Martin de Tours: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere din engleză)
 
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
  
Our father among the saints '''Martin of Tours''' (Latin: Martinus), was a [[bishop]] of Tours in the fourth century. He showed interest in Christianity at an early age. After service in the Roman army, he was [[baptize]]d and became a [[disciple]] of St. [[Hilary of Poitiers]] who was prominent in the trinitarian disputes with the [[Arianism|Arian]]s. He was acclaimed bishop of Tours in 371. He founded the [[monastery]] Marmoutier where he led a austere life with cave-dwelling [[cenobitic|cenobite]]s. [[Veneration]] of Martin was very popular in western Europe during the middle ages. After his death he was buried in Tours where, in time, a large [[basilica]] was built as the shrine of St. Martin of Tours. His [[hagiographer]] Sulpitius Severus, a contemporary, recorded the events in his life.
+
Părintele nostru în rând cu sfinţii '''Martin de Tours''' (latină: Martinus), a fost un [[episcop]] din Tours în secolul al IV-lea. El s-a arătat interesat de creştinism încă de la o vârstă fragedă. După stagiul efectuat în armata romană, el a fost [[botez]]at şi a devenit [[ucenic]] al Sfântului [[Ilarie de Poitiers]] care era o figură proeminentă în disputele trinitare cu [[arianism|arienii]]. El a devenit episcop de Tours în 371. El este fondatorul [[mănăstire|Mănăstirii]] Marmoutier unde a dus o viaţă austeră alături de [[cenobit|cenobiţi]] care locuiau în peşteri. [[Cinstire]]a lui Martin era foarte populară în Europa Occidentală în Evul Mediu. După adormirea sa, el a fost înmormântat în Tours, unde, cu timpul, a fost construită o [[basilica|basilică]] mare peste mormântul Sfântului Martin de Tours. [[Hagiograf]]ul său Sulpitius Severus, un contemporan, a scris despre evenimentele din viaţa acestuia.
  
==Life==
+
==Viaţa==
Martin was born in 316 or 317 in Sabaria, Pannonia, in present day Hungary, into a military family. His father was a tribune in the Imperial Horse Guard and was stationed in Ticinum, Cisapline Gaul, which is modern day Pavia, Italy. He was named after the Roman god Mars. Against his parents' wishes, young Martin began attending church at the age of ten, becoming a [[catechumen]]. At the age of fifteen, and being the son of a Roman officer, he was required to join the cavalry. In the course of his duties in 334 he was stationed at Samarobriva, Gaul, modern day Amiens, France.
+
Martin s-a născut în 316 sau 317 în Sabaria, Pannonia, Ungaria zilelor noastre, într-o familie de militari. Tatăl său era tribun în Garda casei imperiale şi era staţionat în Ticinum, Galia Cisaplină, care în prezent este Pavia, Italia. El a fost numit după zeul roman al războiului Marte. Împotriva dorinţei părinţilor săi, tânărul Martin începe să frecventeze biserica la vârsta de zece ani, devenind un [[catehumen]]. La vârsta de cincisprezece ani, fiind fiul unui ofiţer roman, i s-a cerut să se înroleze în cavalerie. În 334, ca parte a îndatoririlor sale a fost staţionat în  Samarobriva, Galia, în zilele noastre Amiens, Franţa.
  
It was while in Amiens that he experienced a vision that became a memorialized event in his life. He had met at the gates of the city of Amiens a scantily dressed beggar for whom Martin cut in half his military cloak to share it with the beggar. That night he dreamed of [[Jesus]] wearing the half cloak that Martin had given away and heard Jesus telling the [[angels]]: "Here is Martin, the Roman soldier who was not baptized. He has clad me." Confirmed in his intent by this vision, Martin was baptized and after serving two more years left the army. He then traveled to Tours, to become a disciple of St. Hilary of Poitiers.
+
În perioada aceasta, din Amiens, el a avut o viziune care a devenit cel mai memorabil eveniment din viaţa sa. El a întâlnit la porţile oraşului Amiens un cerşetor îmbrăcat sărăcăcios pentru care Martin şi-a tăiat pelerina militară în două şi i-a dat cerşetorului o bucată. În acea noapte, el l-a visat pe [[Iisus]] îmbrăcat cu jumătatea de pelerină pe care Martin o dăruise şi l-a auzit pe Iisus spunându-le [[înger]]ilor: "Acesta este Martin, soldatul roman care nu a fost botezat. El m-a îmbrăcat." Această viziune confirmându-i viziunea, Martin s-a botezat şi după ce a mai slujit în armată încă doi ani, el a părăsit armata. Apoi el a călătorit în Tours, pentru a deveni ucenicul Sfântul Ilarie de Poitiers.
  
St. Hilary was a chief proponent of Trinitarian Christianity and opposed the [[Arianism]] of the Visigothic nobility. Martin returned to Italy after Hilary was exiled. In Italy, he confronted the Arian Auxentius, [[Archbishop]] of Milan, who expelled Martin from the city. Martin then found refuge and lived the life of a hermit on an island in the Tyrrhenian Sea. Martin rejoined Hilary when Hilary returned to Poitiers in 361. Here, Martin established a monastery that in time became the Bendictine [[Abbey]] of Liguge. From his monastery, Martin traveled and preached throughout western Gaul, the memory of which is remembered in many local legends.
+
Sfântul Ilarie era liderul partizanilor creştinismului trinitar opunându-se [[arianism]]ului nobilimii vizigote. Martin s-a reîntors în Italia după ce Ilarie a fost exilat. În Italia, el l-a combătut pe arianul Auxentie, [[arhiepiscop]] de Milano, care l-a izgonit pe Martin din oraş. Atunci, Martin şi-a găsit refugiul şi a trăit o viaţă de pustnic pe o insulă din Marea Tireniană. Martin s-a reîntâlnit cu Ilarie când acesta s-a reîntors la Poitiers în 361. Aici, Martin a înfiinţat o mănăstire care cu timpul a devenit [[Abaţia]] benedictină din Liguge. Având baza în mănăstirea sa, Martin a călătorit şi propovăduit în întreaga Galie de vest, amintirea sa fiind păstrată în multe legende locale.
 +
În 371, Martin a fost ridicat la rangul de episcop de Tours. Ca episcop de Tours el i-a impresionat puternic pe locuitorii acestui oraş cu atitudinea şi zelul său în distrugerea templelor păgâne. Sulpicius Severus menţionează în ''Vita'' Sfântului Martin multre din evenimentele acestei perioade. Mai departe, Sulpicius menţionează retragerea lui Martin din tensiunile oraşului la Mănăstirea Marmoutier, pe care el o fondase dincolo de râul Loire din Tours. Aici Martin a dus o viaţă austeră printre cenobiţii trăitori în peşteri care s-au adunat în jurul său.
  
In 371, Martin was acclaimed bishop of Tours. As bishop of Tours he greatly impressed the city's inhabitants with his demeanor and zeal in destroying the pagan temples. Sulpicius Severus recorded in the ''Vita'' of St. Martin many of the events of this period. Sulpicius further recorded Martin's withdrawal from the tensions of the city to the monastery, Marmoutier, that he founded across the Loire river from Tours. Here Martin led a austere life among the cave-dwelling cenobites who had gathered around him.
+
Sfântul Martin de Tours a adormit în Domnul în [[11 noiembrie]] 397, la Candes.
  
St. Martin of Tours died on [[November 11]], 397, at Candes.
+
==Amintirea sa==
 +
Basilica ce a fost construită ca mormânt pentru Sfântul Martin de Tours a fost un important punct de oprire în pelerinajele din Evul Mediu. În timpul războaielor religioase din 1562, hughenoţii au jefuit mormântul care, apoi, a fost distrus complet în timpul Revoluţiei Franceze. Peste acest loc au fost construite două străzi pentru a fi siguri de faptul că locul nu va fi reconstruit.
  
==His Memory==
+
Sfântul Martin de Tours continuă să fie pomenit în multe părţi ale Europei Occidentale prin procesiuni anuale şi prin cadourile date copiilor de ziua sa, [[11 noiembrie]], în loc de [[6 decembrie]] (Sfântul [[Nicolae al Mirelor|Nicolae]]) sau [[25 decembrie]] ([[Crăciun]]). Prăznuirea sa se face adesea în [[12 noiembrie]].
The basilica built over his grave as a shrine to St. Martin of Tours was a major stopping point on pilgrimages during the middle ages. During the Wars of Religion in 1562, the Huguenots sacked the shrine and, it was completely destroyed during the French Revolution. Two streets were built over the site to ensure it could not be re-built.  
 
  
St. Martin of Tours continues to be remembered in many parts of western Europe through annual processions and the giving of presents to children on his day, [[November 11]], instead of [[December 6]] (St. [[Nicholas of Myra|Nicholas]]) or [[December 25]] ([[Christmas]]). His [[feast day]] is sometimes celebrated on [[November 12]].
+
==Imnografie==
 +
[[Tropar]] ([[Glas]]ul 4)
 +
:Prin semne şi minuni în toată Galia ai fost renumit.
 +
:Prin har şi adoptare ai fost lumina lumii, Martin, binecuvântat de Dumnezeu.
 +
:Generozitatea şi compasiunea au umplut viaţa ta cu splendorile lor,
 +
:Învăţătură şi sfat înţelept erau bogăţiile şi comorile tale,
 +
:Pe care liber le-ai dăruit celor ce te-au cinstit.
  
==Hymns==
+
[[Condac]] (Glasul 8)
[[Troparion]] ([[Tone]] 4) [http://oca.org/FStropars.asp?SID=13&ID=103285]
+
:Ca un devotat slujitor al lui Dumnezeu, I-ai propovăduit tainele
 +
:Şi ca un profet al Treimii, ai vărsat binecuvântările tale peste Occident.
 +
:Prin rugăciunile şi implorările tale, podoaba din Tours şi slavă a Bisericii întregi,
 +
:Ocroteşte-ne, Sfinte Martin şi mântuieşte pe toţi cei care laudă amintirea ta.
  
:In signs and in miracles you were renowned throughout Gaul.
+
==Legături externe==
:By grace and adoption you are a light for the world, O Martin, blessed of God.
 
:Almsdeeds and compassion filled your life with their splendors,
 
:Teaching and wise counsel were your riches and treasures,
 
:Which you dispense freely to those who honor you.
 
 
 
[[Kontakion]] (Tone 8) [http://oca.org/FStropars.asp?SID=13&ID=103285]
 
:As a devoted man of God, you proclaimed His mysteries,
 
:And as a seer of the Trinity, you shed your blessings on the Occident.
 
:By your prayers and entreaties, O adornment of Tours and glory of all the Church,
 
:Preserve us, O Saint Martin, and save all who praise your memory.
 
 
 
==External links==
 
 
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=103285 St. Martin the Merciful the Bishop of Tours] ([[OCA]])
 
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=103285 St. Martin the Merciful the Bishop of Tours] ([[OCA]])
*[http://goarch.org/chapel/saints/2369 Saint Martin, Bishop of Tours] ([[GOARCH]])
+
*[http://goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=2369 Saint Martin, Bishop of Tours] ([[GOARCH]])
 
*[http://www.roca.org/OA/33/33h.htm St. Martin of Tours] ([[ROCA]]) from ''Orthodox America'', issue 33, v. IV, no. 3, September, 1983
 
*[http://www.roca.org/OA/33/33h.htm St. Martin of Tours] ([[ROCA]]) from ''Orthodox America'', issue 33, v. IV, no. 3, September, 1983
 
*[[w:Martin of Tours|''Martin of Tours'' at Wikipedia]]
 
*[[w:Martin of Tours|''Martin of Tours'' at Wikipedia]]
  
[[Category:French Saints]]
+
[[Categorie:Sfinţi francezi]]
[[Category:Saints]]
+
[[Categorie:Sfinţi]]
 +
 
 +
[[en:Martin of Tours]]

Versiunea de la data 27 ianuarie 2009 17:14

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Părintele nostru în rând cu sfinţii Martin de Tours (latină: Martinus), a fost un episcop din Tours în secolul al IV-lea. El s-a arătat interesat de creştinism încă de la o vârstă fragedă. După stagiul efectuat în armata romană, el a fost botezat şi a devenit ucenic al Sfântului Ilarie de Poitiers care era o figură proeminentă în disputele trinitare cu arienii. El a devenit episcop de Tours în 371. El este fondatorul Mănăstirii Marmoutier unde a dus o viaţă austeră alături de cenobiţi care locuiau în peşteri. Cinstirea lui Martin era foarte populară în Europa Occidentală în Evul Mediu. După adormirea sa, el a fost înmormântat în Tours, unde, cu timpul, a fost construită o basilică mare peste mormântul Sfântului Martin de Tours. Hagiograful său Sulpitius Severus, un contemporan, a scris despre evenimentele din viaţa acestuia.

Viaţa

Martin s-a născut în 316 sau 317 în Sabaria, Pannonia, Ungaria zilelor noastre, într-o familie de militari. Tatăl său era tribun în Garda casei imperiale şi era staţionat în Ticinum, Galia Cisaplină, care în prezent este Pavia, Italia. El a fost numit după zeul roman al războiului Marte. Împotriva dorinţei părinţilor săi, tânărul Martin începe să frecventeze biserica la vârsta de zece ani, devenind un catehumen. La vârsta de cincisprezece ani, fiind fiul unui ofiţer roman, i s-a cerut să se înroleze în cavalerie. În 334, ca parte a îndatoririlor sale a fost staţionat în Samarobriva, Galia, în zilele noastre Amiens, Franţa.

În perioada aceasta, din Amiens, el a avut o viziune care a devenit cel mai memorabil eveniment din viaţa sa. El a întâlnit la porţile oraşului Amiens un cerşetor îmbrăcat sărăcăcios pentru care Martin şi-a tăiat pelerina militară în două şi i-a dat cerşetorului o bucată. În acea noapte, el l-a visat pe Iisus îmbrăcat cu jumătatea de pelerină pe care Martin o dăruise şi l-a auzit pe Iisus spunându-le îngerilor: "Acesta este Martin, soldatul roman care nu a fost botezat. El m-a îmbrăcat." Această viziune confirmându-i viziunea, Martin s-a botezat şi după ce a mai slujit în armată încă doi ani, el a părăsit armata. Apoi el a călătorit în Tours, pentru a deveni ucenicul Sfântul Ilarie de Poitiers.

Sfântul Ilarie era liderul partizanilor creştinismului trinitar opunându-se arianismului nobilimii vizigote. Martin s-a reîntors în Italia după ce Ilarie a fost exilat. În Italia, el l-a combătut pe arianul Auxentie, arhiepiscop de Milano, care l-a izgonit pe Martin din oraş. Atunci, Martin şi-a găsit refugiul şi a trăit o viaţă de pustnic pe o insulă din Marea Tireniană. Martin s-a reîntâlnit cu Ilarie când acesta s-a reîntors la Poitiers în 361. Aici, Martin a înfiinţat o mănăstire care cu timpul a devenit Abaţia benedictină din Liguge. Având baza în mănăstirea sa, Martin a călătorit şi propovăduit în întreaga Galie de vest, amintirea sa fiind păstrată în multe legende locale. În 371, Martin a fost ridicat la rangul de episcop de Tours. Ca episcop de Tours el i-a impresionat puternic pe locuitorii acestui oraş cu atitudinea şi zelul său în distrugerea templelor păgâne. Sulpicius Severus menţionează în Vita Sfântului Martin multre din evenimentele acestei perioade. Mai departe, Sulpicius menţionează retragerea lui Martin din tensiunile oraşului la Mănăstirea Marmoutier, pe care el o fondase dincolo de râul Loire din Tours. Aici Martin a dus o viaţă austeră printre cenobiţii trăitori în peşteri care s-au adunat în jurul său.

Sfântul Martin de Tours a adormit în Domnul în 11 noiembrie 397, la Candes.

Amintirea sa

Basilica ce a fost construită ca mormânt pentru Sfântul Martin de Tours a fost un important punct de oprire în pelerinajele din Evul Mediu. În timpul războaielor religioase din 1562, hughenoţii au jefuit mormântul care, apoi, a fost distrus complet în timpul Revoluţiei Franceze. Peste acest loc au fost construite două străzi pentru a fi siguri de faptul că locul nu va fi reconstruit.

Sfântul Martin de Tours continuă să fie pomenit în multe părţi ale Europei Occidentale prin procesiuni anuale şi prin cadourile date copiilor de ziua sa, 11 noiembrie, în loc de 6 decembrie (Sfântul Nicolae) sau 25 decembrie (Crăciun). Prăznuirea sa se face adesea în 12 noiembrie.

Imnografie

Tropar (Glasul 4)

Prin semne şi minuni în toată Galia ai fost renumit.
Prin har şi adoptare ai fost lumina lumii, Martin, binecuvântat de Dumnezeu.
Generozitatea şi compasiunea au umplut viaţa ta cu splendorile lor,
Învăţătură şi sfat înţelept erau bogăţiile şi comorile tale,
Pe care liber le-ai dăruit celor ce te-au cinstit.

Condac (Glasul 8)

Ca un devotat slujitor al lui Dumnezeu, I-ai propovăduit tainele
Şi ca un profet al Treimii, ai vărsat binecuvântările tale peste Occident.
Prin rugăciunile şi implorările tale, podoaba din Tours şi slavă a Bisericii întregi,
Ocroteşte-ne, Sfinte Martin şi mântuieşte pe toţi cei care laudă amintirea ta.

Legături externe