Mănăstirea Pasărea

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 29 martie 2010 12:53, autor: Sîmbotin (Discuție | contribuții) (Mănăstirea Cernica în prezent)
Salt la: navigare, căutare
Mănăstirea Pasărea
{{{Imagine}}}
Jurisdicție Mitropolia Munteniei şi Dobrogei
Tip călugăriţe
Înființată începutul secolului XIX
Ctitori Arhimandritul Timotei de la Mănăstirea Cernica
Stareț
Mărime aprox. 165 călugăriţe
Localizare   comuna Brăneşti, judeţul Ilfov, aprox. 30 km E de Bucureşti
Limba liturgică română
Cântarea
Schituri, metocuri și chilii
Hramuri Sfânta Treime
Site web oficial http://www.manastireapasarea.ro/index.html


Mănăstirea Pasărea este o mănăstire ortodoxă de călugăriţe din România, situată în comuna Brăneşti, județul Ilfov, la circa 30 km est de București.
Important monument istoric și de artă, Mănăstirea Pasărea a fost ctitorită la începutul secolului al XIX-lea pe malul Lacului Pustnicu și la marginea pădurii Pustnicu, parte din ceea ce erau odinioară Codrii Vlăsiei.

Istoric

Prima atestare documentară a mânăstirii datează din anul 1813, când aici se afla o biserică de lemn ridicată de arhimandritul Timotei, stareţul de atunci al Mănăstirii Cernica.

Legenda ctitoririi Mănăstirii Pasărea este foarte grăitoare în ce priveşte creştinismul poporului român şi, probabil, foarte apropiată de adevărul istoric. Se spune că pe la începutul veacului al XIX-lea stareţul Mănăstirii Cernica, Arhimandritul Timotei, a fost rugat de trei călugăriţe să le facă şi lor un mic schit în pădurile din jur. Stareţul Timotei a pornit cu rugăciune alături de ele prin desişul codrului. Pe cale, tot timpul i-a însoţit o pasăre care zbura din copac în copac şi ciripea într-un fel aparte. Când au ajuns la locul unde se află actuala mănăstire, pasărea s-a aşezat pe un stejar bătrân şi ciripea din ce în ce mai tare şi mai duios, parcă de teamă ca nu cumva să nu fie obsevată. La tulpina stejarului era şi un muşuroi mare de furnici. Atunci stareţul Timotei, îndemnat de Duhul Sfânt a înfipt toiagul său în pământ şi a zis: "Aici să fie altarul bisericii!", apoi a binecuvântat locul acesta şi întorcându-se către maici le-a spus: "Să vă înmulţiţi ca furnicile acestea!". De la acea pasăre care i-a călăuzit prin Codrul Vlăsiei, primul schit care s-a înfiinţat aici s-a numit "Pasărea", denumire ce se păstrează şi astăzi.

Fapt este că în pisania Bisericii Sfânta Treime de la Mănăstirea Pasărea scrie:

Cu ajutorul preaputernicului Dumnezeu cel în Treime slăvit, s-a clădit din temelie acest sfânt schit de călugăriţe numit Pasărea în 1813 de Cucernicia Sa părintele Timotei – arhimandrit la Cernica - în numele Sfintei de Viaţă Făcătoarei Treimi, iar în anul 1838, ianuarie 11, zdrobindu-se biserica de cutremurul ce s-au întâmplat, iar în anul 1846 s-au dărâmat aceea şi s-au ridicat aceasta din temelie, de Cucernicia Sa părintele Calinic – arhimandrit la Cernica - cu ajutorul de la creştini şi prin osârdia cucernicei maici Domnica, stareţa, iar îngrijitor fiind în tot lucrul cuviosul Iachint ieromonahul din Cernica, în zilele binecredinciosului Domn Gheorghe Dimitrie Bibescu voievod, iar arhiepiscop fiind p(rea) s(finţia) sa Neofit Mitropolit. 1847, noiembrie 2.

Mai târziu, între anii 1846-1847, a fost zidită biserica mare a mânăstirii, având hramul Sfânta Treime; ctitor a fost Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Pictura (frescă în stil neobizantin) a fost realizată de pictori aduşi de la Muntele Athos. Catapeteasma bisericii este realizată din lemn de tei sculptat, iar icoanele împărăteşti sunt deosebite, fiind pictate şi îmbrăcate în argint aurit.
Biserica din cimitirul mânăstirii, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, construită în 1834, a fost pictată de Nicolae Polcovnicu şi ucenicii săi în anul 1838. Clopotniţa mănăstirii, aflată la intrarea in incintă, are 25 m înălţime.

Mănăstirea Cernica în prezent

În fosta trapeză a mânăstirii este acum amenajat un muzeu. Colecţiile sale cuprind icoane de lemn din secolul al XVIII-lea (şcoala grecească şi şcoala italiană cu influenţe greceşti), icoane pe sticlă din Ţara Românească, icoane imbrăcate în argint, icoane din Palestina, cruci din aur filigranat şi sidef, evanghelii şi cărtţi vechi bisericeşti, goblenuri din secolul al XIX-lea. O piesă rară adăpostită de acest muzeu este şi o stampă-acuarelă a pictorului Carol Popp de Szathmáry, reprezentându-l pe Regele Carol I participând la slujba religioasă (de altfel, Carol I a făcut donaţii acestei mănăstiri, printre care o candelă de argint şi un veşmânt preoţesc, care se află, de asemenea, în muzeu).
O parte din monumentele funerare din cimitirul mânăstirii sunt opere ale sculptorilor Ghorghe Anghel şi Carol Storck şi ale arhitectului Heidewich.

În anul 2002, când s-au făcut reparaţii capitale ale construcţiilor de aici, mănăstirii i-au mai fost adăugate încă două clădiri.

Surse

Legături externe

http://www.manastireapasarea.ro/index.html