la Pavecerniţă. În aceste cazuri, canonul sfântului respectiv va fi citit împreună cu canonul Maicii Domnului, urmat de stihira a sfântului de la Vecernie. De asemenea, există zile speciale (cum sunt unele anteprăznuiri, odovanii şi zile din perioada Penticostarului) care au canoane ale lor pentru Pavecerniţă.

Pavecerniţa se încheie întotdeauna cu o cerere reciprocă de iertare. În unele tradiţii, îndeosebi printre ruşi, Rugăciunile de seară (de ex Rugăciunile de dinainte de culcare) vor fi citite spre sfârşitul Pavecerniţei. În zilele noastre la Muntele Athos dar şi la alte mănăstiri, este în vigoare un obicei străvechi conform căruia, la sfârşitul Pavecerniţei, toţi cei prezenţi se închină moaştelor şi icoanele din biserică şi primesc binecuvântarea preotului.

Pavecerniţa mică

Pavecerniţa mică se slujeşte în zilele de peste an (i.e., atunci când nu se slujeşte Pavecerniţa mare). În serile de sâmbătă şi sărbători cu Veghe de toată noaptea, Pavecerniţa poate fi citită în particular sau omisă. Printre greci, care în mod normal nu slujesc Veghea de toată noaptea în serile de sâmbătă, Pavecerniţa poate fi slujită ca de obicei.

Slujba Pavecerniţei mici este compusă din trei psalmi (50, 69, 142), Doxologia mică, Crezul de la Niceea, canonul urmat de Cuvine-se cu adevărat,[1] Trisaghion, Troparul zilei, Doamne, miluieşte (de 40 de ori), Rugăciunea ceasurilor, Rugăciunea de implorare a lui Pavel Călugărul şi Rugăciunea către Iisus Hristos a lui Antiohie Călugărul.[2] După care se cere iertare reciprocă şi urmează binecuvântarea preotului. După aceea, urmează o litanie şi închinarea la icoane şi la moaşte.

Pavecerniţa Mare

Pavecerniţa mare este o slujbă de pocăinţă care se slujeşte în următoarele zile:

Spre deosebire de sora sa mai mică, Pavecerniţa mare are porţiuni care sunt cântate de cor [6] iar în timpul Postului Mare este spusă Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul cu mătănii. În prima săptămână din Postul Mare se slujeşte Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, împărţit în patru părţi, de luni până joi câte una.

În Ceaslovul grecesc se găseşte o formă modificată a Miezonopticii pentru Rugăciunea de dimineaţă a laicilor, în timp ce o formă modificată a Pavecerniţei mici este folosită ca Rugăciune de seară.

Pavecerniţa Mare este compusă din trei părţi, fiecare începând cu chemarea la rugăciune: "Veniţi să ne-nchinăm...":

Prima parte'

Este compusă din psalmii [7] 4, 6, şi 12; Slavă..., etc.; psalmii 24, 30, 90; apoi urmează imnul "Domnul este cu noi" şi tropar, Crezul, imnul "Preasfântă Născătoare de Dumnezeu", Trisaghionul şi troparul zilei, Doamne miluieşte (de 40 de ori), "Mai slăvită decât heruvimii..." şi Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare.

Partea a doua'

Este compusă din paslmii 50 şi 101, Rugăciunea lui Manase; Trisaghion şi Troparul de Pocăinţă,[8] Doamne miluieşte (de patruzeci de ori), "Mai slăvită decât heruvimii..." şi Rugăciunea Sfântului Mardarie.

Partea a treia'

Este compusă din psalmii 69 şi 142, Doxologia Mică;[9] apoi canonul care este urmat de Cuvine-se cu adevărat, Trisaghion, imnul "Doamne al Puterilor, fii cu noi...", Doamne miluieşte (de 40 de ori), Rugăciunea orelor, "Mai slăvită decât heruvimii....", Rugăciunea Sfântului Efrem, Trisaghion, Rugăciunea de implorare a lui Pavel Călugărul şi Rugăciunea către Iisus Hristos a lui Antiohie Călugărul.[2] Apoi urmează iertarea reciprocă. În loc de binecuvântarea obişnuită a preotului, toţi fac mătănii în timp ce preotul citeşte o rugăciune specială de mijlocire. După aceea se slujeşte Litia şi toţi se închină la icoane şi la moaşte.

Note

  1. unele canoane solicită înlocuirea Cuvine-se cu adevărat cu irmosul odei a noua.
  2. 2,0 2,1 Apoi urmează Rugăciunea de seară, acolo unde se practică la Pavecerniţă.
  3. Cu excepţia zilei de miercuri din a cincea săptămână de post. În seara de dinainte din această zi se slujeşte Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi apoi urmează Pavecerniţa Mică.
  4. Printre greci există obiceiul să se slujească o Pavecerniţă mică în fiecare noapte de vineri din Postul Mare; în schimb, ruşii slujesc Pavecerniţa Mare şi în aceste zile de vineri dar cu unele modificări (vezi n. 7, mai jos). În noaptea de vineri a celei de-a cincea săptămâni a Postului Mare este cântat în mod solemn Acatistul Maicii Domnului, astfel încât Pavecerniţa Mică din acea seară va fi citită în particular sau va fi suspendată complet.
  5. În unele locuri, Pavecerniţa Mare se va sluji doar în prima noapte a fiecăruia dintre posturile enumerate mai susu.
  6. Cu excepţia nopţilor de vineri, când majoritatea acestor porţiuni sunt citite. Pe lângă aceasta, în nopţile de vineri se fac mai puţine mătănii.
  7. De luni până joi în prima săptămână a Postului Mare, se începe cu psalmul 69, urmat de partea corespunzătoare a Canonului cel Mare (în acest caz psalmul 69 este omis în partea a treia).
  8. Sau, dacaă este ajunul unui Praznic Împărătesc, Condacul zilei.
  9. La Praznicele Împărăteşti, Pavecerniţa mare se termică aici şi începe Veghea de toată noaptea cu Litia.

Izvoare

Wikipedia:Compline

Vezi şi

Legături externe