OrthodoxWiki:Despre: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (Colophon)
Linia 2: Linia 2:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
  
==Ce este OrthodoxWiki? (i.e. what it aspires to)==
+
==Ce este OrthodoxWiki? (adică la ce aspiră)==
*It's a wiki.
+
*Este wiki.
*It's a wiki-community. Personal pages and opinions are welcome as long as they are marked and in the proper place.
+
*Este o comunitate wiki. Paginile şi opiniile personale sunt binevenite cu condiţia să fie marcate şi la locul potrivit.  
*It's an Orthodox mind-meld.
+
*Este o sursă de informaţii despre Ortodoxie
*A communal project.
+
*Un proiect colectiv.
*It's international in scope.
+
*Are un scop universal.
*It's pan-Orthodox.
+
*Este pan-ortodox.
*It's an encyclopedia.
+
*Este o enciclopedie.
*It's an Orthodox knowledge-management system.
+
*Este un sistem de administrare a cunoştinţelor despre ortodoxie.
*It has many audiences—it's a resource for non-Orthodox as well as Orthodox clergy and laity.
+
*Se bucură de mare audienţă;este o sursă atât pentru clerul şi laicii ortodocşi cât şi non-ortodocşi.
*It's a discussion forum with attention to the development of documentation to help clarify / articulate some fundamental issues in Church life.
+
*Este un forum de discuţii îndreptat spre dezvoltarea documentaţiei care să ajute la clarificarea anumitor probleme fundamentale din viaţa Bisericii.  
  
Although OrthodoxWiki contains many links to external sites, it aspires to be much more than a human edited directory. Encyclopedia-like articles are considered a valuable part of this enterprise. The most fundamental aspect of all this is the consolidation of a "[http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/kd/ke_4_biz.shtml knowledge landscape]" within Orthodoxy.  
+
Deşi OrthodoxWiki conţine multe link-uri către portaluri externe, se doreşte a fi mai mult decât un director editat de om. Articolele gen enciclopedie sunt o parte foarte valoroasă a acestui proiect. Aspectul fundamental este consolidarea unui "[http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/kd/ke_4_biz.shtml knowledge landscape]" în cadrul ortodoxiei.  
  
OrthodoxWiki shines in the way difficult and/or divisive topics are worked out, articulated in descriptive pro and con formats, complete with an outline of different thinkers and their arguments. A solid descriptive overview of some of these controversies simply does not exist, at least in English. In cases of disagreement, OrthodoxWiki hopes to push its users towards a constructive conversation on polemicized issues which threaten to, and in fact do, divide Orthodox Christians.
+
OrthodoxWiki ni se dezvăluie prin modul în care se abordează subiectele dificile sau contrare, prezentate în formate descriptive pro şi contra, completate de concluziile diferiţilor gânditori laolaltă cu arumentele acestora. Un rezumat descriptiv al unor astfel de divergenţe nu există încă, cel puţin nu în limba engleză. În caz de polemici, OrthodoxWiki speră să canalizeze utilizatorii spre o conversaţie constructivă în caz de păreri contrare, care ameninţă şi chiar reuşesc să scindeze creştinii ortodocşi.  
  
 
==Ce nu este OrthodoxWiki==
 
==Ce nu este OrthodoxWiki==
* '''It is not a church body.'''
+
* '''Nu este un organ al bisericii.'''
* '''It is not an official voice of Orthodoxy'''—among other things, this means that official documentation from particular Church officials does not constitute binding editorial policy for OrthodoxWiki. In other words, OrthodoxWiki regards itself as a beneficiary of the freedom of the press granted by the country of its server's residence.
+
* '''Nu este vocea oficială a Ortodoxiei''';printre altele, asta înseamnă că documentele oficiale ale unor reprezentanţi oficiali personali ai Bisericii nu sunt obligatorii din punct de vedere al politicii editoriale pentru OrthodoxWiki. Cu alte cuvinte, OrthodoxWiki se consideră beneficiar al libertăţii presei asigurată de ţara în care se află server-ul acestuia.  
* '''It is not a substitute for your priest or bishop.'''
+
* '''Nu este un substitut al preotului sau episcopului dumneavoastră.'''
* '''It is not perfect'''—OrthodoxWiki is a work in progress. It's also a communal effort, which means that not every member of the community would agree with every statement made in an article. We try hard to weed out anything that is flatly inaccurate or heretical. We press authors to provide sources and document diverging interpretations in a thorough and non-polemical manner. Nevertheless, it is certain that we don't catch or correct everything. If you see that something is lacking, please step in and fix it! You may also simply note your disagreement on the article's discussion page.
+
* '''Nu suntem perfecţi;OrthodoxWiki este un proiect în construcţie. Este, de asemenea, şi un efort comun, ceea ce înseamnă că nu fiecare membru al comunităţii va fi de acord cu tot ce citeşte în articole. Noi facem tot posibilul să stârpim orice incorectitudine sau erezie. Le pretindem autorilor să furnizeze sursele de inspiraţie pentru interpretările lor şi să le prezinte într-o manieră non-polemizantă. Cu toate acestea, nu vom putea să observăm şi să corectăm tot. Dacă observaţi că lipseşte ceva, vă rugăm să interveniţi şi să corectaţi! Sau puteţi menţiona dezacordul dumneavoastră în pagina de discuţii a articolului.
* '''It is not a battleground'''—you are free to state your opinions, but do not threaten, harass or intimidate those with whom you have a disagreement. Rather, we encourage everybody to approach matters in an intelligent manner and engage in polite discussion.  
+
* '''Nu este un câmp de luptă;sunteţi liberi să vă spuneţi părerea, dar fără ameninţări, hărţuiri sau intimidări la adresa celor cu care nu sunteţi de acord. Mai degrabă, încurajăm pe toată lumea să abordeze problemele într-o manieră inteligentă şi să poarte discuţii respectuoase.
  
''(With inspiration from Meta and Wikipedia.)''
+
''(Inspirat din Meta şi Wikipedia.)''
  
==OrthodoxWiki's bias==
+
==Preferinţa OrthodoxWiki==
Please see: [[:en:OrthodoxWiki:Style Manual (Point of View)]].
+
Vezi: [[:en:OrthodoxWiki:Style Manual (Punct de vedere)]].
  
==Important pages==
+
==pagini importante==
*[[:en:OrthodoxWiki:Community portal]]
+
*[[:en:OrthodoxWiki:Portal Comunitate]]
*[[:en:Category:OrthodoxWiki policies]]
+
*[[:en:Categorie:OrthodoxWiki politici]]
  
==Colophon==
+
==Casetă==
OrthodoxWiki uses [http://mediawiki.org MediaWiki], one heckuva wiki engine, and is maintained and administered by [[:en:User:FrJohn|FrJohn]].
+
OrthodoxWiki foloseşte [http://mediawiki.org MediaWiki], un motor heckuva wiki fiind administrat de [[:en:Utilizator:PrIoan|PrIoan]].
  
The OrthodoxWiki logo was designed and donated by [[:en:User:HappyGrevling|Zander]] and is Copyright © OrthodoxWiki and its administrator.
+
Sigla OrthodoxWiki a fost proiectată şi donată de [[:en:utilizator:HappyGrevling|Zander]] cu drept de copyright; OrthodoxWiki şi administratorul său.
  
[[Category:OrthodoxWiki]]
+
[[Categorie:OrthodoxWiki]]
  
 
[[bg:Дверия:За ПРАВОСЛАВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ "ДВЕРИ"]]
 
[[bg:Дверия:За ПРАВОСЛАВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ "ДВЕРИ"]]
[[en:OrthodoxWiki:About]]
+
[[en:OrthodoxWiki:Despre]]

Versiunea de la data 17 noiembrie 2006 13:15

Bun venit în OrthodoxWiki! Ne bucurăm că sunteţi aici. OrthodoxWiki a fost inagurat în noiembrie 2004, iar proiectul în limba română a fost demarat în noiembrie 2006.


Ce este OrthodoxWiki? (adică la ce aspiră)

 • Este wiki.
 • Este o comunitate wiki. Paginile şi opiniile personale sunt binevenite cu condiţia să fie marcate şi la locul potrivit.
 • Este o sursă de informaţii despre Ortodoxie
 • Un proiect colectiv.
 • Are un scop universal.
 • Este pan-ortodox.
 • Este o enciclopedie.
 • Este un sistem de administrare a cunoştinţelor despre ortodoxie.
 • Se bucură de mare audienţă;este o sursă atât pentru clerul şi laicii ortodocşi cât şi non-ortodocşi.
 • Este un forum de discuţii îndreptat spre dezvoltarea documentaţiei care să ajute la clarificarea anumitor probleme fundamentale din viaţa Bisericii.

Deşi OrthodoxWiki conţine multe link-uri către portaluri externe, se doreşte a fi mai mult decât un director editat de om. Articolele gen enciclopedie sunt o parte foarte valoroasă a acestui proiect. Aspectul fundamental este consolidarea unui "knowledge landscape" în cadrul ortodoxiei.

OrthodoxWiki ni se dezvăluie prin modul în care se abordează subiectele dificile sau contrare, prezentate în formate descriptive pro şi contra, completate de concluziile diferiţilor gânditori laolaltă cu arumentele acestora. Un rezumat descriptiv al unor astfel de divergenţe nu există încă, cel puţin nu în limba engleză. În caz de polemici, OrthodoxWiki speră să canalizeze utilizatorii spre o conversaţie constructivă în caz de păreri contrare, care ameninţă şi chiar reuşesc să scindeze creştinii ortodocşi.

Ce nu este OrthodoxWiki

 • Nu este un organ al bisericii.
 • Nu este vocea oficială a Ortodoxiei;printre altele, asta înseamnă că documentele oficiale ale unor reprezentanţi oficiali personali ai Bisericii nu sunt obligatorii din punct de vedere al politicii editoriale pentru OrthodoxWiki. Cu alte cuvinte, OrthodoxWiki se consideră beneficiar al libertăţii presei asigurată de ţara în care se află server-ul acestuia.
 • Nu este un substitut al preotului sau episcopului dumneavoastră.
 • Nu suntem perfecţi;OrthodoxWiki este un proiect în construcţie. Este, de asemenea, şi un efort comun, ceea ce înseamnă că nu fiecare membru al comunităţii va fi de acord cu tot ce citeşte în articole. Noi facem tot posibilul să stârpim orice incorectitudine sau erezie. Le pretindem autorilor să furnizeze sursele de inspiraţie pentru interpretările lor şi să le prezinte într-o manieră non-polemizantă. Cu toate acestea, nu vom putea să observăm şi să corectăm tot. Dacă observaţi că lipseşte ceva, vă rugăm să interveniţi şi să corectaţi! Sau puteţi menţiona dezacordul dumneavoastră în pagina de discuţii a articolului.
 • Nu este un câmp de luptă;sunteţi liberi să vă spuneţi părerea, dar fără ameninţări, hărţuiri sau intimidări la adresa celor cu care nu sunteţi de acord. Mai degrabă, încurajăm pe toată lumea să abordeze problemele într-o manieră inteligentă şi să poarte discuţii respectuoase.

(Inspirat din Meta şi Wikipedia.)

Preferinţa OrthodoxWiki

Vezi: en:OrthodoxWiki:Style Manual (Punct de vedere).

pagini importante

Casetă

OrthodoxWiki foloseşte MediaWiki, un motor heckuva wiki fiind administrat de PrIoan.

Sigla OrthodoxWiki a fost proiectată şi donată de Zander cu drept de copyright; OrthodoxWiki şi administratorul său.