Patrichie al Irlandei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere din engleză)
 
 
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de alți 6 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Cutie Biografie Episcopi
[[Image:Patrick of Ireland.jpg|right|frame|St. Patrick of Ireland]]
+
| Nume = Sf. Patrichie al Irlandei
Our father among the [[saint]]s '''Patrick of Ireland''', [[Bishop]] of Armagh and [[Enlightener]] of Ireland, was born a Briton. Captured and brought to Ireland as a slave, he escaped and returned home. Later, he returned to Ireland, bringing Christianity to its people. His feast day is [[March 17]].
+
| Imagine = [[Imagine:Patrick of Ireland.jpg|200 px|Sfântul Patrichie al Irlandei]]
 +
| Afiliere =
 +
| Reşedinţă =
 +
| Formulă =
 +
| Titlul = [[Episcop]] de Armagh
 +
| Perioada = 732 - [[5 iunie]] 754
 +
| Predecesor =
 +
| Succesor =
 +
| Hirotonire preot =
 +
| Hirotonire episcop = 430
 +
| Consecratori =
 +
| Titluri precedente =
 +
| Funcţii =
 +
| Data naşterii = 387 (sau 390)
 +
| Locul naşterii = Kilpatrick, lângă Dumbarton, Scoția
 +
| Data morţii = 17 martie 461
 +
| Locul morţii = Saul, Downpatrick, Irlanda
 +
|}}
 +
Părintele nostru în rând cu [[sfânt|sfinții]] '''Patrichie al Irlandei''' (engl. ''St. Patrick''), [[episcop]] de Armagh și [[luminător]] al Irlandei, s-a născut în Britania secolului al IV-lea. Capturat și dus în Irlanda ca sclav, el reușește să evadeze și să se reîntoarcă acasă. Mai târziu, se întoarce în Irlanda, ducând creștinismul poporului de acolo. [[Praznic|Prăznuirea]] sa în [[Biserica Ortodoxă]] se face la [[17 martie]].
  
==Life==
+
Împreună cu sfinții [[Columba din Iona]] ([[9 iunie]]) și [[Brighita din Kildare]] ([[1 februarie]]), sfântul Patrichie este unul din cei trei [[sfinți]] protectori ai Irlandei. Toți trei sunt înmormântați împreună în Downpatrick din County Down (provincia Ulster) în celebra colină Hill of Down.
Saint Patrick was born around 390 (likely in 387), at Kilpatrick, near Dumbarton, in Scotland. His name is from the Latin ''Patricius'', meaning ''high-born''.  His parents were part of the Christian minority of Britain; his father, Calpurnius, was a [[deacon]], "the son of Potitus, a priest, of the village Bannavem Taburniæ."
 
  
At the age of 16, he was captured during a raiding party and taken to Ireland as a slave to herd and tend sheep. During that time, he prayed frequently and came for the first time to have a true faith in God. At age 22, he had a vision in which God told him to be prepared to leave Ireland. Soon, he escaped, walking 200 miles to a ship and returning to England. In a dream, he saw the people of Ireland calling him, "We beg you, holy youth, that you shall come and shall walk again among us."
+
==Viața==
 +
Sfântul Patrichie s-a născut în jurul anului 390 (probabil în 387), în Kilpatrick, lângă Dumbarton, din Scoția. Numele său vine din latinescul ''Patricius'', care înseamnă ''naștere înaltă''. Părinții săi făceau parte din minoritatea creștină din Britania; tatăl său, Calpurnius, era [[diacon]], „fiul lui Potitus, preot, din satul Bannavem Taburniæ”.
  
St Patrick sought clerical training. He was ordained by St. [[Germanus of Auxerre|Germanus]], bishop of Auxerre. Around 430 he was ordained a bishop, after which he returned to Ireland. There, he preached the [[Gospels|Gospel]], reaching tribal chieftains, gaining their permission to teach their subjects also. During his episcopate, he was attacked for a sin he confessed to a close friend, a sin he committed "in a single hour" when only 15, but he did not suffer as a result. He established an episcopal administration and led a [[monasticism|monastic]] lifestyle, establishing Christianity in Ireland. St. Patrick died at Saul, Downpatrick, Ireland, on March 17, 461.
+
La vârsta de 16 ani Patrichie a fost capturat în timpul unui raid de pirați și dus în Irlanda, ca sclav, pentru a avea grijă de turme de oi. În acea perioadă el s-a rugat frecvent și, pentru prima dată, a ajuns la credința adevărată în Dumnezeu. La vârsta de 22 de ani, el are o viziune în care Dumnezeu îi spune să se pregătească să plece din Irlanda. Curând, reușește să scape și după ce merge pe jos 200 de mile ajunge la o corabie care îl duce în Anglia. Într-un vis, vede poporul irlandez chemându-l: „Te implorăm, tinere sfânt să vii și să călătorești din nou printre noi”.  
  
==Works attributed to Patrick==
+
Sfântul Patrichie primește educație clericală și este hirotonit de Sfântul [[Gherman de Auxerre|Gherman]], episcop de Auxerre. În jurul anului 430 el este hirotonit episcop, după care se reîntoarce în Irlanda. Acolo, el propovăduiește [[Evanghelie|Evanghelia]], merge la șefii de triburi, obținând permisiunea lor să propovăduiască și supușilor acestora. În timpul episcopatului său este atacat pentru un păcat pe care îl mărturisise unui prieten apropiat, un păcat comis "în cel mult o oră" când avea doar 15 ani, dar fără să sufere din cauza aceasta. El a înființat o administrație episcopală și a dus un stil de viață [[Asceză|monahal]]. Sfântul Patrichie a murit în Saul, Downpatrick, Irlanda, la 17 martie 461.
 +
 
 +
==Lucrări atribuite Sfântului Patrichie==
 
===''Confessio''===
 
===''Confessio''===
<sup>[[#External links and Sources|1]]</sup> Saint Patrick wrote this semi-autobiography as a labor for God, explaining the story of his life to inspire others to believe and turn their lives to God. Additionally, he wished to address concerns his fellow clergy had about his holding the office of bishop.
+
<sup>[[#Legături externe și izvoare|1]]</sup> Sfântul Patrichie a scris această lucrare semi-autobiografică ca un efort dedicat lui Dumnezeu, explicând povestea vieții lui pentru a-i inspira și pe alți credincioși să-și ducă viața în Dumnezeu. Pe lângă acestea, el a dorit să răspundă grijilor clerului său apropiat privitor la păstrarea de către el a scaunului episcopal.
  
 
===''Epistola''===
 
===''Epistola''===
<sup>[[#External links and Sources|2]]</sup> Saint Patrick wrote this letter to the soldiers of King Coroticus to chastize them for capturing Christians of Patrick's flock as slaves.
+
<sup>[[#Legături externe și izvoare|2]]</sup> Sfântul Patrichie a scris această scrisoare soldaților regelui Coroticus pentru a-i pedepsi pentru că au capturat creștini din turma lui Patrichie ca sclavi.
 
 
===Explanation of the Trinity===
 
Saint Patrick is most often recognized for likening the [[Trinity]] to a shamrock, illustrating that the shamrock has three parts, and yet is one; in a similar way, the Trinity has three persons, and is still one God. (cf. the [[OCA]]'s icon<sup>[[#External links and Sources|3]]</sup>)
 
  
===Lorica of Saint Patrick===
+
===Explicații ale Sfintei Treimi===
<sup>[[#External links and Sources|4]]</sup> ''Lorica'' means ''breastplate'' in Latin.  The story of this prayer is that Patrick and his followers used this most beautiful prayer to protect themselves from the people who wanted to kill them as they travelled across Ireland.  It is also called the ''Deer's Cry'' (''Fáed Fíada'') because their enemies saw, not men, but deer.  It may not have been written by Patrick, but is considered to reflect his theological focus on the Trinity.
+
Sfântul Patrichie este adesea considerat cel care a comparat [[Sfânta Treime]] cu trifoiul alb, irlandez, spunând că așa cum trifoiul are trei părți dar rămâne unul și Sfânta Treime are trei persoane dar este un singur Dumnezeu. (icoana [[OCA]]<sup>[[#Legături externe și izvoare|3]]</sup>)
  
:I arise today
+
===Lorica Sfântului Patrichie===
:through a mighty strength,
+
<sup>[[#Legături externe și izvoare|4]]</sup> ''Lorica'' înseamnă ''pavăză pentru piept'' în latinește. Povestea acestei rugăciuni spune că Patrichie și ucenicii săi foloseau această rugăciune deosebit de frumoasă ca să se apere de oamenii care doreau să îi ucidă pe când călătoreau prin Irlanda. Mai este numită și ''Strigătul cerbului'' (''Fáed Fíada'') pentru că inamicii săi vedeau cerbi, nu oameni. Se poate să nu fi fost scrisă de Patrichie, dar reflectă accentuarea sa teologică asupra Treimii.
:the invocation of the Trinity,
 
:through belief in the Threeness,
 
:through confession of the Oneness of the Creator of creation.
 
  
:I arise today
+
:Mă leg astăzi
:through the strength of [[Christ]] with His [[Baptism]],
+
:cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
:through the strength of His [[Crucifixion]] with His Burial,
+
:cred în Treimea în Unime,
:through the strength of His [[Resurrection]] with His Ascension,
+
:făcătorul a toate.
:through the strength of His descent for the Judgment of Doom.
 
  
:I arise today
+
:Mă leg astăzi
:through the strength of the love of [[Cherubim]],
+
:cu vârtutea Întrupării lui Hristos și a Botezului Său,
:in obedience of [[Angels]], in the service of the [[Archangels]],
+
:cu vârtutea Răstignirii Sale și a Îngropării,
:in hope of resurrection to meet with reward,
+
:cu vârtutea Învierii Sale și a Înălțării,
:in prayers of [[Patriarch]]s, in predictions of [[Prophet]]s,
+
:cu vârtutea Venirii Sale în Ziua Judecății.
:in preachings of [[Apostles]], in faiths of [[Confessor]]s,
 
:in innocence of Holy Virgins, in deeds of righteous men.
 
  
:I arise today
+
:Mă leg astăzi
:through the strength of Heaven:
+
:cu vârtutea dragostei serafimilor,
:light of Sun, brilliance of Moon, splendour of Fire,
+
:în ascultarea îngerilor,
:speed of Lightning, swiftness of Wind, depth of Sea,
+
:în nădejdea învierii spre răsplată,
:stability of Earth, firmness of Rock.
+
:în rugăciunile Patriarhilor,
 +
:în prorociile Profeților,
 +
:în propovăduirea Apostolilor,
 +
:în credința Mărturisitorilor,
 +
:în nevinovăția sfintelor fecioare,
 +
:în faptele oamenilor drepți.
  
:I arise today
+
:Mă leg astăzi
:through God's strength to pilot me:
+
:cu puterea Cerului,
:God's might to uphold me, God's wisdom to guide me,
+
:cu lumina soarelui,
:God's eye to look before me, God's ear to hear me,
+
:cu strălucirea lunii,
:God's word to speak for me, God's hand to guard me,
+
:cu frumusețea focului,
:God's way to lie before me, God's shield to protect me,
+
:cu scânteierea fulgerului,
:God's host to secure me:
+
:cu iuțimea vântului,
:against snares of devils,
+
:cu adâncimea mării,
:against temptations of vices,
+
:cu trăinicia pământului,
:against inclinations of nature,
+
:cu tăria pietrelor.
:against everyone who shall wish me ill,
 
:afar and anear, alone and in a crowd.
 
  
:I summon today all these powers between me (and these evils):
+
:Mă leg astăzi
:against every cruel and merciless power that may oppose my body and my soul,
+
:pentru ca Puterea lui Dumnezeu să mă povățuiască,
:against incantations of false prophets,
+
:tăria lui Dumnezeu să mă sprijinească,
:against black laws of heathenry,
+
:înțelepciunea lui Dumnezeu să mă învețe,
:against false laws of [[heresy|heretics]],
+
:ochiul lui Dumnezeu să vegheze asupra mea,
:against craft of idolatry,
+
:Urechea lui Dumnezeu să mă audă,
:against spells of witches and smiths and wizards,
+
:cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea grai,
:against every knowledge that endangers man's body and soul.
+
:mâna lui Dumnezeu să mă povățuiască,
:Christ to protect me today
+
:calea lui Dumnezeu să rămână în fața mea,
:against poison, against burning,
+
:scutul lui Dumnezeu să mă acopere,
:against drowning, against wounding,
+
:oastea lui Dumnezeu să mă apere,
:so that there may come abundance of reward.
+
:împotriva curselor diavolilor,
 +
:împotriva ispitei patimilor,
 +
:împotriva poftelor firii,
 +
:împotriva tuturor celor ce gândesc să mă vatăme,
 +
:fie ei aproape sau departe,
 +
:fie ei mulți sau puțini.
  
:Christ with me, Christ before me,
+
:Chem astăzi toate aceste vârtuți
:Christ behind me, Christ in me,
+
:împotriva oricărei puteri vrăjmașe și fără de milă
:Christ beneath me, Christ above me,
+
:care ar putea să atace trupul și sufletul meu,
:Christ on my right, Christ on my left,
+
:împotriva descântecelor proorocilor mincinoși,
:Christ in breadth, Christ in length, Christ in height,
+
:împotriva legilor negre ale păgânătății,
:Christ in the heart of every man who thinks of me,
+
:împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
:Christ in the mouth of every man who speaks of me,
+
:împotriva înșelăciunilor idolatriei,
:Christ in every eye that sees me, Christ in every ear that hears me.
+
:împotriva vrăjilor femeilor, făurarilor sau druizilor,
 +
:împotriva oricărei științe care leagă sufletul omului.
 +
:hristoase, apără-mă astăzi
 +
:de toată otrava, de foc,
 +
:de înec, de rană de moarte,
 +
:ca să pot primi răsplată bogată.
  
:I arise today
+
:Hristos cu mine, Hristos în fața mea,
:through a mighty strength,
+
:hristos în spatele meu, Hristos înlăuntrul meu,
:the invocation of the Trinity,
+
:hristos dedesubtul meu, Hristos deasupra mea,
:through belief in the Threeness,
+
:hristos la dreapta mea, Hristos la stânga mea,
:through confession of the Oneness of the Creator of creation.
+
:hristos în cetate, Hristos în căruță, Hristos în corabie,
 +
:hristos în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
 +
:hristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
 +
:hristos în fiecare ochi care mă vede,
 +
:hristos în fiecare ureche care mă aude.
  
:Salvation is of the Lord.
+
:Mă leg astăzi,
:Salvation is of the Lord.
+
:cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
:Salvation is of Christ.
+
:cred în Treimea în Unime,
:May Thy Salvation, O Lord, be ever with us.
+
:făcătorul a toate.
  
==Works about Patrick==
+
==Lucrări despre Patrichie==
*Muirchu's ''Life of Saint Patrick'', written c. 683 (two centuries after Patrick's death), is the oldest existing, known work about Saint Patrick.<sup>[[#External links and Sources|5]]</sup>
+
*Lucrarea lui Muirchu, ''Viața Sfântului Patrichie'', scrisă în jurul anului 683 (două secole după moartea lui Patrichie), este cea mai veche lucrare existentă, cunoscută despre Sfântul Patrichie.<sup>[[#Legături externe și izvoare|5]]</sup>
  
==Hymns==
+
==Imnografie==
[[Troparion]] (Tone 3)
+
[[Tropar]] (Glas 3)
  
:Holy Bishop Patrick,
+
:Sfinte episcop Patrichie,
:Faithful shepherd of Christ's royal flock,
+
:Păstor credincios al turmei regale a lui Hristos,
:You filled Ireland with the radiance of the Gospel:
+
:Ai umplut Irlanda cu strălucirea Evangheliei:
:The mighty strength of the Trinity!
+
:Tăria de neînvins a Treimii!
:Now that you stand before the Savior,
+
:Acum, când stai în fața Mântuitorului,
:Pray that He may preserve us in faith and love!
+
:Roagă-te ca El să ne țină în credință și iubire!
  
[[Kontakion]] (Tone 4)
+
[[Condac]] (Glas 4)
  
:From slavery you escaped to freedom in Christ's service:
+
:Din sclavie ai scăpat la libertatea slujirii lui Hristos:
:He sent you to deliver Ireland from the devil's bondage.
+
:Și te-a trimis să scoți Irlanda din legăturile demonului.
:You planted the Word of the Gospel in pagan hearts.
+
:Ai semănat Cuvântul Evangheliei în inimi păgâne.
:In your journeys and hardships you rivaled the Apostle Paul!
+
:În călătorii și pericole ai fost asemeni Apostolului Pavel!
:Having received the reward for your labors in heaven,
+
:Primind răsplata strădaniilor tale în rai,
:Never cease to pray for the flock you have gathered on earth,
+
:Neîncetând să te rogi pentru turma pe care ai adunat-o pe pământ,
:Holy bishop Patrick!
+
:Sfinte episcop Patrichie!
  
==External links and sources==
+
==Surse și legături externe==
 
*<sup>1</sup> [http://www.ccel.org/ccel/patrick/confession.i.html ''Confessio'' of Saint Patrick] (in [http://www.amdg.be/sankt/confess.htm French])
 
*<sup>1</sup> [http://www.ccel.org/ccel/patrick/confession.i.html ''Confessio'' of Saint Patrick] (in [http://www.amdg.be/sankt/confess.htm French])
 
*<sup>2</sup> [http://www.iol.ie/~santing/patrick/CoroticusFrame.htm ''Letter to Coroticus'']
 
*<sup>2</sup> [http://www.iol.ie/~santing/patrick/CoroticusFrame.htm ''Letter to Coroticus'']
Linia 133: Linia 161:
 
*[http://www.ucc.ie/celt/published/T100001A/text122.html ''Annals of Ulster''] mentioning the relics of St. Patrick, in 552 AD
 
*[http://www.ucc.ie/celt/published/T100001A/text122.html ''Annals of Ulster''] mentioning the relics of St. Patrick, in 552 AD
 
*[http://celticchristianity.org/library/secund.html ''Audite, omnes amantes Deum''], or ''Hymn of St. Patrick, Teacher of the Irish'', by his nephew Saint Sechnall or Secundinus (in [http://www.amdg.be/sankt/patrick-sechnall.html French])
 
*[http://celticchristianity.org/library/secund.html ''Audite, omnes amantes Deum''], or ''Hymn of St. Patrick, Teacher of the Irish'', by his nephew Saint Sechnall or Secundinus (in [http://www.amdg.be/sankt/patrick-sechnall.html French])
 
 
*[http://membres.lycos.fr/stmaterne/psomalis/patrick.pdf Byzantine Service (in Greek) to Saint Patrick (PDF)], Apostle of Ireland, by protopsaltis Panagiotis Somalis
 
*[http://membres.lycos.fr/stmaterne/psomalis/patrick.pdf Byzantine Service (in Greek) to Saint Patrick (PDF)], Apostle of Ireland, by protopsaltis Panagiotis Somalis
 
*Saint Patrick's ''Life'' in French, with [[icon]]s: [http://www.amdg.be/sankt/patrick-boll.html 1] [http://www.amdg.be/sankt/mar17.html 2]
 
*Saint Patrick's ''Life'' in French, with [[icon]]s: [http://www.amdg.be/sankt/patrick-boll.html 1] [http://www.amdg.be/sankt/mar17.html 2]
Linia 139: Linia 166:
  
  
[[Category:Celtic and Anglo-Saxon Saints]]
+
[[Categorie:Sfinți celtici și anglo-saxoni]]
[[Category:Bishops]]
+
[[Categorie:Episcopi]]
[[Category:Missionaries]]
+
[[Categorie:Propovăduitori]]
[[Category:Monastics]]
+
[[Categorie:Monahi]]
[[Category:Saints]]
+
[[Categorie:Făcători de minuni]]
[[Category:Wonderworkers]]
+
[[Categorie:Sfinți misionari]]
 +
[[Categorie:Ortodoxia în Regatul Unit]]
 +
[[Categorie:Ortodoxia în Irlanda]]
 +
 
 +
[[en:Patrick of Ireland]]
 +
[[es:Patricio de Irlanda]]

Versiunea curentă din 3 februarie 2020 12:37

Sf. Patrichie al Irlandei
Sfântul Patrichie al Irlandei
Afiliere canonică
(jurisdicție)
Funcția episcopală
Reședință 
Titlul   Episcop de Armagh
Formulă de adresare  
Perioada   732 - 5 iunie 754
Predecesor  
Succesor  
Cariera ecleziastică
Hirotonire preot  
Hirotonire episcopală   430
Episcopi consecratori  
Titluri precedente
(scaune episcopale)
 
Alte funcții  
Date personale
Data nașterii   387 (sau 390)
Locul nașterii   Kilpatrick, lângă Dumbarton, Scoția
Data morții   17 martie 461
Locul morții   Saul, Downpatrick, Irlanda

Părintele nostru în rând cu sfinții Patrichie al Irlandei (engl. St. Patrick), episcop de Armagh și luminător al Irlandei, s-a născut în Britania secolului al IV-lea. Capturat și dus în Irlanda ca sclav, el reușește să evadeze și să se reîntoarcă acasă. Mai târziu, se întoarce în Irlanda, ducând creștinismul poporului de acolo. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la 17 martie.

Împreună cu sfinții Columba din Iona (9 iunie) și Brighita din Kildare (1 februarie), sfântul Patrichie este unul din cei trei sfinți protectori ai Irlandei. Toți trei sunt înmormântați împreună în Downpatrick din County Down (provincia Ulster) în celebra colină Hill of Down.

Viața

Sfântul Patrichie s-a născut în jurul anului 390 (probabil în 387), în Kilpatrick, lângă Dumbarton, din Scoția. Numele său vine din latinescul Patricius, care înseamnă naștere înaltă. Părinții săi făceau parte din minoritatea creștină din Britania; tatăl său, Calpurnius, era diacon, „fiul lui Potitus, preot, din satul Bannavem Taburniæ”.

La vârsta de 16 ani Patrichie a fost capturat în timpul unui raid de pirați și dus în Irlanda, ca sclav, pentru a avea grijă de turme de oi. În acea perioadă el s-a rugat frecvent și, pentru prima dată, a ajuns la credința adevărată în Dumnezeu. La vârsta de 22 de ani, el are o viziune în care Dumnezeu îi spune să se pregătească să plece din Irlanda. Curând, reușește să scape și după ce merge pe jos 200 de mile ajunge la o corabie care îl duce în Anglia. Într-un vis, vede poporul irlandez chemându-l: „Te implorăm, tinere sfânt să vii și să călătorești din nou printre noi”.

Sfântul Patrichie primește educație clericală și este hirotonit de Sfântul Gherman, episcop de Auxerre. În jurul anului 430 el este hirotonit episcop, după care se reîntoarce în Irlanda. Acolo, el propovăduiește Evanghelia, merge la șefii de triburi, obținând permisiunea lor să propovăduiască și supușilor acestora. În timpul episcopatului său este atacat pentru un păcat pe care îl mărturisise unui prieten apropiat, un păcat comis "în cel mult o oră" când avea doar 15 ani, dar fără să sufere din cauza aceasta. El a înființat o administrație episcopală și a dus un stil de viață monahal. Sfântul Patrichie a murit în Saul, Downpatrick, Irlanda, la 17 martie 461.

Lucrări atribuite Sfântului Patrichie

Confessio

1 Sfântul Patrichie a scris această lucrare semi-autobiografică ca un efort dedicat lui Dumnezeu, explicând povestea vieții lui pentru a-i inspira și pe alți credincioși să-și ducă viața în Dumnezeu. Pe lângă acestea, el a dorit să răspundă grijilor clerului său apropiat privitor la păstrarea de către el a scaunului episcopal.

Epistola

2 Sfântul Patrichie a scris această scrisoare soldaților regelui Coroticus pentru a-i pedepsi pentru că au capturat creștini din turma lui Patrichie ca sclavi.

Explicații ale Sfintei Treimi

Sfântul Patrichie este adesea considerat cel care a comparat Sfânta Treime cu trifoiul alb, irlandez, spunând că așa cum trifoiul are trei părți dar rămâne unul și Sfânta Treime are trei persoane dar este un singur Dumnezeu. (icoana OCA3)

Lorica Sfântului Patrichie

4 Lorica înseamnă pavăză pentru piept în latinește. Povestea acestei rugăciuni spune că Patrichie și ucenicii săi foloseau această rugăciune deosebit de frumoasă ca să se apere de oamenii care doreau să îi ucidă pe când călătoreau prin Irlanda. Mai este numită și Strigătul cerbului (Fáed Fíada) pentru că inamicii săi vedeau cerbi, nu oameni. Se poate să nu fi fost scrisă de Patrichie, dar reflectă accentuarea sa teologică asupra Treimii.

Mă leg astăzi
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
cred în Treimea în Unime,
făcătorul a toate.
Mă leg astăzi
cu vârtutea Întrupării lui Hristos și a Botezului Său,
cu vârtutea Răstignirii Sale și a Îngropării,
cu vârtutea Învierii Sale și a Înălțării,
cu vârtutea Venirii Sale în Ziua Judecății.
Mă leg astăzi
cu vârtutea dragostei serafimilor,
în ascultarea îngerilor,
în nădejdea învierii spre răsplată,
în rugăciunile Patriarhilor,
în prorociile Profeților,
în propovăduirea Apostolilor,
în credința Mărturisitorilor,
în nevinovăția sfintelor fecioare,
în faptele oamenilor drepți.
Mă leg astăzi
cu puterea Cerului,
cu lumina soarelui,
cu strălucirea lunii,
cu frumusețea focului,
cu scânteierea fulgerului,
cu iuțimea vântului,
cu adâncimea mării,
cu trăinicia pământului,
cu tăria pietrelor.
Mă leg astăzi
pentru ca Puterea lui Dumnezeu să mă povățuiască,
tăria lui Dumnezeu să mă sprijinească,
înțelepciunea lui Dumnezeu să mă învețe,
ochiul lui Dumnezeu să vegheze asupra mea,
Urechea lui Dumnezeu să mă audă,
cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea grai,
mâna lui Dumnezeu să mă povățuiască,
calea lui Dumnezeu să rămână în fața mea,
scutul lui Dumnezeu să mă acopere,
oastea lui Dumnezeu să mă apere,
împotriva curselor diavolilor,
împotriva ispitei patimilor,
împotriva poftelor firii,
împotriva tuturor celor ce gândesc să mă vatăme,
fie ei aproape sau departe,
fie ei mulți sau puțini.
Chem astăzi toate aceste vârtuți
împotriva oricărei puteri vrăjmașe și fără de milă
care ar putea să atace trupul și sufletul meu,
împotriva descântecelor proorocilor mincinoși,
împotriva legilor negre ale păgânătății,
împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
împotriva înșelăciunilor idolatriei,
împotriva vrăjilor femeilor, făurarilor sau druizilor,
împotriva oricărei științe care leagă sufletul omului.
hristoase, apără-mă astăzi
de toată otrava, de foc,
de înec, de rană de moarte,
ca să pot primi răsplată bogată.
Hristos cu mine, Hristos în fața mea,
hristos în spatele meu, Hristos înlăuntrul meu,
hristos dedesubtul meu, Hristos deasupra mea,
hristos la dreapta mea, Hristos la stânga mea,
hristos în cetate, Hristos în căruță, Hristos în corabie,
hristos în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
hristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
hristos în fiecare ochi care mă vede,
hristos în fiecare ureche care mă aude.
Mă leg astăzi,
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
cred în Treimea în Unime,
făcătorul a toate.

Lucrări despre Patrichie

  • Lucrarea lui Muirchu, Viața Sfântului Patrichie, scrisă în jurul anului 683 (două secole după moartea lui Patrichie), este cea mai veche lucrare existentă, cunoscută despre Sfântul Patrichie.5

Imnografie

Tropar (Glas 3)

Sfinte episcop Patrichie,
Păstor credincios al turmei regale a lui Hristos,
Ai umplut Irlanda cu strălucirea Evangheliei:
Tăria de neînvins a Treimii!
Acum, când stai în fața Mântuitorului,
Roagă-te ca El să ne țină în credință și iubire!

Condac (Glas 4)

Din sclavie ai scăpat la libertatea slujirii lui Hristos:
Și te-a trimis să scoți Irlanda din legăturile demonului.
Ai semănat Cuvântul Evangheliei în inimi păgâne.
În călătorii și pericole ai fost asemeni Apostolului Pavel!
Primind răsplata strădaniilor tale în rai,
Neîncetând să te rogi pentru turma pe care ai adunat-o pe pământ,
Sfinte episcop Patrichie!

Surse și legături externe