Patrichie al Irlandei

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 18 noiembrie 2013 16:06, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (ortografie)
Salt la: navigare, căutare
Sfântul Patrichie al Irlandei

Părintele nostru în rând cu sfinţii Patrichie al Irlandei (engl. St. Patrick), episcop de Armagh şi luminător al Irlandei, s-a născut în Britania secolului al IV-lea. Capturat şi dus în Irlanda ca sclav, el reuşeşte să evadeze şi să se reîntoarcă acasă. Mai târziu, se întoarce în Irlanda, ducând creştinismul poporului de acolo. Prăznuirea sa se face la 17 martie.

Viaţa

Sfântul Patrichie s-a născut în jurul anului 390 (probabil în 387), în Kilpatrick, lângă Dumbarton, din Scoţia. Numele său vine din latinescul Patricius, care înseamnă naştere înaltă. Părinţii săi făceau parte din minoritatea creştină din Britania; tatăl său, Calpurnius, era diacon, „fiul lui Potitus, preot, din satul Bannavem Taburniæ”.

La vârsta de 16 ani Patrichie a fost capturat în timpul unui raid de piraţi şi dus în Irlanda, ca sclav, pentru a avea grijă de turme de oi. În acea perioadă el s-a rugat frecvent şi, pentru prima dată, a ajuns la credinţa adevărată în Dumnezeu. La vârsta de 22 de ani, el are o viziune în care Dumnezeu îi spune să se pregătească să plece din Irlanda. Curând, reuşeşte să scape şi după ce merge pe jos 200 de mile ajunge la o corabie care îl duce în Anglia. Într-un vis, vede poporul irlandez chemându-l: „Te implorăm, tinere sfânt să vii şi să călătoreşti din nou printre noi”.

Sfântul Patrichie primeşte educaţie clericală şi este hirotonit de Sfântul Gherman, episcop de Auxerre. În jurul anului 430 el este hirotonit episcop, după care se reîntoarce în Irlanda. Acolo, el propovăduieşte Evanghelia, merge la sedii de triburi, obţinând permisiunea lor să propovăduiască şi supuşilor acestora. În timpul episcopatului său este atacat pentru un păcat pe care îl mărturisise unui prieten apropiat, un păcat comis "în cel mult o oră" când avea doar 15 ani, dar fără să sufere din cauza aceasta. El a înfiinţat o administraţie episcopală şi a dus un stil de viaţă monahal. Sfântul Patrichie a murit în Saul, Downpatrick, Irlanda, la 17 martie 461.

Lucrări atribuite Sfântului Patrichie

Confessio

1 Sfântul Patrichie a scris această lucrare semi-autobiografică ca un efort dedicat lui Dumnezeu, explicând povestea vieţii lui pentru a-i inspira şi pe alţi credincioşi să-şi ducă viaţa în Dumnezeu. Pe lângă acestea, el a dorit să răspundă grijilor clerului său apropiat privitor la păstrarea de către el a scaunului episcopal.

Epistola

2 Sfântul Patrichie a scris această scrisoare soldaţilor regelui Coroticus pentru a-i pedepsi pentru că au capturat creştini din turma lui Patrichie ca sclavi.

Explicaţii ale Sfintei Treimi

Sfântul Patrichie este adesea considerat cel care a comparat Sfânta Treime cu trifoiul alb, irlandez, spunând că aşa cum trifoiul are trei părţi dar rămâne unul şi Sfânta Treime are trei persoane dar este un singur Dumnezeu. (icoana OCA3)

Lorica Sfântului Patrichie

4 Lorica înseamnă pavăză pentru piept în latineşte. Povestea acestei rugăciuni spune că Patrichie şi ucenicii săi foloseau această rugăciune deosebit de frumoasă ca să se apere de oamenii care doreau să îi ucidă pe când călătoreau prin Irlanda. Mai este numită şi Strigătul cerbului (Fáed Fíada) pentru că inamicii săi vedeau cerbi, nu oameni. Se poate să nu fi fost scrisă de Patrichie, dar reflectă accentuarea sa teologică asupra Treimii.

Mă leg astăzi
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
cred în Treimea în Unime,
făcătorul a toate.
Mă leg astăzi
cu vârtutea Întrupării lui Hristos şi a Botezului Său,
cu vârtutea Răstignirii Sale şi a Îngropării,
cu vârtutea Învierii Sale şi a Înălţării,
cu vârtutea Venirii Sale în Ziua Judecăţii.
Mă leg astăzi
cu vârtutea dragostei serafimilor,
în ascultarea îngerilor,
în nădejdea învierii spre răsplată,
în rugăciunile Patriarhilor,
în prorociile Profeţilor,
în propovăduirea Apostolilor,
în credinţa Mărturisitorilor,
în nevinovăţia sfintelor fecioare,
în faptele oamenilor drepţi.
Mă leg astăzi
cu puterea Cerului,
cu lumina soarelui,
cu strălucirea lunii,
cu frumuseţea focului,
cu scânteierea fulgerului,
cu iuţimea vântului,
cu adâncimea mării,
cu trăinicia pământului,
cu tăria pietrelor.
Mă leg astăzi
pentru ca Puterea lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
tăria lui Dumnezeu să mă sprijinească,
înţelepciunea lui Dumnezeu să mă înveţe,
ochiul lui Dumnezeu să vegheze asupra mea,
Urechea lui Dumnezeu să mă audă,
cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea grai,
mâna lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
calea lui Dumnezeu să rămână în faţa mea,
scutul lui Dumnezeu să mă acopere,
oastea lui Dumnezeu să mă apere,
împotriva curselor diavolilor,
împotriva ispitei patimilor,
împotriva poftelor firii,
împotriva tuturor celor ce gândesc să mă vatăme,
fie ei aproape sau departe,
fie ei mulţi sau puţini.
Chem astăzi toate aceste vârtuţi
împotriva oricărei puteri vrăjmaşe şi fără de milă
care ar putea să atace trupul şi sufletul meu,
împotriva descântecelor proorocilor mincinoşi,
împotriva legilor negre ale păgânătăţii,
împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
împotriva înşelăciunilor idolatriei,
împotriva vrăjilor femeilor, făurarilor sau druizilor,
împotriva oricărei ştiinţe care leagă sufletul omului.
hristoase, apără-mă astăzi
de toată otrava, de foc,
de înec, de rană de moarte,
ca să pot primi răsplată bogată.
Hristos cu mine, Hristos în faţa mea,
hristos în spatele meu, Hristos înlăuntrul meu,
hristos dedesubtul meu, Hristos deasupra mea,
hristos la dreapta mea, Hristos la stânga mea,
hristos în cetate, Hristos în căruţă, Hristos în corabie,
hristos în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
hristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
hristos în fiecare ochi care mă vede,
hristos în fiecare ureche care mă aude.
Mă leg astăzi,
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
cred în Treimea în Unime,
făcătorul a toate.

Lucrări despre Patrichie

  • Lucrarea lui Muirchu, Viaţa Sfântului Patrichie, scrisă în jurul anului 683 (două secole după moartea lui Patrichie), este cea mai veche lucrare existentă, cunoscută despre Sfântul Patrichie.5

Imnografie

Tropar (Glas 3)

Sfinte episcop Patrichie,
Păstor credincios al turmei regale a lui Hristos,
Ai umplut Irlanda cu strălucirea Evangheliei:
Tăria de neînvins a Treimii!
Acum, când stai în faţa Mântuitorului,
Roagă-te ca El să ne ţină în credinţă şi iubire!

Condac (Glas 4)

Din sclavie ai scăpat la libertatea slujirii lui Hristos:
Şi te-a trimis să scoţi Irlanda din legăturile demonului.
Ai semănat Cuvântul Evangheliei în inimi păgâne.
În călătorii şi pericole ai fost asemeni Apostolului Pavel!
Primind răsplata strădaniilor tale în rai,
Neîncetând să te rogi pentru turma pe care ai adunat-o pe pământ,
Sfinte episcop Patrichie!

Surse şi legături externe