Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Parohul este numirea întrebuințată astăzi în mod curent și oficial pentru preotul paroh (numit odinioară protoiereu sau protoprezbiter), adică pentru preotul principal și responsabil al unei parohii, numit de chiriarh.

Conform Statutului de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, pe lângă obligațiile ce decurg din întreita slujire a preoției (sfințitoare, învățătorească și ocârmuitoare), parohul mai are ur­mă­­toarele îndatoriri:

  • aduce la îndeplinire prevederile Statutului, ale legislației bisericești și ale altor reglementări în ceea ce privește Parohia, precum și deciziile organelor ierarhic superioare;
  • reprezintă Parohia în justiție, față de autoritățile bisericești și laice și față de terți, personal sau prin delegare;
  • convoacă și prezidează Adunarea Parohială și Consiliul Parohial, veghează la aplicarea deciziilor acestora;
  • ține registrele parohiale (registrul membrilor, registrul de botez și mirungeri, registrul de cununii, registrul celor decedați);
  • supraveghează și este responsabil pentru administrarea și gestionarea bunurilor bisericești și a activităților care se desfășoară în Parohie;
  • coordonează și răspunde de activitatea liturgică și pastorală a tuturor clericilor din parohie.
Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen | Econom
Adiacente Hirotonie | Axios | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă