Marcion din Sinope: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(completări şi legături)
(ortografie)
 
(Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 1: Linia 1:
{{În curs}}
+
'''Marcion din Sinope''' (cca. 110-160) a fost un [[eretic]] din secolul al II-lea. Sistemul lui de învățături, cunoscut sub numele de [[marcionism]], a fost condamnat de Biserică ca [[erezie]].
{{Traducere EN}}
 
'''Marcion din Sinope''' (cca. 110-160) a fost un [[eretic]] din secolul al II-lea. Sistemul lui de învăţături, cunoscut sub numele de [[marcionism]], a fost condamnat de Biserică ca [[erezie]].
 
  
 
==Biografie==
 
==Biografie==
Marcion s-a născut în Sinope, oraş din provincia romană Asia Minor (actualmente Sinop, în Turcia). A devenit un armator înstărit. Conform celor scrise de Sf. mucenic Ipolit, papă al Romei, chiar tatăl lui Marcion, care era [[episcop]], l-a excomunicat pe motive de imoralitate. După aceasta, Marcion a plecat la Roma (în anul 140), unde a devenit un susţinător financiar important al Bisericii de acolo.
+
Marcion s-a născut în Sinope, oraș din provincia romană Asia Minor (actualmente Sinop, în Turcia). A devenit un armator înstărit. Conform celor scrise de Sf. mucenic Ipolit, papă al Romei, chiar tatăl lui Marcion, care era [[episcop]], l-a excomunicat pe motive de imoralitate. După aceasta, Marcion a plecat la Roma (în anul 140), unde a devenit un susținător financiar important al Bisericii de acolo.
  
După câţiva ani de la sosirea sa la Roma, Marcion a început să-şi dezvolte propriul sistem teologic, susţinând [[erezie|ereziile]] cunoscute mai târziu sub denumirea de [[marcionism]]. Mai mult, a început să-şi organizeze discipolii într-o comunitate separată. Pentru toate acestea, el a fost excomunicat de către [[Biserica]] de la Roma în anul 144.
+
După câțiva ani de la sosirea sa la Roma, Marcion a început să-și dezvolte propriul sistem teologic, susținând [[erezie|ereziile]] cunoscute mai târziu sub denumirea de [[marcionism]]. Mai mult, a început să-și organizeze discipolii într-o comunitate separată. Pentru toate acestea, el a fost excomunicat de către [[Biserica]] de la Roma în anul 144.
  
Marcion a continuat însă să-şi facă noi prozeliţi. De la Roma, folosindu-şi considerabila sa avere şi talentul său organizatoric, a convertit la erezia sa numeroase persoane de orice vârstă şi rang de pe întinsul întregului Imperiu Roman. A reuşit astfel să întemeieze o puternică organizaţie ecleziastică paralelă cu cea a Bisericii Ortodoxe.
+
Marcion a continuat însă să-și facă noi prozeliți. De la Roma, folosindu-și considerabila sa avere și talentul său organizatoric, a convertit la erezia sa numeroase persoane de orice vârstă și rang de pe întinsul întregului Imperiu Roman. A reușit astfel să întemeieze o puternică organizație ecleziastică paralelă cu cea a Bisericii Ortodoxe.
  
O relatare provenită de la [[Tertulian]] şi confirmată de Sf. [[Irineu de Lyon]] spune că Marcion a încercat să folosească bani pentru a influenţa Biserica să aprobe învăţătura lui, dar a fost refuzat.  
+
O relatare provenită de la [[Tertulian]] și confirmată de Sf. [[Irineu de Lyon]] spune că Marcion a încercat să folosească bani pentru a influența Biserica să aprobe învățătura lui, dar a fost refuzat.  
  
Numeroşi [[Sfinţii Părinţi|Sfinţi Părinţi]] au luat poziţie împotriva lui Marcion şi au combătut ereziile sale, printre aceştia numărându-se Sf. [[Iustin Martirul]], Sf. [[Efrem Sirul]], [[Dionisie din Corint]], [[Teofil al Antiohiei]], [[Filip din Gortina]], Sf. [[Ipolit Romanul]], [[Clement al Alexandriei]] şi [[Origen]].
+
Numeroși [[Sfinții Părinți|Sfinți Părinți]] au luat poziție împotriva lui Marcion și au combătut ereziile sale, printre aceștia numărându-se Sf. [[Iustin Martirul]], Sf. [[Efrem Sirul]], [[Dionisie din Corint]], [[Teofil al Antiohiei]], [[Filip din Gortina]], Sf. [[Ipolit Romanul]], [[Clement al Alexandriei]] și [[Origen]].
  
==Învăţăturile eretice ale lui Marcion==
+
==Învățăturile eretice ale lui Marcion==
Esenţa învăţăturilor lui Marcion, cunoscute sub numele de [[marcionism]], constă în recunoaşterea lui [[Iisus Hristos]] ca mântuitor trimis de Dumnezeu şi a [[Apostolul Pavel|Apostolului Pavel]] ca lider al [[apostoli]]lor, dar şi în respingerea [[Biblie]]i ebraice şi a lui [[Iehova]]. Se insinuează astfel că Iisus a adus credinţa într-un nou Dumnezeu, diferit de cel descris în [[Vechiul Testament]].   
+
Esența învățăturilor lui Marcion, cunoscute sub numele de [[marcionism]], constă în recunoașterea lui [[Iisus Hristos]] ca mântuitor trimis de Dumnezeu și a [[Apostolul Pavel|Apostolului Pavel]] ca lider al [[apostoli]]lor, dar și în respingerea [[Biblie]]i ebraice și a lui [[Dumnezeu Tatăl|Iehova]]. Se insinuează astfel că Iisus a adus credința într-un nou Dumnezeu, diferit de cel descris în [[Vechiul Testament]].   
  
 +
Potrivit lui Marcion, Dumnezeu (cel din [[Vechiul Testament]]) era gelos, mânios și strict. Lumea materială, pe care El o crease, era defectă, un loc al suferinței; se părea astfel că Dumnezeu, atunci când a creat o astfel de lume a fost fie rău intenționat, fie că a greșit. [[Iisus]] nu a fost [[Mesia]] promis de iudaism, pentru că Mesia urma să fie un învingător și un conducător politic. Mai degrabă, Iisus a fost trimis de către un zeu mai mare decât Creatorul. Rolul său a fost să dezvăluie Dumnezeul transcendent din lumina minții, diferit în caracter de Dumnezeul creator din Biblia ebraică. Marcion mai susținea că Dumnezeu (cel care l-a trimis pe Iisus pe pământ) este mai presus de pasiuni și de mânie, în întregime binevoitor, iar Iisus a fost trimis să-i scoată pe credincioși din supunerea față de Creatorul limitat și mânios din Vechiul Testament.
  
According to Marcion, the god of the Hebrew Bible was jealous, wrathful, and legalistic. The material world he created was defective, a place of suffering; the god who made such a world was the bungling or malicious [[demiurge]]. Jesus was not the [[Mesia]] promised by [[Judaism]]; that Messiah was to be a conqueror and a political leader. Rather, Jesus was sent by a god greater than the Creator. His role was to reveal the transcendent god of light and pure mind, different in character from the creator god of the Hebrew Bible. Jesus's god was free from passion and wrath, wholly benevolent; and Jesus was sent to lead believers out of subjection to the limited, wrathful creator god of the [[Old Testament]].
+
Marcion din Sinope este cel care a realizat primul [[canon]] biblic creștin (o listă de cărți ale [[Biblie]]i pe care el le-a considerat ca având autoritate religioasă. Lista sa era mult mai redusă decât canonul din prezent (cel recunoscut ca fiind valabil de marea majoritate a creștinilor). Astfel, Marcion a inclus în [[Noul Testament]] numai [[Evanghelia după Luca]], [[Faptele Apostolilor]] și zece dintre epistolele atribuite Sf. [[Apostolul Pavel|Apostol Pavel]] (omițând epistolele pastorale ale lui Pavel adresate către [[Apostolul Timotei|Timotei]] și [[Apostolul Tit|Tit]]). Doar aceste cărți, în conformitate cu cele susținute de Marcion, sunt cele care conține adevăratele învățături ale Sf. Pavel. Marcion a respins în întregime Vechiul Testament, propagând învățătura că acesta nu ar trebui să fie parte a Bibliei creștine și că nu are nicio valoare pentru adevărații creștini.
  
Marcion produced the first Christian [[canon]], or list of the books of the [[Bible]] that he considered authoritative. His list, however, was much smaller than that currently recognised as valid by most Christians:  he included only the [[Gospel of Luke]], the [[Acts of the Apostles]], and ten of the [[epistle]]s attributed to the [[Apostle Paul]]. (He omitted Paul's pastoral epistles, addressed to Timothy and Titus.) These books, according to Marcion, were the ones that contained the true teachings of St. Paul. He completely rejected the [[Old Testament]], believing and teaching that it should not be part of the Christian Bible and was of no value to Christians.  
+
[[Marcionism]]ul nu este identic, dar este strâns legată de [[gnosticism]]. În unele surse, el este adesea socotit printre gnostici, deși alte surse spun că ”el ar fi avut pre puțină simpatie față de speculațiile mitologice ale gnosticilor<ref>''Oxford Dictionary of the Christian Church'', 3rd edition, p. 1034.</ref>. La fel ca și la gnostici, [[hristologie|hristologia]] sa a fost ”''docetică''”.
  
[[Marcionism|Marcion's position]] is not identical to, but is closely related to, the various belief sets together called [[Gnosticism]].  In some sources, he is often reckoned among the Gnostics, but as the ''Oxford Dictionary of the Christian Church (3rd ed.)'' puts it, "it is clear that he would have had little sympathy with their mythological speculations" (p. 1034).  Like the Gnostics, his [[Christology]] was [[Docetism|Docetic]].
+
Ideile lui Marcion, respinse totuși de cei mai mulți creștini-a lungul istoriei, arată influența potențială a filozofiei elenistice asupra creștinismului, și critica morală a Bibliei ebraice pornind de la etica platonismului. Canonul biblic propus lui Marcion a fost un factor care a propulsat mișcarea creștin-ortodoxă să formuleze actualul canon al [[Biblia|Sfintei Scripturi]].
  
His thinking, untenable to most Christians throughout history, shows the potential influence of Hellenistic philosophy on Christianity, and the moral critique of the Hebrew Bible from the [[ethics]] of [[Platonism]]. Marcion's proposed canon was a factor that led the orthodox Christian movement to formulate a canon of authoritative [[Scripture]] of its own, and which led to the current canon of the [[New Testament]].
+
Deși scrierile sale nu s-au mai păstrat, o parte dintre ele au putut fi reconstituite pe baza scrierilor altor autori religioși ce se refereau la învățăturile lui Marcion (în special [[Tertulian]]). Marcion a fost, de asemenea, cunoscut și pentru faptul de a fi impus o moralitate severă adepților săi, dintre care unii au suferit [[Persecuții împotriva creștinilor|persecuții]], ca și mulți alți creștini din acele timpuri.
  
His writings have all been lost, but it is possible to reconstruct and deduce a large part of what he taught based on what other writers said concerning him, especially [[Tertullian]].  He was also known to have imposed a severe morality on his followers, some of whom suffered in the general persecutions of Christians.
+
==Vezi și==
 
 
==Vezi şi==
 
 
*[[Marcionism]]
 
*[[Marcionism]]
 
*[[Erezie]]
 
*[[Erezie]]
 +
 +
==Note==
 +
<references/>
  
 
==Surse==
 
==Surse==
''The Oxford Dictionary of the Christian Church (3rd ed.)'', pp. 1033-34
+
* ''The Oxford Dictionary of the Christian Church'' (3rd edition), Publisher: Oxford University Press, 2005. ISBN 9780192802903.
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
 
* [http://www.newadvent.org/cathen/09645c.htm Catholic Encyclopedia entry]
 
* [http://www.newadvent.org/cathen/09645c.htm Catholic Encyclopedia entry]
 
* [http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3827/ Center for Marcionite Research]
 
* [http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3827/ Center for Marcionite Research]
 
  
 
[[Categorie:Eretici]]
 
[[Categorie:Eretici]]

Versiunea curentă din 16 noiembrie 2013 13:50

Marcion din Sinope (cca. 110-160) a fost un eretic din secolul al II-lea. Sistemul lui de învățături, cunoscut sub numele de marcionism, a fost condamnat de Biserică ca erezie.

Biografie

Marcion s-a născut în Sinope, oraș din provincia romană Asia Minor (actualmente Sinop, în Turcia). A devenit un armator înstărit. Conform celor scrise de Sf. mucenic Ipolit, papă al Romei, chiar tatăl lui Marcion, care era episcop, l-a excomunicat pe motive de imoralitate. După aceasta, Marcion a plecat la Roma (în anul 140), unde a devenit un susținător financiar important al Bisericii de acolo.

După câțiva ani de la sosirea sa la Roma, Marcion a început să-și dezvolte propriul sistem teologic, susținând ereziile cunoscute mai târziu sub denumirea de marcionism. Mai mult, a început să-și organizeze discipolii într-o comunitate separată. Pentru toate acestea, el a fost excomunicat de către Biserica de la Roma în anul 144.

Marcion a continuat însă să-și facă noi prozeliți. De la Roma, folosindu-și considerabila sa avere și talentul său organizatoric, a convertit la erezia sa numeroase persoane de orice vârstă și rang de pe întinsul întregului Imperiu Roman. A reușit astfel să întemeieze o puternică organizație ecleziastică paralelă cu cea a Bisericii Ortodoxe.

O relatare provenită de la Tertulian și confirmată de Sf. Irineu de Lyon spune că Marcion a încercat să folosească bani pentru a influența Biserica să aprobe învățătura lui, dar a fost refuzat.

Numeroși Sfinți Părinți au luat poziție împotriva lui Marcion și au combătut ereziile sale, printre aceștia numărându-se Sf. Iustin Martirul, Sf. Efrem Sirul, Dionisie din Corint, Teofil al Antiohiei, Filip din Gortina, Sf. Ipolit Romanul, Clement al Alexandriei și Origen.

Învățăturile eretice ale lui Marcion

Esența învățăturilor lui Marcion, cunoscute sub numele de marcionism, constă în recunoașterea lui Iisus Hristos ca mântuitor trimis de Dumnezeu și a Apostolului Pavel ca lider al apostolilor, dar și în respingerea Bibliei ebraice și a lui Iehova. Se insinuează astfel că Iisus a adus credința într-un nou Dumnezeu, diferit de cel descris în Vechiul Testament.

Potrivit lui Marcion, Dumnezeu (cel din Vechiul Testament) era gelos, mânios și strict. Lumea materială, pe care El o crease, era defectă, un loc al suferinței; se părea astfel că Dumnezeu, atunci când a creat o astfel de lume a fost fie rău intenționat, fie că a greșit. Iisus nu a fost Mesia promis de iudaism, pentru că Mesia urma să fie un învingător și un conducător politic. Mai degrabă, Iisus a fost trimis de către un zeu mai mare decât Creatorul. Rolul său a fost să dezvăluie Dumnezeul transcendent din lumina minții, diferit în caracter de Dumnezeul creator din Biblia ebraică. Marcion mai susținea că Dumnezeu (cel care l-a trimis pe Iisus pe pământ) este mai presus de pasiuni și de mânie, în întregime binevoitor, iar Iisus a fost trimis să-i scoată pe credincioși din supunerea față de Creatorul limitat și mânios din Vechiul Testament.

Marcion din Sinope este cel care a realizat primul canon biblic creștin (o listă de cărți ale Bibliei pe care el le-a considerat ca având autoritate religioasă. Lista sa era mult mai redusă decât canonul din prezent (cel recunoscut ca fiind valabil de marea majoritate a creștinilor). Astfel, Marcion a inclus în Noul Testament numai Evanghelia după Luca, Faptele Apostolilor și zece dintre epistolele atribuite Sf. Apostol Pavel (omițând epistolele pastorale ale lui Pavel adresate către Timotei și Tit). Doar aceste cărți, în conformitate cu cele susținute de Marcion, sunt cele care conține adevăratele învățături ale Sf. Pavel. Marcion a respins în întregime Vechiul Testament, propagând învățătura că acesta nu ar trebui să fie parte a Bibliei creștine și că nu are nicio valoare pentru adevărații creștini.

Marcionismul nu este identic, dar este strâns legată de gnosticism. În unele surse, el este adesea socotit printre gnostici, deși alte surse spun că ”el ar fi avut pre puțină simpatie față de speculațiile mitologice ale gnosticilor[1]. La fel ca și la gnostici, hristologia sa a fost ”docetică”.

Ideile lui Marcion, respinse totuși de cei mai mulți creștini-a lungul istoriei, arată influența potențială a filozofiei elenistice asupra creștinismului, și critica morală a Bibliei ebraice pornind de la etica platonismului. Canonul biblic propus lui Marcion a fost un factor care a propulsat mișcarea creștin-ortodoxă să formuleze actualul canon al Sfintei Scripturi.

Deși scrierile sale nu s-au mai păstrat, o parte dintre ele au putut fi reconstituite pe baza scrierilor altor autori religioși ce se refereau la învățăturile lui Marcion (în special Tertulian). Marcion a fost, de asemenea, cunoscut și pentru faptul de a fi impus o moralitate severă adepților săi, dintre care unii au suferit persecuții, ca și mulți alți creștini din acele timpuri.

Vezi și

Note

  1. Oxford Dictionary of the Christian Church, 3rd edition, p. 1034.

Surse

  • The Oxford Dictionary of the Christian Church (3rd edition), Publisher: Oxford University Press, 2005. ISBN 9780192802903.

Legături externe