Nicolae al II-lea al Rusiei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} right|thumb|200px|Icoana țarului mucenic Nicolae al II-lea al Rusiei (Mănăstirea Ivanovo) Drept-credinciosul împărat Sfântul '''N...)
 
 
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
 
 
[[Image:TsStNich.jpg|right|thumb|200px|Icoana țarului mucenic Nicolae al II-lea al Rusiei (Mănăstirea Ivanovo)]]
 
[[Image:TsStNich.jpg|right|thumb|200px|Icoana țarului mucenic Nicolae al II-lea al Rusiei (Mănăstirea Ivanovo)]]
  
Drept-credinciosul împărat [[Sfânt]]ul '''Nicolae Alexandrovici Romanov''' a fost ultimul țar al Rusiei în timpul revoluției bolșevice. Împreună cu soția sa, [[Alexandra Romanova|Alexandra Fiodoronova]], odinioară Alexandra de Hesse-Darmstad, și copiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei, și servitorii lor Doctorul [[Evgeni Botkin]], bucătarul [[Ivan Kharitonov]], însoțitorul [[Aleksei Trupp]] și însoțitoarea [[Ana Demidova]], sunt recunoscuți ca [[Purtător de chinuri|purtători de chinuri]] de [[Biserica Ortodoxă Rusă]]. Praznicul său are loc pe [[4 iulie]].  
+
Drept-credinciosul împărat [[Sfânt]]ul '''Nicolae Alexandrovici Romanov''' a fost ultimul țar al Rusiei în timpul revoluției bolșevice. Împreună cu soția sa, [[Alexandra Romanova|Alexandra Fiodoronova]], odinioară Alexandra de Hesse-Darmstad, și copiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei, și servitorii lor, - doctorul [[Evgeni Botkin]], bucătarul [[Ivan Kharitonov]], însoțitorul [[Aleksei Trupp]] și însoțitoarea [[Ana Demidova]] - sunt recunoscuți ca [[Purtător de chinuri|purtători de chinuri]] de [[Biserica Ortodoxă Rusă]]. Praznicul său are loc pe [[4 iulie]].  
  
 
==Viața și moartea==
 
==Viața și moartea==
Born on 6 [17] May 1868, the day of the Holy [[Job the Long-suffering|Job]] the Long-Suffering, St Nicholas was the eldest son of Crown Prince Alexander Alexandrovich (the future Emperor Alexander III) and Grand Duchess Maria Feodorvna (the future Empress). He received an excellent education under the supervision of his father, speaking fluently Russian, English, French, German, and Italian, and learning Russian and world history, Russian literature, and the art of warfare.
+
Născut pe 6 [17] mai 1868, ziua Sfântului [[Iov]] mult pătimitorul, Sf. Nicolae a fost cel mai mare fiu al prințului Alexandru Alexandrovici (viitorul împărat Alexandru al III-lea) și al Marii Ducese Maria Feodorvna (viitoarea împărăteasă). A primit o educație excelentă sub supravegherea tatălui său, tânărul Nicolae vorbind fluent rusa, engleza, franceza, germana și italiana și învățând istoria rusească și universală, literatura rusă și arta războiului.  
  
In 1884, St Nicholas met the future Empress St. [[Alexandra Romanov|Alexandra]], then Princess Alice Victoria Helen Louise Beatrix von Hessen-Darmstadt, at the wedding of the latter's sister, Grand Duches-Martyr St [[Elizabeth the New Martyr|Elizabeth Fyodorovna]] with the Emperor's uncle, Grand Duke Sergey Alexandrovich. Princess Alice was a daughter of Prince Ludwig von Hessen-Darmstadt and Princess Alice and a grand-daughter of Queen Victoria of England. The two became good friends, a friendship that later grew into love. In 1894, St Nicholas received a blessing from his father to wed Princess Alice on the condition that she become Orthodox. On October 20, 1894, Emperor Alexander III died at the imperial palace in Livadia, Crimea. On the next day, Princess Alice was received into the Orthodox faith and given the name Alexandra Feodorovna. The two were married in a low-key ceremony on November 14, 1894.
+
În 1884, Sf. Nicolae a întâlnit-o pe viitoarea împărăteasă Sf. [[Alexandra Romanov|Alexandra]], pe vremea aceea prințesa Alice Victoria Helen Louise Beatrix von Hessen-Darmstadt, la căsătoria surorii acesteia din urmă, Marea Ducesă Muceniță Sf. [[Elizabeta Noua Muceniță|Elizabeta Fiodorovna]] cu unchiul împăratului, Marele Duce Serghei Alexandrovici. Prințesa Alice a fost fiica prințului Ludwig von Hessen-Darmstadt și a prințesei Alice și nepoata reginei Victoria a Angliei. Cei doi au devenit buni prieteni, o prietenie care mai târziu a crescut în iubire. În 1894, Sf. Nicolae a primit binecuvântare de la tatăl său să se căsătorească cu prințesa Alice cu condiția ca ea să devină ortodoxă. Pe 20 octombrie 1894, împăratul Alexandru al III-lea a murit la palatul imperial din Livadia, Crimeea. În ziua următoare, prințesa Alice a fost primită în credința ortodoxă și i s-a dat numele Alexandra Feodorovna. Cei doi s-a căsătorit într-o ceremonie cu glas scăzut pe 14 noiembrie 1894.  
  
In February 1917, during the February Revolution, Nicholas reluctantly abdicated the throne, hoping that doing so might save the nation some violence. After the Bolshevik (October) revolution, he and his family were exiled to Siberia, where they were detained under house-arrest. On [[July 16]], 1918, the family was lined up in the basement and shot. The bodies were buried in an unmarked grave.
+
În februarie 1917, în timpul Revoluției din Februarie, Nicolae a abdicat fără tragere de inimă de la tron, sperând că făcând așa ar putea salva poporul de violeță. După Revoluția Bolșevică (din Octombrie), el și familia lui au fost exilați în Siberia, unde erau deținuți înr-un domiciliu forțat. Pe [[16 iulie]] 1918, familia a fost aliniată în beci și împușcată. Corpurile au fost îngropate într-un mormânt nemarcat. [[Image:P-PCathNIIRM.JPG|right|thumb|200px|Osemintele împărtului Nicolae al II-lea și a familiei sale în capela laterală Katerina din [[Catedraka Sfinții Petru și Pavel (St. Petersburg, Russia)|Catedrala Sfinții Petru și Pavel]] în St. Petersburg, Rusia.]]
[[Image:P-PCathNIIRM.JPG|right|thumb|200px|The remains of Emperor Nicholas II and his family in the Catherine Side Chapel of the [[Ss Peter and Paul Cathedral (St. Petersburg, Russia)|Ss Peter and Paul Cathedral]] in St. Petersburg, Russia.]]
+
În 1991, în Ekaterinburg, Siberia, corpurile lor au fost exhumate. Testele ADN au confirmat că ele sunt într-advevăr ale Romanovilor.  
In 1991, in Yekaterinburg, Sibera, their bodies were exhumed. DNA testing confirmed that they were indeed the Romanovs.
 
  
In 1998, with Boris Yeltsin in attendance, most of the Royal Family was finally laid to rest with proper ceremony. However, neither the Russian Orthodox Church nor the Russian Orthodox Church Outside of Russia formally recognized that the remains found near Yekaterinburg were those of the Royal Family.
+
În 1998, în prezența lui Boris Elțîn, cea mai mare parte a familiei imperiale a fost în cele din urmă lăsată să se odihnească cu o ceremonie cuvenită. Totuși, nici Biserica Ortodoxă Rusă, nici Biserica Ortodoxă Rusă dinafara Rusiei n-au recunoscut oficial că osemintele găsite lângă Ekaterinburg sunt cele ale familiei imperiale.  
[[Image:Tsar-Martyr.jpg|left|thumb|200px|Photograph of St. Nicholas the Tsar-Martyr.]]
+
[[Image:Tsar-Martyr.jpg|left|thumb|200px|Fotografia Sf. Nicolae, țarul mucenic.]]
  
 
==Proslăvirea==
 
==Proslăvirea==
Nicholas and his family were [[Glorification|glorified]] by the [[Russian Orthodox Church Outside Russia]] in 1981 but this was a hotly debated decision. Both within and outside of Russia there were those who claimed that Nicholas' reign was weak and prone to extravagence and indifference to the plight of Russia's needy. On the other hand, there was widespread popular devotion to Tsar Nicholas among those who claimed that he was called of God to lead his people at a difficult time in history and did so to the best of his abilitiesThe religious devotion and piety of the family is well documented and not seriously contested.
+
Nicolae și familia sa au fost [[Proslăvire|proslăviți]] de [[Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei]] în 1981, dar aceasta a fost o decizie aprig dezbătută. Atât în interiorul cât și înafara Rusiei au fost oameni care au afirmat că domnia lui Nicolae a fost slabă și înclinată spre extravaganță și indiferență față de starea nevoiașilor din Rusia. Pe de altă parte, s-a mărit devotamentul față de țarul Nicolae printre cei care afirmau că el a fost numit de Dumnezeu să conducă poporul său într-o perioadă dificilă a istoriei și a folosit cele mai bune abilități ale sale. Devotamentul religios și evlavia familiei este bine documentată și nu este contestată serios.   
  
In 2000, after some 8 years of study, the council of Bishops of the [[Church of Russia|Russian Orthodox Church]] voted unanimously to recognize Nicholas, Alexandra and their five children as saints.
+
În 2000, după vreo 8 ani de studiu, sinodul episcopilor [[Biserica Rusiei|Bisericii Ortodoxe Ruse]] a votat unanim recunoașterea lui Nicolae, Alexandra și a celor cinci copii ai lor ca sfinți.
  
 
==Imnuri==
 
==Imnuri==
[[Troparion]] (Tone 1)
+
[[Condac]]ul [[praznic]]ului
:Most noble and sublime was your life and death, O Sovereigns;<br>
+
 
:Wise Nicholas and blest Alexandra, we praise you,<br>
+
:Celor aleși de Împaratul Împaraților și Domnul Domnilor din neamul țarilor ruși
:Acclaiming your piety, meekness, faith, and humility,<br>
+
:Cuvioșilor mucenici, chinuri sufletești și moarte trupească pentru Hristos ați primit, și cu cununi cerești ați fost încununați.
:Whereby ye attained to crowns of glory in Christ our God,<br>  
+
:Vouă, ca unor ocrotitori milostivi ai noștri, cu dragoste, mulțumindu-vă, vă cântăm:
:With your five renowned and godly children of blessed fame.<br>
+
:Bucurați-va, sfinților țari mucenici care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteți rugători și preaslăviți făcători de minuni!<ref>http://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfintilor-mucenici-romanov-98219.html</ref>
:O passion–bearers decked in purple, intercede for us.
+
 
[[Kontakion]] (Tone 2)
+
==Note==
:Royalty and martyrdom were joined together, O blessed ones,
+
<references />
:In your death for righteousness and right belief, O wise Sovereigns,
 
:Nicholas and Alexandra, with your five children.
 
:Hence, Christ our God counted you worthy of thrones in Heaven;
 
:And with twofold crowns of glory,
 
:You reign forever, adorned with grace divine.
 
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
 +
'''În română'''
 +
*[http://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-nicolae-romanov-137410.html Sfantul Nicolae Romanov], 20 septembrie 2012, Teodor Dănălache, ''CrestinOrtodox.ro''
 +
*[http://ziarullumina.ro/documentar/familia-de-martiri-ultimului-tar-romanov Familia de martiri a ultimului țar Romanov], 17 iulie 2008, Nicoleta Bogdan, ''Ziarul Lumina''
 +
'''În engleză'''
 
*[http://www.serfes.org/royal/index.htm The Royal Martyrs of Russia]
 
*[http://www.serfes.org/royal/index.htm The Royal Martyrs of Russia]
 
*[http://www.tzar.orthodoxy.ru/ Russian site on the Tsar-Martyr]
 
*[http://www.tzar.orthodoxy.ru/ Russian site on the Tsar-Martyr]
Linia 52: Linia 49:
 
{{end box}}
 
{{end box}}
  
[[Categorie:Împăraţi şi regi]]
+
[[Categorie:Împărați și regi]]
 
[[Category:Sfinți ruși]]
 
[[Category:Sfinți ruși]]
 
[[Category:Sfinți]]
 
[[Category:Sfinți]]
 
[[Category:Sfinți moderni]]
 
[[Category:Sfinți moderni]]
 
[[en:Nicholas II of Russia]]
 
[[en:Nicholas II of Russia]]

Versiunea curentă din 7 septembrie 2014 20:50

Icoana țarului mucenic Nicolae al II-lea al Rusiei (Mănăstirea Ivanovo)

Drept-credinciosul împărat Sfântul Nicolae Alexandrovici Romanov a fost ultimul țar al Rusiei în timpul revoluției bolșevice. Împreună cu soția sa, Alexandra Fiodoronova, odinioară Alexandra de Hesse-Darmstad, și copiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei, și servitorii lor, - doctorul Evgeni Botkin, bucătarul Ivan Kharitonov, însoțitorul Aleksei Trupp și însoțitoarea Ana Demidova - sunt recunoscuți ca purtători de chinuri de Biserica Ortodoxă Rusă. Praznicul său are loc pe 4 iulie.

Viața și moartea

Născut pe 6 [17] mai 1868, ziua Sfântului Iov mult pătimitorul, Sf. Nicolae a fost cel mai mare fiu al prințului Alexandru Alexandrovici (viitorul împărat Alexandru al III-lea) și al Marii Ducese Maria Feodorvna (viitoarea împărăteasă). A primit o educație excelentă sub supravegherea tatălui său, tânărul Nicolae vorbind fluent rusa, engleza, franceza, germana și italiana și învățând istoria rusească și universală, literatura rusă și arta războiului.

În 1884, Sf. Nicolae a întâlnit-o pe viitoarea împărăteasă Sf. Alexandra, pe vremea aceea prințesa Alice Victoria Helen Louise Beatrix von Hessen-Darmstadt, la căsătoria surorii acesteia din urmă, Marea Ducesă Muceniță Sf. Elizabeta Fiodorovna cu unchiul împăratului, Marele Duce Serghei Alexandrovici. Prințesa Alice a fost fiica prințului Ludwig von Hessen-Darmstadt și a prințesei Alice și nepoata reginei Victoria a Angliei. Cei doi au devenit buni prieteni, o prietenie care mai târziu a crescut în iubire. În 1894, Sf. Nicolae a primit binecuvântare de la tatăl său să se căsătorească cu prințesa Alice cu condiția ca ea să devină ortodoxă. Pe 20 octombrie 1894, împăratul Alexandru al III-lea a murit la palatul imperial din Livadia, Crimeea. În ziua următoare, prințesa Alice a fost primită în credința ortodoxă și i s-a dat numele Alexandra Feodorovna. Cei doi s-a căsătorit într-o ceremonie cu glas scăzut pe 14 noiembrie 1894.

În februarie 1917, în timpul Revoluției din Februarie, Nicolae a abdicat fără tragere de inimă de la tron, sperând că făcând așa ar putea salva poporul de violeță. După Revoluția Bolșevică (din Octombrie), el și familia lui au fost exilați în Siberia, unde erau deținuți înr-un domiciliu forțat. Pe 16 iulie 1918, familia a fost aliniată în beci și împușcată. Corpurile au fost îngropate într-un mormânt nemarcat.
Osemintele împărtului Nicolae al II-lea și a familiei sale în capela laterală Katerina din Catedrala Sfinții Petru și Pavel în St. Petersburg, Rusia.

În 1991, în Ekaterinburg, Siberia, corpurile lor au fost exhumate. Testele ADN au confirmat că ele sunt într-advevăr ale Romanovilor.

În 1998, în prezența lui Boris Elțîn, cea mai mare parte a familiei imperiale a fost în cele din urmă lăsată să se odihnească cu o ceremonie cuvenită. Totuși, nici Biserica Ortodoxă Rusă, nici Biserica Ortodoxă Rusă dinafara Rusiei n-au recunoscut oficial că osemintele găsite lângă Ekaterinburg sunt cele ale familiei imperiale.

Fotografia Sf. Nicolae, țarul mucenic.

Proslăvirea

Nicolae și familia sa au fost proslăviți de Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei în 1981, dar aceasta a fost o decizie aprig dezbătută. Atât în interiorul cât și înafara Rusiei au fost oameni care au afirmat că domnia lui Nicolae a fost slabă și înclinată spre extravaganță și indiferență față de starea nevoiașilor din Rusia. Pe de altă parte, s-a mărit devotamentul față de țarul Nicolae printre cei care afirmau că el a fost numit de Dumnezeu să conducă poporul său într-o perioadă dificilă a istoriei și a folosit cele mai bune abilități ale sale. Devotamentul religios și evlavia familiei este bine documentată și nu este contestată serios.

În 2000, după vreo 8 ani de studiu, sinodul episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse a votat unanim recunoașterea lui Nicolae, Alexandra și a celor cinci copii ai lor ca sfinți.

Imnuri

Condacul praznicului

Celor aleși de Împaratul Împaraților și Domnul Domnilor din neamul țarilor ruși
Cuvioșilor mucenici, chinuri sufletești și moarte trupească pentru Hristos ați primit, și cu cununi cerești ați fost încununați.
Vouă, ca unor ocrotitori milostivi ai noștri, cu dragoste, mulțumindu-vă, vă cântăm:
Bucurați-va, sfinților țari mucenici care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteți rugători și preaslăviți făcători de minuni![1]

Note

Legături externe

În română

În engleză


Casetă de succesiune:
Nicolae al II-lea al Rusiei
Precedat de:
Alexandru al III-lea
împărat al Rusiei
1894-1917
Urmat de:
monarhia abolită