Păcatele limbii

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 12 ianuarie 2011 15:32, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (Păzirea gurii)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Cine nu greşeşte în vorbire este un om desăvârşit...

Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit, şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul, arată apostolul Iacov[1] sugerând faptul că toţi greşim în vorbire, într-un fel sau altul.

Din prisosul inimii grăieşte gura

Gura grăieşte din prisosul inimii, arată Iisus. Aşa cum pomul se cunoaşte după roade tot aşa-continuă Mântuitorul- inima sa poate fi cunoscută după vorbirea sa. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui, încheie El.[2]

Limba un rău imposibil de înfrânat sau îmblânzit în totalitate

Precum frâul la cai şi cârma la bărci, limba este un mădular mic care se ,,făleşte cu lucruri mari”, un ,,foc mic” ce poate să aprindă o întreagă pădure, fiind o veritabilă ,,lume de nelegiuiri”, învaţă apostolul Iacov. Ea este mădularul omului care ,,întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”; limba e un ,,rău” imposibil de înfrânat sau îmblânzit, fiind ,,plină de o otravă de moarte”, încheie apostolul.[3]

Limba, instrument paradoxal

Limba este un instrument paradoxal, căci din ea iese binecuvântarea lui Dumnezeu, şi în acelaşi timp cu ea sunt blestemaţi oamenii, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu, arată acelaşi apostol.[4]

Limba păcătoşilor face rău aproapelui

Gura păcătoşilor împroaşcă nebunie[5], răutăţi[6], nelegiuiri[7], blesteme[8], înşelătorii[9] şi vicleşuguri[10] , minciuni[11] spun Solomon şi psalmistul. Vorbele nesăbuitului aduc ceartă, şi gura lui înjură până stârneşte lovituri, arată Solomon.[12]Limba şi buzele păcătoşilor sunt nişte săbii ascuţite[13] , ca un foc aprins [14], ca un şarpe[15] plin de otravă.[16], iar vorbele lor amare, ca nişte săgeţi[17] sau flăcări [18]. Unii oamenii răi ,,îşi înalţă gura până la ceruri, şi limba le cutreieră pământul”, spune psalmistul[19] Cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul, ne previne Solomon.[20] Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său.[21] Dacă omul este rău -continuă Solomon- el ,,ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită”, aşa cum ,,mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare”.[22] O cetate poate fi surpată prin gura celor răi, avertizează înţeleptul împărat.[23]

Limba păcătoasă se întoarce şi împotriva propriei persoane

În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc, învaţă Solomon.[24] , Gura nebunului îi aduce pieirea, şi buzele îi sînt o cursă pentru suflet, spune acelaşi Solomon.[25] Limba lor le -a pricinuit căderea; şi toţi cei ce-i văd, clatină din cap, relatează psalmistul.[26]. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele[27] Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură.[28] Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea.[29]Pentru un nesăbuit e mai multă nădejde decât pentru cel care se zoreşte la vorbă.[30]

Păzirea gurii

Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri[31] şi scapă din bucluc.[32] Creştinul va evita cuvintele porcoase, nechibzuite sau glumele proaste necuviincioase, spune apostolul Pavel.[33] În general, ,,dacă cineva crede că este cucernic, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, cucernicia unui astfel de om este zădarnică’’ arată apostolul Iacov.[34] Iisus avertizează că,,în ziua judecăţii, ,,oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor.``, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit"[35] De aceea creştinul va cere ajutorul lui Dumnezeu: ,,Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele, şi păzeşte uşa buzelor mele![36]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7
 3. English Standard Version Bible, 1971
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei- Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4

Note

 1. Iac3.1-2
 2. Mat 12.33-35
 3. Iac3.3-8
 4. Iac3.9-12
 5. Prov15.2
 6. Prov 15.28, Ps10.7
 7. Prov24.1-2, Ps10.7
 8. Ps10.7, Ps59.12, Iov2.9
 9. Ps10.7
 10. Ps10.7
 11. Ps59.12
 12. Prov 18.6
 13. Ps57.4, Ps64.3, Ps59.7
 14. Prov 16.27
 15. Ps64.3
 16. Ps140.3
 17. Ps64.3
 18. Ps64.3
 19. Ps73
 20. Prov16.30
 21. Prov 11.9
 22. Prov 17.4
 23. Prov 11.11
 24. Prov 12.13
 25. Prov 18.7
 26. Ps64.8
 27. Prov 18.21
 28. Prov 18.20
 29. Prov 18.13
 30. Prov29.20
 31. Prov 21.23, Prov 14.3, Ps39.1
 32. Prov 12.13
 33. Efes 5.3-5
 34. Iac1.26
 35. Mat12.36-37
 36. Ps141.3