Nikon al Moscovei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} '''Nikon of Moscow''' was patriarch of the Russian Orthodox Church from 1652 to 1658, during which years he oversaw and enforced extensive r...)
 
(diacritice)
 
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
[[Imagine:Patriarh Nikon.jpg|thumb|300px|right|<center>[[Patriarh]]ul Nikon al [[Biserica Ortodoxă a Rusiei|Moscovei]]</center>]]
 +
'''Nikon al Moscovei''' a fost [[patriarh]] al [[Biserica Ortodoxă a Rusiei|Bisericii Ortodoxe Ruse]] din 1652 până în 1658, perioadă în care a supervizat și realizat o revizuire extensivă a cărților de cult și practicilor religioase din Rusia pentru a le aduce în rând cu practicile Bisericilor din [[Constantinopol]], [[Ierusalim]] și [[Alexandria]]. Politica sa de impunere a reformelor a provocat rezistența apărătorilor vechii credințe și a generat o schismă de lungă durată în [[biserică]] care este cunoscută sub numele de ''Raskol'' iar apărătorii ei sunt cunoscuți ca ''[[Rascolnici]]''.
  
'''Nikon of Moscow''' was [[patriarch]] of the [[Church of Russia|Russian Orthodox Church]] from 1652 to 1658, during which years he oversaw and enforced extensive revision of the church service books and practices in Russia to bring them inline with the books and practices of the Churches of Constantinople, Jerusalem, and Alexandria. His policies for enforcing the reforms caused a backlash from the defenders of the old practices and resulted in a long standing schism in the [[church]] that has been referred to as the ''Raskol'' with the defenders called ''[[Old Believers]]''.
+
==Viața==
 +
Nikita Minin (viitorul [[patriarh]] Nikon) s-a născut la [[7 mai]] 1605, într-o familie de țărani din satul Valmanovo, de lângă Nijni-Novgorod. Tatăl său, un țăran, se numea Mina. Copilăria lui Nikita a fost plină de necazuri și o dată a fugit de acasă ca să scape de tirania mamei vitrege. El a fost educat la o [[mănăstire]] și s-a căsătorit înainte de a fii [[hirotonire|hirotonit]] [[preot]]. Prin eforturile comercianților din Moscova, impresionați de elocința părintelui Nikita, el a fost transferat într-o [[parohie]] mare din Moscova. Dar, după ce a pierdut trei copii mici în cei zece ani de viață conjugală, el s-a hotărât să intre în viața [[monahism|monahală]]. Convingându-și soția să devină călugăriță, el a intrat în Mănăstirea Solovețki dela Marea Albă, primind numele de Nikon după ce a îmbrăcat rasa călugărească.
  
==Viaţa==
+
Intrând în mănăstire, el s-a retras în [[pustnic|pustnicie]] în insula Anzerski, din apropiere, care era un [[metoc]] al mănăstirii Solovetski. Ulterior a intrat în Mănăstirea Kojuzerski, din eparhia Novgorod, după ce s-a certat cu comunitatea din Solovetski pe tema folosirii greșite a donațiilor. În 1643, [[ieromonah]]ul Nikon a fost numit [[stareț]]. A vizitat de câteva ori Moscova ca parte a sarcinilor sale de stareț, unde l-a întâlnit în 1646 pe piosul Țar Alexei I al Rusiei (Alexei Mihailovici). Impresionat de Nikon, Alexei, care devenise țar în 1645, l-a inclus în curând pe Nikon în rândul sfătuitorilor săi apropiați.
The future Patriarch Nikon was born Nikita Minin on [[May 7]], 1605 into a peasant family in the village Valmanovo, near Nizhny Novgorod. His father, a farmer, was named Mina. Nikita's childhood was troubled and at one time he ran away from home to escape an inhumane stepmother. He was educated in a [[monastery]] and married before being [[ordination|ordained]] a [[priest]]. Through the efforts of Moscow merchants, impressed by Fr. Nikita's eloquence, he was transferred to a large Moscow [[parish]]. But, after losing his three small children during ten years of married life, he decided to enter a [[monastic]] life. Persuading his wife to become a nun, he entered the Solovetsky monastery on the White Sea, receiving the name Nikon upon taking his monastic vows.
 
  
Entering the monastery, he established himself as a [[hermit]] on the nearby Anzersky island that was a dependency of Solovetsky. He later joined the Kozhuzersky monastery, in the Novgorod [[diocese]], after breaking with the Solovetsky [[monk]]s over allegations of misuse of alms. In 1643, [[Hieromonk]] Nikon was named hegumen. In his duties as hegumen he often visited Moscow, where in 1646 he met the pious Czar Alexis. Impressed by Nikon, Alexis, who had become czar in 1645, soon included Nikon among his close advisers.
+
Destul de repede, Alexei l-a ridicat pe Nikon la rangul de [[arhimandrit]] și l-a numit la conducerea Mănăstirii Novospasski din Moscova în 1646. Apoi, în 1648, țarul l-a numit [[Mitropolit]] de Novgorod. În Novgorod, Nikon a fost foarte activ fondând case de ajutor și făcând numeroase fapte de milostenie și chiar a fost responsabil de oprirea unei revolte în 1650. Apoi, după ce a fost convins cu greu, Nikon a fost ales Patriarh al Moscovei la [[1 august]] 1652, succedându-i Patriarhului Iosif care murise la începutul anului.
  
In rapid succession Alexis raised Nikon to the dignity of [[archimandrite]] and assigned him to head the Novospassky monastery in Moscow in 1646. Then in 1648 the czar appointed him [[metropolitan]] of Novgorod. In Novgorod, Nikon was active founding almshouses and pursuing good works and even was responsible for suppressing a revolt in 1650. Then, after yielding to strong persuasion, Nikon was elected Patriarch of Moscow on [[August 1]], 1652, succeeding Patr. Joseph who had died earlier in the year.  
+
Nikon a devenit patriarh în mijlocul perioadei de deschidere a Rusiei către ideile și cultura Apusului după secole de izolare datorate robiei tătare și „vremurilor tulburi”. Odată cu deschiderea Rusiei, cărțile de cult și obiceiurile din Rusia au fost analizate de patriarhii ortodocși ai lumii vechi. Reformele inițiale luate în considerare de Biserica Rusiei erau minore și au fost adoptate fără vlagă de patriarhul Iosif. Cu toate acestea, patriarhul Nikon a abordat subiectul reformelor cu mai multă vigoare. El s-a angajat într-o reformă mult mai profundă după ce s-a consultat cu Patriarhii din [[Ierusalim]], [[Constantinopol]] și [[Alexandria]]. Într-o țară care timp de secole fusese înapoiată, înțepenită și izolată, reacția a fost puternică. Deoarece rezistența la reforme a venit în principal din partea clerului „alb”, conducerea patriarhiei a utilizat întreaga autoritate a poziției lui Nikon pentru a impune reformele, acționând nemilos, chiar și prin întemnițarea și exilarea [[rascolnici]]lor, numele sub care au început să fie cunoscuți oponenții.
  
Nikon became patriarch in the midst of the opening of Russia to the ideas and culture of western Europe after centuries of isolation due to the Tatar yoke and the ''Times of Trouble.'' With the opening of Russia the service books and customs of the Orthodox church in Russia came under question from the Orthodox patriarchs of the ancient world. But the initial reforms that were considered by the church in Russia were minor and were enforced weakly by Patr. Joseph.  Patr. Nikon, however, approached the reforms more vigorously. He embarked on a more thorough reform after having consulted with the Patriarchates of Jerusalem, Constantinople, and Alexandria. In a country that had been ingrown, insular, and backward for centuries the reaction was great. As the resistance to the reforms mounted among primarily the "white" clergy, the staff of the patriarchate used the full authority of Nikon's position to ruthlessly enforce the reforms, even with imprisonment and exile of the [[Old Believers]] as the opposition became known.  
+
Odată cu înființarea Patriarhiei de Moscova în 1589, reforma a căpătat și o importanță politică pe lângă cea ecleziastică. Apoi, când Mihail Romanov a devenit țar, punând capăt „vremurilor tulburi”, tatăl său, Filaret Nikitici, a devenit patriarh și a format un fel de relație de co-guvernare cu țarul. Această relație a continuat și între Țarul Alexei și Nikon. După introducerea reformelor, inamicii lui Nikon, au reușit în sfârșit să-l convingă pe Alexei că Nikon îi eclipsează autoritatea de țar. Ca urmare, relația dintre țar și Nikon s-a răcit. Drept răspuns, Nikon s-a dezbrăcat de hainele patriarhale și retras în [[19 iulie]] 1658 la noua sa mănăstire,  numită Noul Ierusalim, până când țarul avea să reafirme încrederea sa în Nikon și în programul său.
  
With the establishment of the Moscow patriarchate in 1589, the position assumed a political as well as ecclesiastical importance. Then, when Michael Romanov became czar, ending the ''Time of Troubles'', his father, Philaret Nikitich, became patriarch and formed a sort of co-ruler relationship with the czar. This relationship continued between Czar Alexis and Nikon. As the reforms proceeded, Nikon's enemies finally convinced Alexis that the patriarch was eclipsing the authority of the czar. As a result the relationship between the czar and Nikon cooled. In reaction Nikon divested himself of his patriarchal vestments and retired on [[July 19]], 1658 to his new monastery, the New Jerusalem, until such time as the czar would reaffirm his confidence in Nikon and his programs.
+
Dar, această convocare nu a mai venit. Eforturile de destituire formală, care se desfășurau în paralel, nu au nici ele vreun rezultat. Apoi, după opt ani, a avut loc un [[sinod]] în [[18 noiembrie]] 1666, în prezența țarului, care după deliberări, în [[12 decembrie]] l-a găsit pe Nikon vinovat de calomnierea țarului și a bisericii, de depunerea Episcopului Pavel din Kolomna împotriva [[canon|canoanelor]] și de bătaie și tortură. El a fost condamnat la retragerea tuturor funcțiilor sacerdotale, făcut simplu călugăr și exilat din acea zi la Mănăstirea Ferapontov de la Marea Albă.
  
But, such a summons didn't come. Additionally, efforts to formally depose Nikon were unsuccessful. Then, after eight years a [[synod]] was convened on [[November 18]], 1666, in the presence of the czar, that after deliberations found Nikon guilty on [[December 12]] of reviling the czar and the church, of deposing Bp. Paul of Kolomna contrary to the [[canons]], and of beating and torture. He was sentenced to loss of his sacerdotal functions, made a simple monk, and exiled that day to the Ferapontov monastery on the White Sea.
+
Totuși, același sinod, după depunerea lui Nikon, i-a confirmat toate reformele, a continuat să impună aplicarea lor și i-a [[anatema|anatemizat]] pe toți cei care refuzau să le accepte, cum a făcut preotul [[Avacum]]. În 1676, aproape de moartea sa, Țarul Alexei Mihailovici a regretat tratamentul aspru aplicat lui Nikon și pe patul de moarte i-a cerut iertarea. Nikon a mai trăit până în [[17 august]] 1681. El a fost înmormântat în Moscova, cu toate onorurile cuvenite unui patriarh și, după moartea sa, toate decretele împotriva sa au fost revocate.
 
 
Yet the same synod, after deposing Nikon, confirmed all his reforms, continued to enforce their use, and [[anathema]]tized all who refused to accept them, such as the priest [[Avvakum]]. By the time of Czar Alexis' death in 1676 Alexis repented the harsh treatment of Nikon and on his death bed asked for Nikon's forgiveness. Nikon lived until [[August 17]], 1681. He was buried in the Moscow with all the honors of a patriarch, and after his death all the decrees against him were revoked.  
 
  
  
Linia 22: Linia 21:
 
{{succesiune|
 
{{succesiune|
 
înainte=?|
 
înainte=?|
titlu=Metropolitan of Novgorod|
+
titlu=Mitropolit de Novgorod|
 
ani=1648-1652|
 
ani=1648-1652|
 
după=?}}
 
după=?}}
 
{{succesiune|
 
{{succesiune|
înainte=Joseph|
+
înainte=Iosif|
titlu=Patriarch of Moscow|
+
titlu=Patriarh al Moscovei|
 
ani=1652-1658/1667|
 
ani=1652-1658/1667|
după=Joasaph II}}
+
după=Ioasaf al II-lea}}
{{end box}}
+
{{end box}}
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
* [[w:Patriarch Nikon|Wikipedia:Patriarch Nikon]]
+
* [[w:Patriarch Nikon|Wikipedia:Patriarhul Nikon]]
* [http://www.newadvent.org/cathen/11077b.htm Catholic Encyclopedia: Nikon]
+
* [http://www.newadvent.org/cathen/11077b.htm Enciclopedia Catolică: Nikon]
  
==Reference==
+
==Referințe==
* J. H. Billington, ''The Icon and the Axe'', Vintage Books, 1970,
+
* J. H. Billington, ''Icoana și Axa'', Vintage Books, 1970,
  
  
[[Categorie:Patriarchs of Moscow]]
+
[[Categorie:Patriarhi ai Moscovei]]
 +
[[Categorie:Mitropoliți de Novgorod]]
 
[[Categorie:Episcopi]]
 
[[Categorie:Episcopi]]
  
 
[[en:Nikon of Moscow]]
 
[[en:Nikon of Moscow]]

Versiunea curentă din 22 noiembrie 2013 06:20

Nikon al Moscovei a fost patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse din 1652 până în 1658, perioadă în care a supervizat și realizat o revizuire extensivă a cărților de cult și practicilor religioase din Rusia pentru a le aduce în rând cu practicile Bisericilor din Constantinopol, Ierusalim și Alexandria. Politica sa de impunere a reformelor a provocat rezistența apărătorilor vechii credințe și a generat o schismă de lungă durată în biserică care este cunoscută sub numele de Raskol iar apărătorii ei sunt cunoscuți ca Rascolnici.

Viața

Nikita Minin (viitorul patriarh Nikon) s-a născut la 7 mai 1605, într-o familie de țărani din satul Valmanovo, de lângă Nijni-Novgorod. Tatăl său, un țăran, se numea Mina. Copilăria lui Nikita a fost plină de necazuri și o dată a fugit de acasă ca să scape de tirania mamei vitrege. El a fost educat la o mănăstire și s-a căsătorit înainte de a fii hirotonit preot. Prin eforturile comercianților din Moscova, impresionați de elocința părintelui Nikita, el a fost transferat într-o parohie mare din Moscova. Dar, după ce a pierdut trei copii mici în cei zece ani de viață conjugală, el s-a hotărât să intre în viața monahală. Convingându-și soția să devină călugăriță, el a intrat în Mănăstirea Solovețki dela Marea Albă, primind numele de Nikon după ce a îmbrăcat rasa călugărească.

Intrând în mănăstire, el s-a retras în pustnicie în insula Anzerski, din apropiere, care era un metoc al mănăstirii Solovetski. Ulterior a intrat în Mănăstirea Kojuzerski, din eparhia Novgorod, după ce s-a certat cu comunitatea din Solovetski pe tema folosirii greșite a donațiilor. În 1643, ieromonahul Nikon a fost numit stareț. A vizitat de câteva ori Moscova ca parte a sarcinilor sale de stareț, unde l-a întâlnit în 1646 pe piosul Țar Alexei I al Rusiei (Alexei Mihailovici). Impresionat de Nikon, Alexei, care devenise țar în 1645, l-a inclus în curând pe Nikon în rândul sfătuitorilor săi apropiați.

Destul de repede, Alexei l-a ridicat pe Nikon la rangul de arhimandrit și l-a numit la conducerea Mănăstirii Novospasski din Moscova în 1646. Apoi, în 1648, țarul l-a numit Mitropolit de Novgorod. În Novgorod, Nikon a fost foarte activ fondând case de ajutor și făcând numeroase fapte de milostenie și chiar a fost responsabil de oprirea unei revolte în 1650. Apoi, după ce a fost convins cu greu, Nikon a fost ales Patriarh al Moscovei la 1 august 1652, succedându-i Patriarhului Iosif care murise la începutul anului.

Nikon a devenit patriarh în mijlocul perioadei de deschidere a Rusiei către ideile și cultura Apusului după secole de izolare datorate robiei tătare și „vremurilor tulburi”. Odată cu deschiderea Rusiei, cărțile de cult și obiceiurile din Rusia au fost analizate de patriarhii ortodocși ai lumii vechi. Reformele inițiale luate în considerare de Biserica Rusiei erau minore și au fost adoptate fără vlagă de patriarhul Iosif. Cu toate acestea, patriarhul Nikon a abordat subiectul reformelor cu mai multă vigoare. El s-a angajat într-o reformă mult mai profundă după ce s-a consultat cu Patriarhii din Ierusalim, Constantinopol și Alexandria. Într-o țară care timp de secole fusese înapoiată, înțepenită și izolată, reacția a fost puternică. Deoarece rezistența la reforme a venit în principal din partea clerului „alb”, conducerea patriarhiei a utilizat întreaga autoritate a poziției lui Nikon pentru a impune reformele, acționând nemilos, chiar și prin întemnițarea și exilarea rascolnicilor, numele sub care au început să fie cunoscuți oponenții.

Odată cu înființarea Patriarhiei de Moscova în 1589, reforma a căpătat și o importanță politică pe lângă cea ecleziastică. Apoi, când Mihail Romanov a devenit țar, punând capăt „vremurilor tulburi”, tatăl său, Filaret Nikitici, a devenit patriarh și a format un fel de relație de co-guvernare cu țarul. Această relație a continuat și între Țarul Alexei și Nikon. După introducerea reformelor, inamicii lui Nikon, au reușit în sfârșit să-l convingă pe Alexei că Nikon îi eclipsează autoritatea de țar. Ca urmare, relația dintre țar și Nikon s-a răcit. Drept răspuns, Nikon s-a dezbrăcat de hainele patriarhale și retras în 19 iulie 1658 la noua sa mănăstire, numită Noul Ierusalim, până când țarul avea să reafirme încrederea sa în Nikon și în programul său.

Dar, această convocare nu a mai venit. Eforturile de destituire formală, care se desfășurau în paralel, nu au nici ele vreun rezultat. Apoi, după opt ani, a avut loc un sinod în 18 noiembrie 1666, în prezența țarului, care după deliberări, în 12 decembrie l-a găsit pe Nikon vinovat de calomnierea țarului și a bisericii, de depunerea Episcopului Pavel din Kolomna împotriva canoanelor și de bătaie și tortură. El a fost condamnat la retragerea tuturor funcțiilor sacerdotale, făcut simplu călugăr și exilat din acea zi la Mănăstirea Ferapontov de la Marea Albă.

Totuși, același sinod, după depunerea lui Nikon, i-a confirmat toate reformele, a continuat să impună aplicarea lor și i-a anatemizat pe toți cei care refuzau să le accepte, cum a făcut preotul Avacum. În 1676, aproape de moartea sa, Țarul Alexei Mihailovici a regretat tratamentul aspru aplicat lui Nikon și pe patul de moarte i-a cerut iertarea. Nikon a mai trăit până în 17 august 1681. El a fost înmormântat în Moscova, cu toate onorurile cuvenite unui patriarh și, după moartea sa, toate decretele împotriva sa au fost revocate.


Casetă de succesiune:
Nikon al Moscovei
Precedat de:
?
Mitropolit de Novgorod
1648-1652
Urmat de:
?
Precedat de:
Iosif
Patriarh al Moscovei
1652-1658/1667
Urmat de:
Ioasaf al II-leaLegături externe

Referințe

  • J. H. Billington, Icoana și Axa, Vintage Books, 1970,