OrthodoxWiki:Politica de confidențialitate: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Cuprins)
m (Actualizare link-uri. Corectare diacritice.)
 
(Nu s-au afișat 16 versiuni intermediare efectuate de alți 6 utilizatori)
Linia 3: Linia 3:
 
== Cuprins ==
 
== Cuprins ==
  
Prin citirea site-ului OrthodoxWiki, nu se colectează decât acele informaţii tipic generale tuturor jurnalelor serverelor.
+
La simpla citire a site-ului OrthodoxWiki, nu se colectează alte informații despre Dvs. decât cele tipice tuturor jurnalelor serverelor.
  
Dacă îţi aduci contribuţia la proiectele OrthodoxWiki, '''publici''' şi expui fiecare cuvânt pe care-l scrii. Când te apuci de scris, nu uita că ceea ce publici va rămâne pentru totdeauna, fie că este vorba de articole, pagini de utilizator sau pagini de discuţii. Unele excepţii sunt prezentate mai jos.
+
Dacă îți aduci contribuția la proiectele OrthodoxWiki, '''publici''' și expui fiecare cuvânt pe care-l scrii. Când te apuci de scris, nu uita că ceea ce publici va rămâne pentru totdeauna, fie că este vorba de articole, pagini de utilizator sau pagini de discuții. Unele excepții sunt prezentate mai jos.
  
==Publicarea în wiki şi informaţiile publice==
+
==Publicarea în wiki și informațiile publice==
  
Simpla vizitare a site-ului nu implică expunerea publică a identităţii (dar vezi[[#Logarea privată|logarea privată]]de mai jos).
+
Simpla vizitare a site-ului nu implică expunerea publică a identității (dar vezi [[#Logarea privată|logarea privată]] de mai jos).
  
Când editezi orice pagină în wiki, '''publici un document'''. Acesta este un act public şi te identifici ca autorul editării respective.  
+
Când editezi orice pagină în wiki, '''publici un document'''. Acesta este un act public și te identifici ca autorul editării respective.
  
 
=== Identificarea unui autor ===
 
=== Identificarea unui autor ===
Când publici o pagină în OrthodoxWiki, trebuie să fii logat/să te autentifici.
+
Când publici o pagină în OrthodoxWiki, trebuie să fii logat/ să te autentifici.
  
După logare vei fi identificat după numele de utilizator. Acesta poate fi numele tău real, dacă preferi aşa, sau poate fi un pseudonim sub care ţi-ai creat contul.  
+
După logare vei fi identificat după numele de utilizator. Acesta poate fi numele tău real, dacă preferi așa, sau poate fi un pseudonim sub care ți-ai creat contul.
  
Pe durata logării adresa ta IP nu va fi accesibilă public, dar va fi păstrată pe serverele wiki pentru o scurtă perioadă de timp, fiind astfel disponibilă administratorului şi dezvăluită doar în anumite condiţii (vezi mai jos).  
+
Pe durata logării adresa ta IP nu va fi accesibilă public, dar va fi păstrată pe serverele wiki pentru o scurtă perioadă de timp, fiind astfel disponibilă administratorului și dezvăluită doar în anumite condiții (vezi mai jos).
  
=== Cookies ===
+
===Cookies===
  
De câte ori se vizitează site-ul, wiki va seta acele segmente de text (n.t. segmente de text trimise de un server către un motor de căutare care sunt retrimise de motor înapoi neschimbate de câte ori se accesează serverul) pentru acces temporar, cunoscute sub numele de "cookie" (PHPSESSID) fără de care nu te poţi loga la site. Într-o configuraţie tipică de căutare (browser), segmentul de text (cookie) va fi şters când se încheie sesiunea de căutare.  
+
De câte ori se vizitează site-ul, wiki va seta acele segmente de text (n.t. segmente de text trimise de un server către un motor de căutare care sunt retrimise de motor înapoi neschimbate de câte ori se accesează serverul) pentru acces temporar, cunoscute sub numele de „cookie” (PHPSESSID) fără de care nu te poți loga la site. Într-o configurație tipică de căutare (browser), segmentul de text (cookie) va fi șters când se încheie sesiunea de căutare.
  
Se pot creea mai multe cookies când te loghezi, pentru evitarea tastării numelui tău de utilizator (sau a parolei, după opţiuni) la următoarea vizită a site-ului. Acestea se păstrează timp de 30 de zile. Poţi şterge aceste cookies după utilizare dacă foloseşti un calculator public şi nu doreşti ţi se dezvăluie identitatea şi altor utilizatori ai aceluiaşi calculator. (În acest caz, ştergeţi şi stocările motorului de căutare - cache (n.t. memorie RAM de stocare a informaţiilor, continuu adusă la zi, folosită pentru optimizarea transferului de date între elementele de sistem cu caracteristici diferite)
+
Se pot crea mai multe ''cookies'' când te loghezi, pentru evitarea tastării numelui tău de utilizator (sau a parolei, după opțiuni) la următoarea vizită a site-ului. Acestea se păstrează timp de 30 de zile. Poți șterge aceste cookies după utilizare dacă folosești un calculator public și nu dorești ți se dezvăluie identitatea și altor utilizatori ai aceluiași calculator. (În acest caz, ștergeți și stocările motorului de căutare cache (n.t. memorie RAM de stocare a informațiilor, continuu adusă la zi, folosită pentru optimizarea transferului de date între elementele de sistem cu caracteristici diferite).
  
=== Parole ===
+
===Parole===
  
Multe din aspectele interacţiunii comunităţii OrthodoxWiki depind de reputaţia şi respectul câştigat de-a lungul unei istorii a contribuţiilor de mare valoare. Parolele utilizatorilor sunt singurele care garantează integritatea istoricului publicărilor unui utilizator. Toţi utilizatorii sunt invitaţi să selecteze [http://wolfram.org/writing/howto/password.html strong passwords] şi să nu le divulge. Nimeni nu va expune public, cu bună ştiinţă, parola unui alt utilizator, direct sau indirect.
+
Multe din aspectele interacțiunii comunității OrthodoxWiki depind de reputația și respectul câștigat de-a lungul unei istorii a contribuțiilor de mare valoare. Parolele utilizatorilor sunt singurele care garantează integritatea istoricului publicărilor unui utilizator. Toți utilizatorii sunt invitați să selecteze [http://wolfram.org/writing/howto/password.html strong passwords] și să nu le divulge. Nimeni nu va expune public, cu bună știință, parola unui alt utilizator, direct sau indirect.
  
== Private logging ==
+
==Logare/ Conectare privată==
  
Every time you visit a web page, you send information to the web server. Most web servers routinely maintain access logs with a portion of this information, which can be used to get an overall picture of what pages are popular, what other sites link to this one, and what web browsers people are using. It is not the intention of the OrthodoxWiki projects to use this information to keep track of legitimate users.
+
De câte ori vizitezi o pagină web, trimiți informații spre serverul web. Majoritatea serverelor de Internet păstrează ca rutină jurnale de acces cu o parte din aceste informații care ajută să descoperi care pagini se bucură de popularitate, ce alte site-uri sunt legate de acestea și ce motoare de căutare sunt mai mult folosite. Intenția OrthodoxWiki nu este aceea de a folosi aceste informații pentru a urmări utilizatorii.
  
These logs are used to produce the [http://meta.OrthodoxWiki.org/stats/ site statistics pages]; the raw log data is not made public, and is normally discarded after about two weeks.
+
Aceste jurnale sunt folosite pentru paginile de statistică [http://meta.OrthodoxWiki.org/stats/ site statistics pages]; forma brută a jurnalului nu este făcută publică și se șterge după aproximativ două săptămâni.
  
Here's a sample of what's logged for one page view:
+
Iată un exemplu de informații de pe o pagină vizitată:
  
64.164.82.142 - - [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]
+
64.164.82.142 - - [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]
"GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1" 200 18084
 
"http://orthodoxwiki.org/Main_Page"
 
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"
 
  
Log data may be examined by developers in the course of solving technical problems, in tracking down badly-behaved web spiders that overwhelm the site, or very rarely to correlate usernames and network addresses of edits in investigating abuse of the wiki.
+
"GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1" 200 18084
  
We also use log data to post [[OrthodoxWiki:Statistics|statistics]] about the website. This includes information about how users find their way to OrthodoxWiki as well as information abotu which words were typed in to a search engine to get to OrthodoxWiki. None of this yields personally identifiable information. We do not publically post the IP addresses of visitors.
+
"http://orthodoxwiki.org/Main_Page"
  
=== Policy on release of data derived from page logs ===
+
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"
  
It is the policy of OrthodoxWiki that personally identifiable data collected in the server logs will not be released by the adminstrators who have access to it, except as follows:
+
Datele jurnalului pot fi analizate de către inginerii de soft-uri pentru rezolvarea problemelor tehnice, pentru descoperirea utilizatorilor cu comportament abuziv și, foarte rar, pentru corelarea numelor de utilizator cu adresele de pe care s-au făcut editări în caz de abuzuri asupra wiki.
  
# In response to a valid subpoena or other compulsory request from law enforcement
+
Noi mai folosim aceste date din jurnale pentru a publica statistici despre site. OrthodoxWiki:Statistics|statistics]], care includ informații despre cum se ajunge la site-ul nostru sau ce cuvinte tastează utilizatorii în motorul de căutare ca să ajungă la OrthodoxWiki. Nici una din aceste informații nu divulgă date private despre utilizatori iar noi nu publicăm adresele IP ale vizitatorilor.
# With permission of the affected user
 
# Where the information pertains to page views generated by a spider or bot and its dissemination is necessary to illustrate or resolve technical issues.
 
# Where the user has been vandalising articles or persistently behaving in a disruptive way, data may be released to assist in the targetting of IP blocks, or to assist in the formulation of a complaint to relevant Internet Service Providers
 
# Where it is reasonably necessary to protect the rights, property or safety of the OrthodoxWiki adminsitrators, OrthodoxWiki users or the public.<!-- this line borrowed from Google-->
 
  
== Sharing information with third parties ==
+
===Politica divulgării informațiilor provenite din jurnalele de accesare a paginii===
  
Except where otherwise specified, all text added to OrthodoxWiki projects is available for reuse under the terms of the GFDL as well as a Creative Commons license.
+
Politica OrthodoxWiki este aceea de a nu divulga informații personale colectate din jurnalele serverului de către administratorii care au acces la acestea, cu următoarele excepții:
  
OrthodoxWiki will not sell or share private information, such as email addresses, with third parties, unless you agree to release this information, or it is required by law to release the information.
+
# Ca răspuns la un mandat valabil sau la o cerere obligatorie venită din partea unor instituții de drept
 +
# Cu permisiunea utilizatorului în cauză
 +
# Dacă informațiile sunt în legătură cu vizionarea paginilor generate de „invadatori” și este necesară publicarea lor pentru ilustrarea și rezolvarea problemelor tehnice.
 +
# Dacă utilizatorul vandalizează articole sau se comportă nepotrivit în mod repetat, atunci se pot divulga informații care să ajute la blocarea IP-urilor în cauză sau la formularea unei plângeri către furnizorul de servicii pe Internet în drept.
 +
# Dacă din motive raționale este necesară protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței administratorilor OrthodoxWiki, ai utilizatorilor sau publicului vizitator.<!-- această frază este împrumutată din Google-->
  
==Security of information==
+
==Transmiterea informațiilor către terțe părți==
  
OrthodoxWiki's administration makes no guarantee against unauthorized access to any information you provide. This information will be available to all system administrators with access to the servers.
+
Cu excepția altor specificații concrete, toate textele adăugate proiectelor OrthodoxWiki sunt disponibile pentru refolosire în condițiile licențelor GFDL și Creative Commons.
  
== E-mail, mailing lists and IRC==
+
OrthodoxWiki nu vinde sau divulgă unor terțe părți informații private, cum ar fi adresele de e-mail, cu excepția acordului prealabil al d-voastră sau dacă este obligat prin lege să o facă.
  
=== E-mail and mailing lists===
+
==Securitatea informației==
  
You may provide your e-mail address in your Preferences. This allows other logged-in users may send email to you through the wiki (unless you disable this in your preferences). Your address will not be revealed to them unless you respond, or possibly if the email bounces. The email address may be used by OrthodoxWiki to communicate with users on a wider scale. We may use your email to send special announcements pertaining directly to OrthodoxWiki. If this does happen, such announcements will be very rare.
+
Administrația OrthodoxWiki nu garantează pentru accesul neautorizat la informațiile existente pe site. Aceste informații sunt la dispoziția tuturor administratorilor de sistem cu acces la server.
  
If you do not provide an email address, you will not be able to reset your password if you forget it. However, you may contact one of the OrthodoxWiki developers to enter a new mail address in your preferences.
+
== E-mail, liste cu adrese de mail și IRC==
  
You can remove your email address from your preferences at any time to prevent it from being used.
+
===E-mail și liste cu adrese de mail===
  
Information, including email addresses, sent to OrthodoxWiki's sysops and adminstrators may be shared internally. By sending a mail to one of the sysops, your address may become public within this group.  The sysop team may discuss the contents of your mail with other sysops in order to best answer your query.
+
La funcția Preferințe vă puteți da adresa de e-mail. Asta dă posibilitatea altor utilizatori conectați să vă trimită mesaje prin wiki (dacă nu ați dezactivat funcția la preferințe). Adresa d-voastră nu va fi vizibilă pentru ei decât dacă răspundeți. Adresa de e-mail poate fi folosită de OrthodoxWiki pentru a comunica pe o scară mai largă cu utilizatorii. Am putea folosi adresa d-voastră pentru a trimite anunțuri speciale, legate numai de OrthodoxWiki, iar dacă acest lucru se va întâmpla, va fi foarte rar.
  
=== IRC ===
+
Dacă nu vă dați adresa de e-mail, vă va fi foarte greu să vă resetați parola în caz că o pierdeți. Dar veți putea contacta pe unul din inginerii de sistem ai OrthodoxWiki pentru a vă introduce o nouă adresă de e-mail în preferințe.
The [[OrthodoxWiki:Chat|OrthodoxWiki IRC channel]] is not officially part of OrthodoxWiki proper. By participating to an IRC channel, your IP address will be exposed to other participants. Different channels have different policies on whether logs may be published. We cannot accept responsibilty for any information shared in an IRC channel.
 
  
== User data ==
+
Adresa de e-mail poate fi ștearsă oricând de la Preferințe, pentru evitarea utilizării ei de către ceilalți.
Data on users, such as the times at which they edited and the number of edits they have made are publicly available via "user contributions" lists, and occasionally in aggregated forms published by other users.
 
  
===User Accounts===
+
Informațiile trimise către operatorii de sistem sau administratorii OrthodoxWiki, cum ar fi adresele de e-mail, pot fi puse în circulație pe plan intern. Dacă trimiți un mesaj unui operator de sistem, adresa ta poate deveni publică în cadrul acelui grup. Echipa de operatori poate discuta cu alți operatori de sistem despre conținutul mesajului tău pentru a găsi răspunsul cel mai potrivit.
User accounts, once created, cannot be removed. However, it may be possible for a [[bureaucrat]] to change your username, but you need to make such arrangements yourself. There is no guarantee provided by the [[OrthodoxWiki Foundation]] in the [[privacy policy]] that a name will be changed on request.  
 
  
=== Removal of user accounts ===
+
===IRC===
Once created, user accounts can not be removed. It may be possible for an administrator to change the username on an account, but you will need to request this yourself. OrthodoxWiki's adminstration does not guarantee that a name will be changed on request. See below for details.
+
Canalul [http://orthodoxwiki.org/OrthodoxWiki:Chat OrthodoxWiki IRC channel] nu este parte oficială a sistemului OrthodoxWiki. Prin accesarea unui canal tip IRC, adresa d-voastră IP va fi expusă celorlalți participanți. Canalele diferă din punct de vedere al politicii de publicare sau nu a jurnalelor de accesare. Noi nu ne putem asuma responsabilitatea pentru nici o informație făcută publică printr-un canal IRC.
  
Whether specific user information is deleted is dependent on the deletion policies of the project that contains the information.
+
==Datele utilizatorilor==
  
=== Right to Vanish ===
+
Datele referitoare la utilizatori, cum ar fi data la care au editat și numărul de editări ale textelor făcute de aceștia sunt făcute publice pe listele de „contribuții ale utilizatorilor” și, ocazional, sunt publicate de alți utilizatori în forme agregate.
If you have used your real name, or a longstanding pen name, on OrthodoxWiki then in principle everything you write can be traced to that name, and thus to you, as discussed above. However, there are a few steps that you can take to weaken that connection. They are:
 
  
# Request a name change (see above).
 
# Change references to your former username to be references to your replacement username (you can do this yourself).
 
# Delete your user and user talk subpages (contact a sysop).
 
# Replace your user page with a brief note indicating that you would prefer that people not refer to you by your name.
 
  
You should note that while these measures afford a degree of practical obscurity, they will not stand up to assault from a persistent investigator, and OrthodoxWiki has no control over its sublicensees, or over archiving services such as the Internet Archive or Google. Further, these actions require a degree of co-operation from the user of the project, so OrthodoxWiki cannot make guarantees on this matter.
+
===Conturile de utilizator===
  
==Deletion of content==
+
Conturile de utilizator, odată create, nu pot fi șterse. Ar fi totuși posibil pentru un [[birocrat]] să vă schimbe numele de utilizator, dar trebuie să faceți singur aranjamentele necesare în acest sens. [[Fundația OrthodoxWiki]], prin [[politica de protecție a datelor personale]] pe care o urmează, nu garantează că un nume de utilizator va fi schimbat la cerere.
Deleting text from the OrthodoxWiki website does not really delete them. In normal articles, anyone can look at a previous version and see what was there. If an article is "deleted," any sysop/administrator, meaning almost anyone trusted not to abuse the deletion capability, can see what was deleted. Only an administrator can permanently delete information from the OrthodoxWiki projects and there is no guarantee this will happen except in response to legal action.
 
  
===Personal information deletion===
+
===Ștergerea conturilor de utilizator===
The OrthodoxWiki projects will delete personal information about contributors (most likely on user and user talk pages) at their request, provided it is not needed for administrative reasons (which is generally limited to dealing with site misuse issues). Personal information about those who merit an encyclopedia article, when in the encyclopedia article, is not included in this. Personal information typically includes, but is not limited to, name, address, telephone number, instant messenger contact details, photograph, appearance, food tastes, political views and similar details of an individual person.
 
  
==See also==
+
Odată create, conturile de utilizator nu pot fi șterse. Este posibil pentru un administrator să schimbe numele de utilizator al unui cont, dar va trebui să cereți acest lucru chiar dumneavoastră. Administrația OrthodoxWiki nu garantează că un nume de utilizator va fi schimbat la cerere. Pentru detalii, a se vedea mai jos.
* [[OrthodoxWiki:Copyrights]]
 
* [[en:OrthodoxWiki:Disclaimer]]
 
* [[en:OrthodoxWiki:Chat#Disclaimer]]
 
  
:''This policy is based on [[meta:Privacy_policy]] and [[meta:Right_to_vanish]].''
+
Ștergerea unor informații specifice referitoare la un utilizator depinde de politicile de ștergere ale proiectului care conține informațiile respective.  
  
 +
===Dreptul de a „dispărea”===
 +
 +
În principiu, dacă v-ați folosit numele adevărat sau un pseudonim binecunoscut pe OrthodoxWiki, puteți fi oricând identificat pornind de la oricare din textele pe care le scrieți aici. Există însă câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a fi mai greu de identificat, după cum urmează:
 +
 +
# Cereți o schimbare de nume de utilizator (a se vedea mai sus).
 +
# Schimbați trimiterile la fostul dvs. nume de utilizator, transformându-le în trimiteri la noul nume (puteți face aceasta chiar Dvs.)
 +
# Ștergeți-vă informațiile din sub-pagina de utilizator și sub-pagina de discuții a acesteia (contactați un operator de sistem).
 +
# Schimbați-vă pagina de utilizator cu o scurtă notă indicând că ați prefera ca lumea să nu vi se adreseze folosind numele Dvs. real.
 +
 +
Ar trebui să rețineți că, dacă aceste măsuri permit păstrarea unui anumit grad de discreție cu privire la identitatea Dvs., acestea nu sunt făcute să reziste la „asaltul” unui investigator tenace, iar OrthodoxWiki nu are nici un fel de control asupra celor care dețin sub-licențe sau asupra serviciilor de arhivare ca Internet Archive sau Google. În plus, aceste acțiuni presupun o anumită cooperare din partea utilizatorului proiectului, astfel încât OrthodoxWiki nu poate oferi garanții în această privință.
 +
 +
==Ștergerea conținutului==
 +
 +
Ștergerea unui text de pe website-ul OrthodoxWiki nu este ireversibilă. În cazul articolelor obișnuite, oricine poate avea acces la o versiune mai veche a textului. Dacă un articol este „șters”, orice operator de sistem/ administrator, adică aproape orice persoană în care se poate avea încredere că nu va abuza de dreptul de ștergere, poate vedea ce informații au fost șterse. Numai un administrator poate șterge definitiv informații din proiectele OrthodoxWiki și nu există garanția că un administrator va face acest lucru, cu excepția cazului în care face aceasta ca urmare a unei acționări în instanță.   
 +
 +
===Ștergerea informațiilor personale===
 +
 +
În cadrul proiectelor OrthodoxWiki, informațiile personale cu privire la cei care au contribuit (cel mai probabil cele referitoare la utilizatori și paginile de discuții ale acestora) pot fi șterse la cererea acestora, atâta vreme cât respectivele informații nu sunt necesare pentru motive administrative (în general limitate la cazurile de abuz). Fac excepție informațiile privind personalitățile care fac obiectul unui articol de enciclopedie. Sunt considerate în general informații personale numele, adresa, numărul de telefon, datele de contact pentru sistemele de tip „instant messenger”, fotografia, modul în care arată o persoană, gusturile, opiniile politice și alte date similare referitoare la o anumită persoană.
 +
 +
==A se vedea și==
 +
* [[OrthodoxWiki:Drepturi de autor]]
 +
* [[:en:OrthodoxWiki:Disclaimer]]
 +
* [[:en:OrthodoxWiki:Chat#Disclaimer]]
 +
 +
:''Această politică se bazează pe [[meta:Privacy_policy]] și [[meta:Dreptul_de _a_disparea]].''
  
 
[[Categorie:OrthodoxWiki]]
 
[[Categorie:OrthodoxWiki]]
 
[[Categorie:Ajutor]]
 
[[Categorie:Ajutor]]
 +
 +
[[en:OrthodoxWiki:Privacy policy]]
 +
[[fr:OrthodoxWiki:Confidentialité]]

Versiunea curentă din 26 ianuarie 2017 10:21

Această pagină reprezintă o politică oficială OrthodoxWiki. Ea se bucură de o largă recunoaștere din partea editorilor și are statutul unui standard pe care toți utilizatorii ar trebui să-l respecte. Puteți aduce la zi această pagină ori de câte ori va fi necesar, dar asigurați-vă mai întâi că acestea reflectă într-adevăr viziunea OrthodoxWiki înainte de a face modificări.


Cuprins

La simpla citire a site-ului OrthodoxWiki, nu se colectează alte informații despre Dvs. decât cele tipice tuturor jurnalelor serverelor.

Dacă îți aduci contribuția la proiectele OrthodoxWiki, publici și expui fiecare cuvânt pe care-l scrii. Când te apuci de scris, nu uita că ceea ce publici va rămâne pentru totdeauna, fie că este vorba de articole, pagini de utilizator sau pagini de discuții. Unele excepții sunt prezentate mai jos.

Publicarea în wiki și informațiile publice

Simpla vizitare a site-ului nu implică expunerea publică a identității (dar vezi logarea privată de mai jos).

Când editezi orice pagină în wiki, publici un document. Acesta este un act public și te identifici ca autorul editării respective.

Identificarea unui autor

Când publici o pagină în OrthodoxWiki, trebuie să fii logat/ să te autentifici.

După logare vei fi identificat după numele de utilizator. Acesta poate fi numele tău real, dacă preferi așa, sau poate fi un pseudonim sub care ți-ai creat contul.

Pe durata logării adresa ta IP nu va fi accesibilă public, dar va fi păstrată pe serverele wiki pentru o scurtă perioadă de timp, fiind astfel disponibilă administratorului și dezvăluită doar în anumite condiții (vezi mai jos).

Cookies

De câte ori se vizitează site-ul, wiki va seta acele segmente de text (n.t. segmente de text trimise de un server către un motor de căutare care sunt retrimise de motor înapoi neschimbate de câte ori se accesează serverul) pentru acces temporar, cunoscute sub numele de „cookie” (PHPSESSID) fără de care nu te poți loga la site. Într-o configurație tipică de căutare (browser), segmentul de text (cookie) va fi șters când se încheie sesiunea de căutare.

Se pot crea mai multe cookies când te loghezi, pentru evitarea tastării numelui tău de utilizator (sau a parolei, după opțiuni) la următoarea vizită a site-ului. Acestea se păstrează timp de 30 de zile. Poți șterge aceste cookies după utilizare dacă folosești un calculator public și nu dorești să ți se dezvăluie identitatea și altor utilizatori ai aceluiași calculator. (În acest caz, ștergeți și stocările motorului de căutare — cache (n.t. memorie RAM de stocare a informațiilor, continuu adusă la zi, folosită pentru optimizarea transferului de date între elementele de sistem cu caracteristici diferite).

Parole

Multe din aspectele interacțiunii comunității OrthodoxWiki depind de reputația și respectul câștigat de-a lungul unei istorii a contribuțiilor de mare valoare. Parolele utilizatorilor sunt singurele care garantează integritatea istoricului publicărilor unui utilizator. Toți utilizatorii sunt invitați să selecteze strong passwords și să nu le divulge. Nimeni nu va expune public, cu bună știință, parola unui alt utilizator, direct sau indirect.

Logare/ Conectare privată

De câte ori vizitezi o pagină web, trimiți informații spre serverul web. Majoritatea serverelor de Internet păstrează ca rutină jurnale de acces cu o parte din aceste informații care ajută să descoperi care pagini se bucură de popularitate, ce alte site-uri sunt legate de acestea și ce motoare de căutare sunt mai mult folosite. Intenția OrthodoxWiki nu este aceea de a folosi aceste informații pentru a urmări utilizatorii.

Aceste jurnale sunt folosite pentru paginile de statistică site statistics pages; forma brută a jurnalului nu este făcută publică și se șterge după aproximativ două săptămâni.

Iată un exemplu de informații de pe o pagină vizitată:

64.164.82.142 - - [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]

"GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1" 200 18084

"http://orthodoxwiki.org/Main_Page"

"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"

Datele jurnalului pot fi analizate de către inginerii de soft-uri pentru rezolvarea problemelor tehnice, pentru descoperirea utilizatorilor cu comportament abuziv și, foarte rar, pentru corelarea numelor de utilizator cu adresele de pe care s-au făcut editări în caz de abuzuri asupra wiki.

Noi mai folosim aceste date din jurnale pentru a publica statistici despre site. OrthodoxWiki:Statistics|statistics]], care includ informații despre cum se ajunge la site-ul nostru sau ce cuvinte tastează utilizatorii în motorul de căutare ca să ajungă la OrthodoxWiki. Nici una din aceste informații nu divulgă date private despre utilizatori iar noi nu publicăm adresele IP ale vizitatorilor.

Politica divulgării informațiilor provenite din jurnalele de accesare a paginii

Politica OrthodoxWiki este aceea de a nu divulga informații personale colectate din jurnalele serverului de către administratorii care au acces la acestea, cu următoarele excepții:

  1. Ca răspuns la un mandat valabil sau la o cerere obligatorie venită din partea unor instituții de drept
  2. Cu permisiunea utilizatorului în cauză
  3. Dacă informațiile sunt în legătură cu vizionarea paginilor generate de „invadatori” și este necesară publicarea lor pentru ilustrarea și rezolvarea problemelor tehnice.
  4. Dacă utilizatorul vandalizează articole sau se comportă nepotrivit în mod repetat, atunci se pot divulga informații care să ajute la blocarea IP-urilor în cauză sau la formularea unei plângeri către furnizorul de servicii pe Internet în drept.
  5. Dacă din motive raționale este necesară protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței administratorilor OrthodoxWiki, ai utilizatorilor sau publicului vizitator.

Transmiterea informațiilor către terțe părți

Cu excepția altor specificații concrete, toate textele adăugate proiectelor OrthodoxWiki sunt disponibile pentru refolosire în condițiile licențelor GFDL și Creative Commons.

OrthodoxWiki nu vinde sau divulgă unor terțe părți informații private, cum ar fi adresele de e-mail, cu excepția acordului prealabil al d-voastră sau dacă este obligat prin lege să o facă.

Securitatea informației

Administrația OrthodoxWiki nu garantează pentru accesul neautorizat la informațiile existente pe site. Aceste informații sunt la dispoziția tuturor administratorilor de sistem cu acces la server.

E-mail, liste cu adrese de mail și IRC

E-mail și liste cu adrese de mail

La funcția Preferințe vă puteți da adresa de e-mail. Asta dă posibilitatea altor utilizatori conectați să vă trimită mesaje prin wiki (dacă nu ați dezactivat funcția la preferințe). Adresa d-voastră nu va fi vizibilă pentru ei decât dacă răspundeți. Adresa de e-mail poate fi folosită de OrthodoxWiki pentru a comunica pe o scară mai largă cu utilizatorii. Am putea folosi adresa d-voastră pentru a trimite anunțuri speciale, legate numai de OrthodoxWiki, iar dacă acest lucru se va întâmpla, va fi foarte rar.

Dacă nu vă dați adresa de e-mail, vă va fi foarte greu să vă resetați parola în caz că o pierdeți. Dar veți putea contacta pe unul din inginerii de sistem ai OrthodoxWiki pentru a vă introduce o nouă adresă de e-mail în preferințe.

Adresa de e-mail poate fi ștearsă oricând de la Preferințe, pentru evitarea utilizării ei de către ceilalți.

Informațiile trimise către operatorii de sistem sau administratorii OrthodoxWiki, cum ar fi adresele de e-mail, pot fi puse în circulație pe plan intern. Dacă trimiți un mesaj unui operator de sistem, adresa ta poate deveni publică în cadrul acelui grup. Echipa de operatori poate discuta cu alți operatori de sistem despre conținutul mesajului tău pentru a găsi răspunsul cel mai potrivit.

IRC

Canalul OrthodoxWiki IRC channel nu este parte oficială a sistemului OrthodoxWiki. Prin accesarea unui canal tip IRC, adresa d-voastră IP va fi expusă celorlalți participanți. Canalele diferă din punct de vedere al politicii de publicare sau nu a jurnalelor de accesare. Noi nu ne putem asuma responsabilitatea pentru nici o informație făcută publică printr-un canal IRC.

Datele utilizatorilor

Datele referitoare la utilizatori, cum ar fi data la care au editat și numărul de editări ale textelor făcute de aceștia sunt făcute publice pe listele de „contribuții ale utilizatorilor” și, ocazional, sunt publicate de alți utilizatori în forme agregate.


Conturile de utilizator

Conturile de utilizator, odată create, nu pot fi șterse. Ar fi totuși posibil pentru un birocrat să vă schimbe numele de utilizator, dar trebuie să faceți singur aranjamentele necesare în acest sens. Fundația OrthodoxWiki, prin politica de protecție a datelor personale pe care o urmează, nu garantează că un nume de utilizator va fi schimbat la cerere.

Ștergerea conturilor de utilizator

Odată create, conturile de utilizator nu pot fi șterse. Este posibil pentru un administrator să schimbe numele de utilizator al unui cont, dar va trebui să cereți acest lucru chiar dumneavoastră. Administrația OrthodoxWiki nu garantează că un nume de utilizator va fi schimbat la cerere. Pentru detalii, a se vedea mai jos.

Ștergerea unor informații specifice referitoare la un utilizator depinde de politicile de ștergere ale proiectului care conține informațiile respective.

Dreptul de a „dispărea”

În principiu, dacă v-ați folosit numele adevărat sau un pseudonim binecunoscut pe OrthodoxWiki, puteți fi oricând identificat pornind de la oricare din textele pe care le scrieți aici. Există însă câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a fi mai greu de identificat, după cum urmează:

  1. Cereți o schimbare de nume de utilizator (a se vedea mai sus).
  2. Schimbați trimiterile la fostul dvs. nume de utilizator, transformându-le în trimiteri la noul nume (puteți face aceasta chiar Dvs.)
  3. Ștergeți-vă informațiile din sub-pagina de utilizator și sub-pagina de discuții a acesteia (contactați un operator de sistem).
  4. Schimbați-vă pagina de utilizator cu o scurtă notă indicând că ați prefera ca lumea să nu vi se adreseze folosind numele Dvs. real.

Ar trebui să rețineți că, dacă aceste măsuri permit păstrarea unui anumit grad de discreție cu privire la identitatea Dvs., acestea nu sunt făcute să reziste la „asaltul” unui investigator tenace, iar OrthodoxWiki nu are nici un fel de control asupra celor care dețin sub-licențe sau asupra serviciilor de arhivare ca Internet Archive sau Google. În plus, aceste acțiuni presupun o anumită cooperare din partea utilizatorului proiectului, astfel încât OrthodoxWiki nu poate oferi garanții în această privință.

Ștergerea conținutului

Ștergerea unui text de pe website-ul OrthodoxWiki nu este ireversibilă. În cazul articolelor obișnuite, oricine poate avea acces la o versiune mai veche a textului. Dacă un articol este „șters”, orice operator de sistem/ administrator, adică aproape orice persoană în care se poate avea încredere că nu va abuza de dreptul de ștergere, poate vedea ce informații au fost șterse. Numai un administrator poate șterge definitiv informații din proiectele OrthodoxWiki și nu există garanția că un administrator va face acest lucru, cu excepția cazului în care face aceasta ca urmare a unei acționări în instanță.

Ștergerea informațiilor personale

În cadrul proiectelor OrthodoxWiki, informațiile personale cu privire la cei care au contribuit (cel mai probabil cele referitoare la utilizatori și paginile de discuții ale acestora) pot fi șterse la cererea acestora, atâta vreme cât respectivele informații nu sunt necesare pentru motive administrative (în general limitate la cazurile de abuz). Fac excepție informațiile privind personalitățile care fac obiectul unui articol de enciclopedie. Sunt considerate în general informații personale numele, adresa, numărul de telefon, datele de contact pentru sistemele de tip „instant messenger”, fotografia, modul în care arată o persoană, gusturile, opiniile politice și alte date similare referitoare la o anumită persoană.

A se vedea și

Această politică se bazează pe meta:Privacy_policy și meta:Dreptul_de _a_disparea.