Mândria

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 18 august 2010 09:34, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (pacatul mandriei)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Caracterizare generală

Trufia spurcă pe om

Tras la răspundere pentru faptul că ucenicii săi calcă datina bătrânilor şi nu se spală pe mâini înainte de a mânca, Isus foloseşte acest prilej pentru a-i învăţa pe ucenici că ,, Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om’’. Căci ,, orice intră în gură merge în pântece, şi apoi este aruncat afară în hazna’’ pe când ,,ce iese din gură, vine din inimă, şi aceea spurcă pe om’’. Apoi enumeră păcatele care, avându-şi sălaş în inimă şi ieşind la iveală, prin vorbe sau fapte, îl spurcă pe om, incluzând printre ele şi trufia.(1)

Mândria îl coboară pe om şi-l acoperă de ruşine

Solomon arată în Proverbele sale că în timp ce cel smerit cu duhul capătă cinste, mândria omului îl scoboară pe acesta(2) şi îl acoperă pe om de ruşine(2”), căci el se face astfel asemănător îngerilor care, dorind cu neruşinare să ia locul lui Dumnezeu, au fost coborâţi din cer şi transformaţi în diavoli. Numai pe cei smeriţi Dumnezeu îi împodobeşte cu înţelepciune, aşa cum ne încredinţează înţeleptul Solomon(2”).

Dumnezeu urăşte ochii trufaşi şi pedepseşte inima trufaşă, candela celor răi

Ochii trufaşi sunt primii din seria de şapte lucruri urâte de Domnul, aşa cum le menţionează Solomon(4). Agur vorbea, în Proverbele lui Solomon, chiar de un neam de oameni ai căror ochi sunt trufaşi şi care îşi ţin pleoapele sus. (Prov30.13). Ei sunt semne ale unei inimi trufaşe care, fiind o scârbă înaintea Domnului, nu va rămâne nepedepsită.(3) Iar dintr-o inimă trufaşă ies cuvintele semeţe, ca ale vrăjmaşilor psalmistului care-l prigonesc şi vor să-l doboare.(5) sau ca ale acelora despre care vorbeşte proorocul Obadia, care erau mulţumiţi şi se bucurau de nenorocirea abătută asupra copiilor lui Iuda, vorbind cu semeţie în ziua strâmtorării acestora (Obadia1.12) sau ca ale celor care, doborând cu sabia pe copiii lui Israel şi luând în stăpânire două neamuri şi ţări, au început să se fălească şi să-şi înmulţească cuvintele împotriva lui Dumnezeu (Ezec35.13). Creştinul va fi ca psalmistul al cărui suflet este liniştit şi potolit ca un copil înţărcat care stă lângă mama sa(Ps 131.1,2).Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat., aşa cum ne spune Solomon. (Prov 21.4).

Mândria este rădăcina păcatelor mari

Mândria este rădăcina marilor încălcări de lege.(5) Cine este smerit nu poate fi ucigaş (căci nu e lacom după bani şi nu poate fi foarte gelos), nu e lacom de mâncare, băutură, bani, hoţ sau pizmaş (căci se mulţumeşte cu ce dă Dumnezeu), nu este mânios (căci nu se consideră cel mai important), nu este desfrânat (căci el este încredinţat că trupul este templul Duhului Sfânt, neconsiderând că îi aparţine), nu e hulitor (căci e recunoscător faţă de darul vieţii primit de la Dumnezeu), nu e leneş (căci nu pune comoditatea sa pe primul plan). Mândria poate fi chiar o pricină de nesupunere faţă de legile ţării. Omul care din mândrie nu ascultă de preot sau judecător era pedepsit cu moartea. Se scotea astfel răul din mijlocul lui Israel pentru că tot poporul să audă şi să se teamă, şi să nu se mai îngâmfe(Deut.17.12-13)

Omul mândru

Solomon ne arată că înţeleptul se teme şi se abate dela rău, dar prostul este nechibzuit şi sigur de sine (Prov14.16). Solomon ne încredinţează că mândria aţâţă certurile(Prov13.10), omul nesăbuit lovit de înfumurare şi cu gânduri rele ar fi mai bine să-şi pună mâna la gură pentru a nu stârni, în mânia sa, certuri(Prov30.33) Fudulia poate cufunda omul în sărăcie: mai bine să fii smerit şi să ai o slugă decât să fii fudul şi să nu ai ce mânca. (Prov12.9) Trufia se înalţă adeseori din solul unei anumite corectitudini, cum se întâmplă cu cei mândri şi dispreţuitori, iar umilinţa creşte de multe ori din lacrimile păcătoşilor, aşa cum ne avertizează Isus în pilda vameşului şi fariseului.(Prov18.9-14) Înţelepciunea, personificată în Proverbele lui Solomon, strigă că ea urăşte trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă (Prov8.12-13). Mândria este prezentă în discursurile falşilor învăţători, sofişti şi lacomi împotriva cărora vorbeşte apostolul Pavel într-una din epistolele sale(1Tim6.3-5).

Oamenii mândri ce se cred înţelepţi

Solomon ne atrage atenţia să nu ne socotim înţelepţi şi să nu ne bizuim pe înţelepciunea noastră, ci să ne temem de Domnul şi să ne abatem de la rău (Prov3.5-7). Omul bogat este unul dintre aceia care cred că sunt înţelepţi, dar pe care săracul priceput îl cercetează. (Prov28.11). În general putem să tragem nădejde de îndreptare mai mult de la un nesăbuit decât de la unul care se crede înţelept, ne previne Solomon(Prov26.12). Proorocul Ieremia spune că înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că-L cunoaşte pe Dumnezeu, care face milă, judecată şi dreptate pe pământ, căci în această găseşte plăcere Dumnezeu(Ier 9.23). Psalmistul se plânge că îngâmfaţii îi aruncă batjocuri dar el nu se abate de la Legea Domnului, (Ps 119.51) că urzesc neadevăruri împotriva lui dar că el păzeşte din toată inima poruncile Domnului.(Ps 119.69); el se roagă să aibă milă de ei că ei sunt sătui de dispreţul celor trufaşi şi de batjocurile celor îngâmfaţi (Ps 123.4). Psalmistul se văită că trufaşii îl hărţuiesc şi se războiesc cu el(Ps 56.2). că îngâmfaţii sapă gropi înaintea lui şi îl prigonesc fără temei dar el nu părăseşte poruncile sfinte.(Ps 119.85); că nişte îngâmfaţi îi întind curse şi laţuri, pun reţele de-a lungul drumului, şi îi întind capcane, dar el se roagă La Dumnezeu pentru izbăvire (Ps140.5-10). Psalmistul plânge pentru că nişte îngâmfaţi s-au sculat împotriva lui şi vor să-i ia viaţa şi îl roagă pe Dumnezeu cel îndurător, milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate să-l întărească, să-l scape şi să facă un semn pentru ca vrăjmaşii săi să rămână de ruşine.(Ps 86.14) Isus a spus pilda vameşului şi fariseului pentru aceia care credeau ei înşişi că sunt neprihăniţi şi îi dispreţuiau pe ceilalţi(Lc18.9-14) Apostolul Pavel le spune romanilor să nu umble după lucruri înalte ci să rămână la cele smerite şi să nu se socotească singuri înţelepţi.(Rom12.16); să aibă simţiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credinţă împărţită de Domnul(Rom12.3) Căci ,,dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşeală singur’’, aşa cum scrie acelaşi apostol galatenilor.(Gal 6.3)

Omul mandru laudaros

Omul mândru este adeseori lăudăros(9). Doar faptele bune în sine pot fi obiect de laudă (9a), căci motiv adevărat de laudă (din partea altuia) este ceea ce este în inimă, şi nu în înfăţişare(9b). Adesea oamenii se laudă nejustificat cu lucruri pe care le-au primit(bunuri, origine bună, sănătate, educaţie bună, etc)(9c)

Omul mândru şi necredincios

Omul mândru este de multe ori ateu(10) sau îşi zice în sinea să că Dumnezeu nu pedepseşte(Ps10.4,13), că uită sau că îşi ascunde Faţa şi în veac nu va vedea(Ps10.11), fiind împiedicat în judecata şi vederea sa de întunericul de nori (Iov22.13-14)

Omul mandru si batjocoritor

Omul îngâmfat este deseori batjocoritor(12). Batjocoritorii sunt cauza certurilor, neînţelegerilor, ocărilor, stărilor sociale conflictuale(12a), dincolo de faptul că îşi creează singuri suferinţe şi neplăceri(12b). Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel care l-a făcut(12c), iar acesta va fi batjocorit de Dumnezeu(12d). Batjocoritorul nu ascultă si nu-i place mustrarea(12e), aşa că lor le sunt rezervate pedepsele, inclusiv loviturile, spre îndreptare(12f). Dacă vor rămâne neschimbaţi, nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu(12g). În zilele din urmă vor fi batjocoritori(12h). 1)Mc7.18-23 2)Prov29.23 2”)Prov11.2, 25.27 3)Prov16.5, Ps131.1 4)Prov16.5, Ps131.1,2, Prov30.13 5)Ps 131.1,2 6)Ps19.13 7)Prov 21.4 8)Prov14.16 9)Iac4.13-16, Ps 75.4-6, Ps10.3, Ps 94.2-4, Prov 25.14, 27.2 9a)Ga6.4, Iac1.9-10 9b)2Cor5.11-12 9c) 1Cor4.6-7 10)Ps10.4 11)Ps10.4,11-13 12)Prov14.6, 1.22, 21.24, Dan11.22, Os7.5 12a) , 22.10, 29.8, Iov17.2 12b)Prov 9.12, 24.9 12c)Prov17.5, 14.31 12d)Prov 3.34 12e)Prov 9.7-8, 13.1 12f)Prov19.25,29,21.11 12g)1Cor6.10, Is29.20 12h)Iuda1.18, 2Pet3.3

Omul mândru şi rău

Omul rău şi mândru, la adăpostul succeselor sale materiale, este dispreţuitor, ucigaş şi asupritor al celor nenorociţi, lăudăros, ateu sau hulitor al Domnului, gura sa fiind plină de blesteme şi înşelătorii(13). Sau, fericit şi netulburat de suferinţe, este îmbuibat, asupritor, are o limbă neobosită şi devine pricină de poticnire pentru oamenii de rând(14). Psalmistul se roagă pentru pedepsirea trufaşilor(19). Dumnezeu îi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi(15), care ştie totul şi cântăreşte toate faptele, precum spune Ana, una din soţiile lui Elcana, în rugăciunea ei fierbinte(1Sam2.3-5).

Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri

Dumnezeu îi avertizează pe copiii lui Israel că va frânge mândria puterii lor. Lev26.13-19). Solomon ne încredinţează că Dumnezeu surpă casa celor mândri, dar întăreşte hotarul văduvei (Prov 15.25) şi că îşi va bate joc de cei batjocoritori în timp ce celor smeriţi le va da har(Prov3.34). Psalmistul ştie că Dumnezeu mântuieşte poporul care se smereşte şi smereşte privirile trufaşe (Ps 18.27) şi îi sfătuieşte pe cei lăudăroşi să nu mai vorbească cu atâta trufie.(Ps 75.4-6). pentru că Dumnezeu mustră pe cei îngâmfaţi care au rătăcit de la poruncile lui Dumnezeu (Ps119.21), pedepseşte aspru pe cei mândri(Ps 31.23). şi frânge mândria domnitorilor (Ps 75.12). Ana, una din soţiile lui Elcana, necăjită de Penina pentru că era stearpă, îşi varsă sufletul înaintea Domnului recunoscând că Dumnezeu smereşte şi Dumnezeu înalţă şi până la urmă capătă rod, născându-l pe Samuel, care avea să devină un mare prooroc. (1Sam2.7). David, rugându-se Domnului, spune:,,Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte, şi cu privirea Ta, scobori pe cei mândri.(2Sam 22.28). Fecioara Maria, în discuţia pe care o are cu Elisabeta, ruda sa şi mama lui Ioan Botezatorul spune că

,,Dumnezeu a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile, pe cari le aveau cei mândri în inima lor.
A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi.
Pe cei flămânzi i -a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i -a scos afară cu mâinile goale’’. (Lc1.51-52 ). Isus critică slava deşartă după care umblau cărturarii şi fariseii care

umblă după locurile dintâi la ospeţe, şi după scaunele dintâi în sinagogi; le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe, şi să le zică: ,Rabi! Rabi!`, amintindu-le că numai Unul este învăţătorul şi că oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat. Mt23.11-12), lucru aplicabil chiar la o masă când este bine să fim mutaţi de gazdă mai sus în loc să fim izgoniţi în mod ruşinos de pe locurile cele dintâi dacă se întâmplă să vină cineva mai cu vază. (Lc14.7-11). Sfântul apostol Petru le spune preoţilor să se îmbrace cu smerenie ştiind că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har şi numai în acest fel smerindu-se sub mâna tare a lui dumnezeu, ei vor fi înălţaţi la vremea potrivită. (1Pet5.5). Sfântul apostol Iacov citează şi el Scriptura care spune că : ,,Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.`` când spune că Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi nu vrea cu gelozie pentru Sine şi că în schimb, ne dă un har şi mai mare(Iac4.6). El le stă împotrivă oamenilor mândri(16), smerindu-le inima(17) prin suferinţă (18).

Sursele mândriei

Cunoaşterea este una din pricinile de mândrie(20). Adam şi Eva au fost alungaţi din rai din pricina trufiei cunoaşterii(21). Lucifer a căzut din cer din pricina trufiei, devenind Satan(duşmanul, diavolul)(22). Puterea şi bogăţia reprezintă a doua cauză de mândrie(23). 13)Ps10 14)Ps73 15)Ps138.6, 1Sam2.3-5 16)Prov 15.25, Prov3.34, Iac4.6, 1Pet5.5 17)Ps 75.4-6, Ps 31.23, Ps 75.12, 1 Reg 2.7, 2Sam 22.28, Iac4.9-10, Lc1.51-52, Mt23.11-12, Lc14.7-11, Is13.11, Lev26.13-19, Ier13.1-9, Tefania3.10-11 18)Ps 107.12 19)Ps 12.3, Ps 31.18, Ps 94.2-4, Ps 119.21, Ps119.78, Ps 119.122 20)1Cor8.1 21)Fac3.1-6 22)Is14.12-14