Lot de la Schetia

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 22 octombrie 2020 19:55, autor: Inistea (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: Cuviosul '''Lot''' a fost unul din Părinții pustiei care a trăit în secolul al V-lea la centrul monastic Schetia din Egipt. Prăznuirea lui în Biseri...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Cuviosul Lot a fost unul din Părinții pustiei care a trăit în secolul al V-lea la centrul monastic Schetia din Egipt. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 22 octombrie.

Viața

Avva Lot este cunoscut din Patericul egiptean, colecția alfabetică. A făcut parte probabil dintr-o generație situată între avva Pimen cel Mare și avva Agaton de la Schetia.

În tinerețe în vedem primind sfat de la avva Iosif din Panefo:

Zis-a avva Iosif lui avva Lot: Nu poți să te faci călugăr de nu te vei face ca focul, arzând tot. (Iosif din Panefo, 6)
A mers avva Lot la avva Iosif și i-a zis: Avvo, după puterea mea îmi fac puțină pravilă și puţinul post și rugăciunea și citirea şi liniștea și după puterea mea sunt curat cu cugetele. Ce am a mai face? Deci, sculându-se bătrânul, și-a întins mâinile la cer și i s-au făcut degetele ca zece făclii de foc. Și i-a zis: De voieşti, fă-te tot ca focul. (Iosif din Panefo, 7)

Din cele două apoftegme pe care le găsim sub numele lui în Patericul egiptean vedem un părinte care trăiește în mare dragoste față de aproapele cu o mică comunitate de frați, cerând sfat lui avva Arsenie cel Mare (+ 449) atunci când era nevoie. A avut ucenici și din afara centrului monastic de la Schetia, între care Petru Pionitul, care trăia în centrul monastic de la Kellia („Zis-a Avva Petru, acela al lui Avva Lot, că era odată la chilia lui Avva Agaton [...]” - Agaton 1).

Apoftegme

Patericul egiptean - Pentru avva Lot

1. A venit unul din bătrâni către avva Lot, la lunca cea mică ce se cheamă a lui Arsenie şi s-a rugat lui pentru o chilie şi i-a dat-o. Şi era bătrânul neputincios şi l-a odihnit pe el avva Lot. Şi dacă venea careva la avva Lot, îl făcea de mergea şi la bătrânul cel neputincios. Deci, a început a le grăi lor cuvinte de-ale lui Origen şi se necăjea avva Lot, zicând: nu cumva vor socoti părinţii că şi noi suntem aşa? Dar a-l scoate pe dânsul din loc, se temea pentru poruncă. Şi sculându-se avva Lot, a venit către avva Arsenie şi i-a povestit lui despre bătrân. Şi i-a zis lui avva Arsenie: nu-l goni pe dânsul, ci zi-i lui: iată din cele ale lui Dumnezeu mănâncă, bea precum voieşti, numai cuvântul acesta să nu-l grăieşti. Şi de va voi, se va îndrepta, iar de nu va voi să se îndrepte sigur, se va îndemna să se ducă de acolo, şi nu de la tine se va face pricina. Deci mergând avva Lot, a făcut aşa. Şi bătrânul acela dacă a auzit aceasta, nu voia să se îndrepteze, ci a început să se roage, zicând: pentru Dumnezeu, trimeteţi-mă de aici că nu mai pot suferi pustia! Şi aşa, sculându-se, a ieşit, petrecându-se cu dragoste.

2. Povestit-a oarecine despre un frate, care căzuse în păcat, că mergând el la avva Lot se tulbura intrând şi ieşind, neputând să şadă. Şi i-a zis lui, avva Lot: ce ai, frate? Iar el a zis: păcat mare am făcut şi nu pot să-l spun părinţilor. I-a zis lui bătrânul: mărturiseşte-l mie şi eu îl voi purta pe el! Atunci i-a zis lui: în desfrânare am căzut şi am jefuit ca să dobândesc lucrul. Şi i-a zis lui bătrânul: îndrăzneşte, că este pocăinţă! Du-te şi şezi în peşteră şi posteşte douăzeci de zile şi eu voi purta cu tine jumătatea păcatului! Deci, după ce s-au împlinit trei săptămâni, s-a încredinţat bătrânul că a primit Dumnezeu pocăinţa fratelui. Şi a rămas, supunându-se bătrânului până la moartea lui.

Surse

  • Patericul egiptean - ediția românească
  • Les sentences des Pères du désert - collection alphabétique, Solesmes, 1981
  • Les apophtegmes des Pères - collection systematique, vol. 1; Introduction; Cerf; 1993