Lumina Sfântă: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} [[Image:Holysepulchre.jpg|right|thumb|The Tomb of Christ, within the Cathedral of the Holy Sepulchre, from which the Patriarch (or presiding archbishop) of Jerusalem...)
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
[[Image:Holysepulchre.jpg|right|thumb|The Tomb of Christ, within the Cathedral of the Holy Sepulchre, from which the Patriarch (or presiding archbishop) of Jerusalem emerges with the Fire.]]The '''Holy Fire''' (Greek 'Αγιος Φως, "Holy Light") is a miracle that occurs every year at the [[Church of the Holy Sepulchre]] in [[Jerusalem]] on [[Holy Saturday]], the day preceding [[Pascha]]. It is considered by many to be the longest attested annual miracle in the Christian world, though the event has only been documented consecutively since 1106. In many Orthodox countries around the world the event is televised live.
+
[[Image:Holysepulchre.jpg|right|thumb|Mormmântul lui Hristos, din interiorul Catedralei Sfântului Mormânt, din care Patriarhul (sau arhiepiscopul care slujeşte) din Ierusalimiese cu Focul.]] '''Focul Sfânt''' (Greek 'Αγιος Φως, "Lumina Sfântă") este un miracol care se întâmplă în fiecare an în [[Biserica Sfântului Mormânt]] în [[Ierusalim]] în [[Sâmbăta Mare]], Ziua de dinaintea [[Sfintele Paşti|Sfintelor Paşti]]. Este considerată de unii oameni ca fiind cea mai lungă minune anuală atestată în lumea creştină, cu toate că evenimentul este documentat consecutiv doar din 1106. În multe ţări ortodoxe din lumea întreagă, acest eveniment este televizat.
 
The ceremony begins at noon when the [[Patriarch]] of Jerusalem or another Orthodox [[Archbishop]] recites a specific prayer. The faithful gathered will then chant "Lord, have mercy" (''Kyrie eleison'' in Greek) until the Holy Fire descends on a lamp of olive oil held by the patriarch while he is alone in the tomb chamber of [[Jesus Christ]]. The patriarch will then emerge from the tomb chamber, recite some prayers, and light either 33 or 12 candles to distribute to the faithful.
 
  
The fire is also said to spontaneously light other lamps and candles around the church. Pilgrims say the Holy Fire will not burn hair, faces, etc. in the first 33 minutes after it is ignited. Before entering the Lord's Tomb, the patriarch or presiding archbishop is inspected by Israeli authorities to prove that he does not carry the technical means to light the fire. This investigation used to be carried out by Turkish soldiers.
+
Ceremonia începe la amiază  când [[patriarh]]ul Ierusalimului sau alt [[arhiepiscop]] ortodox spune rugăciunile cuvenite. Mulţimea adunată acolo cântă apoi "Doamne miluieşte" (''Kyrie eleison'' în greacă) până când Focul Sfânt coboară şi aprinde o lampă cu ulei de măsline ţinută de patriarh în timp ce el este singur în camera mormântului Mântuitorului. Apoi, patriarhul iese din această cameră, spune rugăciunile şi apoi aprinde 33 sau 12 candele pe care le împarte credincioşilor.
  
The Holy Fire is first mentioned in the documents dating from the 4th century. A detailed description of the miracle is contained in the travelogue of the Russian [[igumen]] Daniel, who was present at the ceremony in 1106. Daniel mentions a blue incandescence descending from the dome to the edicula where the patriarch awaits the holy fire. Some claim to have witnessed this incandescence in modern times.
+
De asemenea, focul aprinde spontan alte candele şi lumânări din biserică. Pelerinii povestesc că Focul Sfânt nu arde părul, feţele, etc. în primele 33 de minute după ce este aprins. Înainte de a intra în Mormântul Domnului, patriarhul sau arhiepiscopul slujitor este inspectat de autorităţile Israelului care probează astfel că el nu are mijloacele tehnice necesare pentru aprinderea focului. Mai demult, această investigaţie o făceau soldaţii turci.
  
During the many centuries of the miracle's history, the Holy Fire is said to have descended on certain other occasions, usually when heterodox [[clergy]]men attempted to obtain it. According to the tradition, in 1099, for example, the failure of Crusaders to obtain the fire led to street riots in Jerusalem. It is also claimed that in 1579, the Armenian patriarch prayed day and night in order to obtain the Holy Fire, but the Fire miraculously struck a column near the entrance and lit a candle held by the Orthodox patriarch standing nearby. Upon entering the temple, many Orthodox Christians venerate this column, which bears marks and a large crack attributed to the bolt of lightening from the Holy Fire.
+
Prima dată, Focul Sfânt a fost menţionat într-un document din secolul IV. O descriere detaliată a miracolului este inclusă în jurnalul de călătorie al [[egumen]]ului rus Daniel, care a fost prezent la slujba din 1106. Daniel menţionează o incandescenţă albastră care coboară din dom către edicula unde patriarhul aşteaptă focul. Există persoane care pretind că au văzut această incandescenţă şi în timpurile moderne.
  
==Source and external links==
+
De-a lungul multor secole de apariţie a acestei minuni, se spune că Focul Sfânt a coborât în câteva alte ocazii, de obicei când [[cler]]ul heterodox încerca să-l obţină. În concordanţă cu tradiţia, în 1099, de exemplu, eşecul cruciaţilor de a face să coboare focul a dus la revolte de stradă în Ierusalim. Se spune că în 1579, patriarhul armean s-a rugat zi şi noapte pentru a face Focul Sfânt să coboare, dar, miraculos, Focul a ţâşnit dintr-o coloană de lângă intrare şi a aprins candela ţinută de patriarhul ortodox care stătea alături. După intrarea în biserică, mulţi creştini ortodocşi cinstesc această coloană, care poartă semne şi o crăpătură largă atribuită trecerii prin ea a fulgerului Focului Sfânt.
  
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Fire wikipedia:Holy Fire]
+
==Izvoare şi legături externe==
* [http://www.holyfire.org/eng/ A Russian site with info on the Holy Fire]
 
* [http://www.holylight.gr/enmain.html A Greek site detailing the events of the miracle]
 
* [http://www.wildlife-photo.org/gallery/Holy-Fire-Holy-Light?page=4 A Photogallery with images of the Fire from 2005]
 
* [http://www.interfax-religion.com/print.php?act=news&id=1573 Russian scientists ready to study Holy Fire]
 
  
[[Category:Church Life]]
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Fire wikipedia: Focul Sfânt]
 +
* [http://www.holyfire.org/eng/ Un site rusesc cu informaţii despre Focul Sfânt]
 +
* [http://www.holylight.gr/enmain.html Un site grecesc care detaliază minunea apariţiei Focului Sfânt]
 +
* [http://www.wildlife-photo.org/gallery/Holy-Fire-Holy-Light?page=4 O galerie foto cu imagini de coborâre Focului Sfânt din 2005]
 +
* [http://www.interfax-religion.com/print.php?act=news&id=1573 Cercetătorii ruşi pregătiţi să studieze Focul Sfânt]
 +
 
 +
[[Categorie:Viaţa bisericii]]

Versiunea de la data 8 februarie 2008 06:10

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Mormmântul lui Hristos, din interiorul Catedralei Sfântului Mormânt, din care Patriarhul (sau arhiepiscopul care slujeşte) din Ierusalimiese cu Focul.
Focul Sfânt (Greek 'Αγιος Φως, "Lumina Sfântă") este un miracol care se întâmplă în fiecare an în Biserica Sfântului Mormânt în Ierusalim în Sâmbăta Mare, Ziua de dinaintea Sfintelor Paşti. Este considerată de unii oameni ca fiind cea mai lungă minune anuală atestată în lumea creştină, cu toate că evenimentul este documentat consecutiv doar din 1106. În multe ţări ortodoxe din lumea întreagă, acest eveniment este televizat.

Ceremonia începe la amiază când patriarhul Ierusalimului sau alt arhiepiscop ortodox spune rugăciunile cuvenite. Mulţimea adunată acolo cântă apoi "Doamne miluieşte" (Kyrie eleison în greacă) până când Focul Sfânt coboară şi aprinde o lampă cu ulei de măsline ţinută de patriarh în timp ce el este singur în camera mormântului Mântuitorului. Apoi, patriarhul iese din această cameră, spune rugăciunile şi apoi aprinde 33 sau 12 candele pe care le împarte credincioşilor.

De asemenea, focul aprinde spontan alte candele şi lumânări din biserică. Pelerinii povestesc că Focul Sfânt nu arde părul, feţele, etc. în primele 33 de minute după ce este aprins. Înainte de a intra în Mormântul Domnului, patriarhul sau arhiepiscopul slujitor este inspectat de autorităţile Israelului care probează astfel că el nu are mijloacele tehnice necesare pentru aprinderea focului. Mai demult, această investigaţie o făceau soldaţii turci.

Prima dată, Focul Sfânt a fost menţionat într-un document din secolul IV. O descriere detaliată a miracolului este inclusă în jurnalul de călătorie al egumenului rus Daniel, care a fost prezent la slujba din 1106. Daniel menţionează o incandescenţă albastră care coboară din dom către edicula unde patriarhul aşteaptă focul. Există persoane care pretind că au văzut această incandescenţă şi în timpurile moderne.

De-a lungul multor secole de apariţie a acestei minuni, se spune că Focul Sfânt a coborât în câteva alte ocazii, de obicei când clerul heterodox încerca să-l obţină. În concordanţă cu tradiţia, în 1099, de exemplu, eşecul cruciaţilor de a face să coboare focul a dus la revolte de stradă în Ierusalim. Se spune că în 1579, patriarhul armean s-a rugat zi şi noapte pentru a face Focul Sfânt să coboare, dar, miraculos, Focul a ţâşnit dintr-o coloană de lângă intrare şi a aprins candela ţinută de patriarhul ortodox care stătea alături. După intrarea în biserică, mulţi creştini ortodocşi cinstesc această coloană, care poartă semne şi o crăpătură largă atribuită trecerii prin ea a fulgerului Focului Sfânt.

Izvoare şi legături externe