OrthodoxWiki:Traduceri din limba engleză

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 26 ianuarie 2017 19:08, autor: Sîmbotin (Discuție | contribuții) (corect. leg. int.)
Salt la: navigare, căutare

Traducerile din OrthodoxWiki (limba engleză) sunt încurajate în ro.OrthodoxWiki.

Traducerile din engleză provenind din alte surse trebuie să se facă cu obținerea autorizației autorului. Ideal este întotdeauna să folosim mai multe surse, pe care se le precizăm la sfârșitul articolului.

Principii generale

Fără să existe propriu-zis o limbă română bisericească astăzi, există totuși niște diferențe de stil și niște preferințe terminologice (în cazul unor sinonimii), care au câteva rațiuni:

Este deci recomandat să se evite atât neologismele cât și arhaismele, și să se verifice cuvintele din Dicționarul explicativ al limbii române (a se vedea DEX online).

Sugestii de alegeri terminologice în cazul traducerilor din limba engleză

În lista de mai jos se face o sugestie principală, traducătorul ținând întotdeauna seama de context:

Listă, alfabetică EN — RO

 • community — obște (în funcție de context, rar, poate fi și „comunitate”)
 • council — sinod (când e vorba de sinoadele ortodoxe; dimpotrivă, "Conciliul I Vatican" etc.)
 • disciple — ucenic (neologismul „discipol” trimite cu gândul mai ales la cuplul „maestru-discipol”, care nu este întotdeauna conform cu viziunea ortodoxă despre „părinte-ucenic”)
 • Elder — Stareț (sau „Părinte”, dar nu „bătrân”)
 • glory — slavă (în greacă δοχα)
 • hieromartyr — mucenic sfințit
 • hymn — cântare (dar: a se ține seama de context, ex.: „imn acatist”)
 • magnification — mărire (în greacă μεγαληνη ; atenție, cei doi termeni slavă-mărire nu sunt întotdeauna distincți în română)
 • martyr — mucenic (la feminin „muceniță” ; termenul sinonim „martir” este un neologism secular)
 • mystery — taină
 • novice — nou-începător/ frate de mănăstire (în funcție de context)
 • patron saint — sfânt ocrotitor (neologismul „patron”, în limba actuală, trimite la afaceri)
 • primate — întâi-stătător
 • prophet — proroc (var. „prooroc”, la feminin „prorociță”/ „proorociță”)
 • Sacrament — Taină (cu majusculă, fiindcă se referă la una dintre Sfintele Taine)
 • salvation — mântuire (nu „salvare”, neologism)
 • to venerate — a cinsti (nu „a venera”)
 • to worship — a (se) închina (în sens propriu, „închinarea” se adresează doar lui Dumnezeu)

Pentru numele sfinților

 • [Saint] of [Town] — [Sfântul] al [Orașului]
 • pentru ierarhi: [Sfântul] din [Oraș], când se arată locul unde a trăit; uneori, se spune „Grigorie de Nazianz”, căci se arată prin „de Nazianz” scaunul episcopal, iar nu locul unde a trăit
 • sau pentru monahi sau alți sfinți se folosește „NUME-SFÂNT din LOC”, de exemplu: Herman of Alaska devine Gherman din Alaska (nu Herman de Alaska)

Ca principiu, pentru nume, trebuie urmărit uzul din Sinaxarele Bisericii. De o manieră generală (faceți, de exemplu, o căutare cu "search in site" în calendar-ortodox.ro), numele care în engleză au sufixul -us sau -os capătă în română sufixul -ie (exemplu: Arsenios — Arsenie, Heraclius — Heraclie); ch intervocalic devine h simplu (exemplu: Amphilochios — Amfilohie)

De asemenea, o confuzie adesea întâlnită este transcrierea numelor conform transcrierii erasmice, diferită de cea tradițională a Bisericii, care transformă i în e și v în b. Astfel, Jacob nu este Iacob, ci Iacov; Benjamin nu este Beniamin, ci Veniamin; Gabriel este Gavriil etc.

Tot nefirească limbii române este transcrierea numelor din rusă folosind grafierea anglo-saxonă. Conform regulilor stabilite de lingviștii români, grupul de litere kh se transcrie ca h, ts ca ț, sh ca ș, iar y ca i — de ex., Khrapovitsky se scrie Hrapovițki.