Nichita Romanul

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 18 mai 2010 21:13, autor: Bogdanadrian87 (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: '''Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul''' (sau Daco-romanul),s-a născut într-un sat din Câmpia Dunării,pe teritoriul românesc,din parinţi de neam din Cilicia,aduşi ai...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul (sau Daco-romanul),s-a născut într-un sat din Câmpia Dunării,pe teritoriul românesc,din parinţi de neam din Cilicia,aduşi aici de colonizatorii goţi,în prima jumătate a secolului al IV. Tainele credinţei în Hristos,le-a învatat Sfântul Mucenic Nichita de la episcopul Teofil al Sciţiei şi Goţiei.Apoi,s-a câlugârit el intr-o mănăstire din Munţii Buzâului,fiind hirotonit preot de acelaşi episcop Teofil.Preotul Nichita,pleacă în lucrarea sa misionară prin satele Buzăului catehizând şi botezând mulţi daco-romani şi goti doritori de a primi credinţa lui Hristos în sufletele lor. Pornindu-se marea persecuţie a lui Athanaric împotriva creştinilor,din anul 372,cuviosul părinte Nichita este prins de goţi în biserică,slujind Sfânta Liturghie,şi ars de viu în faţa Sfântului Altar,dupa obiceiul lor,în ziua de 15 septembrie. Sfântul Mucenic Nichita,a primit astfel martiriul,pentru îndemnurile sale către popor,pentru a nu se lăsa speriaţi de puterea pământească a goţilor şi a nu jertfi idolilor păgâni,ci a-l iubi şi cinsti pe unicul Dumnezeu şi pe Mântuitorul Lumii,Iisus Hristos,fiul său. Rămăşiţele sale pământeşti,rămase după sfântul său martiriu,au fost mai apoi strânse de creştini şi cinstite ca sfinte moaşte,cu mare evlavie.Apoi,în anul 451,sfintele sale moaşte au fost duse de creştini în Cilicia,fiind asezate într-o biserică din oraşul Mopsuestia.

Rugăciune către Sfântul Mucenic Nichita Daco-romanul

Slava ţie Doamne,Dumnezeul nostru,Creatorul a toată făptura,multmilostive şi iubitorule de oameni şi lăudat şi preamărit fie numele tău în vecii vecilor.Doamne,laude Ţie,cântate să-ţi fie,de către toate cetele îngereşti,slava Ta să fie preamărită de toate cetele drepţilor,cuvioşilor şi mucenicilor,sfinţilor Tăi,Doamne,iar numele Tău strigat şi puterea Ta închinată pe întreg pământul."Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace,între oameni bunavoire" să strigăm cu toţii,împreună cu îngerii,Creatorului a toate.

Doamne,Iisuse Hristoase,Tu,cel ce ai biruit moartea şi pe diavol ai călcat,ne-ai dat nouă,pe pămîntul ţării noastre,spre martiriyare,pe Nichita,cel ce poartă nume de biruinţă.Şi pentru marea lui dragoste faţă de Tine,şi de Evanghelia Ta,a suferit mucenicia şi acum,cu sfinţii în ceruri,se roagă pentru noi,către Domnul,cel în Treime lăudat: Tatăl,Fiul si Duhul Sfânt.Pentru a mulţumi Domnului,Sfinte Mucenice Nichita,primeşte aceste laude de la noi:  
Bucură-te,cel ce porţi nume de biruitor
Bucură-te,cel ce esti către Domnul rugător
Bucură-te,căci acum,tu cu sfinţii vieţuieşti
Bucură-te,c-ai ştiut pe pământ să pătimeşti
Bucură-te,fiindcă Crucea ai ştiut să o iubeşti
Bucură-te,c-ai trăit pe meleaguri româneşti
Bucură-te,mucenice,căci ne eşti în Cer acum 
Bucură-te,cel ce stai,lângă Domnul cel preabun
Bucură-te,Sfinte Mucenice Nichita,bun ostaş al lui Hristos!

Ca ostaş al lui Hristos,Sfinte Mucenice Nichita,te-ai luptat numai pentru Dumnezeu,pentru cinstirea Celui răstignit pe Cruce.Fiul Său şi pentru Evanghelia lui Hristos.Şi născându-te tu,Sfinte Mucenice Nichita,într-un sat din Cîmpia Dunării,ai învăţat tainele credinţei in Hristos de la episcopul Teofil al Sciţiei si Goţiei,iat apoi călugărindu-te,ai fost hirotonit preot şi prin multe sate ai umblat,catehizând şi boteyând multi daco-romani si goţi.Pentru aceasta,primeşte sfinte aceste laude ale noastre:

Bucură-te,cel ce de neam,din Cilicia tu eşti
Bucură-te,căci acum,în Ceruri tu vieţuieşti
Bucură-te,căci botezat intru Hristos ai fost,de episcopul Teofil
Bucură-te,căci puternic în credinţa te-ai arătat de mic copil
Bucură-te,căci în Munţii Buyăului ai fost călugărit
Bucură-te,că mai apoi,preot ai fost hirotonit
Bucură-te,cel ce pe daco-romani i-ai botezat
Bucură-te,căci pe goţi,cu credinţa i-ai luminat
Bucură-te,Sfinte Mucenice Nichita,bun ostaş al lui Hristos!

Văzând mai-marii goţilor,credinţa şi biruinţa ta asupra păgânilor şi pornindu-se marea persecutie a lui Athanaric impotriva creştinilor,fericite Nichita,în biserică ai fost prins de ostaşii sai,pe când săvârşeai Sfânta Liturghie,şi fără milă,ars de viu în faţa Sfântul Altar ai fost,după obiceiul goţilor.Şi ţi-au făcut ţie asta,pentru că tu îndemnai pe creştini să se roage Dreptei Credinţe a lui Dumnezeu,şi sa nu jertfească unui idol al goţilor,pe care îl purtau într-o căruţă,prin sate.Pentru slava lui Dumnezeu,îti aducem ţie,Sfinte Mucenice Nichita,pentru sfântul tău martiriu,acestea:

Bucură-te,cel ce pe Athanaric,gotul,ai înfruntat
Bucură-te,cel ce cu credinţa ta,pe diavol ai ruşinat
Bucură-te,fericite,cel c ears de viu ai fost
Bucură-te,c-ai stiut să trăieşti viaşa cu rost
Bucură-te,că acum,cu Domnul te veseleşti
Bucură-te,cel ce vezi,cetele cele-ngereşti
Bucură-te,căci tu tare,în credinţa ta te-ai arătat
Bucură-te,că ai slujit doar,adevăratului Împărat
Bucură-te,Sfinte Mucenice Nichita,bun ostaş al lui Hristos!

Sfinte Mare Mucenice Nichita,cel ce te-ai născut pe meleagurile ţării noastre,fiind de neam asemeni Sfântului Apostol Pavel,bucură-te căci acum vieţuiesti în ceruri,alături de Dumnezeu si de toate Puterile Cereşti. Roagă-te pentru noi,cei ce suntem acum,urmaşi ai tăi,pentru sănătate trupească,fericire sufletească şi bunăstare zilnică.Roagă-te,Sfinte Mucenice Nichita,lui Dumnezeu,neîncetat,pentru tot poporul crştin. Sfinte Mare Mucenice Nichita,cel ce asemeni Sfăntului Mucenic Sava de la Buzău,ai vieţuit şi ai pătimit,suferind mucenicia,aici,pe pământul patriei noastre,te rog,ca împreună cu acesta,prin calde şi neîncetate rugaciuni,să obţineţi pentru noi,prin mijlocirea voastră,de la Stăpănul si Dumnezeul nostru harurile dorite şi împlinirea dorinţelor noastre,cele bune,pe care,cu toată încrederea şi dragostea vouă le încredinţam.Amin.