Nazireu: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} Un '''nazireu''' (în ebraică ''Nazir'') era un iudeu care făcea un vot ascetic. Modul lor de viață este descris în Biblie, în [[Cart...)
 
m (Nazireii și Noul Testament)
 
(Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
Un '''nazireu''' (în ebraică ''Nazir'') era un [[Iudaism|iudeu]] care făcea un vot [[asceză|ascetic]] specific, descris în Biblie, în [[Cartea Numerilor]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=59&cap=6 6,1-21].   
Un '''nazireu''' (în ebraică ''Nazir'') era un [[Iudaism|iudeu]] care făcea un vot [[asceză|ascetic]]. Modul lor de viață este descris în Biblie, în [[Cartea Numerilor]] 6:1-21.   
 
  
The term ''Nazarite'' comes from the Hebrew word ''nazir'' meaning "consecrated" or "separated."  The Nazarite is "holy unto the Lord" ([[Numbers]] 6:8) and must keep himself from becoming ritually unclean. The regulations which apply to him actually agree with those for the High Priest and for the priests during worship, as described in [[Leviticus]] and in [[Book of Ezekiel|Ezekiel]]. This vow required the man (and in the Hellenistic period the woman too) to observe the following:
+
==Prescripții ritualice==
*Abstain from wine, vinegar (which was made from wine), grapes, raisins, and all intoxicants;
+
Termenul ''Nazireu'' vine de la cuvântul ebraic ''nazir'', care înseamnă „consacrat” sau „pus deoparte”. Nazireul este „sfântul Domnului” ([[Cartea Numerilor|Numeri]][http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=59&cap=6#8 6,8]) și trebuie să se păzească de orice necurăție rituală.  
*Refrain from cutting one's hair and beard;
+
 
*To avoid corpses, even those of a family member.
+
Prescripțiile Legii pe care acesta le urmează corespund celor respectate de Marele Preot și de preoți în cult, după cum este descris în [[Cartea Leviticului|Levitic]] și în [[cartea lui Ezechiel|Ezechiel]]. Asumarea acestui vot ascetic cerea ca bărbatul (în perioada elenistică, și femeia care își asuma această rânduială) să respecte următoarele:  
The vow was usually for a fixed period of time—30, 90 or even 100 days. At that time, the man would make a sacrifice that included a lamb, a ewe, a ram, and a basket of bread and cakes.  There are cases where a parent would make this vow for her or his child, which the child would observe for his entire life.
+
*să se înfrâneze de la vin, oțet (care era făcut din vin), struguri, stafide și orice băutură alcoolică;  
 +
*să se abțină de la tăierea părului și bărbii;
 +
*să evite cadavrele, chiar și a celor a unui membru al familiei (potrivit Legii iudaice, orice trup mort era considerat necurat).  
 +
 
 +
Acest vot se făcea de obicei pentru o perioadă fixă de timp—30, 90 sau chiar 100 zile. La începerea perioadei nazireatului, omul aducea ca jertfă un miel, o oaie, un berbec și coș cu pâine și turte. În unele cazuri, unul din părinți făcea acest vot pe seama fiului său, vot pe care copilul trebuia să-l respecte întreaga viață.  
  
 
== Voturi de nazireu în istorie ==
 
== Voturi de nazireu în istorie ==
Two examples of Nazarites in the [[Old Testament|Hebrew Bible]] are [[Samson]] ([[Judges]] 13:5), and [[Samuel]] ([[I Kingdoms]] 1:11). In both cases, their mother made the vow before they were born, which required them to live an ascetic life, yet in return they received extraordinary gifts: Samson possessed strength and ability in physical battle, while Samuel was a [[prophet]].
+
Două exemple de nazirei în [[Vechiul Testament|Biblia ebraică]] sunt cele ale lui [[Samson]] ([[Cartea Judecătorilor|Judecători]] 13,5) și [[Samuel]] ([[I Regi]] 1,11). Mamele acestora au făcut votul acesta înainte de nașterea lor, vot care cerea ca fiii lor să trăiască o viață ascetică; în schimbul urmării acestei promisiuni a mamei lor, aceștia au primit daruri extraordinare: Samson avea forță fizică și iscusință în luptă, iar Samuel a primit darul [[profet|profeției]].
  
This vow was observed into the intertestamentary period. [[I Maccabees]] 3:49 mention men who had ended their Nazarite vows, an example dated to about 165 BC. [[Josephus]] mentions a number of people who had taken the vow, such as his tutor Banns (''Antiquities'' 20.6), and [[Gamaliel]] records in the Mishnah how the father of Rabbi Chenena made a lifetime Nazarite vow before him (Nazir 29b) — examples showing this practice was observed into the first century.
+
Nazirei au existat și în perioada intertestamentară. [[I Macabei]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=49&cap=3#50 3,50] amintește despre unii oameni care și-au încheiat nazireatul, acest exemplu fiind datat în jurul anului 165 î. Hr. Flavius Josephus amintește mai multe persoane care și-au luat acest vot, printre care tutorele său Banns (''Antichități'' 20.6), iar [[Gamaliel]] a consemnat în Mișna cum tatăl rabinului Chenena își luase votul nazireatului pe viață încă dinainte de nașterea copilului său (Nazir 29b) — exemple care demonstrează că această practică a fost urmată până în secolul I.  
  
In modern [[Judaism]], this practice does not exist any more.
+
În [[iudaism]]ul modern, această practică nu mai există.
  
 
== Nazireii și Noul Testament ==
 
== Nazireii și Noul Testament ==
The practice of a Nazarite vow is part of the mystery of the Greek term "[[Nazarene]]" that appears in the [[New Testament]]; the sacrifice of a lamb and the offering of bread does suggest a relationship with Christian symbolismHowever, a saying ([[Gospel of Matthew|Matthew]] 11:18f; [[Gospel of Luke|Luke]] 7:33ff) of [[Jesus Christ|Jesus]]' makes it doubtful that he might have been a Nazarite, as does the ritual consumption of wine as part of the [[Eucharist]].
+
Practica nazireatului este legată și de misterul folosirii termenului "Nazarinean" în [[Noul Testament]] pentru Mântuitorul Hristos. Jertfirea mielului și ofranda de pâine sugerează existența unei relații între simbolismul iudaic al nazireatului și simbolismul creștin. Totuși, un cuvânt al [[Iisus Hristos|Mântuitorului]] ([[Evanghelia după Matei|Matei]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=11#19-19 11, 18-19]; [[Evanghelia după Luca|Luca]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=7#33-34 7,33-34]) face ca ipoteza că Hristos ar fi fost nazireu să fie una îndoielnică. Tot astfel, ideea potrivit căreia creștinismul ar reprezenta o prelungire a nazireatului iudaic este infirmată de folosirea vinului ca parte a [[Euharistie]]i.   
 +
 
 +
Este limpede că [[Apostolul Luca]] era conștient că vinul era interzis în practica ascetică nazireică, căci [[înger]]ul ([[Evanghelia după Luca|Luca]] 1,15) care vestește nașterea lui [[Ioan Botezătorul]] prezice că „mare va fi el înaintea Domnului; nici vin și nici băutură tare nu va bea, și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duh Sfânt”. Implicația este că Ioan urma să își ia votul de nazireu pentru toată viața (vezi de asemenea [[Evanghelia după Luca|Luca]] 7,33).
 +
 
 +
Luca menționează totodată că, la venirea sa la Ierusalim, [[Apostolul Pavel|Pavel]] a fost îndemnat să evite ostilitatea iudeilor de acolo asumându-și votul de nazireu, o stratagemă care doar a amânat inevitabilul asalt al mulțimii asupra lui ([[Faptele Apostolilor|Fapte]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=21#18-24 21,18-24]). Când Pavel este îndemnat să facă votul de nazireu, deși în versetul precedent se afirmă că se întâlnește cu [[Apostolul Iacov cel Drept|Iacov]], autorul Faptelor atribuie în mod clar îndemnul întregului grup de preoți.
 +
 
 +
Nu este limpede din ce cauză Luca a ales această formulare - fie că ar fi confundat termenul de ''nazir'' cu cel de ''nețer'' - "ramură, mlădiță" (o aluzie la [[Cartea lui Isaia|Isaia]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=11 11,1]), și ar fi apreciat că termenul nu i se aplica lui Iacov, fie că (după cum ar fi putut afirma creștinii iudaizanți), Luca ar fi încercat astfel să minimalizeze importanța lui Iacov, cum o făcuseră și alți creștini de tradiție paulină.
 +
''Orthodox Study Bible'' notează că
  
The [[Apostle Luke]] clearly was aware that wine was forbidden in Nazaritic ascetic practice, for the [[angel]] ([[Gospel of Luke|Luke]] 1:15) that announces the birth of [[John the Baptist]] foretells that "he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb."  The implication is that John would take a lifelong Nazarite vow (see also [[Gospel of Luke|Luke]] 7:33).  
+
:''votul lui Pavel nu reprezintă în nici un caz un compromis cu iudaismul. Este o expresie a carității creștine a lui Pavel, un creștin evreu față de creștinii evrei din Ierusalim, în scopul de a le spulbera ideile false și a le câștiga încrederea'' (p. 320).
  
Luke also mentions how [[Apostle Paul|Paul]] was advised to avoid the hostility of the Jews in Jerusalem by taking Nazaritic vows, a strategem that only delayed the inevitable mob assault on him ([[Acts of the Apostles|Acts]] 21:20-24). When Paul is advised to take the Nazarite vow, although in the previous verse it is stated he is meeting with [[James the Just|James]], the author of Acts clearly ascribes the advice to the general group of elders.  It is not clear whether this is because Luke confused the word ''nazir'' with ''netzer'' (meaning "branch," an allusion to [[Book of Isaiah|Isaiah]] 11:1), and felt it did not apply to James, or whether (as [[Judaizers]] might claim) Luke intentionally minimized James' importance as other Pauline Christians did.  The ''Orthodox Study Bible'' notes that
+
Curios este faptul că Luca niciodată nu menționează că [[Iacov cel Drept]] și-ar fi luat votul de nazireu, deși istoricii creștini de mai târziu (e.g., [[Epifanie de Salamina|Epifanie]] în ''Panarion'' 29.4) considerau că acesta făcuse acest lucru. Aceasta ar explica și relatarea lui [[Eusebiu de Cezareea]] despre asceza practicată de Iacov (''Istoria bisericească'' 2.23), rigoare care a făcut ca apostolul să primească supranumele de „cel Drept”.
  
:the vow of Paul is no compromise with Judaism.  It is an expression of Christian charity from Paul, a Jewish Christian, toward the Jewish Christians in Jerusalem in order to dispel false rumors and to build their trust (p. 320).
+
==Sursa==
  
What is curious is that Luke never mentions [[James the Just]] as taking Nazarite vows, although later Christian historians (e.g., [[Epiphanius of Salamis|Epiphanius]] in ''Panarion'' 29.4) believed he had, and this would explain the asceticism [[Eusebius of Caesarea]] describes James observed (''Ecclesiastical History'' 2.23), an asceticism that gave James his epithet "the Just."
+
*[[:en:Nazirite|Orthodoxwiki:Nazirite]]
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
*[http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=142&letter=N ''Jewish Encyclopedia'':] Nazarite; Biblical data, examples.
+
*en: [http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=142&letter=N ''Jewish Encyclopedia'':], "Nazarite"; informații și exemple biblice.
*[http://www.newadvent.org/cathen/10727a.htm Nazarite] in the [http://www.newadvent.org/cathen/ Catholic Encyclopedia]
+
*en:[http://www.newadvent.org/cathen/10727a.htm Nazarite] in the [http://www.newadvent.org/cathen/ Catholic Encyclopedia]
  
[[Categorie:Asceză]]
+
[[Categorie:Ascetism]]
 
[[Categorie:Sfânta Scriptură]]
 
[[Categorie:Sfânta Scriptură]]
 +
[[en:Nazarite]]

Versiunea curentă din 25 august 2014 23:31

Un nazireu (în ebraică Nazir) era un iudeu care făcea un vot ascetic specific, descris în Biblie, în Cartea Numerilor 6,1-21.

Prescripții ritualice

Termenul Nazireu vine de la cuvântul ebraic nazir, care înseamnă „consacrat” sau „pus deoparte”. Nazireul este „sfântul Domnului” (Numeri6,8) și trebuie să se păzească de orice necurăție rituală.

Prescripțiile Legii pe care acesta le urmează corespund celor respectate de Marele Preot și de preoți în cult, după cum este descris în Levitic și în Ezechiel. Asumarea acestui vot ascetic cerea ca bărbatul (în perioada elenistică, și femeia care își asuma această rânduială) să respecte următoarele:

  • să se înfrâneze de la vin, oțet (care era făcut din vin), struguri, stafide și orice băutură alcoolică;
  • să se abțină de la tăierea părului și bărbii;
  • să evite cadavrele, chiar și a celor a unui membru al familiei (potrivit Legii iudaice, orice trup mort era considerat necurat).

Acest vot se făcea de obicei pentru o perioadă fixă de timp—30, 90 sau chiar 100 zile. La începerea perioadei nazireatului, omul aducea ca jertfă un miel, o oaie, un berbec și coș cu pâine și turte. În unele cazuri, unul din părinți făcea acest vot pe seama fiului său, vot pe care copilul trebuia să-l respecte întreaga viață.

Voturi de nazireu în istorie

Două exemple de nazirei în Biblia ebraică sunt cele ale lui Samson (Judecători 13,5) și Samuel (I Regi 1,11). Mamele acestora au făcut votul acesta înainte de nașterea lor, vot care cerea ca fiii lor să trăiască o viață ascetică; în schimbul urmării acestei promisiuni a mamei lor, aceștia au primit daruri extraordinare: Samson avea forță fizică și iscusință în luptă, iar Samuel a primit darul profeției.

Nazirei au existat și în perioada intertestamentară. I Macabei 3,50 amintește despre unii oameni care și-au încheiat nazireatul, acest exemplu fiind datat în jurul anului 165 î. Hr. Flavius Josephus amintește mai multe persoane care și-au luat acest vot, printre care tutorele său Banns (Antichități 20.6), iar Gamaliel a consemnat în Mișna cum tatăl rabinului Chenena își luase votul nazireatului pe viață încă dinainte de nașterea copilului său (Nazir 29b) — exemple care demonstrează că această practică a fost urmată până în secolul I.

În iudaismul modern, această practică nu mai există.

Nazireii și Noul Testament

Practica nazireatului este legată și de misterul folosirii termenului "Nazarinean" în Noul Testament pentru Mântuitorul Hristos. Jertfirea mielului și ofranda de pâine sugerează existența unei relații între simbolismul iudaic al nazireatului și simbolismul creștin. Totuși, un cuvânt al Mântuitorului (Matei 11, 18-19; Luca 7,33-34) face ca ipoteza că Hristos ar fi fost nazireu să fie una îndoielnică. Tot astfel, ideea potrivit căreia creștinismul ar reprezenta o prelungire a nazireatului iudaic este infirmată de folosirea vinului ca parte a Euharistiei.

Este limpede că Apostolul Luca era conștient că vinul era interzis în practica ascetică nazireică, căci îngerul (Luca 1,15) care vestește nașterea lui Ioan Botezătorul prezice că „mare va fi el înaintea Domnului; nici vin și nici băutură tare nu va bea, și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duh Sfânt”. Implicația este că Ioan urma să își ia votul de nazireu pentru toată viața (vezi de asemenea Luca 7,33).

Luca menționează totodată că, la venirea sa la Ierusalim, Pavel a fost îndemnat să evite ostilitatea iudeilor de acolo asumându-și votul de nazireu, o stratagemă care doar a amânat inevitabilul asalt al mulțimii asupra lui (Fapte 21,18-24). Când Pavel este îndemnat să facă votul de nazireu, deși în versetul precedent se afirmă că se întâlnește cu Iacov, autorul Faptelor atribuie în mod clar îndemnul întregului grup de preoți.

Nu este limpede din ce cauză Luca a ales această formulare - fie că ar fi confundat termenul de nazir cu cel de nețer - "ramură, mlădiță" (o aluzie la Isaia 11,1), și ar fi apreciat că termenul nu i se aplica lui Iacov, fie că (după cum ar fi putut afirma creștinii iudaizanți), Luca ar fi încercat astfel să minimalizeze importanța lui Iacov, cum o făcuseră și alți creștini de tradiție paulină. Orthodox Study Bible notează că

votul lui Pavel nu reprezintă în nici un caz un compromis cu iudaismul. Este o expresie a carității creștine a lui Pavel, un creștin evreu față de creștinii evrei din Ierusalim, în scopul de a le spulbera ideile false și a le câștiga încrederea (p. 320).

Curios este faptul că Luca niciodată nu menționează că Iacov cel Drept și-ar fi luat votul de nazireu, deși istoricii creștini de mai târziu (e.g., Epifanie în Panarion 29.4) considerau că acesta făcuse acest lucru. Aceasta ar explica și relatarea lui Eusebiu de Cezareea despre asceza practicată de Iacov (Istoria bisericească 2.23), rigoare care a făcut ca apostolul să primească supranumele de „cel Drept”.

Sursa

Legături externe