Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Paraman

Paraman de călugărie românesc

Paramanul (gr. παραμάντιον sau παραμάνδυον, paramandýas, derivat din μανδύας, mandýas, „mantauă”, cu prefixul παρα-, para-) este o bucată de stofă în formă de mic pătrat sau trapez pe care sunt brodate (ori imprimate) semnele Patimilor Mântuitorului (crucea, lancea, buretele, cuiele, ciocanul, scara crucii, cocoșul, Sf. Petru etc.) având în jur inscripția: „Luați jugul Meu... că este bun și povara Mea este ușoară“ (Matei 11, 29-30) și: „Spatele l-am dat spre bătăi și obrajii mei spre pălmuiri și fața Mea nu am ferit-o de rușinea scuipărilor“ (Isaia 50, 6). Această bucată de stofă e legată cu băieri și purtată de către călugări (adică doar de cei care au primit tunderea în monahism - schima mică) pe sub cămașă, pe spate, la mijloc, ori peste rasă, ca semn al urmării Crucii Mântuitorului.

În „Rânduiala schimei celei mici” din Molitfelnic se spune că ieromonahul care face tunderea ia paramanul în mână și binecuvântându-l zice: „Fratele nostru (N, monahul) primește paramanul spre logodirea marelui și îngerescului chip; în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluiește.” Și până ce se cântă Doamne miluiește de trei ori, îi pune monahului celui nou paramanul.

A se vedea și

Surse