Nestorie: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} '''Nestorius''' was a bishop who lived during the first half of the fifth century. He was Archbishop of Constantinople for three ...)
 
m (diacritice noi (cu virgulă))
 
(Nu s-au afișat 13 versiuni intermediare efectuate de alți 6 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
'''Nestorie''' a fost un [[episcop]] care a trăit în prima jumătate a secolului al V-lea. A fost [[patriarh]] al [[Constantinopol]]ului timp de trei ani și a fost conducătorul unui curent hristologic [[eretic]] numit [[nestorianism]]. În rezumat, Nestorie susținea ca [[Iisus Hristos]] nu a fost și [[Dumnezeu]] ci numai om, și, ca atare, [[Maica Domnului]] nu trebuie considerată Născătoare de Dumnezeu, ci numai născătoare de om sau, cel mult, născătoare de Hristos. Oponentul său principal în timpul [[Hristologie|dezbaterilor hristologice]] a fost [[Chiril al Alexandriei]], [[Patriarh]]ul [[Listă a patriarhilor Alexandriei|Alexandriei]].
  
'''Nestorius''' was a [[bishop]] who lived during the first half of the fifth century. He was [[Patriarch of Constantinople|Archbishop of Constantinople]] for three years and is most famous for his position during the Christological controversies in which he is considered the originator of the [[heresy]] known as Nestorianism. His chief antagonist during the Christological debates was [[Cyril of Alexandria]], the [[Patriarch of Alexandria]].
+
==Viața==
 +
Nestorie s-a născut cel mai probabil în anul 386 în Germanicia, Syria Euphoratenis. Se știu destul de puține lucruri despre viața lui. Educația a primit-o în Antiohia și se crede că ar fi fost [[ucenic]]ul lui [[Diodor de Tars|Diodor din Tars]] și al lui [[Teodor de Mopsuestia]], ambii [[episcop]]i cilicieni și opozanți ai [[arianism]]ului. Nestorie s-a bucurat de o înaltă reputație datorită elocvenței de care dădea dovadă în discursurile sale și datorita zelului de care dădea dovadă în disputele cu [[eretic]]ii, în principal cu arienii. El era [[ieromonah]] în [[mănăstire]]a Euprepius când Împăratul [[Teodosie al II-lea]] l-a ales ca [[arhiepiscop]] al Constantinopolului, poziție în care a fost ridicat pe [[10 aprilie]] 428. De cum a luat în primire eparhia Constantinopolului, el și-a îndreptat activitatea împotriva ereticilor.  
  
==Life==
+
Cam spre sfârșitul anului 428, Nestorie a început să predice doctrina antiohiană împotriva folosirii termenului de [[Theotokos]] în privința [[Maica Domnului|Fecioarei Maria]], preferând termenul de Christotokos. Acest lucru a stârnit imediat reacții adverse în rândurile [[cler]]ului și [[laicat]]ului din Constantinopol care și așa nu erau tocmai de acord cu acest străin antiohian. Disputa a depășit sfera Constantinopolului atunci când [[Chiril al Alexandriei]], reprezentant al școlii alexandrine, a ridicat această problemă la curtea imperială. Încercând să scape de Chiril, Nestorie i-a recomandat Împăratului Teodosie al II-lea să convoace un [[sinod]]. Teodosie a convocat sinodul în anul 431, dar la Efes în loc de Constantinopol. Efes era un loc mai avantajos pentru Chiril deoarece aici venerarea Fecioarei Maria era foarte puternică, iar termenul Theotokos era foarte popular. Sinodul s-a desfășurat cu multe conflicte interne și intrigi, însă la finele acestuia, Nestorie a fost îndepărtat din scaun la data de [[22 iunie]] 431 și catalogat drept eretic. În această dispută dintre [[Școala din Antiohia|școala antiohiană]] și cea [[Școala catehetică din Alexandria|alexandrină]], episcopii Romei, [[Celestin al Romei|Celestin]] și [[Sixt al III-lea]], l-au susținut pe Chiril.  
Nestorius is believed to have been born in 386 Germanicia in Syria Euphoratenis. Little is known of his early life. He was educated in Antioch and is considered to be a [[disciple]] of Diodorus of Tarsus and Theodore of Mopsuestia, who were Cilician bishops and opponents of Arianism. Nestorius enjoyed a high reputation for eloquence in his orations and was zealous in his confrontations with [[heretic]]s, principally the Arians. He was a [[hieromonk]] at the [[monastery]] of Euprepius when Emperor Theodosius II chose him to be Archbishop of Constantinople, being consecrated [[April 10]], 428. Upon assuming the [[see]] of Constantinople he actively took action against the heretics.
 
  
About the end of 428, Nestorius began to preach in his sermons the Antiochian [[doctrine]] against the use of the title of ''Theotokos'' in reference to the Virgin Mary, preferring the title ''Christotokos''. This immediately brought an outcry from the Constantinoplian [[clergy]] and [[laity]] who had not been well disposed to this Antiochian stranger in the first place. The dispute spread beyond Constantinople when Cyril of Alexandria, representing the Alexandrian school, raised the issue within the imperial court. In an attempt to rid himself of Cyril, Nestorius recommended to Emperor Theodosius II the convening of a council. To Nestorius' chagrin Theodosius convened the 431 Council in Ephesus instead of Constantinople. Ephesus was a place more friendly to Cyril being that it was a special seat for the veneration of Mary and where the title ''Theotokos'' was popular. The council proceeded with much infighting and maneuvering, but in the end Nestorius was removed from office on [[June 22]], 431 and labeled a heretic. In this dispute between the schools of Antioch and Alexandria, the Bishops of Rome, Celestine and Sixtus III, sided with Cyril.  
+
Teodosie l-a susținut pe Nestorie. Însă, influențat de sora sa, Augusta [[Pulcheria Împărăteasa|Pulcheria]] a emis un edict imperial în [[3 august]] 435, care îl condamna pe Nestorie și scrierile acestuia. Mai întâi, Nestorie s-a retras la o mănăstire din Antiohia, dar mai târziu a fost exilat la Mănăstirea Marii Oaze din Hibis în Tebaida, Egipt. Se crede ca a murit în Tebaida în 451.
  
Theodosius had favored Nestorius. But, under the influence of his sister Augusta Pulcheria he issued an imperial edict, on [[August 3]], 435, condemning Nestorius and his writings. Nestorius initially retired to a monastery in Antioch but later was exiled to the monastery of the Great Oasis of Hibis in Thebaid, Egypt. He is believed to have died in Thebaid in 451.
+
==Controversele==
 +
Controversele hristologice au avut ca punct central modul unirii firii dumnezeiești cu cea umană în Hristos. Era acestor controverse s-a întins pe perioada secolelor al IV-lea până în secolul al șaselea și a cuprins dispute între facțiuni asupra definirii, mai exact a exprimării în cuvinte, felului unirii celor două condiții ale lui Hristos: divine și umane. În limbajul acelei vremi aceste dispute se concentrau asupra expresiei combinării exacte a variabilelor semantice: ousia, physis, hypostasis, prosopon. Disputele dintre Chiril și Nestorie au fost unul din terenurile de bătălie ale acestui interval de timp. Disputa dintre Chiril și Nestorie s-a încins datorită faptului că aceștia foloseau aceleași cuvinte dar în mod diferit. Nestorie folosea cuvintele într-un mod mai rigid, nerecunoscând recentele schimbări al înțelesului și modului de folosire al acestora, și nereușind să recunoască contextul în care le folosea Chiril. În timp ce Nestorie își susținea punctul de vedere de pe o poziție semantică mai rigidă și nota modul de folosire inconsistent al lui Chiril, acesta din urmă era de părere că Nestorie susținea o definiție a doi fii, așa cum se subînțelegea din folosirea insistentă a titlului Mama lui Hristos. Argumentele lui Chiril au învins în sinoadele ce au urmat mai târziu, dar exilarea lui Nestorie a dus la despărțirea de Biserică a grupului eretic numit Nestorieni ce avea să se formeze și să se concentreze în Persia.
  
==The Controversies==
 
Christology controversies centered over the manner of union between Godhead and Manhood in Christ. The era of these controversies extended over the period from the fourth through sixth centuries and involved disputes between factions on defining, that is expressing in words, the manner of the union of the two conditions of Christ: the divine and the human. In the language of the day these arguments involved the expression of exact combinations of the semantic variables: ousia, physis, hypostasis, prosopon. The Cyril/Nestorius arguments were one of the battlegrounds during this interval of time. The dispute between Cyril and Nestorius was heightened by their use of same words differently. Nestorius used the words in a rigid manner, not recognizing recent changes in their meaning and usage, and failing to recognize the context that Cyril used. While Nestorious argued from a rigid semantical position and noted Cyril's inconsistent usage, Cyril felt Nestorious was advocating a ''two son'' definition as implied in Nestorius' adamant use of the title ''Mother of Christ''. In the event, Cyril's arguments would prevail in the later councils, but Nestorious' banishment would also result in the split in the Church as a heretical group called Nestorians would form, centered in Persia.
 
  
 
{{start box}}
 
{{start box}}
{{succession|
+
{{succesiune|
before=Sisinnius I|
+
înainte=Sisinie I|
title=[[List of Patriarchs of Constantinople|Archbishop of Constantinople]]|
+
titlu=[[Listă a patriarhilor Constantinopolului|Patriarh al Constantinopolului]]|
years=428-431|
+
ani=428-431|
after=Maximianus|}}
+
după=[[Maximian al Constantinopolului|Maximian]]|}}
 
{{end box}}
 
{{end box}}
  
==Source==
+
==Surse==
 
* [[John Anthony McGuckin]], (2004), ''St. Cyril of Alexandria and the Christological Controversy'', St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York  ISBN 0-88141-259-7  
 
* [[John Anthony McGuckin]], (2004), ''St. Cyril of Alexandria and the Christological Controversy'', St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York  ISBN 0-88141-259-7  
  
==External links==
+
==Legături externe==
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Nestorius  Wikipedia; Nestorius]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Nestorius  Wikipedia; Nestorius]
 
*[http://www.newadvent.org/cathen/10755a.htm    Catholic Encyclopedia Nestorius]
 
*[http://www.newadvent.org/cathen/10755a.htm    Catholic Encyclopedia Nestorius]
Linia 30: Linia 29:
  
  
[[Category:Heretics]]
+
[[Categorie:Eretici]]
[[Category:Bishops]]
+
[[Categorie:Patriarhi ai Constantinopolului]]
[[Category:Patriarchs of Constantinople]]
+
 
 +
[[en:Nestorius]]

Versiunea curentă din 8 aprilie 2020 04:30

Nestorie a fost un episcop care a trăit în prima jumătate a secolului al V-lea. A fost patriarh al Constantinopolului timp de trei ani și a fost conducătorul unui curent hristologic eretic numit nestorianism. În rezumat, Nestorie susținea ca Iisus Hristos nu a fost și Dumnezeu ci numai om, și, ca atare, Maica Domnului nu trebuie considerată Născătoare de Dumnezeu, ci numai născătoare de om sau, cel mult, născătoare de Hristos. Oponentul său principal în timpul dezbaterilor hristologice a fost Chiril al Alexandriei, Patriarhul Alexandriei.

Viața

Nestorie s-a născut cel mai probabil în anul 386 în Germanicia, Syria Euphoratenis. Se știu destul de puține lucruri despre viața lui. Educația a primit-o în Antiohia și se crede că ar fi fost ucenicul lui Diodor din Tars și al lui Teodor de Mopsuestia, ambii episcopi cilicieni și opozanți ai arianismului. Nestorie s-a bucurat de o înaltă reputație datorită elocvenței de care dădea dovadă în discursurile sale și datorita zelului de care dădea dovadă în disputele cu ereticii, în principal cu arienii. El era ieromonah în mănăstirea Euprepius când Împăratul Teodosie al II-lea l-a ales ca arhiepiscop al Constantinopolului, poziție în care a fost ridicat pe 10 aprilie 428. De cum a luat în primire eparhia Constantinopolului, el și-a îndreptat activitatea împotriva ereticilor.

Cam spre sfârșitul anului 428, Nestorie a început să predice doctrina antiohiană împotriva folosirii termenului de Theotokos în privința Fecioarei Maria, preferând termenul de Christotokos. Acest lucru a stârnit imediat reacții adverse în rândurile clerului și laicatului din Constantinopol care și așa nu erau tocmai de acord cu acest străin antiohian. Disputa a depășit sfera Constantinopolului atunci când Chiril al Alexandriei, reprezentant al școlii alexandrine, a ridicat această problemă la curtea imperială. Încercând să scape de Chiril, Nestorie i-a recomandat Împăratului Teodosie al II-lea să convoace un sinod. Teodosie a convocat sinodul în anul 431, dar la Efes în loc de Constantinopol. Efes era un loc mai avantajos pentru Chiril deoarece aici venerarea Fecioarei Maria era foarte puternică, iar termenul Theotokos era foarte popular. Sinodul s-a desfășurat cu multe conflicte interne și intrigi, însă la finele acestuia, Nestorie a fost îndepărtat din scaun la data de 22 iunie 431 și catalogat drept eretic. În această dispută dintre școala antiohiană și cea alexandrină, episcopii Romei, Celestin și Sixt al III-lea, l-au susținut pe Chiril.

Teodosie l-a susținut pe Nestorie. Însă, influențat de sora sa, Augusta Pulcheria a emis un edict imperial în 3 august 435, care îl condamna pe Nestorie și scrierile acestuia. Mai întâi, Nestorie s-a retras la o mănăstire din Antiohia, dar mai târziu a fost exilat la Mănăstirea Marii Oaze din Hibis în Tebaida, Egipt. Se crede ca a murit în Tebaida în 451.

Controversele

Controversele hristologice au avut ca punct central modul unirii firii dumnezeiești cu cea umană în Hristos. Era acestor controverse s-a întins pe perioada secolelor al IV-lea până în secolul al șaselea și a cuprins dispute între facțiuni asupra definirii, mai exact a exprimării în cuvinte, felului unirii celor două condiții ale lui Hristos: divine și umane. În limbajul acelei vremi aceste dispute se concentrau asupra expresiei combinării exacte a variabilelor semantice: ousia, physis, hypostasis, prosopon. Disputele dintre Chiril și Nestorie au fost unul din terenurile de bătălie ale acestui interval de timp. Disputa dintre Chiril și Nestorie s-a încins datorită faptului că aceștia foloseau aceleași cuvinte dar în mod diferit. Nestorie folosea cuvintele într-un mod mai rigid, nerecunoscând recentele schimbări al înțelesului și modului de folosire al acestora, și nereușind să recunoască contextul în care le folosea Chiril. În timp ce Nestorie își susținea punctul de vedere de pe o poziție semantică mai rigidă și nota modul de folosire inconsistent al lui Chiril, acesta din urmă era de părere că Nestorie susținea o definiție a doi fii, așa cum se subînțelegea din folosirea insistentă a titlului Mama lui Hristos. Argumentele lui Chiril au învins în sinoadele ce au urmat mai târziu, dar exilarea lui Nestorie a dus la despărțirea de Biserică a grupului eretic numit Nestorieni ce avea să se formeze și să se concentreze în Persia.


Casetă de succesiune:
Nestorie
Precedat de:
Sisinie I
Patriarh al Constantinopolului
428-431
Urmat de:
MaximianSurse

  • John Anthony McGuckin, (2004), St. Cyril of Alexandria and the Christological Controversy, St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York ISBN 0-88141-259-7

Legături externe