Mielul lui Dumnezeu

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Mielul lui Dumnezeu sau Agnus Dei - frescă în exonartexul bisericii principale din Mănăstirea Filotheu (Muntele Athos)
Mielul lui Dumnezeu (lat. Agnus Dei) este o imagine noutestamentară tipologică a lui Iisus Hristos.

Mielul era animalul principal de jertfă la evrei, iar Iisus a venit "ca un miel la junghiere", adică S-a dat pe Sine de bunăvoie pentru răscumpărarea omului.

În Apocalipsa Sf. Ioan Teologul, Hristos înviat este prezentat sub imaginea unui miel (gr. arnion) înjunghiat[1], dar viu şi slăvit[2]. Mielul conduce războiul pornit împotriva Lui şi a celor care I se supun lui (poporul lui Dumnezeu, "chemaţi şi aleşi şi credincioşi" - Apoc. 17, 14); El biruieşte cu puterea lui leu ("leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David" - Apoc. 5, 5). După unii biblişti, această imagine ar putea proveni din literatura apocaliptică ebraică precreştină - Cartea lui Enoh -, unde un fruntea turmei nu se găseşte cel mai puternic berbec, ci un miel[3]. De altfel, Mântuitorul este numit în acelaşi timp Mielul şi Păstorul în imnografia Bisericii creştine, cum ar fi:

Pe Mielul şi Păstorul şi Mântuitorul lumii văzându-L pe Cruce, ceea ce L-a născut a zis lăcrimând: Lumea se bucură luând izbăvire, iar cele dinlăuntru ale mele ard văzând răstignirea Ta, pe care pentru toţi o rabzi, Fiul şi Dumnezeul meu. [4]

În Biblie, Hristosul este văzut fie ca un miel (gr. amnos) pascal care îi răscumpără pe oameni cu preţul sângelui său[5], fie "ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa", după proorocia lui Isaia (Isaia 53, 7; Fapte 8, 32). Această din urmă imagine este preluată şi în ritualul proscomidiei, unde Agneţul sau Mielul îl reprezintă pe Hristos care Se jertfeşte.

În relatarea evangheliei Apostolului Ioan cu privire la botezului lui Iisus în Iordan de către Ioan Botezătorul, acesta din urmă Îl numeşte "Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan 1, 29; 1, 36).

Iisus este numit "Mielul cel nevinovat" în Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi la Binecuvântările morţilor:

Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu aţi mărturisit și aţi fost junghiaţi ca nişte miei, fiind mutaţi la viaţa cea neîmbătrânitoare şi pururea veşnică, sfinţilor, Aceluia cu dinadinsul, mucenicilor, vă rugaţi să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor.

Imaginea lui Hristos ca Miel al lui Dumnezeu este utilizată abundent în imnografia din Săptămâna Patimilor, atât în Prohodul Domnului, cât şi la celelalte slujbe ale Patimilor Domnului.

Note

  1. Apoc. 5, 6, 12; 7, 14; 12, 11; 13, 8
  2. Apoc. 5, 8, 13; 7, 9 ş.u.; 14, 1
  3. Xavier Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, Ed. du Seuil, Paris, 1975, p. 103.
  4. Troparele Născătoarei de Dumnezeu - troparul de marţi şi joi seara şi miercuri şi vineri dimineaţa (la Dumnezeu este Domnul...), glasul 8
  5. Ieşire 12, 5, 13; 1 Petru 1, 19; cf. Ioan 19, 36; 1 Corinteni 5, 7

Surse

  • Xavier Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, Ed. du Seuil, Paris, 1975, p. 103-104.