Magi

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 26 decembrie 2010 13:24, autor: Inistea (Discuție | contribuții) (Surse)
Salt la: navigare, căutare
Icoană a închinării Magilor

Magii au venit ”de la Răsărit” ca să se închine ”regelui Iudeilor”, adică pruncului Iisus Hristos, care tocmai se născuse. Istoria magilor este povestită de Apostolul Matei în evanghelia sa.

Textul Evangheliei după Matei 2, 1-16

1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: 2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. 3. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. 4. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? 5. Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: 6. "Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel". 7. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. 8. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui. 9. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul. 10. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. 11. Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. 13. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. 14. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt. 15. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu". 16. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.

Etimologie și istorie

În toate limbile de azi Magi provine dintr-o transliterație latină a grecescului μαγοι, care la rândul lui vine din limba persană veche: maguŝ [1].

După Herodot (și istoricii contemporani), magii erau o castă religioasă persană (meză) sau un trib persan cu atribuții sacerdotale în zoroastrism [2] . De-a lungul timpului, această castă a avut adeseori și atribuții politice în Persia. [3]

Probabil că și magii care au venit să se închine Pruncului erau în același timp nobili importanți în țara lor, și de aceea ar fi fost lipsit de curtoazie ca ei să circule prin Iudeea fără să treacă mai întâi pe la Ierusalim să-l onoreze pe regele Irod cel Mare. La rândul lui, regele Irod i-a primit în această calitate de oameni cu putere în țara lor. Deși aceștia erau păgâni și disprețuiți din punct d evedere regigios, obiectul vizitei magilor l-a interesat pe regele Irod, care în ultima parte a domniei a devenit din ce în ce mai paranoic și mai superstițios (după ce și-a ucis mai mulți copii și membri ai familiei de frica unor posibile comploturi).

Zvonul despre scopul vizitei magilor a creat o oarecare efervescență în tot Ierusalimul, nu doar pentru că anunța nașterea lui Mesia, ci și pentru că toată lumea aștepta sfârșitul dictaturii crude a lui Irod, care dura de 40 de ani.

Istoricește, această calitate nobiliară a magilor veniți să se închine Pruncului este și unul din motivele pentru care tradiția i-a numit uneori ”regi” sau ”prinți”.

Biblic, Părinții au apropiat închinarea magilor de prorocia lui Isaia, capitolul 60, unde se profețește că ”vor umbla regi întru lumina ta” (Isaia 60, 3) și: ”Caravane de cămile te vor acoperi, şi dromadere din Madian şi Efa. Toate sosesc din Şeba, încărcate cu aur şi cu tămâie, cântând laudele Domnului.” (Isaia 60, 6). De asemeni, Psalmul 71 spune: ”Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, împăraţii arabilor şi ai reginei Saba prinoase vor aduce.” (Psalm 71, 10). Și: ”Şi va fi viu şi se va da lui din aurul Arabiei şi se vor ruga pentru el pururea; toată ziua îl vor binecuvânta pe el.” (Psalm 71, 15). În fine, Psalmul 67 spune: ”luat-ai daruri de la oameni” (Psalm 67, 19). Și: ”Pentru locaşul Tău, din Ierusalim, Îţi vor aduce împăraţii daruri.” (Psalm 67, 30).

Magi și înțelepți

În mod paradoxal, tradiția îi consideră pe acești magi niște înțelepți, deși ei erau niște preoți păgâni care, între altele, intrepretau fenomenele cerești și astronomice.

Cartea Faptele Apostolilor folosește același termen de ”mag” pentru a desemna pe vrăjitorii păgâni și eretici Simon Magul (FA 8, 9-13) și Elimas vrăjitorul (FA 13, 6-11).

Totuși, tradiția Bisericii îi consideră pe magii de la Răsărit care s-au închinat Pruncului drept înțelepți pentru că lor li s-a descoperit Nașterea lui Hristos și steaua (pe care unii Sfinți Părinți o consideră un înger) li s-a arătat și i-a îndrumat ca să-l găsească pe Iisus în iesea din peștera de lângă Betleem. Ei sunt înțelepți și pentru că nu s-au lăsat înțelați de vorbele lui Irod și nu i-au dat de veste când l-au găsit pe Pruncul Iisus. Ci, primind înștiințare în vis de la Dumnezeu, s-au întors în țara lor pe altă cale, evitând întâlnirea cu Irod și trimișii lui.

Închinarea magilor

Magii s-au închinat Pruncului Iisus ca lui Mesia, ca Mântuitorului lumii întregi, a întregii omenități: ”Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.” (Matei 2, 11).

Acestea sunt darurile care se aduceau în vechime unui rege sau împărat, dar și unui zeu: Regele sirian Seleucius al II-lea Calinicusis a oferit aceleași daruri de aur, tămâie și smirnă zeului Apolon în templu de la MIlet la anul 243 î.Hr.

Imnografia sărbătorii Nașterii Domnului înţelege aceste daruri ca pe nişte semne şi simboluri: aur, pentru că Hristos este împărat; tămâie, ca unui Dumnezeu; şi smirnă, ca Aceluia ce avea să pătimească, să moară şi să fie îngropat cu smirna şi aromele aduse de femeile mironosiţe.

Am văzut că aceste daruri sau prinoase apar și în profețiile din Isaia 60 și Psalmul 71.

Identitatea magilor

Evanghelia după Matei nu precizează nici câți erau acești magi, și cine erau exact, nici cum se numeau.

Tradiția latină și de pare să se acorde cu cea greacă în a spune că magii erau trei - Gaspar (Caspar), Melcior și Baltazar -, numele lor putând varia:

 • Melchior sau Melichior
 • Caspar sau Gaspar (gr. Γιάσπερος) sau: Gathaspa,Jaspar, Jaspas, etc.
 • Baltazar, Baltasar, Bitisarea etc.

Cea mai veche mărturie cunoscută despre numele și numărul magilor este manuscrisul latin Excerpta Latina Barbari (sec. al VII-lea), tradus la rândul lui după un manuscris grec despre care se presupune că ar fi fost compus în Alexandria către anul 500 d.Hr. Un alt document grecesc din secolul al VIII-lea (dar care ar putea avea o origină irlandeză!), și tradus în latină cu titlul Collectanea et Flores, continuă tradiția celor trei regi și dă din nou numele lor.

În tradiția siriană numele celor trei magi sunt: Larvandad, Gushnasaph și Hormisdas. Deși aceste nume sunt mai apropiate de vechile dialecte persane, aceasta nu est o garanție automată a autenticității lor.

În tradiția etiopiană numele celor trei magi sunt: Hor, Karsudan și Basanater.

În tradiția armeniană numele lor sunt: Kagpha, Badadakharida și Badadilma. În același timp, istoricul Chuck Missler menționează o altă tradiție armeniană, care îi identifică pe cei trei magi ca: Baltazar al Arabiei, Melchior al Persiei și Gasper al Indiei. Tot în tradiția armeniană, o evanghelie apocrifă a copilăriei lui Iisus, tradusă în secolul XI din siriacă, vorbește de trei magi, cu numele de Melchior, Baltasar și Gaspar [4]. Acestea vin să întărească tradiția latină și greacă, cea mai comun acceptată.

Conform tradiţiei greacă și latină preluată și de Biserica Ortodoxă, cei trei magi au fost botezaţi de Apostolul Toma şi au devenit episcopi. Biserica îi prăznuieşte pe magi ca pe sfinţi, ziua lor de prăznuire fiind în Biserica Ortodoxă 25 decembrie.

Moaște

La Mănăstirea Xiropotamu de la Muntele Athos e găsesc parte din darurile aduse de Magi.

La Mănăstirea Sfântul Pavel (Muntele Athos) se găsesc părticele din darurile făcute de Magi la nașterea Mântuitorului (monedele de aur, cu boabe de smirnă și tămâie cusute pe ele) într-o raclă mică din aur din secolul al XV-lea. Au fost donate mănăstirii în secolul XV de Mara Branković, fiica regelui Serbiei Đurađ Branković, soție a sultanului otoman Murat al II-lea. Acestea reprezintă o parte din relicvele Palatului din Constantinopol, care s-ar fi aflat acolo încă din secolul al IV-lea.

În secolul al XIII-lea, Marco Polo povestește că a văzut la anul 1270 în cetatea Saba (Saveh - la sud de Teheran) cele trei morminte ale Magilor: ”In Persia is the city of Saba, from which the Three Magi set out and in this city they are buried, in three very large and beautiful monuments, side by side. And above them there is a square building, beautifully kept. The bodies are still entire, with hair and beard remaining.”

A Shrine of the Three Kings at Cologne Cathedral, according to tradition, contains the bones of the Three Wise Men. Reputedly they were first discovered by Saint Helena on her famous pilgrimage to Palestine and the Holy Lands. She took the remains to the church of Hagia Sophia in Constantinople; they were later moved to Milan (some sources say by the city's bishop, Eustorgius I[26]), before being sent to their current resting place by the Holy Roman Emperor Frederick I in AD 1164. The Milanese celebrate their part in the tradition by holding a medieval costume parade every 6 January.

A version of the detailed elaboration familiar to us is laid out by the 14th century cleric John of Hildesheim's Historia Trium Regum ("History of the Three Kings"). In accounting for the presence in Cologne of their mummified relics, he begins with the journey of Helena, mother of Constantine I to Jerusalem, where she recovered the True Cross and other relics: Queen Helen… began to think greatly of the bodies of these three kings, and she arrayed herself, and accompanied by many attendants, went into the Land of Ind… after she had found the bodies of Melchior, Balthazar, and Gaspar, Queen Helen put them into one chest and ornamented it with great riches, and she brought them into Constantinople... and laid them in a church that is called Saint Sophia.

Surse

 • en.OrthodoxWiki.org, art. „Magi”
 • el.OrthodoxWiki.org, art. „Τρεις μάγοι”
 • en.Wikipedia.org, art. „Biblical Magi”
 • Xavier Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, Ed. du Seuil, Paris, 1975

Note

 1. en.Wikipedia.org, art. „Biblical Magi”
 2. Xavier Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, Ed. du Seuil, Paris, 1975, art. "Mages"
 3. "Μάγος", Κωνσταντίνου Γ., Λεξικόν των Αγίων Γραφών, Γρηγόρης, Αθήνα 1973 (c1888), σελ. 586.
 4. Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα (Βιβλική Βιβλιοθήκη #13), τόμ. Α΄, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 109.