Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Lot de la Schetia

Harta Egiptului monastic

Cuviosul Lot a fost unul din Părinții pustiei care a trăit în secolul al V-lea la centrul monastic Schetia din Egipt. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 22 octombrie.

Viața

Avva Lot este cunoscut din Patericul egiptean, colecția alfabetică. A făcut parte probabil din a trei generație de la Schetia[1], situată între avva Pimen cel Mare și avva Agaton.

În tinerețe în vedem primind sfat de la avva Iosif din Panefo:

Zis-a avva Iosif lui avva Lot: Nu poți să te faci călugăr de nu te vei face ca focul, arzând tot. (Iosif din Panefo, 6)
A mers avva Lot la avva Iosif și i-a zis: Avvo, după puterea mea îmi fac puțină pravilă și puținul post și rugăciunea și citirea și liniștea și după puterea mea sunt curat cu cugetele. Ce am a mai face? Deci, sculându-se bătrânul, și-a întins mâinile la cer și i s-au făcut degetele ca zece făclii de foc. Și i-a zis: De voiești, fă-te tot ca focul. (Iosif din Panefo, 7)

Din cele două apoftegme pe care le găsim sub numele lui în Patericul egiptean vedem un părinte care trăiește în mare dragoste față de aproapele cu o mică comunitate de frați, cerând sfat lui avva Arsenie cel Mare (+ 449) atunci când era nevoie. A avut ucenici și din afara centrului monastic de la Schetia, între care Petru Pionitul, care trăia în centrul monastic de la Kellia („Zis-a Avva Petru, acela al lui Avva Lot, că era odată la chilia lui Avva Agaton [...]” - Agaton 1).

Apoftegme

Patericul egiptean - Pentru avva Lot

1. A venit unul din bătrâni către avva Lot, la lunca cea mică ce se cheamă a lui Arsenie și s-a rugat lui pentru o chilie și i-a dat-o. Și era bătrânul neputincios și l-a odihnit pe el avva Lot. Și dacă venea careva la avva Lot, îl făcea de mergea și la bătrânul cel neputincios. Deci, a început a le grăi lor cuvinte de-ale lui Origen și se necăjea avva Lot, zicând: nu cumva vor socoti părinții că și noi suntem așa? Dar a-l scoate pe dânsul din loc, se temea pentru poruncă. Și sculându-se avva Lot, a venit către avva Arsenie și i-a povestit lui despre bătrân. Și i-a zis lui avva Arsenie: nu-l goni pe dânsul, ci zi-i lui: iată din cele ale lui Dumnezeu mănâncă, bea precum voiești, numai cuvântul acesta să nu-l grăiești. Și de va voi, se va îndrepta, iar de nu va voi să se îndrepte sigur, se va îndemna să se ducă de acolo, și nu de la tine se va face pricina. Deci mergând avva Lot, a făcut așa. Și bătrânul acela dacă a auzit aceasta, nu voia să se îndrepteze, ci a început să se roage, zicând: pentru Dumnezeu, trimeteți-mă de aici că nu mai pot suferi pustia! Și așa, sculându-se, a ieșit, petrecându-se cu dragoste.

2. Povestit-a oarecine despre un frate, care căzuse în păcat, că mergând el la avva Lot se tulbura intrând și ieșind, neputând să șadă. Și i-a zis lui, avva Lot: ce ai, frate? Iar el a zis: păcat mare am făcut și nu pot să-l spun părinților. I-a zis lui bătrânul: mărturisește-l mie și eu îl voi purta pe el! Atunci i-a zis lui: în desfrânare am căzut și am jefuit ca să dobândesc lucrul. Și i-a zis lui bătrânul: îndrăznește, că este pocăință! Du-te și șezi în peșteră și postește douăzeci de zile și eu voi purta cu tine jumătatea păcatului! Deci, după ce s-au împlinit trei săptămâni, s-a încredințat bătrânul că a primit Dumnezeu pocăința fratelui. Și a rămas, supunându-se bătrânului până la moartea lui.

Note

  1. Cf. P. Filotheu Bălan, în: Pateric Egyptean, ed. Sofia, București, 2011 (diortosit, completat și adnotat de monahul Filotheu Bălan), p. 153.

Surse

  • Patericul egiptean - ediția românească
  • Les sentences des Pères du désert - collection alphabétique, Solesmes, 1981
  • Les apophtegmes des Pères - collection systematique, vol. 1; Introduction; Cerf; 1993