Mănăstirea Hilandar (Muntele Athos): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (el)
 
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de alți 5 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
'''Mănăstirea Hilandar ''' este cea mai la nord situată [[mănăstire]] a peninsulei [[Muntele Athos|Muntelui Athos]]. The monastery was founded in 1198 by Ss. Sava and Simeon. The monastery has been supported and populated by Serbian [[monk]]s since then. It is ranked fourth in the hierarchical order of the twenty monasteries located on the [[Mount Athos]] peninsula.
+
{{Mănăstire
 +
|nume=Mănăstirea Hilandar
 +
|Imagine=[[Imagine:Hilan2.jpg|250 px|Mănăstirea Hilandar]]
 +
|jurisdicţie=[[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Patriarhia Ecumenică de Constantinopol]] (Istanbul)
 +
|tip=călugări, mănăstire de obşte
 +
|înfiinţată=secolul XII
 +
|ctitor=Sf. Sava şi Simeon ai Serbiei
 +
|stareţ= [[arhimandrit|Arhim.]] Mojsije
 +
|mărime aprox= 25 de vieţuitori
 +
|localizare= {{flag|Grecia}} [[Muntele Athos]], Grecia
 +
|limba liturgică= [[Limba slavonă]], sârbă
 +
|cântarea= cântare [[cântarea bizantină|psaltică]] şi sârbească
 +
|schituri=
 +
|hramuri= [[21 noiembrie|Intrarea în Biserică]] a [[Maica Domnului|Maicii Domnului]]
 +
|site=http://www.hilandar.org
 +
|}}
 +
 
 +
'''Mănăstirea Hilandar ''' este cea mai la nord situată [[mănăstire]] a peninsulei [[Muntele Athos|atonite]].
 +
Mănăstirea a fost înfiinţată în anul 1198 de către domnitorul sârb Ştefan Nemanici (ori Nemanja) la 1151-1195, care în călugărie a luat numele de Simeon, împreună cu fiul său Sava (Sf. Sava şi Simeon de mai târziu).  
 +
Mănăstirea a fost întreţinută şi populată în mod neîntrerupt de către călugări sârbi, de la înfiinţare şi până în zilele noastre. Este socotită a fi a patra mânăstire ca importanţă dintre cele douăzeci de mânăstiri suverane din [[Sfântul Munte]].  
  
 
==Istorie==
 
==Istorie==
Această sf. M-re a fost zidită de Vlădica sârbesc, Stefan Nemanici la 1151-1195, care în călugărie luă numele de Simeon, împreună cu fiul său Sava.  
+
 +
După înfiinţarea statului sârb, Ştefan Nemanja, marele jupan (domn) al Serbiei, în Consiliul de la Ras, în 1196, a stabilit bazele succesiunii dinastice în cadrului noii organizaţii statale. A abdicat mai târziu în favoarea fiului său mijlociu, Ştefan şi a început o nouă viaţă, duhovnicească, de rugăciune, călugărindu-se sub numele de Simeon. El se alătură fiului său mai mic, Rastko - călugărit cu numele de Sava, în comunitatea monastică sârbă din Muntele Athos.
 +
Cu aprobarea împăratului bizantin Alexie III Anghelos, prin hrisobula imperială din 1198, mănăstirea Hilandar este recunoscută ca independentă şi aparţinând călugărilor sârbi. Tatăl şi fiul încep renovarea ruinelor vechii mănăstiri, întemeind comunitatea monastică actuală.  
  
After forming the Serbian state [[Stephen Nemanja]], the Grand Župan of Serbia, in the Council of Ras in 1196 established the basis for smooth successions of power within the state. He, then, abdicated in favor of his middle son Stefan and proceeded to pursue a life of spirituality and pray as the monk Simeon. He joined his youngest son, Rastko, who earlier had taken the monastic name of Sava and lived on Mount Athos. With the approval of the Emperor Alexius III Angelicus, who in his chyrsobull of 1198 declared Chilandari as an independent monastery dedicated to the Serbians, the father and son began restoring the ruins of the old monastery as the foundation of the present day community.  
+
Mănăstirea Hilandar a devenit repede centrul spiritual şi religios al poporului sârb. În anul 1430, Sfântul Munte Athos a intrat sub ocupaţia turcilor otomani. Deşi turcii nu au intervenit în mod direct asupra autonomiei comunităţilor monastice, călugării au fost totuşi afectaţi de pierderea unor venituri importante din proprietăţile lor din afara muntelui Athos, care au fost confiscate de către turci. În aceste condiţii, supravieţuirea în Sfântul Munte a devenit foarte dificilă sub noii stăpânitori.
 +
Totuşi mănăstirea a continuat să rămână un simbol al culturii şi vieţii religioase sârbe, iar conducătorii sârbi nu au contenit a face daruri şi donaţii mănăstirii de-a lungul secolelor ce au urmat.
  
Chilandari became the spiritual and religious center for the Serbs. In 1430, the [[Holy Mountain]] of Athos was occupied by the Ottoman Turks. While the Turks did not interfere with the autonomy of the monastic communities the monks were affected by the lost of income from their estates that had been taken by the occupying Turks. Thus, their survival became difficult under the new overlords. The monastery remained a symbol of Serbian culture and religious continuity and was endowed by Serbian rulers through the centuries.  
+
Spre deosebire de majoritatea comunităţilor monastice din muntele Athos, care au fost construite pe ţărmurile Mării Mediterane, mănăstirea Hilandar este localizată la câţiva kilometri in interiorul peninsulei. Complexul monastic include între zidurile sale de apărare biserica principală (''katholikon'') şi un număr de capele mai mici, precum şi chiliile călugărilor, camerele pentru oaspeţi, o bibliotecă, trezoreria şi o bolniţă (spital).
  
Whereas most of the monastic communities on Mount Athos are built on the shore of the Mediterranean Sea, Chilandari is located a few kilometers in land. The complex includes within its protective walls a [[katholikon]] and a number of small [[chapel]]s, as well as cells for the monks, guest quarters, a library, treasury, and a hospital.  
+
În data de 4 martie 2004, un foc puternic s-a răspândit în mânăstire, distrugând sau afectând aproape jumătate dintre structurile mănăstirii, provocând pagube însemnate chiliei stareţului şi pavilionului de oaspeţi, precum şi în patru dintre capelele cu fresce şi picturi din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Din fericire, sfintele [[moaşte]] şi alte odoare, obiectele de patrimoniu şi alte bunuri - comorile cele mai de preţ ale mănăstirii - au fost salvate din incendiu. Lucrările de restaurare şi reparaţii (de după incendiu) continuă până în zilele noastre.  
  
On [[March 4]], 2004, a major fire sweeps through the monastery that destroyed about half the structures in the monastery. The medieval heirlooms and relics that made up the treasures of the monastery were moved to safety, but major damage was done to the abbot's cell and guest rooms as well as four chapels with the seventeenth and eighteenth century frescos. Restoration of the damage is on going.
 
  
 
==Odoare==
 
==Odoare==
[[Image:Tricherousa.jpg|thumb|left|Icon of [[Panagia Tricherousa]]]]La această M-re se află două icoane făcătoare de minuni. Una numită "Trirucita" (cu trei mâini) fiindcă sub mâinele Maicii Domnului este zugrăvită si mâna Sf. [[Ioan Damaschin]]. Se stie că acesta, a fost secretarul, Voievodului Damascului si scriind el o scrisoare împăratului Bizantin, Leon Iconoclastul, a fost socotit de voievod ca trădător al intereselor Damascului si deci a poruncit să i se taie mâna. A stat mâna spânzurată în ulita Damascului, de dimineată si până seara. Către seară Sf. Ioan a cerut mâna de la voievod si i s-a permis s-o ia. Ioan o aseză la locul de unde fusese tăiată si prin rugăciune fierbinte, cu lacrimi făcute în fata acestei sfinte icoane s-a prins la loc lecuindu-se.
+
[[Image:Tricherousa.jpg|thumb|left|Icoana [[Panagia Tricherousa]]]]La această Mănăstire se află două icoane făcătoare de minuni, dintre care cea mai cunoscută este icoana Maicii Domnului numită "Tricherousa" sau "Triruciţa" ("cea cu trei mâini"), fiindcă sub mâinile Maicii Domnului este zugrăvită şi mâna Sf. [[Ioan Damaschin]]. Se ştie că acesta a fost secretarul stăpânitorului Damascului; şi scriind el o scrisoare împăratului bizantin Leon Iconoclastul, a fost socotit trădător al intereselor Damascului şi s-a poruncit să i se taie mâna. A stat mâna spânzurată pe străzile Damascului de dimineaţă şi până seara. Către seară, Sf. Ioan a cerut mâna de la stăpânitorul Damascului şi i s-a permis s-o ia. Ioan o aşeză la locul de unde fusese tăiată şi, rugându-se fierbinte, cu lacrimi înaintea acestei sfinte icoane, mâna s-a prins la loc şi s-a vindecat.
 +
 
 +
Se mai găsesc la această mănăstire sfinte [[moaşte]] ale mai multor [[sfinţi]]: o părticică din lemnul Cinstitei Cruci a Domnului, Capul Sf. [[Eftimie cel Mare]] şi piciorul Sf. Simeon, ctitorul mănăstirii. În interior, mănăstirea are 16  [[Capelă|paraclise]] cu odoare scumpe, o evanghelie scrisă pe pergament, de mare valoare, cărţi şi manuscrise slavone, 6 manuscrise pe pergament din sec. XII-XVII-lea, cuprinzând chestiuni bisericeşti, 68 de manuscrise cuprinzând alte probleme bisericeşti, datând din sec. XVII-XVIII.
 +
 
 +
Mănăstirea mai are peste o mie de icoane bizantine şi sârbeşti din secolele XIII-XVIII, precum şi obiecte de cult, odoare, diverse alte artefacte şi documente cu valoare istorică.
 +
 
 +
Biblioteca cuprinde o colecţie de cărţi şi peste 1000 de manuscrise (inclusiv cele scrise în alfabetul chirilic), alături de primele cărţi tipărite în limba sârbă. Biblioteca mai păstrează, de asemenea, multe cărţi scrise în limbile bulgară, rusă şi greacă.
  
Se mai găsesc sfinte [[moaşte]] ale diferitilor [[sfinţi]], o părticică din Sf. lemn, Capul Sf. [[Eftimie cel Mare]] si piciorul Sf. Simeon ctitorul M-rei. In interior are 16 paraclise cu odoare scumpe, o evanghelie scrisă pe pergament de mare valoare, cârti si manuscrise Slavone, 6 din pergament din sec. XII-XVII-lea cuprinzând chestiuni bisericesti, 68 manuscrise cuprinzând materii Eclesiastice din sec. XVII-XVIII-lea.
+
==Legături externe==
 +
* http://www.munteleathos.com/Pagina/Afisare/Manastirea_Hilandaru
 +
* http://prieteniisfmunteathos.wordpress.com/2007/01/13/manastirea-hilandar/
  
The monastery possesses over 1,000 thirteenth to eighteenth century Byzantine and Serbian [[icon]]s as well as sacred objects, various artifacts, and historical documents. Many of these dated from the thirteenth century. The library contains a collection of books and some 1,000 manuscripts including Cyrillic manuscripts and the first printed books in Serbian. The library also holds many books in Russian, Bulgarian, and Greek.
 
  
 
[[Categorie:Mănăstiri]]
 
[[Categorie:Mănăstiri]]
[[Categorie:Mănăstiri sârbeşti]]
+
[[Categorie:Mănăstiri sârbești]]
 
[[Categorie:Muntele Athos]]
 
[[Categorie:Muntele Athos]]
  
 +
[[el:Ιερά Μονή Χιλανδαρίου]]
 
[[en:Chilandari Monastery (Athos)]]
 
[[en:Chilandari Monastery (Athos)]]
 
[[fr:Monastère de Hilandar (Mont Athos)]]
 
[[fr:Monastère de Hilandar (Mont Athos)]]

Versiunea curentă din 30 aprilie 2016 17:43

Mănăstirea Hilandar
Mănăstirea Hilandar
Jurisdicție Patriarhia Ecumenică de Constantinopol (Istanbul)
Tip călugări, mănăstire de obşte
Înființată secolul XII
Ctitori Sf. Sava şi Simeon ai Serbiei
Stareț Arhim. Mojsije
Mărime aprox. 25 de vieţuitori
Localizare   Muntele Athos, Grecia
Limba liturgică Limba slavonă, sârbă
Cântarea cântare psaltică şi sârbească
Schituri, metocuri și chilii
Hramuri Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Site web oficial http://www.hilandar.org


Mănăstirea Hilandar este cea mai la nord situată mănăstire a peninsulei atonite. Mănăstirea a fost înfiinţată în anul 1198 de către domnitorul sârb Ştefan Nemanici (ori Nemanja) la 1151-1195, care în călugărie a luat numele de Simeon, împreună cu fiul său Sava (Sf. Sava şi Simeon de mai târziu). Mănăstirea a fost întreţinută şi populată în mod neîntrerupt de către călugări sârbi, de la înfiinţare şi până în zilele noastre. Este socotită a fi a patra mânăstire ca importanţă dintre cele douăzeci de mânăstiri suverane din Sfântul Munte.

Istorie

După înfiinţarea statului sârb, Ştefan Nemanja, marele jupan (domn) al Serbiei, în Consiliul de la Ras, în 1196, a stabilit bazele succesiunii dinastice în cadrului noii organizaţii statale. A abdicat mai târziu în favoarea fiului său mijlociu, Ştefan şi a început o nouă viaţă, duhovnicească, de rugăciune, călugărindu-se sub numele de Simeon. El se alătură fiului său mai mic, Rastko - călugărit cu numele de Sava, în comunitatea monastică sârbă din Muntele Athos. Cu aprobarea împăratului bizantin Alexie III Anghelos, prin hrisobula imperială din 1198, mănăstirea Hilandar este recunoscută ca independentă şi aparţinând călugărilor sârbi. Tatăl şi fiul încep renovarea ruinelor vechii mănăstiri, întemeind comunitatea monastică actuală.

Mănăstirea Hilandar a devenit repede centrul spiritual şi religios al poporului sârb. În anul 1430, Sfântul Munte Athos a intrat sub ocupaţia turcilor otomani. Deşi turcii nu au intervenit în mod direct asupra autonomiei comunităţilor monastice, călugării au fost totuşi afectaţi de pierderea unor venituri importante din proprietăţile lor din afara muntelui Athos, care au fost confiscate de către turci. În aceste condiţii, supravieţuirea în Sfântul Munte a devenit foarte dificilă sub noii stăpânitori. Totuşi mănăstirea a continuat să rămână un simbol al culturii şi vieţii religioase sârbe, iar conducătorii sârbi nu au contenit a face daruri şi donaţii mănăstirii de-a lungul secolelor ce au urmat.

Spre deosebire de majoritatea comunităţilor monastice din muntele Athos, care au fost construite pe ţărmurile Mării Mediterane, mănăstirea Hilandar este localizată la câţiva kilometri in interiorul peninsulei. Complexul monastic include între zidurile sale de apărare biserica principală (katholikon) şi un număr de capele mai mici, precum şi chiliile călugărilor, camerele pentru oaspeţi, o bibliotecă, trezoreria şi o bolniţă (spital).

În data de 4 martie 2004, un foc puternic s-a răspândit în mânăstire, distrugând sau afectând aproape jumătate dintre structurile mănăstirii, provocând pagube însemnate chiliei stareţului şi pavilionului de oaspeţi, precum şi în patru dintre capelele cu fresce şi picturi din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Din fericire, sfintele moaşte şi alte odoare, obiectele de patrimoniu şi alte bunuri - comorile cele mai de preţ ale mănăstirii - au fost salvate din incendiu. Lucrările de restaurare şi reparaţii (de după incendiu) continuă până în zilele noastre.


Odoare

La această Mănăstire se află două icoane făcătoare de minuni, dintre care cea mai cunoscută este icoana Maicii Domnului numită "Tricherousa" sau "Triruciţa" ("cea cu trei mâini"), fiindcă sub mâinile Maicii Domnului este zugrăvită şi mâna Sf. Ioan Damaschin. Se ştie că acesta a fost secretarul stăpânitorului Damascului; şi scriind el o scrisoare împăratului bizantin Leon Iconoclastul, a fost socotit trădător al intereselor Damascului şi s-a poruncit să i se taie mâna. A stat mâna spânzurată pe străzile Damascului de dimineaţă şi până seara. Către seară, Sf. Ioan a cerut mâna de la stăpânitorul Damascului şi i s-a permis s-o ia. Ioan o aşeză la locul de unde fusese tăiată şi, rugându-se fierbinte, cu lacrimi înaintea acestei sfinte icoane, mâna s-a prins la loc şi s-a vindecat.

Se mai găsesc la această mănăstire sfinte moaşte ale mai multor sfinţi: o părticică din lemnul Cinstitei Cruci a Domnului, Capul Sf. Eftimie cel Mare şi piciorul Sf. Simeon, ctitorul mănăstirii. În interior, mănăstirea are 16 paraclise cu odoare scumpe, o evanghelie scrisă pe pergament, de mare valoare, cărţi şi manuscrise slavone, 6 manuscrise pe pergament din sec. XII-XVII-lea, cuprinzând chestiuni bisericeşti, 68 de manuscrise cuprinzând alte probleme bisericeşti, datând din sec. XVII-XVIII.

Mănăstirea mai are peste o mie de icoane bizantine şi sârbeşti din secolele XIII-XVIII, precum şi obiecte de cult, odoare, diverse alte artefacte şi documente cu valoare istorică.

Biblioteca cuprinde o colecţie de cărţi şi peste 1000 de manuscrise (inclusiv cele scrise în alfabetul chirilic), alături de primele cărţi tipărite în limba sârbă. Biblioteca mai păstrează, de asemenea, multe cărţi scrise în limbile bulgară, rusă şi greacă.

Legături externe