Maria Magdalena: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(traducere (partial))
(trad după bibliaortodoxa.ro)
Linia 21: Linia 21:
 
== Apariţii în Scriptură<sup>[[#Notes|3]]</sup>==  
 
== Apariţii în Scriptură<sup>[[#Notes|3]]</sup>==  
  
* Delivered from seven [[demon]]s; supports Christ's ministry
+
* După ce Domnul scoate din ea șapte [[diavol]]i, urmează lui Hristos, slujindu-I:
** [[Gospel of Luke|Luke]] 8:2, 3: "<sup>2</sup> and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities—Mary called Magdalene, out of whom had come seven demons, <sup>3</sup> and [[Joanna]] the wife of Chuza, [[Herod]]'s steward, and Susanna, and many others who provided for Him from their substance."
+
** [[Evanghelia după Luca|Luca]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=8#2-3 8,2-3]: "<sup>2</sup> Şi unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi de boli: Maria, numită Magdalena, din care ieşiseră şapte demoni, şi Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, şi Suzana şi multe altele care le slujeau din avutul lor."
  
* Present at [[crucifixion]] and [[burial practices|burial]]  
+
* Ea este de față la [[Răstignire]]a Domnului şi la îngroparea Lui:
** [[Gospel of Matthew|Matt]] 27:55-61: "<sup>55</sup> And many women who followed Jesus from Galilee, ministering to Him, were there looking on from afar, <sup>56</sup> among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joses, and the mother of [[Zebedee]]'s sons. <sup>57</sup> Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea, named [[Joseph of Arimathea|Joseph]], who himself had also become a [[disciple]] of Jesus. <sup>58</sup> This man went to [[Pontius Pilate|Pilate]] and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be given to him. <sup>59</sup> When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, <sup>60</sup> and laid it in his new tomb which he had hewn out of the rock, and he rolled a large stone against the door of the tomb, and departed. <sup>61</sup> And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting opposite the tomb."
+
** [[Evanghelia după Matei|Matei]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=27#55-61 27,55-61]: "Şi erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I, între care era Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosi, şi mama fiilor lui Zevedeu. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele [[Iosif din Arimateea|Iosif]], care şi el era un ucenic al lui Iisus. Acesta, ducându-se la [[Pilat din Pont|Pilat]], a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea. Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu curat de in, şi l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena şi cealaltă Marie, şezând în faţa mormântului".
  
* First to see the [[Resurrection|risen]] Lord
+
* Este prima care Îl vede pe Domnul [[Învierea Domnului|înviat]]:
** [[Gospel of Mark|Mark]] 16:1-10: "<sup>1</sup> Now when the [[Sabbath]] was past, Mary Magdalene, [[Mary the mother of James]], and [[Salome]] bought spices, that they might come and anoint Him. <sup>2</sup> Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. <sup>3</sup> And they said among themselves, 'Who will roll away the stone from the door of the tomb for us?' <sup>4</sup> But when they looked up, they saw that the stone had been rolled away--for it was very large. <sup>5</sup> And entering the tomb, they saw a young man clothed in a long white robe sitting on the right side; and they were alarmed. <sup>6</sup> But he said to them, 'Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen! He is not here. See the place where they laid Him. <sup>7</sup> But go, tell His disciples—and [[Apostle Peter|Peter]]—that He is going before you into Galilee; there you will see Him, as He said to you.' <sup>8</sup> So they went out quickly and fled from the tomb, for they trembled and were amazed. And they said nothing to anyone, for they were afraid. <sup>9</sup> Now when He rose early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven demons. <sup>10</sup> She went and told those who had been with Him, as they mourned and wept. <sup>11</sup> And when they heard that He was alive and had been seen by her, they did not believe. <sup>12</sup> After that, He appeared in another form to two of them as they walked and went into the country. <sup>13</sup> And they went and told it to the rest, but they did not believe them either. <sup>14</sup> Later He appeared to the eleven as they sat at the table; and He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen Him after He had risen. <sup>15</sup> And He said to them, 'Go into all the world and preach the [[gospel]] to every creature. <sup>16</sup> He who believes and is [[baptism|baptized]] will be saved; but he who does not believe will be condemned. <sup>17</sup> And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues, <sup>18</sup> they will take up serpents; and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover.' <sup>19</sup> So then, after the Lord had spoken to them, He was received up into [[heaven]], and sat down at the right hand of [[God]]. <sup>20</sup> And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. [[Amen]]."
+
** [[Evanghelia după Marcu|Marcu]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=16#1-10 16,1-10]: "Şi după ce a trecut ziua [[Sabat|sâmbetei]], Maria Magdalena, [[Maria (mama lui Iacov)|Maria]], mama lui Iacov, şi [[Salomeea]] au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui [[Apostolul Petru|Petru]] că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau. Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) ''El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni''. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau."
** [[Gospel of John|John]] 20:1-18: "<sup>1</sup> Now on the first day of the week Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. <sup>2</sup> Then she ran and came to Simon Peter, and to the [[Apostle John|other disciple]], whom Jesus loved, and said to them, 'They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where thy have laid Him.' <sup>3</sup> Peter therefore went out, and the other disciple, and were going to the tomb. <sup>4</sup> So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. <sup>5</sup> And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there; yet he did not go in. <sup>6</sup> Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb; and he saw the linen cloths lying ther, <sup>7</sup> and the handkerchief that had been around His head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. <sup>8</sup> Then the other disciple, who came to the tomb first, went in also; and he saw and believed. <sup>9</sup> For as yet they did not know the Scripture, that He must rise again from the dead. <sup>10</sup> Then the disciples went away again to their own homes. <sup>11</sup> But Mary stood outside by the tomb weeping, and as she wept she stooped down and looked into the tomb. <sup>12</sup> And she saw two [[angel]]s in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. <sup>13</sup> Then they said to her, 'Woman, why are you weeping?' She said to them, 'Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid Him.' <sup>14</sup> Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. <sup>15</sup> Jesus said to her, 'Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?' She, supposing Him to be the gardener, said to Him, 'Sir, if You have carried Him away, tell me where You have laid Him, and I will take Him away.' <sup>16</sup> Jesus said to her, 'Mary!' She turned and said to Him, 'Rabboni!' (which is to say, Teacher). <sup>17</sup> Jesus said to her, 'Do not cling to Me, for I have not yet ascended to My Father; but go to My brethren and say to them, "I am ascending to My Father and your Father, and to My God and your God."' <sup>18</sup> Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that He had spoken these things to her."
+
 
 +
** [[Evanghelia după Ioan|Ioan]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=20#1-18 20,1-18]: " Iar în ziua întâia a săptămânii (duminica), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineaţă, fiind încă întuneric, şi a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la [[Apostolul Ioan|celălalt ucenic]] pe care-l iubea Iisus, şi le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde L-au pus. Deci a ieşit Petru şi celălalt ucenic şi veneau la mormânt. Şi cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Căci încă nu ştiau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morţi. Şi s-au dus ucenicii iarăşi la ai lor. <br /> Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Şi pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt. Şi a văzut doi [[înger]]i în veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Şi aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu faţa şi a văzut pe Iisus stând, dar nu ştia că este Iisus. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule). Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul şi acestea i-a zis ei".
  
 
== Traditions ==
 
== Traditions ==

Versiunea de la data 15 februarie 2009 20:59

La acest articol se lucrează chiar în acest moment!

Ca o curtoazie față de persoana care dezvoltă acest articol și pentru a evita conflictele de versiuni din baza de date a sistemului, evitați să îl editați până la dispariția etichetei. În cazul în care considerați că este necesar, vă recomandăm să contactați editorul prin pagina de discuții a articolului.

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Sf. Maria Magdalena

Sfânta și slăvita mironosiţă Maria Magdalena, cea întocmai-cu-Apostolii a fost o ucenică a lui Hristos, numită Maria din Magdala (o cetate din Galileea). Prăznuirea ei se face pe 22 iulie și, împreună cu celelalte femei, în Duminica Femeilor Mironosiţe. În cinstea ei a fost scris și un acatist.1

Apelative

Iată câteva din titlurile (apelativele) pe care i le dă Biserica:

 • Apostol către Apostoli - "Apostolii au vestit învierea lui Hristos întregii lumi. Dar Maria a vestit învierea lui Hristos chiar Apostolilor: ea le-a fost apostol apostolilor!"1 p.15
 • Întocmai-cu-Apostolii - "Maria Magdalena este considerată de către Biserica creștină ca fiind "întocmai-cu-Apostolii", pentru că a fost primul sol trimis de Domnul Însuși să vestească învierea Sa."1 p.14
 • Mironosiță (De-mir-purtătoare) - "Ea a cumpărat mir și mirodenii pentru a unge trupul Domnului îngropat, spre a-I aduce, potrivit obiceiului evreiesc, o cât mai mare cinstire. Această faptă, care este motivul pentru care Maria Magdalena a ajuns să fie cunoscută ca mironosiță [femeie purtătoare de mir] i se potrivea, întrucât doi dintre Evangheliști o așază cea dintâi între cele câteva femei care au urmat-o, făcând același lucru, iar un al treilea o identifică numai pe ea ca săvârșind această vrednică faptă (cf. Matei [28,1]; Marcu [16,1]; Ioan [20,1])."1 p.9

Identitatea

Ea este adesea confundată cu alte femei din Noul Testament.

Frederica Mathewes-Green2 scrie: "Ea nu este Maria din Betania (o cetate la sud de Ierusalim), sora Martei și a lui Lazăr, care a uns capul lui Iisus. Nu este prostituata care a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul ei. Este de înțeles că acestea sunt confundate, iar în Occident cele trei femei au fost în mod tradițional luate împreună sub numele Mariei Magdalena]], confuzie perpetuată până la Ultima ispită a lui Iisus, Codul lui DaVinci și alte lucrări."

Karen Rae Keck (cf. Legături externe) scrie: "Se crede că Sfântul Grigorie Dialogul (Papa Grigorie cel Mare) este cel care a început această tradiție în Biserica Occidentală, tradiție neacceptată de Biserica Răsăriteană, care o identifică pe Sfânta Maria cu 'femeia păcătoasă' din capitolul al șaptelea din Luca."

Apariţii în Scriptură3

 • După ce Domnul scoate din ea șapte diavoli, urmează lui Hristos, slujindu-I:
  • Luca 8,2-3: "2 Şi unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi de boli: Maria, numită Magdalena, din care ieşiseră şapte demoni, şi Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, şi Suzana şi multe altele care le slujeau din avutul lor."
 • Ea este de față la Răstignirea Domnului şi la îngroparea Lui:
  • Matei 27,55-61: "Şi erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I, între care era Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosi, şi mama fiilor lui Zevedeu. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care şi el era un ucenic al lui Iisus. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea. Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu curat de in, şi l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena şi cealaltă Marie, şezând în faţa mormântului".
 • Este prima care Îl vede pe Domnul înviat:
  • Marcu 16,1-10: "Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau. Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau."
  • Ioan 20,1-18: " Iar în ziua întâia a săptămânii (duminica), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineaţă, fiind încă întuneric, şi a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus, şi le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde L-au pus. Deci a ieşit Petru şi celălalt ucenic şi veneau la mormânt. Şi cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Căci încă nu ştiau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morţi. Şi s-au dus ucenicii iarăşi la ai lor.
   Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Şi pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt. Şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Şi aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu faţa şi a văzut pe Iisus stând, dar nu ştia că este Iisus. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule). Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul şi acestea i-a zis ei".

Traditions

Paschal eggs

According to tradition, during a dinner with the emperor Tiberius Caesar, Mary Magdalene was speaking about Christ's Resurrection. Caesar scoffed at her, saying that a man could rise from the dead no more than the egg in her hand could turn red. Immediately, the egg turned red. Because of this, icons of Mary Magdalene sometimes depict her holding a red egg. Also, this is believed to be an explanation for dyeing eggs red at Pascha.

Apostolic work

"In Ephesus, according to the tradition and testimony of many of the holy Fathers and ecclesiastical writers, the holy Mary Magdalen assisted the holy Apostle and Evangelist John the Theologian in his evangelical labors, remaining there until she herself reposed in peace and was buried in that city."1 p.23

Imnografie

Tropar (glasul al 4-lea):

Lui Hristos, Cel ce pentru noi S-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena, ai urmat, și ai păzit îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta astăzi preasfințită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credință și te cinstim cu dragoste.

Condac (glasul al 4-lea):

Dumnezeu Cel mai presus de ființă umblând în lume cu trup, mironosiță, adevărată următoare te-a primit pe tine, ceea ce toată dragostea ta ți-ai dăruit-o către Dânsul. Pentru aceasta și tămăduiri prea multe ai făcut și, după ce te-ai mutat acum în ceruri, pentru lume te rogi pururea.

Condac (glasul al 3-lea) [1]:

Stând înaintea Crucii Mântuitorului, împreună cu Maica Domnului pătimind, preaslăvita Maria Magdalena, cu lacrimi adus-a rugăciune și a strigat: Ce este această străină minune? Cel ce ține lumea în mâinile Sale alege să pătimească: Slavă puterii Tale, Doamne!


Notă:
 1. Condac tradus din limba engleză.

Notes

¹ Holy Myrrh-Bearer Mary Magdalene: Equal of the Apostles: Life, Liturgical Service, & Akathist Hymn. Translated by Reader Isaac E. Lambertsen. Liberty, TN: The Saint John of Kronstadt Press, 1999.

² Mathewes-Green, Frederica, "Some thoughts on 'The Passion.'". Mar 8, 2004.

³ Orthodox Study Bible: New Testament and Psalms. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1993. Concordance, p. 110.

 • Scripture taken from the New King James Version. Copyright © 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

External links