Nicolae al Japoniei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere de pe orthodoxwiki.org)
 
Linia 2: Linia 2:
  
 
{{orthodoxyinjapan}}
 
{{orthodoxyinjapan}}
Our father among the [[saints]] '''Nicholas of Japan''', [[Equal-to-the-Apostles|Equal to the Apostles]] ([[August 1]], 1836 – [[February 3]], 1912), brought Orthodoxy to Japan. He was sent to Japan as a [[missionary]] by the [[Church of Russia]]. He worked tirelessly among the Japanese people and established there the [[Church of Japan]]. His [[feast day]] is [[February 3]].
+
Părintele nostru dintre [[sfânt|sfinţi]] '''Nicolae al Japoniei''', [[Întocmai cu Apostolii|Întocmai cu Apostolii]] ([[1 august]], 1836 – [[3 februarie]], 1912), a răspândit ortodoxia în Japonia. El a fost trimis ca [[misionar]] în Japonia de către [[Biserica Ortodoxă Rusă]]. El a predicat fără odihnă printre japonezi şi a înfiinţat acolo [[Biserica Ortodoxă a Japoniei]]. [[prăznuire|Prăznuirea]] sa se ţine în [[3 februarie]].
  
== Early life ==
+
==Începuturi==
[[Image:nj3.jpg|thumb|left|St. Nicholas, [[Equal-to-the-Apostles|equal to the Apostles]] and [[enlightener]] of Japan]]Nicholas was born Ivan Kasatkin in Berezovsky village, Volsk district, in the province of Smolensk. There his father, Dmitri, served as a [[deacon]]. When the child was five, his mother died. The deacon's family was big and very poor. Despite that young Ivan was sent to the Belsk [[Theology|Theological]] School and later to the Smolensk Theological [[Seminary]].
+
[[Image:nj3.jpg|thumb|left|Sfântul Nicolae, [[Întocmai cu Apostolii|întocmai cu apostolii]] şi [[luminător]]ul Japoniei]] Nicolae s-a născut în oraşul Berezovsky, districtul Volsk, din provincia Smolensk şi a fost botezat Ivan Kasatkin. Acolo, tatăl său slujea ca [[diacon]]. La vârsta de cinci ani mama sa a murit. Familia diaconului era numeroasă şi foarte săracă. În ciuda acestei situaţii, tânărul Ivan a fost trimis la Şcoala [[teologie|Teologică]] din Belsk iar mai târziu la [[Seminar]]ul Teologic din Smolensk.
  
In 1857, Ivan, one of the best students, was sent to study in the St. Petersburg Theological Academy, where he demonstrated remarkable talents. When Ivan was about to finish his studies, his future mission—to preach the [[Orthodox faith]] in Japan—was revealed by Divine Providence.
+
În 1857, Ivan, unul dintre cei mai buni studenţi, a fost trimis să studieze la Academia Teologică din St. Petersburg, unde a demonstrat un talent remarcabil. Când Ivan se apropia de terminarea studiilor, misiunea sa viitoare – să predice [[credinţa ortodoxă]] în Japonia – i-a fost revelată de către Providenţa Divină.
 
The Russian consul in Japan sent a request to the [[Holy Synod]] (later forwarded to the Academy), asking for a pastor "who would be useful both as a spiritual director and a scholar and whose private life would give a good idea of our clergy not only to Japanese, but also to foreigners." He filed a petition to [[Bishop]] Nectarius, the [[rector]], asking to profess him and to appoint him to the Russian Consulate in Japan.
 
  
On [[June 24]], 1860, Bishop Nectarius professed Ivan Kasatkin with the name of Nicholas in the academic church of the Twelve [[Apostles]]. On [[June 29]], the day of Apostles [[Apostle Peter|Peter]] and [[Apostle Paul|Paul]], [[monk]] Nicholas was [[ordination|ordained]] [[hierodeacon]], and on [[June 30]], when the [[Synaxis]] of the Twelve Apostles was celebrated, he became [[hieromonk]].
+
Consulul rus în Japonia a trimis o solicitare către [[Sfântul Sinod]] (ulterior transmisă Academiei) cerând un preot "care să fie util atât ca ghid spiritual cât şi ca profesor şi a cărui viaţă particulară să dea un bun exemplu despre clerul nostru nu numai japonezilor ci şi străinilor." El a scris o petiţie [[Episcop]]ului Nectarius, [[rector]]ul, cerându-i  să-l declare absolvent şi să-l repartizeze la Consulatul Rus din Japonia.
  
Remarkable were the bishop's words of blessing of the young monk's new mission: "You are supposed to live your [[asceticism|ascetic life]] outside the [[monastery]]. You will have to leave your homeland and to serve God in a country that is distant and unfaithful. Along with the cross of an ascetic you must take your staff of a pilgrim, along with [[monasticism|monastic]] exploits you must embark on an apostolic mission!"
+
În [[24 iunie]] 1860, Episcopul Nectarius l-a tuns în monahism pe  Ivan Kasatkin cu numele de Nicolae în biserica academică a celor [[Cei Doisprezece Apostoli|Doisprezece Apostoli]]. În [[29 iunie]], sărbătoarea Sfinţilor Apostoli [[Apostolul Petru|Petru]] şi [[Apostolul Pavel|Pavel]], [[călugăr]]ul Nicolae a fost [[hirotonire|hirotonit]] [[ierodiacon]], iar în [[30 iunie]], când au fost sărbătorită [[sinaxa]] celor Doisprezece Apostoli, el a devenit [[ieromonah]].
  
== Early years in Japan ==
+
Sunt remarcabile cuvintele rostite de episcop la binecuvântarea noii misiuni a tânărului monah: "Va trebui să-ţi trăieşti [[ascetism|viaţa monahală]] în afara [[mănăstire|mănăstirii]]. Va trebui să-ţi părăseşti patria şi să-L slujeşti pe Dumnezeu într-o ţară neprietenoasă şi necredincioasă. Odată cu crucea ascetismului trebuie să-ţi iei şi traista de călugăr, alături de valorile [[monastic|monastice]] va trebui să te înhami şi la o misiune apostolică."
In June 1860, hieromonk Nicholas set off for his duty station in the town of Hakodate, taking along the [[icon]] of Smolensk [[Theotokos|Mother of God]]. On his way to Japan, he met the renowned bishop of the [[Church of Russia|Russian Church]], St [[Innocent of Alaska|Innocent]] (Veniaminov), [[Archbishop]] of Kamchatka, the Kurile and Aleutian Islands (later Metropolitan of Moscow), called the Apostle of America and Siberia. In Nikolaevsk-on-Amur, he learned from the elder missionary's experience all that was necessary to continue his apostolic deeds "even to the end of the earth."
 
  
On July 2, 1861 Nicholas arrived Hakodate. At first, to preach the [[Gospel]] in Japan seemed next to impossible. According to Fr Nicholas' words, "the Japanese of that time regarded foreigners as beasts, and considered Christianity to be a vicious church, to which only notorious evildoers and magicians could belong." It took him eight years to familiarize himself with the country, its people and language, and the customs and traditions of those to whom he had to preach.  
+
==Primii ani în Japonia==
 +
În iunie 1860, ieromonahul Nicolae şi-a stabilit ca viitor sediu oraşul Hakodate, luând cu el în lunga călătorie [[icoană|icoana]] [[Theotokos|Maicii Domnului]] din Smolensk. În drumul său spre Japonia, el s-a întâlnit cu renumitul episcop al [[Biserica Ortodoxă Rusă|Bisericii Rusiei]], Sfântul [[Innocent de Alaska|Innocent]] (Veniaminov), [[Arhiepiscop]] de Kamchatka, Kurile Insulele Aleutiane (mai târziu Mitropolit de Moscova), supranumit apostol al Americii şi Siberiei. În Nikolaevsk-on-Amur, el a învăţat din experienţele călugărilor misionari tot ceea ce era necesar pentru buna desfăşurare a activităţii sale apostolice "chiar până la capătul pământului".
  
Nicholas learned Japanese culture and language eagerly. Especially after he met Archbp. Innocent (Veniaminov) in September 1861 in Hakodate, his motivation seemed to be accelerated. In Japan, the young Nicholas tried to keep his competence for Western languages and read foreign books. Innocent found him read Western book eventually, and scorned him. According to Innocent, the all efforts of Nicholas should have been toward learning Japanese language, culture and history so that he would be able to make a correct translation of the Scripture. Nicholas was impressed greatly with the words of Archbp. Innocent and meekly pursuaded.
+
În [[2 iulie]] 1861 Nicolae a ajuns la Hakodate. La prima vedere părea aproape imposibil să predice [[Evanghelie|Evanghelia]] în Japonia. după spusele Părintelui Nicolae, "japonezii acelor vremuri îi considerau pe străini nişte bestii şi considerau creştinismul ca fiind o biserică viciată, de care puteau aparţine doar vrăjitorii şi criminalii dovediţi". I-au trebuit lui însuţi opt ani pentru ca să se familiarizeze cu ţara, cu oamenii şi cu limba, şi cu obiceiurile şi cu tradiţiile celor cărora trebuia să le predice.
 +
 
 +
Nicolae a învăţat limba şi cultura japoneză cu mare râvnă. În special după întâlnirea cu Arhiepiscopul Innocent (Veniaminov) în septembrie 1861 în Hakodate, motivaţia sa pare că s-a întărit. În Japonia, tânărul Nicolae a încercat să-şi păstreze abilităţile pentru limbi vestice şi citea cărţi în limbi străine. Innocent l-a găsit citind cărţi vestice în cele din urmă şi l-a certat. După spusele lui Innocent, toate eforturile lui Nicolae trebuiau să se îndrepte spre învăţarea limbii, culturii şi istoriei japoneze astfel încât el să fie capabil să facă o traducere corectă a Scripturii în japoneză. Nicolae a fost puternic impresionat de cuvintele arhiepiscopului Innocent şi le-a urmat supus.
  
 
[[Hieromonk]] Nicholas attended popular gatherings to listen to visitant storytellers and Buddhist preachers. By 1868, Fr Nicholas had already mastered spoken Japanese. His knowledge of the history of Japan was deeper than that of many Japanese. In the meantime, he also learned English, which was becoming an international language. By that time the congregation of Fr Nicholas numbered about 20 men and women.  
 
[[Hieromonk]] Nicholas attended popular gatherings to listen to visitant storytellers and Buddhist preachers. By 1868, Fr Nicholas had already mastered spoken Japanese. His knowledge of the history of Japan was deeper than that of many Japanese. In the meantime, he also learned English, which was becoming an international language. By that time the congregation of Fr Nicholas numbered about 20 men and women.  
Linia 71: Linia 71:
 
{{succession|
 
{{succession|
 
before=—|
 
before=—|
title=[[Church of Japan|Archbishop of Tokyo]]|
+
title=[[Biserica Ortodoxă Japoneză|Arhiepiscopia de Tokyo]]|
 
years=1880-1912|
 
years=1880-1912|
after=[[Sergius (Tikhomirov) of Japan|Sergius (Tikhomirov)]]}}
+
after=[[Sergius (Tikhomirov) de Japan|Sergius (Tikhomirov)]]}}
 
{{end box}}
 
{{end box}}
  
==External links==
+
==Legături externe==
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=100419 St. Nicholas, Equal of the Apostles and Archbishop of Japan] ([[OCA]])
+
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=100419 Sfântul Nicolae, Întocmai cu Apostolii şi Arhiepiscop al Japoniei] ([[OCA]])
*[http://www.roca.org/OA/113-114/113e.htm "Enlightener of Japan, Blessed Nicholas Kasatkin"] by [[Presbytera]] Doreen Bartholomew. ''Orthodox America'', Issue 113-114, Vol XII, No. 5-6, Jan-Feb, 1992.  
+
*[http://www.roca.org/OA/113-114/113e.htm "Iluminarea Japoniei, Binecuvântatul Nicolae Kasatkin"] de [[Preoteasa]] Doreen Bartholomew. ''Orthodox America'', Issue 113-114, Vol XII, No. 5-6, Jan-Feb, 1992.  
*[http://www.roca.org/OA/17/17e.htm "Enlightener of Japan Blessed Nicholas Kassatkin"] by [[Matushka]] Naomi Takahashi. ''Orthodox America'', Issue 17, Vol II, No.7, February, 1982.
+
*[http://www.roca.org/OA/17/17e.htm " Iluminarea Japoniei, Binecuvântatul Nicolae Kasatkin "] de [[Matushka]] Naomi Takahashi. ''Orthodox America'', Issue 17, Vol II, No.7, February, 1982.
*[http://www.orthodox.clara.net/mission_lecture.htm "Orthodox Christian Mission"] a talk by Fr. Gregory Hallam  
+
*[http://www.orthodox.clara.net/mission_lecture.htm "Misiunea Creştină Ortodoxă"] o cuvântare de Părintele Gregory Hallam  
*[http://www.orthodox-jp.com/maria/English-index.htm Orthodox Church Singing in Japan], by Matushka Maria J. Matsushima and choir leader.
+
*[http://www.orthodox-jp.com/maria/English-index.htm Biserica Ortodoxă Cântă în Japonia], de Matushka Maria J. Matsushima şi dirijorul corului.
*[http://www.comeandseeicons.com/n/phm16.htm Icon of St. Nicholas of Japan]
+
*[http://www.comeandseeicons.com/n/phm16.htm Icoana Sfântului Nicolae al Japoniei]
  
[[Category:Bishops]]
+
[[Categorie:Episcopi]]
[[Category:Featured Articles]]
+
[[Categorie:Articole diverse]]
[[Category:Missionaries]]
+
[[Categorie:Misionari]]
[[Category:Russian Saints]]
+
[[Categorie:Sfinţi Ruşi]]
[[Category:Saints]]
+
[[Categorie:Sfinţi]]

Versiunea de la data 20 decembrie 2007 06:18

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Format:Orthodoxyinjapan

Părintele nostru dintre sfinţi Nicolae al Japoniei, Întocmai cu Apostolii (1 august, 1836 – 3 februarie, 1912), a răspândit ortodoxia în Japonia. El a fost trimis ca misionar în Japonia de către Biserica Ortodoxă Rusă. El a predicat fără odihnă printre japonezi şi a înfiinţat acolo Biserica Ortodoxă a Japoniei. Prăznuirea sa se ţine în 3 februarie.

Începuturi

Sfântul Nicolae, întocmai cu apostolii şi luminătorul Japoniei
Nicolae s-a născut în oraşul Berezovsky, districtul Volsk, din provincia Smolensk şi a fost botezat Ivan Kasatkin. Acolo, tatăl său slujea ca diacon. La vârsta de cinci ani mama sa a murit. Familia diaconului era numeroasă şi foarte săracă. În ciuda acestei situaţii, tânărul Ivan a fost trimis la Şcoala Teologică din Belsk iar mai târziu la Seminarul Teologic din Smolensk.

În 1857, Ivan, unul dintre cei mai buni studenţi, a fost trimis să studieze la Academia Teologică din St. Petersburg, unde a demonstrat un talent remarcabil. Când Ivan se apropia de terminarea studiilor, misiunea sa viitoare – să predice credinţa ortodoxă în Japonia – i-a fost revelată de către Providenţa Divină.

Consulul rus în Japonia a trimis o solicitare către Sfântul Sinod (ulterior transmisă Academiei) cerând un preot "care să fie util atât ca ghid spiritual cât şi ca profesor şi a cărui viaţă particulară să dea un bun exemplu despre clerul nostru nu numai japonezilor ci şi străinilor." El a scris o petiţie Episcopului Nectarius, rectorul, cerându-i să-l declare absolvent şi să-l repartizeze la Consulatul Rus din Japonia.

În 24 iunie 1860, Episcopul Nectarius l-a tuns în monahism pe Ivan Kasatkin cu numele de Nicolae în biserica academică a celor Doisprezece Apostoli. În 29 iunie, sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, călugărul Nicolae a fost hirotonit ierodiacon, iar în 30 iunie, când au fost sărbătorită sinaxa celor Doisprezece Apostoli, el a devenit ieromonah.

Sunt remarcabile cuvintele rostite de episcop la binecuvântarea noii misiuni a tânărului monah: "Va trebui să-ţi trăieşti viaţa monahală în afara mănăstirii. Va trebui să-ţi părăseşti patria şi să-L slujeşti pe Dumnezeu într-o ţară neprietenoasă şi necredincioasă. Odată cu crucea ascetismului trebuie să-ţi iei şi traista de călugăr, alături de valorile monastice va trebui să te înhami şi la o misiune apostolică."

Primii ani în Japonia

În iunie 1860, ieromonahul Nicolae şi-a stabilit ca viitor sediu oraşul Hakodate, luând cu el în lunga călătorie icoana Maicii Domnului din Smolensk. În drumul său spre Japonia, el s-a întâlnit cu renumitul episcop al Bisericii Rusiei, Sfântul Innocent (Veniaminov), Arhiepiscop de Kamchatka, Kurile Insulele Aleutiane (mai târziu Mitropolit de Moscova), supranumit apostol al Americii şi Siberiei. În Nikolaevsk-on-Amur, el a învăţat din experienţele călugărilor misionari tot ceea ce era necesar pentru buna desfăşurare a activităţii sale apostolice "chiar până la capătul pământului".

În 2 iulie 1861 Nicolae a ajuns la Hakodate. La prima vedere părea aproape imposibil să predice Evanghelia în Japonia. după spusele Părintelui Nicolae, "japonezii acelor vremuri îi considerau pe străini nişte bestii şi considerau creştinismul ca fiind o biserică viciată, de care puteau aparţine doar vrăjitorii şi criminalii dovediţi". I-au trebuit lui însuţi opt ani pentru ca să se familiarizeze cu ţara, cu oamenii şi cu limba, şi cu obiceiurile şi cu tradiţiile celor cărora trebuia să le predice.

Nicolae a învăţat limba şi cultura japoneză cu mare râvnă. În special după întâlnirea cu Arhiepiscopul Innocent (Veniaminov) în septembrie 1861 în Hakodate, motivaţia sa pare că s-a întărit. În Japonia, tânărul Nicolae a încercat să-şi păstreze abilităţile pentru limbi vestice şi citea cărţi în limbi străine. Innocent l-a găsit citind cărţi vestice în cele din urmă şi l-a certat. După spusele lui Innocent, toate eforturile lui Nicolae trebuiau să se îndrepte spre învăţarea limbii, culturii şi istoriei japoneze astfel încât el să fie capabil să facă o traducere corectă a Scripturii în japoneză. Nicolae a fost puternic impresionat de cuvintele arhiepiscopului Innocent şi le-a urmat supus.

Hieromonk Nicholas attended popular gatherings to listen to visitant storytellers and Buddhist preachers. By 1868, Fr Nicholas had already mastered spoken Japanese. His knowledge of the history of Japan was deeper than that of many Japanese. In the meantime, he also learned English, which was becoming an international language. By that time the congregation of Fr Nicholas numbered about 20 men and women.

In late 1869, hieromonk Nicholas came to St. Petersburg to report on the results of his work to the Synod. A decision was made "to set up a special Russian Ecclesiastical Mission to preach God's Word among pagans." Fr Nicholas was promoted to the rank of archimandrite and appointed head of the Mission.

Upon his return to Japan, the prospective bishop turned over his Hakodate's congregation to hieromonk Anatole, his new associate, and relocated the missionary centre to Tokyo.

In 1871, the persecution of Christians began in Japan, which affected many people, including Paul Sawabe, the first Orthodox Japanese, who would later become a famous missionary priest.

Building of the mission

It was not until 1873 that the persecution lessened a little and a free propagation of Christianity became possible. In the same year Archimandrite Nicholas started to build a church and a school for fifty people in Tokyo, followed by a theological school, which was transformed into a seminary in 1878.

In 1874, His Eminence Paul, Bishop of Kamchatka, arrived in Tokyo to ordain local candidates recommended by Archimandrite Nicholas. By that time, there were four schools in Tokyo: a catechist school, a seminary, a girls' school, and a clerical school; and two schools in Hakodate, one for boys and one for girls.

In late 1877, the Mission began to publish a magazine, The Church Herald, on a regular basis. By 1878, there were 4115 Christians in Japan. In public worship and education of local communities, the vernacular was used. The publication of books on spirituality and ethics was initiated as well.

Bishop Nicholas

In 1880, the Holy Synod decided to increase the staff of the Mission and to elevate the head of it, Archimandrite Nicholas, to the rank of bishop. On March 30, 1880, Archimandrite Nicholas was consecrated bishop of Tokyo in the Trinity Cathedral of Alexander Nevsky Lavra. The bishop wrote later: "During the sacrament of consecration, feelings seem to overwhelm the man against his will, his eyes get wet, his soul embarrassed. His inner being is transformed as soon as hierarchs place their right hands upon him. He stands up a totally different person than he was before kneeling down in front of the altar."

Since then, Bishop Nicholas continued his apostolic labour with even greater zeal. He finished in 1891 the construction of the Holy Resurrection Cathedral (Tokyo, Japan), then proceeded with the translation of liturgical books, and composed The Orthodox Theological Dictionary in Japanese. He paid much attention to numerous Orthodox communities.

The Russian-Japanese War of 1905, however, turned out to be the time of ordeals for St Nicholas and his flock. He withstood them with honour, to the great surprise of the Japanese. He found a way to help Russian prisoners of war in their difficult situation. In recognition of this unprecedented effort, he was promoted to the rank of archbishop.

In 1911, after fifty years' missionary work of St Nicholas, the Church of Japan numbered 266 communities, including 33,017 Orthodox laymen, one archbishop, one bishop, 35 priests, six deacons, 14 teachers of singing, and 116 catechists.

St. Nicholas

Throughout his life, St Nicholas set an example of a true spiritual director wholly devoted to his ministry. He was a man of inexhaustible energy, firm commitment, and outstanding efficiency. He said once: "I consider it inappropriate for a missionary to retire unless he is totally unable to serve. I have never tried on a 'robe de chambre,' not even in my dreams. I would better die on the field where God's Providence destined me to plough and sow."

Grave of St. Nicholas of Japan in the Yanaka Cemetery, Tokyo, Japan

These words fully reflect his human nature. His private life was that of an ascetic. He never tried to perform any special feat, but rather surrendered his entire soul to God. His life was marked with hardships and willfulness, self-appraisals and tiredness, and the feebleness of an old man. However, the saint's life was a clear manifestation of success in overcoming these hardships through the fulfilment of Christ's commandments, shown to the whole world.

On February 3, 1912, Archbishop Nicholas, the enlightener of Japan, peacefully reposed in the Lord at the age of 75, to be succeeded by his assistant the future Metropolitan Sergius (Tikhomirov) of Japan. On April 10, 1970, the Church of Russia headed by Patriarch Alexis I of Moscow and all Russia decided to glorify Archbishop Nicholas naming him Equal-to-the-Apostles. Among the Orthodox, in Japan especially, St Nicholas is now venerated as a man of great sanctity and a special intercessor with the Lord.

Hymn

Troparion (Tone 4)

O holy Saint Nicholas, the Enlightener of Japan,
You share the dignity and the throne of the Apostles:
You are a wise and faithful servant of Christ,
A temple chosen by the Divine Spirit,
A vessel overflowing with the love of Christ.
O hierarch equal to the Apostles,
Pray to the life-creating Trinity
For all your flock and for the whole world.


Casetă de succesiune:
Nicolae al Japoniei

Format:SuccessionLegături externe