Mitropolit

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 15 martie 2011 02:02, autor: Kamasarye (Discuție | contribuții) (prevederi din statutul BOR, transformare format cler in cler/lat pt mai buna asezare in pagina)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Mitropolitul este un rang în ierarhia bisericii ortodoxe. Ierarhul care deţine acest rang se supune ascultării către patriarhul său şi este superior (dar numai din punct de vedere administrativ) episcopilor, stareţilor şi preoţilor. Aşadar, această superioritate este doar administrativă pentru că, în fond, toţi ierarhii pe care îi întâlnim în anumite funcţii adminitrative în cadrul Bisericii sunt episcopi. Nu trebuie să uităm că există doar trei trepte ale ierarhiei, şi anume: episcop, preot şi diacon.

În Bisericile creştine ierarhice, mitropolitul este, în mod tradiţional, episcopul unei metropole, adică al unui oraş-capitală a unei provincii eclesiastice sau a unei regiuni, biserica episcopală fiind frecvent o catedrală.

În Bisericile Ortodoxe, semnificaţia titlului variază. În tradiţia grecă, mitropoliţii sunt precedaţi de arhiepiscopi, care sunt de obicei primaţi. În tradiţia slavonă, mitropoliţii îi preced pe arhiepiscopi şi sunt egali primaţilor (titlurile coincid sau alternează, de obicei). În nicio tradiţie ortodoxă, însă, mitropoliţii nu au o putere de supervizare directă asupra episcopilor care le sunt sufragani, având mai mult un rol administrativ. De exemplu, mitropoliţii prezidează sinoadele metropolitane.

Astfel, în Biserica Ortodoxă Română, mitropolitul este „conducãtorul canonic al unei Mitropolii”, potrivit canoanelor, tradiţiei bisericeşti şi Statutului BOR. El îşi păstrează titlul arhiepiscopiei al cărei chiriarh este, la care se adaugă cel al mitropoliei şi poartă ca semn distinctive doar o cruce pe culion. Prezidează Sinodul metropolitan şi şedinţele Sfântului Sinod la care se aleg (arhi)episcopi din eparhiile sufragane ale Mitropolia sa şi numeşte locţiitori în caz de vacanţă a scaunelor unor eparhii din cuprinsul mitropoliei; hirotoneşte ierarhii din eparhia sa (participă inclusiv la hirotonia episcopilor vicari), împreună cu alţi ierarhi (în total minimum trei); poate face vizite frăţeşti în cuprinsul eparhiilor dinlăuntrul Mitropoliei; convoacă regulat sinaxele stareţilor şi duhovnicilor de la mănăstirile din cuprinsul Mitropoliei), prezidează comisiile locale de pictură bisericească, primeşte sesizări cu privire la ierarhii din mitropolia sa spre a le cerceta şi supune spre analiză Sf. Sinod ş.a. (art. 114 din Statutul Bisericii Ortodoxe Române).

Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen
Adiacente Hirotonie | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă