OrthodoxWiki:Formate: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Formate generale)
Linia 6: Linia 6:
  
 
==Formate generale==
 
==Formate generale==
*'''[[Format:Diacritice]]''' - este folosit în paginile care sunt necesită adăugarea dicriticelor
+
*'''[[Format:Diacritice]]'''- Folosit în paginile care necesită adăugarea diacriticelor
*[[:en:Template:Citation]] - Used to denote an unreferenced assertion. It can be expected that the assertion should be backed up as soon as possible, and may be in danger of being deleted.
+
*[[Format:Citare]] - Folosit pentru denotarea unei afirmaţii fără referinţă. Se aşteaptă ca afirmaţia să fie argumentată în cel mai scurt timp sau dacă nu, există pericolul ştergerii ei.
*[[:en:Template:Cleanup]] - Used to mark an article temporarily so that it can be brought to a higher standard
+
*[[Format:Îmbunătăţire]] - Folosit pentru a marca temporar un articol, până când se va aduce la un nivel mai bun.
*[[:en:Template:Deletion]] - Used to mark an article as one that should be deleted, usually for breach of the [[OW:SM|OrthodoxWiki Style Manual]].
+
*[[Format:Ştergere]] - Folosit pentru a marca un articol care ar trebui şters, de obicei din cauza încălcării prevederilor Manualului de stil [[OW:SM|OrthodoxWiki Style Manual]].
*[[:en:Template:Disambig]] - Used to clear up cases where multiple usages exist for the same word
+
*[[Format:Clarificare]] - Folosit pentru clarificarea unor cazuri în care sunt folosiţi mai mulţi termeni pentru acelaşi cuvânt
*[[:en:Template:Disputed]] - Used to mark a page where factual accuracy is uncertain, and links to the discussion page.
+
*[[Format:Disputat]] - Folosit pentru a marca o pagină în care acurateţea faptică nu este sigură şi se leagă la pagina de discuţie.
*[[:en:Template:Incomplete]] - Used to indicate articles which are more than stubs, but still incomplete.
+
*[[Format:Incomplet]] - Folosit pentru a indica articolele care sunt mai mult decât "ciorne", dar totuşi incomplete.
*[[:en:Template:Inprogress]] - Used to tag an article temporarily while it's actively being developed
+
*[[Format:În curs]] - Folosit pentru marcarea temporară a unui articol, în timp ce acesta este în curs de scriere
*[[:en:Template:Note]] – A simple template to create a link back to a footnote reference. (use with [[:en:Template:Ref]])  
+
*[[Format:Notă]] – Un simplu format pentru crearea unui link la o referinţă de subsol. (folositi cu [[Format:Ref]])  
*[[:en:Template:Oriental]] - Used for articles which may represent an [[Oriental Orthodox]] (non-Chalcedonian) view
+
*[[Format:Oriental]] - Folosit pentru articole care pot reprezenta un punct de vedere  [[Oriental Ortodox]] (non-Calcedonian)
*[[:en:Template:Orthodoxize]] - Used to tag an article which needs to be rewritten to conform to a Mainstream Chalcedonian Orthodox point of view.
+
*[[Format:La Specific Ortodox]] - Folosit la marcarea unui articol care trebuie rescris pentru a respecta punctul de vedere al Gândirii Calcedoniene Ortodoxe.
 
*'''[[Format:Politica]]''' - folosit pentru paginile ce privesc politica oficială a OrthodoxWiki
 
*'''[[Format:Politica]]''' - folosit pentru paginile ce privesc politica oficială a OrthodoxWiki
*[[:en:Template:Ref]] – A simple template to create a link to a footnote. (use with [[:en:Template:Note]])
+
*[[Format:Ref]] – Un simplu format pentru a crea o legătură la nota de subsol. (folosit cu [[Format:Notă]])
*[[:en:Template:Reorg]] - Similar to the cleanup template, used to mark an article or series of articles which need reorganization or restructuring
+
*[[Format:Reorg]] - Asemănător formatului "îmbunătăţire" şi se foloseşte pentru marcarea unui articol sau a unor serii de articole care necesită restructurare sau reorganizare.
*[[:en:Template:Stub]] - Used to indicate articles that are sorely incomplete. (You can find all stubs [[:en:Special:Whatlinkshere/Template:Stub|here]].) Other stubs exist for specific use (see below).
+
*[[Format:Ciornă]] - Folosit pentru indicarea articolelor incomplete. (Puteţi găsi toate ciornele [[Special:Ce se leagă aici/Format:Ciornă|aici]].) Alte ciorne există pentru uz specific (vezi mai jos).
*'''[[Format:TOC dreapta]]''' - Mută cuprinsul articolului (Cuprins=Table of Contents=TOC) la dreapta paginii ( <nowiki>__NOTOC__</nowiki> ascunde cuprinsul);
+
*'''[[Format:TDM dreapta]]''' - Mută cuprinsul articolului (Cuprins=Tablă de Materii = TDM) la dreapta paginii ( <nowiki>__NOTDM__</nowiki> ascunde cuprinsul);
*'''[[Format:Abctoc]]''' - creează un cuprins orizontal pe literele alfabetului
+
*'''[[Format:Abctdm]]''' - creează un cuprins orizontal pe literele alfabetului
*[[:en:Template:Transfer]] - marks an article or image for transfer to [[osource:Main_Page|OrthodoxSource]].
+
*[[Format:Transfer]] - marchează un articol sau imagine care se transferă la  [[osource:Main_Page|OrthodoxSource]].
*[[:en:Template:Osource]] - Indicates the existence of parallel material on [[osource:Main_Page|OrthodoxSource]].
+
*[[Format:Osource]] - Indică existenţa materialelor paralele în [[osource:Main_Page|OrthodoxSource]].
  
 
===Pagina principală===
 
===Pagina principală===
*Template:Categories - se va face mai târziu
+
*Format:Categorii - se va face mai târziu
*Template:Featured - se va face mai târziu
+
*Format:Caracteristici - se va face mai târziu
*'''[[Format:Sinaxar]]''' - afişează sinaxarul zilei
+
*[[Format:Sinaxar]]''' - afişează sinaxarul zilei
*Template:Starters - se va face mai târziu
+
*Format:Startere - se va face mai târziu
  
===Specific Stubs===
+
===Ciorne Specifice===
These should be created with good judgment.
+
Acestea trebuie bine gândite înainte de a fi create
*[[:en:Template:AusEpisStub]] - Hierarch who served in Australasia
+
*[[Format:AusEpisStub]] - Ierarhi din Australasia
*[[:en:Template:AusMonStub]] - Australian Monastery
+
*[[Format:AusMonStub]] - Mănăstire din Australia
*[[:en:Template:AusPerStub]] - Orthodox personality in Australasia
+
*[[Format:AusPerStub]] - Personalitate ortodoxă din Australasia
  
 
==User Templates==
 
==User Templates==

Versiunea de la data 8 decembrie 2006 08:32

Aici găsiti listate toate Formatele ro.OrthodoxWiki.

Notă: Această listă nu cuprinde formatele utilizate pentru articolele din Categorie:Zile din calendar. Dacă creeaţi un nou format este recomandat să-l adăugaţi la această listă, în locul care vi se pare cel mai potrivit. O listă automată cu toate formatele este disponibilă.

Templates should be created with no uppercase letters (the first letter is automatically capitalized). This will allow consistent use of lowercase letters for all templates.

Formate generale

 • Format:Diacritice- Folosit în paginile care necesită adăugarea diacriticelor
 • Format:Citare - Folosit pentru denotarea unei afirmaţii fără referinţă. Se aşteaptă ca afirmaţia să fie argumentată în cel mai scurt timp sau dacă nu, există pericolul ştergerii ei.
 • Format:Îmbunătăţire - Folosit pentru a marca temporar un articol, până când se va aduce la un nivel mai bun.
 • Format:Ştergere - Folosit pentru a marca un articol care ar trebui şters, de obicei din cauza încălcării prevederilor Manualului de stil OrthodoxWiki Style Manual.
 • Format:Clarificare - Folosit pentru clarificarea unor cazuri în care sunt folosiţi mai mulţi termeni pentru acelaşi cuvânt
 • Format:Disputat - Folosit pentru a marca o pagină în care acurateţea faptică nu este sigură şi se leagă la pagina de discuţie.
 • Format:Incomplet - Folosit pentru a indica articolele care sunt mai mult decât "ciorne", dar totuşi incomplete.
 • Format:În curs - Folosit pentru marcarea temporară a unui articol, în timp ce acesta este în curs de scriere
 • Format:Notă – Un simplu format pentru crearea unui link la o referinţă de subsol. (folositi cu Format:Ref)
 • Format:Oriental - Folosit pentru articole care pot reprezenta un punct de vedere Oriental Ortodox (non-Calcedonian)
 • Format:La Specific Ortodox - Folosit la marcarea unui articol care trebuie rescris pentru a respecta punctul de vedere al Gândirii Calcedoniene Ortodoxe.
 • Format:Politica - folosit pentru paginile ce privesc politica oficială a OrthodoxWiki
 • Format:Ref – Un simplu format pentru a crea o legătură la nota de subsol. (folosit cu Format:Notă)
 • Format:Reorg - Asemănător formatului "îmbunătăţire" şi se foloseşte pentru marcarea unui articol sau a unor serii de articole care necesită restructurare sau reorganizare.
 • Format:Ciornă - Folosit pentru indicarea articolelor incomplete. (Puteţi găsi toate ciornele aici.) Alte ciorne există pentru uz specific (vezi mai jos).
 • Format:TDM dreapta - Mută cuprinsul articolului (Cuprins=Tablă de Materii = TDM) la dreapta paginii ( __NOTDM__ ascunde cuprinsul);
 • Format:Abctdm - creează un cuprins orizontal pe literele alfabetului
 • Format:Transfer - marchează un articol sau imagine care se transferă la OrthodoxSource.
 • Format:Osource - Indică existenţa materialelor paralele în OrthodoxSource.

Pagina principală

 • Format:Categorii - se va face mai târziu
 • Format:Caracteristici - se va face mai târziu
 • Format:Sinaxar - afişează sinaxarul zilei
 • Format:Startere - se va face mai târziu

Ciorne Specifice

Acestea trebuie bine gândite înainte de a fi create

User Templates

 • en:Template:Welcome - Used to welcome and orient new members
 • en:Template:Acceptrevised - Add to your User page to show retroactive acceptance of dual-licensing (for edits prior to Nov. 22, 2005; cf. Copyrights)
 • en:Template:Discussion - Inspired by User:Arbible, this template makes a nice header for User Talk pages
 • en:Template:Double - Used to identify an account operated by the same user that has a different account. Sometimes these are authorized. More often the duplicate is volunteered by the user and blocked. Please see OrthodoxWiki:User guidelines for more information.
 • en:Template:Independent - Used to mark users who advertise their status as members of so-called "independent" Orthodox churches. We use this so that unsuspecting members will not be mistaken about their canonical status, as well as to avoid the criticism that OrthodoxWiki let's anybody represent Orthodoxy. As with other users, their submissions will be judged according to the quality of the content and its conformity with Orthodox teaching.
 • en:Template:Vandalbot - Used for identified vandal/spambots
 • en:Template:Unsigned - for marking unsigned comments

Content Templates

These templates have fields in which addition information, specific to the article, should be added. Fields left blank or deleted will show an error rather than be removed from the template: or unknown should be used for inapplicable or missing information. (See the particular talk pages for an explanation of the fields.)

Copyright and Source Templates

For more information about copyright, please see wikipedia:Category:Wikipedia_copyright and en:OrthodoxWiki:Copyrights.

Personal

Formate de serii tematice