Maria Magdalena: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere din engleză)
 
m
 
(Nu s-au afișat 31 de versiuni intermediare efectuate de alți 8 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
[[Imagine:Mary_Magdalene.jpg|right|frame|'''Sf. Maria Magdalena''']]
 +
Sfânta și slăvita [[mironosiță]] '''[[Maria]] Magdalena''', cea [[Întocmai cu Apostolii|întocmai-cu-Apostolii]] a fost o [[ucenic]]ă  a lui [[Iisus Hristos|Hristos]], numită Maria din Magdala (o cetate din Galileea). [[Praznic|Prăznuirea]] ei se face pe [[22 iulie]] și, împreună cu celelalte femei, în [[Duminica Femeilor Mironosițe]]. În cinstea ei a fost scris și un [[acatist]].<sup>[[#Notes|1]]</sup>
  
[[Image:Mary_Magdalene.jpg|right|frame|St. Mary Magdalene]]
+
==Apelative==
The great and holy [[myrrh-bearer]] '''Mary Magdalene''', equal of the [[apostles]], was a [[disciple]] of [[Jesus]] named Mary from Magdala, a town in Galilee. Her [[feast]] is celebrated on [[July 22]], and she is also remembered on the [[Sunday of Myrrh-bearing Women]].  She has an [[Akathist]] hymn dedicated to her.<sup>[[#Notes|1]]</sup>
+
Iată câteva din titlurile (apelativele) pe care i le dă Biserica:
 +
* Apostol către [[Apostoli]] - "Apostolii au vestit învierea lui Hristos întregii lumi. Dar Maria a vestit învierea lui Hristos chiar Apostolilor: ea le-a fost apostol apostolilor!"<sup>[[#Notes|1]] p.15</sup>
 +
* [[Întocmai cu Apostolii|Întocmai-cu-Apostolii]] - "Maria Magdalena este considerată de către Biserica creștină ca fiind "întocmai-cu-Apostolii", pentru că a fost primul sol trimis de Domnul Însuși să vestească învierea Sa."<sup>[[#Notes|1]] p.14</sup>
 +
* [[Mironosiță]] (''purtătoare de mir'') - "Ea a cumpărat mir și mirodenii pentru a unge trupul Domnului îngropat, spre a-I aduce, potrivit obiceiului evreiesc, o cât mai mare cinstire. Această faptă, care este motivul pentru care Maria Magdalena a ajuns să fie cunoscută ca ''mironosiță'' (femeie purtătoare de mir), i se potrivea, întrucât doi dintre Evangheliști o așează cea dintâi între cele câteva femei care au urmat-o, făcând același lucru, iar un al treilea o identifică numai pe ea ca săvârșind această vrednică faptă (cf. [[Evanghelia după Matei|Matei]] [28,1]; [[Evanghelia după Marcu|Marcu]] [16,1]; [[Evanghelia după Ioan|Ioan]] [20,1])."<sup>[[#Notes|1]] p.9</sup>
  
== Titles ==
+
== Identitatea==
Some of her titles include:
+
Maria Magdalena este adesea confundată cu alte femei din [[Noul Testament]].
* Apostle to the [[Apostles]] - "The apostles proclaimed the resurrection of Christ to the whole world.  But Mary proclaimed the resurrection of Christ to the apostles themselves: she was an apostle to the apostles!"<sup>[[#Notes|1]] p.15</sup>
 
* [[Equal-to-the-Apostles]] - "Mary Magdalen is held by the Christian Church to be an 'equal of the apostles': because she was the first messenger sent by the Lord Himself to announce His resurrection."<sup>[[#Notes|1]] p.14</sup>
 
* Myrrh-bearer - "She purchased myrrh and spices to anoint the body of the buried Christ, and to accord Him, following Jewish custom, as much honor as possible.  This undertaking, which is the reason for which Mary Magdalen has come to be known as a myrrh-bearer, was fitting for her, since two of the evangelists again place her as first among several other women who followed her in doing likewise, and a third identifies only her as performing that noble deed (cf. Mt 28:1; Mk 16:1; Jn 20:1)."<sup>[[#Notes|1]] p.9</sup>
 
  
== Identity ==
+
Frederica Mathewes-Green<sup>[[#Notes|2]]</sup> scrie: "Ea nu este [[Maria din Betania]] (o cetate la sud de Ierusalim), sora [[Marta|Martei]] și a lui [[Lazăr]], care a uns capul lui Iisus. Nu este prostituata care a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul ei. Este de înțeles că acestea sunt confundate, iar în Occident cele trei femei au fost în mod tradițional luate împreună sub numele Mariei Magdalena, confuzie perpetuată până la ''Ultima ispită a lui Iisus'', ''Codul lui DaVinci'' și alte lucrări".
She is often confused with other women of the [[New Testament]].
 
  
[[Frederica Mathewes-Green]]<sup>[[#Notes|2]]</sup> writes: "She is not [[Mary of Bethany]] (a city south of Jerusalem), the sister of [[Martha]] and [[Lazarus]], who anointed Jesus' head. She is not the prostitute who anointed Jesus' feet and wiped them with her hair. These two understandably get confused, and historically in the West all three women are lumped together under Mary Magdalene's name, a confusion continued in the ''Last Temptation of Christ'', ''The DaVinci Code'', and other works."
+
Karen Rae Keck (cf. [[#Legături externe|Legături externe]]) scrie: "Se crede că Sfântul [[Grigorie Dialogul]] (Papa Grigorie cel Mare) este cel care a început această tradiție în Biserica Occidentală, tradiție neacceptată de Biserica Răsăriteană, care o identifică pe Sfânta Maria Magdalena cu ''femeia păcătoasă'' din capitolul al șaptelea din [[Evanghelia după Luca|Luca]]".
  
Karen Rae Keck (cf. [[#External links|External links]]) writes: "St. [[Gregory the Dialogist]] (Pope Gregory the Great) is believed to have begun the tradition in the Western Church, not accepted in the Eastern Church, which identified St. Mary with the 'sinful woman' in the seventh chapter of Luke."
+
== Apariții în [[Sfânta Scriptură]]<sup>[[#Notes|3]]</sup>==
 +
[[Image:Myrrhbearing Women.jpg|thumb|left|200px|Sfintele Femei Mironosițe]]
 +
* După ce Domnul scoate din ea șapte [[diavol]]i, urmează lui Hristos, slujindu-I:
 +
** [[Evanghelia după Luca|Luca]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=8#2-3 8,2-3]: "<sup>2</sup>  și unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli: Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe altele care le slujeau din avutul lor."
  
== Scriptural appearances<sup>[[#Notes|3]]</sup>==  
+
* Ea este de față la [[Răstignire]]a Domnului și la îngroparea Lui:
 +
** [[Evanghelia după Matei|Matei]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=27#55-61 27,55-61]: "și erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I, între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosi, și mama fiilor lui Zevedeu. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele [[Iosif din Arimateea|Iosif]], care și el era un ucenic al lui Iisus. Acesta, ducându-se la [[Pilat din Pont|Pilat]], a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea. și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat de in, și l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, și, prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena și cealaltă Marie, șezând în fața mormântului".
  
* Delivered from seven [[demon]]s; supports Christ's ministry
+
* Este prima care Îl vede pe Domnul [[Învierea Domnului|înviat]]:
** [[Gospel of Luke|Luke]] 8:2, 3: "<sup>2</sup> and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities—Mary called Magdalene, out of whom had come seven demons, <sup>3</sup> and [[Joanna]] the wife of Chuza, [[Herod]]'s steward, and Susanna, and many others who provided for Him from their substance."
+
** [[Evanghelia după Marcu|Marcu]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=16#1-10 16,1-10]: "și după ce a trecut ziua [[Sabat|sâmbetei]], Maria Magdalena, [[Maria (mama lui Iacov)|Maria]], mama lui Iacov, și [[Salomeea]] au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. și dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeți și spuneți ucenicilor Lui și lui [[Apostolul Petru|Petru]] că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veți vedea, după cum v-a spus. și ieșind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, căci se temeau. și înviind dimineața, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) ''El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni''. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El și care se tânguiau și plângeau."
 +
** [[Evanghelia după Ioan|Ioan]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=20#1-18 20,1-18]: " Iar în ziua întâia a săptămânii (duminica), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineață, fiind încă întuneric, și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat și a venit la Simon-Petru și la [[Apostolul Ioan|celălalt ucenic]] pe care-l iubea Iisus, și le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt și noi nu știm unde L-au pus. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt. și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. și, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit și Simon-Petru, urmând după el, și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos, iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, și a văzut și a crezut. Căci încă nu știau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morți. și s-au dus ucenicii iarăși la ai lor. <br /> Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând. și pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt. și a văzut doi [[înger]]i în veșminte albe șezând, unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. și aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi ridica. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreiește: Rabuni! (adică, Învățătorule). Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la frații Mei și le spune: Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru și la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru. și a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul și acestea i-a zis ei".
  
* Present at [[crucifixion]] and [[burial practices|burial]]
+
== Tradiții ==
** [[Gospel of Matthew|Matt]] 27:55-61: "<sup>55</sup> And many women who followed Jesus from Galilee, ministering to Him, were there looking on from afar, <sup>56</sup> among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joses, and the mother of [[Zebedee]]'s sons. <sup>57</sup> Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea, named [[Joseph of Arimathea|Joseph]], who himself had also become a [[disciple]] of Jesus. <sup>58</sup> This man went to [[Pontius Pilate|Pilate]] and asked for the body of Jesus.  Then Pilate commanded the body to be given to him. <sup>59</sup> When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, <sup>60</sup> and laid it in his new tomb which he had hewn out of the rock, and he rolled a large stone against the door of the tomb, and departed. <sup>61</sup> And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting opposite the tomb."
 
  
* First to see the [[Resurrection|risen]] Lord
+
=== Slujirea apostolică ===
** [[Gospel of Mark|Mark]] 16:1-10: "<sup>1</sup> Now when the [[Sabbath]] was past, Mary Magdalene, [[Mary the mother of James]], and [[Salome]] bought spices, that they might come and anoint Him. <sup>2</sup> Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. <sup>3</sup> And they said among themselves, 'Who will roll away the stone from the door of the tomb for us?' <sup>4</sup> But when they looked up, they saw that the stone had been rolled away--for it was very large. <sup>5</sup> And entering the tomb, they saw a young man clothed in a long white robe sitting on the right side; and they were alarmed. <sup>6</sup> But he said to them, 'Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen! He is not here. See the place where they laid Him. <sup>7</sup> But go, tell His disciples—and [[Apostle Peter|Peter]]—that He is going before you into Galilee; there you will see Him, as He said to you.' <sup>8</sup> So they went out quickly and fled from the tomb, for they trembled and were amazed. And they said nothing to anyone, for they were afraid. <sup>9</sup> Now when He rose early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven demons. <sup>10</sup> She went and told those who had been with Him, as they mourned and wept. <sup>11</sup> And when they heard that He was alive and had been seen by her, they did not believe. <sup>12</sup> After that, He appeared in another form to two of them as they walked and went into the country. <sup>13</sup> And they went and told it to the rest, but they did not believe them either. <sup>14</sup> Later He appeared to the eleven as they sat at the table; and He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen Him after He had risen. <sup>15</sup> And He said to them, 'Go into all the world and preach the [[gospel]] to every creature. <sup>16</sup> He who believes and is [[baptism|baptized]] will be saved; but he who does not believe will be condemned. <sup>17</sup> And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues, <sup>18</sup> they will take up serpents; and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover.' <sup>19</sup> So then, after the Lord had spoken to them, He was received up into [[heaven]], and sat down at the right hand of [[God]].  <sup>20</sup> And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. [[Amen]]."
+
"Conform tradiției și mărturiei mai multora dintre [[Sfinții Părinți]] și scriitori bisericești, sfânta Maria Magdalena l-a ajutat pe Sfântul Apostol și Evanghelist [[Ioan Teologul]] în slujirea sa evanghelică, rămânând acolo până ce ea însăși a adormit în pace și a fost înmormântată în acea cetate."<sup>[[#Notes|1]] p.23</sup>
** [[Gospel of John|John]] 20:1-18: "<sup>1</sup> Now on the first day of the week Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. <sup>2</sup> Then she ran and came to Simon Peter, and to the [[Apostle John|other disciple]], whom Jesus loved, and said to them, 'They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where thy have laid Him.' <sup>3</sup> Peter therefore went out, and the other disciple, and were going to the tomb. <sup>4</sup> So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. <sup>5</sup> And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there; yet he did not go in. <sup>6</sup> Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb; and he saw the linen cloths lying ther, <sup>7</sup> and the handkerchief that had been around His head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. <sup>8</sup> Then the other disciple, who came to the tomb first, went in also; and he saw and believed. <sup>9</sup> For as yet they did not know the Scripture, that He must rise again from the dead. <sup>10</sup> Then the disciples went away again to their own homes. <sup>11</sup> But Mary stood outside by the tomb weeping, and as she wept she stooped down and looked into the tomb. <sup>12</sup> And she saw two [[angel]]s in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. <sup>13</sup> Then they said to her, 'Woman, why are you weeping?' She said to them, 'Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid Him.' <sup>14</sup> Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. <sup>15</sup> Jesus said to her, 'Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?' She, supposing Him to be the gardener, said to Him, 'Sir, if You have carried Him away, tell me where You have laid Him, and I will take Him away.' <sup>16</sup> Jesus said to her, 'Mary!' She turned and said to Him, 'Rabboni!' (which is to say, Teacher). <sup>17</sup> Jesus said to her, 'Do not cling to Me, for I have not yet ascended to My Father; but go to My brethren and say to them, "I am ascending to My Father and your Father, and to My God and your God."' <sup>18</sup> Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that He had spoken these things to her."
 
  
== Traditions ==
+
=== Ouăle pascale ===
=== Paschal eggs ===
 
According to tradition, during a dinner with the emperor [[Tiberius]] Caesar, Mary Magdalene was speaking about Christ's [[Resurrection]].  Caesar scoffed at her, saying that a man could rise from the dead no more than the egg in her hand could turn red.  Immediately, the egg turned red.  Because of this, icons of Mary Magdalene sometimes depict her holding a red egg.  Also, this is believed to be an explanation for dyeing eggs red at [[Pascha]].
 
  
=== Apostolic work ===
+
Conform tradiției, în timpul unei cine cu împăratul Tiberius Caesar, Maria Magdalena vorbea despre [[Învierea Domnului]]. Împăratul a râs de ea, zicând că un om nu se poate scula din morți, după cum oul pe care îl ținea în mână nu se putea face roșu. Oul s-a înroșit imediat. Aceasta este una din explicațiile tradiției pascale a înroșirii de ouă cu ocazia sărbătorii [[Sfintele Paști|Paștilor]].
"In Ephesus, according to the tradition and testimony of many of the holy Fathers and ecclesiastical writers, the holy Mary Magdalen assisted the holy Apostle and Evangelist [[John the Theologian]] in his evangelical labors, remaining there until she herself reposed in peace and was buried in that city."<sup>[[#Notes|1]] p.23</sup>
 
  
==Hymns==
+
==Imnografie==
[[Troparion]] (Tone 1)
+
[[Tropar]] ([[glas]]ul al 4-lea):
  
:In keeping His commandments and laws, O holy Mary Magdalene,
+
:Lui Hristos, Cel ce pentru noi S-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena, ai urmat, și ai păzit îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta astăzi preasfințită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credință și te cinstim cu dragoste.
:You followed Christ, who for our sake was born of a virgin,
 
:And in celebrating your most holy memory today,
 
:We receive forgiveness of sins by your prayers!
 
  
[[Kontakion]] (Tone 4)
+
[[Condac]] (glasul al 4-lea):
  
:When God, who is transcendent in essence,
+
:Dumnezeu Cel mai presus de ființă umblând în lume cu trup, mironosiță, adevărată următoare te-a primit pe tine, ceea ce toată dragostea ta ți-ai dăruit-o către Dânsul. Pentru aceasta și tămăduiri prea multe ai făcut și, după ce te-ai mutat acum în ceruri, pentru lume te rogi pururea.
:Came with flesh into the world, O Myrrhbearer,
 
:He received you as a true disciple, for you turned all your love toward Him;
 
:Henceforth you would yourself work many healings.
 
:Now that you have passed into heaven, never cease to intercede for the world!
 
  
Kontakion (Tone 3)
+
Condac (glasul al 3-lea) <ref> Condac tradus din limba engleză.</ref>:
  
:Standing before the Cross of the Savior,
+
:Stând înaintea Crucii Mântuitorului, împreună cu Maica Domnului pătimind, preaslăvita Maria Magdalena, cu lacrimi adus-a rugăciune și a strigat: Ce este această străină minune? Cel ce ține lumea în mâinile Sale alege să pătimească: Slavă puterii Tale, Doamne!
:Suffering with the Mother of the Lord,
 
:The most glorious Mary Magdalene offered praise with tears.
 
:She cried out: What is this strange wonder?
 
:He who holds the whole creation in His hand chooses to suffer:
 
:Glory, O Lord to Your power!
 
  
== Notes ==
+
<small>'''Notă''':<references/></small>
&sup1; Holy Myrrh-Bearer Mary Magdalene: Equal of the Apostles: Life, Liturgical Service, & Akathist Hymn.  Translated by [[Reader]] Isaac E. Lambertsen.  Liberty, TN: The Saint John of Kronstadt Press, 1999.
 
  
&sup2; [[Frederica Mathewes-Green|Mathewes-Green, Frederica]], [http://lists.ctcnet.net/pipermail/frederica-l/2004-March/000118.html "Some thoughts on 'The Passion.'"].  Mar 8, 2004.
+
==Iconografie==
  
&sup3; Orthodox Study Bible: New Testament and Psalms.  Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1993. Concordance, p. 110.
+
Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, atunci când este zugrăvită singură, poartă în mână o cruce. [[Dionisie din Furna]], în ''Erminia'' sa (ed. Sophia, București, 2000, pp. 116, 118, 127, 164, 210) indică scenele și chipurile în care poate apărea Sfânta Maria Magdalena în icoane. Astfel, Sfânta se zugrăvește în icoana Răstignirii, în cea a Coborârii de pe Cruce a trupului Domnului, la plângerea Lui, la îngroparea lui, în icoana Învierii, într-o parte, apoi împreună cu femeile mironosițe la mormânt, când îngerul le vestește Învierea, apoi în reprezentarea venirii Apostolilor Petru și Ioan la mormânt (lateral).  
* Scripture taken from the New King James Version. Copyright © 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc.  Used by permission. All rights reserved.
 
  
==External links==
+
Deoparte (și aceasta este poate cea mai cunoscută reprezentare) este zugrăvită atunci când Domnul i se arată îndeosebi ei, în grădină, după cum urmează:
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=102070 Holy Myrrhbearer and Equal of the Apostles Mary Magdalene] ([[OCA]])
+
:''[E zugrăvit] Mormântul și înăuntru doi îngeri șezând, îmbrăcați în haine albe; și Hristos, stând în picioare înaintea mormântului și ținându-și haina cu o mână, și cu cealaltă ținând o hârtie, grăiește: '''Marie, nu te atinge de Mine...!'''. și Maria, îngenuncheată înaintea Lui, căutând să-i apuce picioarele.'' (p. 118)
*[http://goarch.org/chapel/saints/136 Mary Magdalene, Myrrhberer & Equal-to-the-Apostle] ([[GOARCH]])
 
*[http://www.comeandseeicons.com/m/phn80.htm Icon of St. Mary Magdalene] by the hand of Nicholas Papas
 
*[http://www.stnina.org/97sp/97sp-keck-magdalen.htm ''On the Life of Mary Magdalene''] by Karen Rae Keck
 
*[http://www.roca.org/OA/9/9k.htm Life of St. Mary Magdalene]
 
*[http://www.theologic.com/oflweb/feasts/myrrhbearers.htm The Holy Myrrh-Bearers]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Equal-to-apostles Wikipedia definition of the title, Equal-to-the-Apostles]
 
  
[[Category:Biblical Saints]]
+
== Note ==
[[Category:Missionaries]]
+
&sup1; ''Holy Myrrh-Bearer Mary Magdalene, Equal of the Apostles: Life, Liturgical Service, & Akathist Hymn''.  Translated by [[Reader]] Isaac E. Lambertsen.  Liberty, TN: The Saint John of Kronstadt Press, 1999.
[[Category:Saints]]
+
 
 +
&sup2; Frederica Mathewes-Green, [http://lists.ctcnet.net/pipermail/frederica-l/2004-March/000118.html "Some thoughts on ''The Passion''"], 8 martie 2004.
 +
 
 +
&sup3; ''Orthodox Study Bible: New Testament and Psalms''.  Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1993.  Concordance, p. 110.
 +
* Citările din [[Sfânta Scriptură]] s-au făcut după versiunea online de [http://bibliaortodoxa.ro/ aici].
 +
 
 +
==Sursa==
 +
 
 +
*[[:en:Mary Magdalene|OrthodoxWiki:Mary Magdalene]]
 +
 
 +
==Legături externe==
 +
*ro: [http://www.calendar-ortodox.ro/luna/iulie/iulie22.htm Sinaxar 22 iulie]
 +
*ro: [http://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Magdalena Wikipedia:Maria Magdalena]
 +
*ro: [http://www.ortodoxism.ro/proloagele/iulie/Proloage22Iul.shtml Proloagele, 22 iulie]
 +
*ro: [http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-22-sf_maria_magdalena.html Viețile Sfinților, 22 iulie]
 +
*ro [http://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-acatiste&rID=00055-Acatistul_Sfintei_Mironosite_intocmai_cu_Apostolii_MARIA_MAGDALENA Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena]
 +
*ro: [http://www.credo.ro/Duminica-Mironositelor.php Duminica Mironosițelor], pe credo.ro, cu resurse suplimentare.
 +
*ro: PS [[Calinic (Argatu) al Argeșului și Muscelului|Calinic Argatu]], [http://laurentiudumitru.ro/blog/2008/05/11/credinta-femeilor-mironosite-cuvant-arhieresc/ Credința femeilor mironosițe].
 +
*ro: Arhim. [[Teofil (Părăian)]], "[http://biserica.org/Publicatii/1996/NoI/15_index.html Cuvânt la pomenirea Sfintei Maria Magdalena]"
 +
*ro: Arhim. [[Sofian (Boghiu)]], "[http://www.ortodoxie.info/49/sfintele-mironosite-si-femeile-crestine-de-azi-de-arhimandrit-sofian-boghiu/ Sfintele Mironosițe și femeile creștine de azi]".
 +
*ro: Benedicta WARD, [http://www.crestinortodox.ro/Sfanta_Maria_Magdalena_modelul_biblic_al_caintei-53-21535.html  Sfânta Maria Magdalena, modelul biblic al căinței"]
 +
*ro: [http://saraca.orthodoxphotos.com/images/sinaxar/22iulie-MARIA%20MAGDALENA%201.jpg Icoană a Sfintei Maria Magdalena]
 +
 
 +
*en: [http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=102070 Holy Myrrhbearer and Equal of the Apostles Mary Magdalene] ([[OCA]])
 +
*en: [http://goarch.org/chapel/saints/136 Mary Magdalene, Myrrhberer & Equal-to-the-Apostle] ([[GOARCH]])
 +
*en: [http://www.comeandseeicons.com/m/phn80.htm Icoană a Sf. Maria Magdalena], zugrăvită de Nicolas Papas
 +
*en: [http://www.stnina.org/97sp/97sp-keck-magdalen.htm ''On the Life of Mary Magdalene''] de Karen Rae Keck
 +
*en: [http://www.roca.org/OA/9/9k.htm Life of St. Mary Magdalene]
 +
*en: [http://www.theologic.com/oflweb/feasts/myrrhbearers.htm The Holy Myrrh-Bearers]
 +
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Equal-to-apostles Definiție Wikipedia pentru apelativul de 'întocmai-cu-Apostolii']
 +
 
 +
[[Categorie:Sfinți]]
 +
[[Categorie:Sfinți biblici]]
 +
[[Categorie:Propovăduitori]]
 +
[[Categorie:Mironosițe]]
  
 
[[el:Μαρία Μαγδαληνή]]
 
[[el:Μαρία Μαγδαληνή]]
 
[[en:Mary Magdalene]]
 
[[en:Mary Magdalene]]

Versiunea curentă din 22 noiembrie 2018 06:30

Sf. Maria Magdalena

Sfânta și slăvita mironosiță Maria Magdalena, cea întocmai-cu-Apostolii a fost o ucenică a lui Hristos, numită Maria din Magdala (o cetate din Galileea). Prăznuirea ei se face pe 22 iulie și, împreună cu celelalte femei, în Duminica Femeilor Mironosițe. În cinstea ei a fost scris și un acatist.1

Apelative

Iată câteva din titlurile (apelativele) pe care i le dă Biserica:

 • Apostol către Apostoli - "Apostolii au vestit învierea lui Hristos întregii lumi. Dar Maria a vestit învierea lui Hristos chiar Apostolilor: ea le-a fost apostol apostolilor!"1 p.15
 • Întocmai-cu-Apostolii - "Maria Magdalena este considerată de către Biserica creștină ca fiind "întocmai-cu-Apostolii", pentru că a fost primul sol trimis de Domnul Însuși să vestească învierea Sa."1 p.14
 • Mironosiță (purtătoare de mir) - "Ea a cumpărat mir și mirodenii pentru a unge trupul Domnului îngropat, spre a-I aduce, potrivit obiceiului evreiesc, o cât mai mare cinstire. Această faptă, care este motivul pentru care Maria Magdalena a ajuns să fie cunoscută ca mironosiță (femeie purtătoare de mir), i se potrivea, întrucât doi dintre Evangheliști o așează cea dintâi între cele câteva femei care au urmat-o, făcând același lucru, iar un al treilea o identifică numai pe ea ca săvârșind această vrednică faptă (cf. Matei [28,1]; Marcu [16,1]; Ioan [20,1])."1 p.9

Identitatea

Maria Magdalena este adesea confundată cu alte femei din Noul Testament.

Frederica Mathewes-Green2 scrie: "Ea nu este Maria din Betania (o cetate la sud de Ierusalim), sora Martei și a lui Lazăr, care a uns capul lui Iisus. Nu este prostituata care a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul ei. Este de înțeles că acestea sunt confundate, iar în Occident cele trei femei au fost în mod tradițional luate împreună sub numele Mariei Magdalena, confuzie perpetuată până la Ultima ispită a lui Iisus, Codul lui DaVinci și alte lucrări".

Karen Rae Keck (cf. Legături externe) scrie: "Se crede că Sfântul Grigorie Dialogul (Papa Grigorie cel Mare) este cel care a început această tradiție în Biserica Occidentală, tradiție neacceptată de Biserica Răsăriteană, care o identifică pe Sfânta Maria Magdalena cu femeia păcătoasă din capitolul al șaptelea din Luca".

Apariții în Sfânta Scriptură3

Sfintele Femei Mironosițe
 • După ce Domnul scoate din ea șapte diavoli, urmează lui Hristos, slujindu-I:
  • Luca 8,2-3: "2 și unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli: Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe altele care le slujeau din avutul lor."
 • Ea este de față la Răstignirea Domnului și la îngroparea Lui:
  • Matei 27,55-61: "și erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I, între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosi, și mama fiilor lui Zevedeu. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care și el era un ucenic al lui Iisus. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea. și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat de in, și l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, și, prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena și cealaltă Marie, șezând în fața mormântului".
 • Este prima care Îl vede pe Domnul înviat:
  • Marcu 16,1-10: "și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. și dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeți și spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veți vedea, după cum v-a spus. și ieșind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, căci se temeau. și înviind dimineața, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El și care se tânguiau și plângeau."
  • Ioan 20,1-18: " Iar în ziua întâia a săptămânii (duminica), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineață, fiind încă întuneric, și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat și a venit la Simon-Petru și la celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus, și le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt și noi nu știm unde L-au pus. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt. și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. și, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit și Simon-Petru, urmând după el, și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos, iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, și a văzut și a crezut. Căci încă nu știau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morți. și s-au dus ucenicii iarăși la ai lor.
   Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând. și pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt. și a văzut doi îngeri în veșminte albe șezând, unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. și aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi ridica. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreiește: Rabuni! (adică, Învățătorule). Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la frații Mei și le spune: Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru și la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru. și a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul și acestea i-a zis ei".

Tradiții

Slujirea apostolică

"Conform tradiției și mărturiei mai multora dintre Sfinții Părinți și scriitori bisericești, sfânta Maria Magdalena l-a ajutat pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul în slujirea sa evanghelică, rămânând acolo până ce ea însăși a adormit în pace și a fost înmormântată în acea cetate."1 p.23

Ouăle pascale

Conform tradiției, în timpul unei cine cu împăratul Tiberius Caesar, Maria Magdalena vorbea despre Învierea Domnului. Împăratul a râs de ea, zicând că un om nu se poate scula din morți, după cum oul pe care îl ținea în mână nu se putea face roșu. Oul s-a înroșit imediat. Aceasta este una din explicațiile tradiției pascale a înroșirii de ouă cu ocazia sărbătorii Paștilor.

Imnografie

Tropar (glasul al 4-lea):

Lui Hristos, Cel ce pentru noi S-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena, ai urmat, și ai păzit îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta astăzi preasfințită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credință și te cinstim cu dragoste.

Condac (glasul al 4-lea):

Dumnezeu Cel mai presus de ființă umblând în lume cu trup, mironosiță, adevărată următoare te-a primit pe tine, ceea ce toată dragostea ta ți-ai dăruit-o către Dânsul. Pentru aceasta și tămăduiri prea multe ai făcut și, după ce te-ai mutat acum în ceruri, pentru lume te rogi pururea.

Condac (glasul al 3-lea) [1]:

Stând înaintea Crucii Mântuitorului, împreună cu Maica Domnului pătimind, preaslăvita Maria Magdalena, cu lacrimi adus-a rugăciune și a strigat: Ce este această străină minune? Cel ce ține lumea în mâinile Sale alege să pătimească: Slavă puterii Tale, Doamne!
Notă:
 1. Condac tradus din limba engleză.

Iconografie

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, atunci când este zugrăvită singură, poartă în mână o cruce. Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, pp. 116, 118, 127, 164, 210) indică scenele și chipurile în care poate apărea Sfânta Maria Magdalena în icoane. Astfel, Sfânta se zugrăvește în icoana Răstignirii, în cea a Coborârii de pe Cruce a trupului Domnului, la plângerea Lui, la îngroparea lui, în icoana Învierii, într-o parte, apoi împreună cu femeile mironosițe la mormânt, când îngerul le vestește Învierea, apoi în reprezentarea venirii Apostolilor Petru și Ioan la mormânt (lateral).

Deoparte (și aceasta este poate cea mai cunoscută reprezentare) este zugrăvită atunci când Domnul i se arată îndeosebi ei, în grădină, după cum urmează:

[E zugrăvit] Mormântul și înăuntru doi îngeri șezând, îmbrăcați în haine albe; și Hristos, stând în picioare înaintea mormântului și ținându-și haina cu o mână, și cu cealaltă ținând o hârtie, grăiește: Marie, nu te atinge de Mine...!. și Maria, îngenuncheată înaintea Lui, căutând să-i apuce picioarele. (p. 118)

Note

¹ Holy Myrrh-Bearer Mary Magdalene, Equal of the Apostles: Life, Liturgical Service, & Akathist Hymn. Translated by Reader Isaac E. Lambertsen. Liberty, TN: The Saint John of Kronstadt Press, 1999.

² Frederica Mathewes-Green, "Some thoughts on The Passion", 8 martie 2004.

³ Orthodox Study Bible: New Testament and Psalms. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1993. Concordance, p. 110.

Sursa

Legături externe