Ozia

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 1 iulie 2011 15:36, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: '''Ozia''', fiul lui '''Amaţia''' şi al Ecoliei, rege al Iudei timp de 52 de ani. El ,,a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia. A căutat...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Ozia, fiul lui Amaţia şi al Ecoliei, rege al Iudei timp de 52 de ani. El ,,a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Şi în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l -a făcut să propăşească.(2Cron25.3-5). Dar când a ajuns puternic mândria l-a făcut să uzurpe preoţia şi Dumnezeu l-a lovit cu lepră, cu care a şi murit.

Cucerirea unei foste cetăţi a lui Iuda

2Ozia a întărit Elotul şi l -a adus iarăşi supt stăpînirea lui Iuda, dupăce a adormit împăratul cu părinţii săi.

Victoriile cu filistenii, arabii şi amoniţii îi aduc faimă

Ozia a ,,pornit cu război împotriva Filistenilor. A dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei, şi zidurile Asdodului, şi a zidit cetăţi în ţinutul Asdodului, şi între Filisteni./Dumnezeu l -a ajutat împotriva Filistenilor, împotriva Arabilor care locuiau la Gur-Baal, şi împotriva Maoniţilor./Amoniţii aduceau daruri lui Ozia, şi faima lui s-a întins pănă la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic."(2Cron26.6-8)

Faima sa se întinde până departe

Ascensiunea lui Ozia este evocată astfel:

9Ozia a zidit turnuri la Ierusalim pe poarta unghiului, pe poarta văii, şi pe unghiu, şi le -a întărit.

10A zidit turnuri în pustie, şi a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi şi în câmpie, şi plugari şi vieri în munţi şi la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului.

11Ozia avea o oaste de ostaşi care mergeau la război în cete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Ieiel şi dregătorul Maaseia, şi puse supt poruncile lui Hanania, una din căpeteniile împăratului.

12Tot numărul capilor caselor părinteşti, al vitejilor, era de două mii şase sute.

13Ei porunceau peste o oaste de trei sute şapte mii cinci sute de ostaşi, în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmaşului.

14Ozia le -a dat pentru toată oştirea scuturi, suliţi, coifuri, platoşe, arcuri şi prăştii.

15A făcut la Ierusalim maşini iscodite de un meşter, care aveau să fie aşezate pe turnuri şi pe unghiuri, ca să arunce săgeţi şi pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic.(2Cron26.9-15)

Putere şi mândrie

Decăderea sa, din pricina mândriei, este evocată astfel:

,,Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l -a dus la peire. A păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii.

Preotul Azaria a intrat după el, cu optzeci de preoţi ai Domnului, oameni de inimă,

care s-au împotrivit împăratului Ozia, şi i-au zis: ,,N-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului! Dreptul acesta îl au preoţii, fiii lui Aaron, care au fost sfinţiţi ca s-o aducă. Ieşi din sfântul locaş, căci faci un păcat! Şi lucrul acesta nu-ţi va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu.``

Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniţă. Şi cum s-a mâniat pe preoţi, i-a izbucnit lepra pe frunte, în faţa preoţilor, în Casa Domnului, lângă altarul tămâierii.

Marele preot Azaria şi toţi preoţii şi-au îndreptat privirile spre el, şi iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară, şi el însuşi s-a grăbit să iasă, pentru că Domnul îl lovise.

Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morţii, şi a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din Casa Domnului. Şi fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului şi judeca poporul ţării.(2cron26.16-21)

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag 83-93
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pp. 106, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4