Neofit Cretanul

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 30 august 2018 17:36, autor: Sîmbotin (Discuție | contribuții) (+categ.)
Salt la: navigare, căutare

Neofit Cretanul (sau Criteanul) a fost mitropolit al Ungrovlahiei între anii 1738 și 1754.

Viața

Mitropolitul Neofit Criteanul s-a născut pe la anul 1690, în insula Creta, și decedat la 16 iunie 1753, în București.

Venit în Țara Românească pe când era ieromonah, în anturajul domnului Constantin Mavrocordat, ca dascăl al copiilor acestuia.

Mitropolit "titular" (onorific) de Mira Lichiei (hirotonit la București 27 ianuarie 1737), mutat în scaunul de mitropolit al Ungovlahiei (București) la 7 noiembrie 1738, păstorind până la moarte.

Deși grec, a luat parte la acțiunea de desființare a "rumâniei" în 1746, s-a ridicat împotriva abuzurilor unui domn fanariot, a sporit averea Mitropoliei (a cumpărat, din banii săi, moșia Pătroaia, jud. Dâmbovița).

Sub raport cultural, a îndrumat școlile țării, a înființat o scoală la Pătroaia, subvenționată de Mitropolie, în care învățau gratuit copii țăranilor (1746-1774); a înființat și înzestrat biblioteca Mitropoliei.

Tipărituri

A tipărit o serie de cărți de slujbă sau cu conținut teologic la București:

 • Molitvelnicul (1741)
 • Liturghierul (1741 și 1746)
 • Catavasierul (1742)
 • Evanghelia (1742, 1750 și 1753)
 • Triodul (1742, 1746)
 • Apostolul (1743)
 • Penticostarul (1743)
 • Antologhionul (1743)
 • Octoihul (1746, 1752)
 • Ceaslovul (1747)
 • Psaltirea (1748) ş.a.,

apoi:

 • Învățătura bisericească a lui Antim Ivireanul (1741),
 • Întrebări bogosloveşti, tradusă din Sf. Atanasie cel Mare (1741),
 • Cazaniile lui Ilie Miniat, traduse pentru prima oară în romanește (1742),
 • Pravosla unica Mărturisire a lui Petru Movilă (1746),
 • Mărgăritarele Sf. Ioan Gură de Aur (1746) ş.a.

În vara anilor 1746 - 1747 a făcut două vizite canonice în eparhia sa și într-o parte din a Râmnicului și a lăsat interesante însemnări de călătorie, cu date istorice, geografice, etnografice, copii de inscripții.