OrthodoxWiki:Manual de stil (Punctul de vedere): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
 
 
(Nu s-au afișat 12 versiuni intermediare efectuate de alți 5 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{policy}}
+
{{politica}}
  
 +
Un concept cheie al funcționării OrthodoxWiki este "punctul de vedere neutru" (neutralitatea - PDVN), concept împrumutat de pe Wikipedia și adaptat pentru a-l face conform comunității și mărturisirii noastre de credință ortodoxe.
  
{{shortcut|NPOV}}A key concept in the way OrthodoxWiki functions is what we call "neutral point of view," or "N.P.O.V." This concept is borrowed from Wikipedia, but has been adapted to fit our Orthodox community and confession of faith.
+
'''OrthodoxWiki''' își propune să promoveze pe întregul site o perspectivă creștin-ortodoxă. Pe cât posibil, articolele de pe '''OrthodoxWiki''' vor fi formulate dintr-o perspectivă '''neutră'''. Aceasta înseamnă că disputele între diferitele grupări creștin-ortodoxe vor fi definite și descrise, dar nu se va intra în polemici. A se citi mai jos pentru clarificări. (A se vedea și [[Wikipedia:NPOV]] pentru versiunea Wikipedia a conceptului de neutralitate, în general compatibilă cu politica '''OrthodoxWiki''').
  
'''OrthodoxWiki''' purposes to present the Orthodox Christian viewpoint throughout the site.  Articles on '''OrthodoxWiki''' will be, so far as is reasonably possible, worded from a '''neutral point of view''' (NPOV). That is, disputes between Orthodox Christian groups will be characterized and described rather than entered into.  Continue reading for further clarification.  (Also see [[Wikipedia:NPOV]] for Wikipedia's version of the NPOV policy, which is largely compatible with '''OrthodoxWiki''' policy.)
+
În plus, în scopuri administrative, pe '''OrthodoxWiki''' se va păstra '''''preferința calcedoniană predominantă''''' (PCP). ''Calcedoniene'' sunt considerate acele Biserici care se definesc ca ortodoxe care respectă deciziile [[Sinodul IV Ecumenic|Sinodului al IV-lea Ecumenic]] de la Calcedon (451 d.Hr.). Cuvântul ''predominantă'' trimite la acele 14-15 Biserici [[autocefalie|autocefale]] sau [[autonomie|autonome]] canonice și toate jurisdicțiile aflate în comuniune cu acestea.
  
Further, for administrative purposes, '''OrthodoxWiki''' is governed by what is called the '''''Mainstream Chalcedonian Bias''''' (MCB).  By ''Chalcedonian'' we refer to those churches of the [[Orthodox Church]] who hold to the decrees of the [[Fourth Ecumenical Council]] at Chalcedon (A.D. 451).  By ''Mainstream'' we refer to those "official" churches comprised of the fourteen or fifteen [[autocephaly|autocephalous]] and the [[autonomy|autonomous]] churches generally recognized as the "mainstream" of the [[Orthodox Church]]—for those of us in North America, this will be all [[SCOBA]] jurisdictions and those with whom they're in communion.
+
===Ce înseamnă preferința OrthodoxWiki?===
  
===What the Bias Means===
+
Principalul aspect sub care se regăsește această preferință calcedoniană predominantă (PCP) va fi cel al numelor. Numele sunt importante: numele pe care le dăm unor lucruri arată ce credem despre ele. După cum este evident pentru oricine cunoaște cât de cât [[Istoria Bisericii]], numele pot da naștere la controverse. De aceea, în ceea ce privește ''denumirea'' articolelor, se aplică principiul PCP. Astfel, un articol despre [[Biserica Ortodoxă Română]] se va referi la jurisdicția principală de aici, organizată ca Patriarhie, respectând calendarul îndreptat, iar nu jurisdicției pe stil vechi care nu se află în comuniune cu aceasta (un articol numit [[Biserica Ortodoxă Română (Stil Vechi)]] o va putea indica pe cea din urmă). Același principiu se aplică și disputelor jurisdicționale; astfel, un articol despre Biserica oficială din Grecia se va numi [[Biserica Ortodoxă a Greciei]],
The main places that the bias will apply will be in terms of naming. Naming is of course important, and the names by which we call things indicate what we believe about them. As is evident to anyone who knows anything of [[Church History]], names are a potentially inflammatory topic. What might be termed ''namespace'' will be given priority in terms of the MCB. So, for instance, an article called '''[[Church of Alexandria]]''' will refer to the Chalcedonian body by that name, whereas one called '''[[Church of Alexandria (Coptic)]]''' will refer to the non-Chalcedonian body by that name. It applies similarly with regard to parallel hierarchies along other disputational lines, so the official chuch in Greece will have its article named '''[[Church of Greece]]''' and not '''Church of Greece (State Church)''' (which is how some groups might refer to it).
+
iar nu ''Biserica Ortodoxă a Greciei (Biserica de Stat)'', cum ar putea-o numi unele grupări.  
  
Additionally, the MCB is in effect in terms of the content in articles, so articles on MC churches will not include content indicating in direct factual terms that they are heretics, schismatics, etc.
+
În plus, PCP se aplică și la conținutul articolelor, astfel că articolele în care există referințe la aceste Biserici "calcedoniene predominante", referința nu poate include afirmația că aceste Biserici ar fi eretice, schismatice etc.
  
Further, articles on [[:Category:Non-Orthodox|Non-Orthodox Christian]] religious groups, while necessarily including some general description of those groups, should have as their primary content the relationship and history of that group in relation to the [[Orthodox Church]]. For the encyclopedic purposes of '''OrthodoxWiki''', Non-Chalcedonian and non-Mainstream churches which identify themselves as Orthodox and are not "self-starters" (i.e., taking the name ''Orthodox'' to themselves without any historic origin in the Orthodox Church) will be considered to be Orthodox in terms of categorization and article content—that is, they do not have to be included in [[:Category:Non-Orthodox]] or focus their article content primarily on their relationship to the Mainstream Chalcedonian churches (though of course that should be covered).
+
În ceea ce privește articolele care se referă la diferitele [[:Categorie:Mișcări, curente, grupări neortodoxe|mișcări, curente sau grupări religioase neortodoxe]] deși trebuie să cuprindă o descriere a acestora, vor include în primul rând informații cu privire la relațiile acestora cu Biserica Ortodoxă sau modul în care aceasta se raportează la ele. Pentru scopurile enciclopediei '''OrthodoxWiki''', necalcedonienii și jurisdicțiile care nu se află în comuniune cu Bisericile "predominante" (cu excepția grupărilor care și-au asumat denumirea de "ortodoxe" fără nici o bază istorică, pe cont propriu) nu este necesar să fie incluse în [[:Categorie:Mișcări, curente, grupări neortodoxe]]; nici articolele cu privire la acestea nu se vor concentra obligatoriu asupra relațiilor acestora cu Bisericile "calcedoniene predominante" (deși evident acest aspect va trebui tratat).
  
[[Episcopi vagantes|Vagante]] groups with no history of being within the Mainstream, Chalcedonian Orthodox Church or any substantial history of interaction with it (thus affecting its history), while occasionally being mentioned on '''OrthodoxWiki''', will not have articles dedicated to them.
+
Asupra [[Grupări ortodoxe independente|grupărilor ortodoxe independente]] care nu au ținut niciodată de Bisericile Ortodoxe calcedoniene predominante sau care nu au avut interacțiuni consistente cu acestea (și neafectând astfel în mod semnificativ istoria acestora) nu vor exista articole separate, deși ele pot fi menționate ocazional pe '''OrthodoxWiki'''.  
  
===What the Bias Does Not Mean===
+
===Ce nu înseamnă PCP===
The MCB does '''not''' mean that non-mainstream or non-Chalcedonian persons or groups are unwelcome to write or edit articles on '''OrthodoxWiki'''.  It also does not mean that such groups or their members will be the subject of polemic in encyclopedic articles, though some non-encyclopedic articles may include polemic from any point of view ''if it is appropriately labelled regarding its own biases''.  So, instead of saying "the Church of Greece has fallen into heresy, schism and is entirely uncanonical," we might say, "the Church of Greece is regarded as heretical, schismatic and uncanonical by Group X."
 
  
The best thing on '''OrthodoxWiki''' we can do with regard to any dispute, no matter what side we're on, is to ''characterize'' the dispute in the terms of the major disputants, rather than entering into that dispute and bringing the conflict here.  That is, so far as we can, we try to word our articles from a neutral point of view (NPOV).
+
PCP '''nu''' înseamnă că persoanele sau grupările necalcedoniene sau din alte jurisdicții decât cele definite aici drept „predominante” nu sunt binevenite să scrie sau să editeze articole pe OrthodoxWiki. De asemeni, aceasta nu înseamnă că astfel de grupări sau persoane vor face obiectul unor articole de tip enciclopedic polemice, deși vor putea exista astfel de polemici în articolele care nu sunt propriu-zis enciclopedice, ''atâta timp cât participanții la polemică își definesc corect propriile preferințe''. Astfel, în locul afirmației „Biserica Greciei a căzut în erezie, schismă și completă ne-canonicitate”, cineva ar putea scrie: ”Gruparea X consideră că Biserica Greciei e eretică, schismatică și necanonică.
  
The MCB is not a judgment on any group or persons.  It's simply a protocol for the '''OrthodoxWiki''' project.
+
Cel mai bun lucru pe care îl putem face cu privire la orice dispută, indiferent de care parte a ei ne aflăm, este să ''definim'' disputa în termenii principalilor actori ai disputei, mai degrabă decât să transferăm aceste dispute pe OrthodoxWiki. Aceasta înseamnă că, pe cât e omenește posibil, trebuie să încercăm să formulăm articolele dintr-o perspectivă neutră.
  
===Why Have the Bias?===
+
PCP nu formulează nici un fel de judecată asupra unor grupări sau persoane. Este un simplu ''protocol'' care să asigure buna funcționare a proiectului '''OrthodoxWiki'''.
It's for administrative reasons as much as anything else. '''OrthodoxWiki''' is owned and operated by a priest of the [[Orthodox Church in America]], a mainstream Chalcedonian church.  Also, if we think carefully, we realize that there must be some sort of bias regarding the issues outlined above, or else we'd have the potential for perpetual renaming and revision wars, all in one massive conflict.  '''OrthodoxWiki''' is, after all, editable by anyone with an Internet connection.
 
  
Additionally, the administration feels that the bias is warranted along what might be termed "definitional usage" lines—that is, the rest of the world, when looking for information about Orthodoxy, tends to think definitionally in MCB terms.  That is, it would probably look for an article on the [[Church of Russia]] (i.e., the Moscow Patriarchate) rather than one on the so-called [[Suzdalites]] when searching for "Russian Orthodoxy."  Thus, the MCB helps prevent confusion.
+
===De ce avem nevoie de PCP?===
  
Of course, the MCB cannot prevent all confusion or conflict, but we hope that it will help. Where extra attention needs to be paid, extra care will be taken when the time comes. We ask you that, while we are certainly trying to be ''Orthodox'', we take special care also to be ''Christian''.
+
Pentru motive administrative, între altele. '''OrthodoxWiki''' este deținut și operat de un preot al [[OCA|Orthodox Church in America]], o Biserică Ortodoxă calcedoniană care aparține grupului de Biserici amintite. De asemeni, având în vedere cele afirmate mai sus, vedem că trebuie să existe o convenție de redactare a conținutului, pentru a nu lăsa loc unor "bătălii" privind denumirile și redenumirea de articolelor, făcând din '''OrthodoxWiki''' un câmp de luptă. Aceasta deoarece '''OrthodoxWiki''' este, până la urmă, editabil de către orice persoană care deține un computer cu conexiune la Internet.
  
==Personal and Community pages==
+
În plus, administratorii consideră că această politică ține cont și de "cutuma de utilizare a termenilor" existentă. Mai precis, când restul lumii caută informații despre Ortodoxie, gândește automat în termenii PCP. Ceea ce înseamnă că atunci când cineva caută un articol asupra [[Biserica Ortodoxă Rusă|Bisericii Ortodoxe Ruse]] se gândește la Patriarhia Moscovei, iar nu la așa-numiții "Vechii Ortodocși". Astfel, PCP ajută la prevenirea confuziilor.  
Personal opinions may be expressed on "User" and "User_Talk" pages, which are not subject to NPOV. It is understood that these pages may represent the personal views of their authors. All conversation should be kept civil, however. Also, not everything is allowed on personal pages. For example, anything that is clearly unorthodox will be removed or edited. Final say in all these matters rests with the administrator(s).  
 
  
Although user pages may be edited, OrthodoxWiki administration does not, of course, have the right to change users own words in such a way as to misrepresent what they are saying about themselves. We may edit or even censor, but we won't twist.
+
Desigur, PCP nu poate preveni toate formele de confuzie și toate conflictele, dar sperăm că această regulă va fi de folos. Acolo unde e nevoie de atenție sporită, lucrurile vor fi tratate cu multă prudență, la vremea lor. Ceea ce așteptăm de la dvs. este ca, știind că toți încercăm să fim ortodocși, să avem mare grijă să fim cu toții ''creștini''.
  
Community pages tend to represent what we might call the "Community Point of View," a mentality which has developed through interaction with the various personalities and circumstances of the OrthodoxWiki community. Often, it will be the voice of practical wisdom that comes from involvement in this kind of wiki project.
+
==Paginile personale și paginile comunității==
 +
Opiniile personale pot fi exprimate pe paginile de utilizator și pe paginile de tip "Discuție_utilizator", care nu sunt ținute să respecte PCP. Toate discuțiile vor trebui să păstreze o minimă politețe. De asemeni, nu este permis să scrieți absolut orice pe paginile personale. Astfel, toate afirmațiile clar neortodoxe vor fi eliminate sau editate. Administratorii au ultimul cuvânt în aceste chestiuni.
  
Thus, OrthodoxWiki may be envision as a grouping of spaces, some personal, some community-oriented, and some more documentary, of a public character.
+
Deși paginile de utilizator pot fi editate, administratorii OrthodoxWiki ''nu'' pot schimba conținutul mesajelor utilizatorilor astfel încât să schimbe sensul celor pe care aceștia le afirmă despre ei înșiși. Putem edita sau cenzura unele lucruri, dar nu le vom schimba sensul.
  
==See also==
+
Paginile comunității tind să reprezinte "punctul de vedere al comunității", o perspectivă care s-a dezvoltat prin interacțiunea diferitelor personalități și circumstanțe care se vor fi regăsit pe OrthodoxWiki. Adesea, acesta se va dovedi a fi glasul înțelepciunii practice care provine din implicarea în acest fel de proiecte wiki.
*[[OrthodoxWiki:Style Manual]]
 
*[[Wikipedia:Neutral_point_of_view]]
 
*[[meta:Neutral point of view]]
 
*[[meta:Community_point_of_view]]
 
*[[meta:Community_point_of_view]]
 
  
 +
Astfel, OrthodoxWiki poate fi înțeles ca o grupare de spații, unele personale, unele comunitare și unele documentare, cu caracter public.
  
[[Category:Style Manual]]
+
==A se vedea și==
 +
*[[OrthodoxWiki:Manual de stil]]
 +
 
 +
 
 +
[[Categorie:Manual de stil]]
 +
 
 +
[[en:OrthodoxWiki:Style Manual (Point of View)]]
 +
[[fr:OrthodoxWiki:Manuel de style (point de vue)]]

Versiunea curentă din 30 august 2014 17:28

Această pagină reprezintă o politică oficială OrthodoxWiki. Ea se bucură de o largă recunoaștere din partea editorilor și are statutul unui standard pe care toți utilizatorii ar trebui să-l respecte. Puteți aduce la zi această pagină ori de câte ori va fi necesar, dar asigurați-vă mai întâi că acestea reflectă într-adevăr viziunea OrthodoxWiki înainte de a face modificări.


Un concept cheie al funcționării OrthodoxWiki este "punctul de vedere neutru" (neutralitatea - PDVN), concept împrumutat de pe Wikipedia și adaptat pentru a-l face conform comunității și mărturisirii noastre de credință ortodoxe.

OrthodoxWiki își propune să promoveze pe întregul site o perspectivă creștin-ortodoxă. Pe cât posibil, articolele de pe OrthodoxWiki vor fi formulate dintr-o perspectivă neutră. Aceasta înseamnă că disputele între diferitele grupări creștin-ortodoxe vor fi definite și descrise, dar nu se va intra în polemici. A se citi mai jos pentru clarificări. (A se vedea și Wikipedia:NPOV pentru versiunea Wikipedia a conceptului de neutralitate, în general compatibilă cu politica OrthodoxWiki).

În plus, în scopuri administrative, pe OrthodoxWiki se va păstra preferința calcedoniană predominantă (PCP). Calcedoniene sunt considerate acele Biserici care se definesc ca ortodoxe care respectă deciziile Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (451 d.Hr.). Cuvântul predominantă trimite la acele 14-15 Biserici autocefale sau autonome canonice și toate jurisdicțiile aflate în comuniune cu acestea.

Ce înseamnă preferința OrthodoxWiki?

Principalul aspect sub care se regăsește această preferință calcedoniană predominantă (PCP) va fi cel al numelor. Numele sunt importante: numele pe care le dăm unor lucruri arată ce credem despre ele. După cum este evident pentru oricine cunoaște cât de cât Istoria Bisericii, numele pot da naștere la controverse. De aceea, în ceea ce privește denumirea articolelor, se aplică principiul PCP. Astfel, un articol despre Biserica Ortodoxă Română se va referi la jurisdicția principală de aici, organizată ca Patriarhie, respectând calendarul îndreptat, iar nu jurisdicției pe stil vechi care nu se află în comuniune cu aceasta (un articol numit Biserica Ortodoxă Română (Stil Vechi) o va putea indica pe cea din urmă). Același principiu se aplică și disputelor jurisdicționale; astfel, un articol despre Biserica oficială din Grecia se va numi Biserica Ortodoxă a Greciei, iar nu Biserica Ortodoxă a Greciei (Biserica de Stat), cum ar putea-o numi unele grupări.

În plus, PCP se aplică și la conținutul articolelor, astfel că articolele în care există referințe la aceste Biserici "calcedoniene predominante", referința nu poate include afirmația că aceste Biserici ar fi eretice, schismatice etc.

În ceea ce privește articolele care se referă la diferitele mișcări, curente sau grupări religioase neortodoxe deși trebuie să cuprindă o descriere a acestora, vor include în primul rând informații cu privire la relațiile acestora cu Biserica Ortodoxă sau modul în care aceasta se raportează la ele. Pentru scopurile enciclopediei OrthodoxWiki, necalcedonienii și jurisdicțiile care nu se află în comuniune cu Bisericile "predominante" (cu excepția grupărilor care și-au asumat denumirea de "ortodoxe" fără nici o bază istorică, pe cont propriu) nu este necesar să fie incluse în Categorie:Mișcări, curente, grupări neortodoxe; nici articolele cu privire la acestea nu se vor concentra obligatoriu asupra relațiilor acestora cu Bisericile "calcedoniene predominante" (deși evident acest aspect va trebui tratat).

Asupra grupărilor ortodoxe independente care nu au ținut niciodată de Bisericile Ortodoxe calcedoniene predominante sau care nu au avut interacțiuni consistente cu acestea (și neafectând astfel în mod semnificativ istoria acestora) nu vor exista articole separate, deși ele pot fi menționate ocazional pe OrthodoxWiki.

Ce nu înseamnă PCP

PCP nu înseamnă că persoanele sau grupările necalcedoniene sau din alte jurisdicții decât cele definite aici drept „predominante” nu sunt binevenite să scrie sau să editeze articole pe OrthodoxWiki. De asemeni, aceasta nu înseamnă că astfel de grupări sau persoane vor face obiectul unor articole de tip enciclopedic polemice, deși vor putea exista astfel de polemici în articolele care nu sunt propriu-zis enciclopedice, atâta timp cât participanții la polemică își definesc corect propriile preferințe. Astfel, în locul afirmației „Biserica Greciei a căzut în erezie, schismă și completă ne-canonicitate”, cineva ar putea scrie: ”Gruparea X consideră că Biserica Greciei e eretică, schismatică și necanonică.”

Cel mai bun lucru pe care îl putem face cu privire la orice dispută, indiferent de care parte a ei ne aflăm, este să definim disputa în termenii principalilor actori ai disputei, mai degrabă decât să transferăm aceste dispute pe OrthodoxWiki. Aceasta înseamnă că, pe cât e omenește posibil, trebuie să încercăm să formulăm articolele dintr-o perspectivă neutră.

PCP nu formulează nici un fel de judecată asupra unor grupări sau persoane. Este un simplu protocol care să asigure buna funcționare a proiectului OrthodoxWiki.

De ce avem nevoie de PCP?

Pentru motive administrative, între altele. OrthodoxWiki este deținut și operat de un preot al Orthodox Church in America, o Biserică Ortodoxă calcedoniană care aparține grupului de Biserici amintite. De asemeni, având în vedere cele afirmate mai sus, vedem că trebuie să existe o convenție de redactare a conținutului, pentru a nu lăsa loc unor "bătălii" privind denumirile și redenumirea de articolelor, făcând din OrthodoxWiki un câmp de luptă. Aceasta deoarece OrthodoxWiki este, până la urmă, editabil de către orice persoană care deține un computer cu conexiune la Internet.

În plus, administratorii consideră că această politică ține cont și de "cutuma de utilizare a termenilor" existentă. Mai precis, când restul lumii caută informații despre Ortodoxie, gândește automat în termenii PCP. Ceea ce înseamnă că atunci când cineva caută un articol asupra Bisericii Ortodoxe Ruse se gândește la Patriarhia Moscovei, iar nu la așa-numiții "Vechii Ortodocși". Astfel, PCP ajută la prevenirea confuziilor.

Desigur, PCP nu poate preveni toate formele de confuzie și toate conflictele, dar sperăm că această regulă va fi de folos. Acolo unde e nevoie de atenție sporită, lucrurile vor fi tratate cu multă prudență, la vremea lor. Ceea ce așteptăm de la dvs. este ca, știind că toți încercăm să fim ortodocși, să avem mare grijă să fim cu toții creștini.

Paginile personale și paginile comunității

Opiniile personale pot fi exprimate pe paginile de utilizator și pe paginile de tip "Discuție_utilizator", care nu sunt ținute să respecte PCP. Toate discuțiile vor trebui să păstreze o minimă politețe. De asemeni, nu este permis să scrieți absolut orice pe paginile personale. Astfel, toate afirmațiile clar neortodoxe vor fi eliminate sau editate. Administratorii au ultimul cuvânt în aceste chestiuni.

Deși paginile de utilizator pot fi editate, administratorii OrthodoxWiki nu pot schimba conținutul mesajelor utilizatorilor astfel încât să schimbe sensul celor pe care aceștia le afirmă despre ei înșiși. Putem edita sau cenzura unele lucruri, dar nu le vom schimba sensul.

Paginile comunității tind să reprezinte "punctul de vedere al comunității", o perspectivă care s-a dezvoltat prin interacțiunea diferitelor personalități și circumstanțe care se vor fi regăsit pe OrthodoxWiki. Adesea, acesta se va dovedi a fi glasul înțelepciunii practice care provine din implicarea în acest fel de proiecte wiki.

Astfel, OrthodoxWiki poate fi înțeles ca o grupare de spații, unele personale, unele comunitare și unele documentare, cu caracter public.

A se vedea și