Minciuna

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 11 ianuarie 2011 11:19, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: ==Dumnezeu urăşte minciuna== Limba mincinoasă se află printre lucrurile urâte de Dumnezeu.<ref>Prov6.16-19, Prov 12.22</ref>În Proverbele lui Solomon înţelepciunea...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Dumnezeu urăşte minciuna

Limba mincinoasă se află printre lucrurile urâte de Dumnezeu.[1]În Proverbele lui Solomon înţelepciunea strigă ca ea urăşte gura mincinoasă.[2]Cel neprihănit, asemenea lui Dumnezeu, urăşte cuvintele mincinoase[3]Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii, spune psalmistul[4]şi adaugă: ,,Urăsc şi nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta.[5]El nu se împrieteneşte cu oamenii mincinoşi, vicleni sau trufaşi.[6]

Minciuna, caracteristică omului

Minciuna este caracteristică omului,[7] fiilor oamenilor cum spune psalmistul.[8]Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş, arată Solomon.[9] În Exod este menţionată interdicţia de a răspândi zvonuri nedevărate.[10] Mincinoşii se rătăcesc de cum se nasc.[11]Mai mult preţuieşte un sărac decît un mincinos.[12] Omul de nimic, omul nelegiuit umblă cu neadevărul în gură.[13]Oamenii răi sunt şi mincinoşi.[14]Potrivnicii psalmistului sunt nişte mincinoşi.[15]Unii veselesc pe căpeteniile lor cu minciuni.[16]Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, toţi slujitorii lui sînt nişte răi.[17] Unii fac jurăminte mincinoase.[18] În vremile din urmă unii vor fi abătuţi de la calea cea dreaptă cu minciuni.[19]

Cine spune că n-a păcătuit îl face mincinos pe Hristos[20]Cine zice că îl cunoaşte pe Hristos dar nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos[21]Cel care îl tăgăduieşte pe Hristos este mincinos.[22]Cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos[23]

Minciuna şi spiritele rele

Iisus îi acuză pe fariseii care vroiau să-l omoare că sunt fiii Celui-Rău, care este ucigaş şi mincinos[24]Proorocul Mica îi avertizează pe Ahab, împăratul Israelului şi pe Iosafat, împăratul lui Iuda, că vor fi învinşi în bătălia pentru Ramotul din Galaad şi le spune că Dumnezeu a îngăduit unui duh rău să-l amăgească pe împăratul Ahab, transformându-se într-un duh de minciună în gura tuturor proorocilor care-l încurajau să pornească la luptă[25]

Idolii sunt mincinoşi

Idolii sunt prin esenţa lor mincinoşi căci ei sunt doar închipuiri înşelătoare, zadarnice, rătăcitoare de suflet, fără suflet şi fără putere.[26]

Apostoli mincinoşi

Apostolii mincinoşi, care se prefac în slujitori ai neprihănirii, după cum Satana se preface într-un înger de lumină, trebuie identificaţi şi izolaţi, sfârşitul lor fiind după faptele lor.[27]

Fraţi mincinoşi

Fraţii mincinoşi se strecurau printre ceilalţi fraţi încercând să-i aducă pe aceştia la robia stricăciunii.[28]

Vrăjitorul mincinos

Vrăjitorul mincinos Elimas este pedepsit de sfântul apostol Pavel cu orbire, pentru că încerca să abată de la credinţă pe dregătorul înţelept Sergius Paulus[29]

Învăţători mincinoşi

Sfântul apostol Petru avertiza că în norod se ridicaseră învăţători mincinoşi, eretici, care se lepădaseră de Hristos şi ajunseseră robi ai stricăciunii: destrăbălaţi, lacomi de câştig, fără ocupaţie, cheflii, trufaşi, preacurvari. Din pricina acestora, calea adevărului urma a fi vorbită de rău.[30]

Prooroci mincinoşi

Dumnezeu le rânduieşte proorocilor mincinoşi pedepse pe măsură: Hanania gustă moartea chiar în anul respectiv.[31]Paşhur ajunge rob în Babilon [32] iar în cazul lui Şemaia Dumnezeu face ca niciunul din sămânţa lui să nu locuiască în mijlocul poporului şi nu vadă binele pe care-l va face poporului.[33]Va veni o vreme când înşişi locuitorii ţării vor scoate din ţară proorocii mincinoşi, cei care vor mai avea curaj să proorocească vor fi ucişi chiar de părinţii lor, rămânând doar cei care îşi vor ascunde meseria, după cuvântul proorocului Zaharia.[34]Iisus vesteşte apariţia Hristoşilor mincinoşi şi a proorocilor mincinoşi care vor face semne mari şi minuni ca să înşele, pe cât este cu putinţă, şi pe cei aleşi.[35]Lupi răpitori în haine de oi, ei vor putea fi cunoscuţi după roadele lor.[36]Iisus îi căina pe cei pe care toată lumea îi vorbea de bine, căci aşa le făceau părinţii proorocilor mincinoşi.[37]Apostolul Ioan arăta că în lume ieşiseră mulţi prooroci mincinoşi, dar duhurile vestite de aceştia trebuiau cercetate: orice duh care nu mărturiseşte pe Iisus nu este de la Dumnezeu, iar orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu.

Proorocul mincinos

Din gura balaurului, a fiarei şi a proorocului mincinos vor ieşi 3 duhuri necurate, asemănătoare unor broaşte, capabile de semne nemaipomenite, care se vor duce la împăraţii pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu.[38]Proorocul mincinos este cel care, înaintea fiarei, va face semnele cu care îi va amăgi pe cei ce urmau a primi semnul fiarei şi a se închina icoanei ei. Acesta urmează a fi aruncat, de viu, împreună cu fiara, în iazul de foc care arde cu pucioasă [39]unde urmează să sosească şi diavolul şi unde vor fi munciţi zi şi noapte, în vecii vecilor.[40]

Soarta mincinoşilor

Omul mincinos nu se întăreşte pe pământ[41] căci Dumnezeu va astupa gura celor mincinoşi.[42] Legea lui Dumnezeu este pentru mincinoşi[43]Pentru că au preacurvit cu nevestele aproapelui lor şi pentru că au spus minciuni în Numele Domnului, Zedechia (fiul lui Maaseia) şi Ahab (fiul lui Colaia) sunt daţi de Dumnezeu în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, care-i arde în foc.[44] Dumnezeu pierde pe cei mincinoşi[45], căci aceştia nu au acces la împărăţia lui Dumnezeu.[46]

Scăparea de minciună

Solomon ne sfătuieşte să nu adăugăm nimic la cuvintele Domnului pentru ca El să nu ne pedepsească şi pentru a nu fi găsiţi mincinoşi.[47] Apostolul Pavel spune să ne lăsăm de minciună pentru a ne îmbrăca în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, cu neprihănirea şi sfinţenia pe care o dă adevărul. ,,Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul``, pentru că suntem mădulare unii altora.[48] Agur cere lui Dumnezeu înainte de moarte să depărteze de la el neadevărul şi cuvântul mincinos.[49]Psalmistul se roagă Domnului să facă ,,să amuţească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie şi dispreţ împotriva celui neprihănit![50] şi ,,să-i scape sufletul de buza mincinoasă, de limba înşelătoare!"[51]Solomon ne îndeamnă hotărât:,,Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale!"[52] În veacul viitor nu va mai exista minciună.[53].


Note

 1. Prov6.16-19, Prov 12.22
 2. Prov8.13
 3. Prov 13.5, Iov24.25, 31.5, 34.6, 36.4, Ps119.104,.128, Ps119.163, Prov8.7, 13.5, 17.7, Apoc14.5, Ps24.4
 4. Ps119.104
 5. Ps119.163
 6. Ps26.4, Ps101.7, Ps40.4
 7. Num23.19, 1Sam15.26-29, Ps4.2,Ps62.9, Rom3.4,
 8. Ps4.2, Ps62.9
 9. Prov 20.17
 10. Exod23.1
 11. Ps58.3
 12. Prov19.22
 13. Prov 6.12, Ps62.4, Ps52.3, Prov10.18, 27.6
 14. Ier9.3,.5,.8, Mica6.12, Ps12.2, Ps36.3, Ps59.12, Iov13.4, Is28.15, Is30.9, Is57.4, Is59.3, Is59.13, Ezec13.19-22, Osea10.13, Osea11.12, Osea 12.1, Mica 6.12
 15. Ps109.2, Ps144.8, Ps144.11
 16. Osea7.3
 17. Prov29.12
 18. Osea10.4, Ps24.4, Ezec21.23-29
 19. 1Tim4.2
 20. 1Ioan1.10
 21. 1Ioan2.4, 1Ioan4.20, Ioan8.55
 22. 1Ioan2.21-22
 23. 1Ioan5.10
 24. Ioan8.44
 25. 1Imp22.1-29
 26. Ier10.14, Ier16.19, Ier51.17, Amos2.4, Habacuc2.18, Rom1.25
 27. 2Cor11.13, 2Cor11.13
 28. Gal2.4, 2Cor11.26
 29. FA13.6
 30. 2Petru2.1
 31. Ier28.15
 32. Ier20.6
 33. Ier29.31
 34. Zah13.2-6
 35. Mt24.24, Mc13.22
 36. Mt7.15
 37. Lc6.26
 38. Apoc19.20
 39. Apoc19.20
 40. Apoc20.10
 41. Ps140.11
 42. Ps63.11, Is28.17, Ier13.25, Ezec7.8, Osea 7.13
 43. 1Tim1.10
 44. Ier29.21-23
 45. Ps5.6
 46. Apoc21.8, Apoc21.27, Apoc22.15, Prov 21.6, Is5.18, Prov 12.19
 47. Prov30.6
 48. Efes4.25
 49. Prov30.8
 50. Ps31.18
 51. Ps120.2
 52. Prov 4.24
 53. Sofonie3.13