Otpustul: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (External link: cat)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
{{Liturghia}}
+
{{liturghia}}
'''Otpustul''' (sl. отпуст) sau '''apolisul''' (gr. απολυσις) is the concluding portion of the divine services in which the presiding [[priest]] or [[bishop]] prounounces a final, formal blessing on the faithful. The dismissal is omitted in [[Reader]]'s services (that is, services in which a priest or bishop is not presiding).
+
'''Încheierea''' este porţiunea finală din slujba religioasă în care [[preot]]ul sau [[episcop]]ul slujitor dă binecuvântarea finală, solemnă credincioşilor. Încheierea lipseşte din slujbele [[citeţ]]ului (acestea sunt slujbe la care nu prezidează preotul sau episcopul).
  
The dismissal takes two forms. The [[Divine Liturgy]], [[Vespers|Great Vespers]], and [[Orthros]] celebrated on a Sunday or on a feast that includes an Orthros Gospel lection uses the '''''great dismissal'''''. The remainder of the services of the [[Daily Cycle]] conclude with an abbreviated form known as the '''''small dismissal'''''.
+
Încheierea are două forme. [[Sfânta Liturghie]], [[Vecernia|Vecernia Mare]] şi [[Utrenia]] slujite duminica sau de sărbători care includ şi citiri din Sfânta Evanghelie la Utrenie folosesc '''''încheierea mare'''''. Celelalte slujbe ale [[Slujbele de peste zi|zilei]] se termină cu o formă redusă numită '''''încheierea mică'''''.
  
The dismissal may include variable elements determined by the day of the week, [[feast|festal season]], commemoration of the day, service being served, saint to whom the temple is dedicated, etc.
+
Încheierea poate conţine elemente variabile determinate de ziua săptămânii, [[sărbătoare]]a zilei, prăznuirea zilei, slujba făcută sau sfântului de hram al bisericii.
  
An example of the great dismissal for the Divine Liturgy of St. John Chrysostom served on a Sunday not during a festal season is as follows ([[Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America|Antiochi]]an practice):
+
Un exemplu de încheiere mare a Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur de duminică obişnuită esteurmătoarea (exemplul [[Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord|antiohian]]):
  
:''May he who rose again from the dead, Christ our true God, through the intercessions of His all-immaculate and all-blameless holy Mother; by the might of the precious and life-giving cross; by the protection of the honorable bodiless powers of heaven; at the supplication of the honorable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist John; of the holy, glorious and all-laudable apostles; of our father among the saints, John Chrysostom, archbishop of Constantinople; of the holy, glorious and right-victorious martyrs; of our venerable and God-bearing fathers; of ''(saint to whom the temple is dedicated);'' of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna; ''(saint(s) of the day)'' and of all the saints: have mercy on us, and save us, forasmuch as He is good and loveth mankind.''
+
:''Cel ce a înviat din morţi, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale; cu puterea sfintei şi de viaţă dătătoarei cruci; cu protecţia cereştilor netrupeşti puteri; cu rugăciunile sfântului slăvitului Profet, Înaintemergător şi Botezător Ioan, cu ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinţilor, glorioşilor şi drept-învingătorilor martiri,  ale Sfântului (N) (al cărui hram îl poartă biserica), ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, ale Sfântului (N), a cărui pomenire o săvârşim,  şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.''
  
==External link==
+
==Legături externe==
*[http://www.noeticspace.com/dismissal DISMISSAL], a Microsoft-Windows–based application that generates the dismissals of various services for any day of the year. This application is freeware.
+
*[http://www.noeticspace.com/dismissal ÎNCHEIEREA], O aplicaţie bazată pe Microsoft-Windows care generează Încheierea pentru fiecare zi a anului. Această aplicaşie este freeware.
  
 
[[Categorie:Liturgică]]
 
[[Categorie:Liturgică]]
 
[[en:Dismissal]]
 

Versiunea de la data 18 martie 2008 17:06

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Acest articol face parte din seria
Sfânta Liturghie
Liturghia pregătitoare
Proscomidia
Obiecte liturgice
Veșminte
Liturghia cuvântului
Ectenia Mare
Antifoanele
Ieșirea cu Sfânta Evanghelie
Troparul sărbătorii
Trisaghionul
Apostolul
Evanghelia
Predica
Ectenia cererii stăruitoare
Ectenia celor chemați
Liturghia euharistică
Heruvicul
Ieșirea cu Cinstitele Daruri
Ectenia credincioșilor
Crezul
Anaforaua
Epicleza
Axionul
Rugăciunea „Tatăl nostru
Împărtășirea
Încheierea
Anafura
Liturghia Darurilor Înainte Sfințite
Editați această casetă

Încheierea este porţiunea finală din slujba religioasă în care preotul sau episcopul slujitor dă binecuvântarea finală, solemnă credincioşilor. Încheierea lipseşte din slujbele citeţului (acestea sunt slujbe la care nu prezidează preotul sau episcopul).

Încheierea are două forme. Sfânta Liturghie, Vecernia Mare şi Utrenia slujite duminica sau de sărbători care includ şi citiri din Sfânta Evanghelie la Utrenie folosesc încheierea mare. Celelalte slujbe ale zilei se termină cu o formă redusă numită încheierea mică.

Încheierea poate conţine elemente variabile determinate de ziua săptămânii, sărbătoarea zilei, prăznuirea zilei, slujba făcută sau sfântului de hram al bisericii.

Un exemplu de încheiere mare a Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur de duminică obişnuită esteurmătoarea (exemplul antiohian):

Cel ce a înviat din morţi, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale; cu puterea sfintei şi de viaţă dătătoarei cruci; cu protecţia cereştilor netrupeşti puteri; cu rugăciunile sfântului slăvitului Profet, Înaintemergător şi Botezător Ioan, cu ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinţilor, glorioşilor şi drept-învingătorilor martiri, ale Sfântului (N) (al cărui hram îl poartă biserica), ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, ale Sfântului (N), a cărui pomenire o săvârşim, şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

Legături externe

  • ÎNCHEIEREA, O aplicaţie bazată pe Microsoft-Windows care generează Încheierea pentru fiecare zi a anului. Această aplicaşie este freeware.