Ordinele mari

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 19 martie 2008 21:41, autor: Magda (Discuție | contribuții) (Vezi şi: en)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Ordinele mari din Biserica Ortodoxă se referă la cele trei grade de hirotonire a clerului: episcop, preot şi diacon. Persoanele care au aceste ranguri sunt însărcinate cu oficierea serviciilor religioase şi cu administraţia vieţii Bisericii. Ele au primit graţia Duhului Sfânt pentru a susţine acste îndatorii prin tainele hirotonirii.

Primul şi cel mai înalt ordin al clerului este episcopul (în greceşte episkopos care înseamnă supraveghetor). El este succesor al Apostolilor în slujba şi păstorirea Bisericii. Un episcop este responsabil pentru şi este capul tuturor parohiilor situate într-o eparhie. Toată autoritatea ordinelor mici ale clerului este derivată din cea a episcopului.

Al doilea grad al clerului este preotul. Preotul este păstorul unei anumite parohii prin autopritatea şi cu binecuvântarea episcopului său. Preotul binecuvintează toate slujbele realizate în parohia sa şi este autorizat să slujească toate tainele (sacramentele) Bisericii, cu excepţia hirotonirii care îi este rezervată episcopului. Preotul supervizează toate persoanele care au orice fel de însărcinare în acea parohie, inclusiv diaconul.

Al treilea şi cel mai mic ordin mare este diaconul. Cuvântul diacon înseamnă servitor şi iniţial se referea la o persoană care servea la masă. Diaconul îi asistă pe preot şi pe episcop la slujbele Bisericii şi participă la slujirea Sfintelor Taine.Totuşi, diaconul nu poate sluji Sfintele Taine de unul simgur.

Vezi şi

Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen
Adiacente Hirotonie | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă