Listă de arhaisme în cărțile de cult: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (N)
m (N)
Linia 57: Linia 57:
 
*'''năimi, a (''vb.'')''' - a angaja, a tocmi pentru o muncă plătită [din slavonescul ''naimu'']
 
*'''năimi, a (''vb.'')''' - a angaja, a tocmi pentru o muncă plătită [din slavonescul ''naimu'']
  
*'''năstrapă''' - vas de băut cu toartă (cană, cupă, potir, ulcior). [din bg. ''năstrap''; ngr. μαστραπᾶς] Exemplu: "Bucură-te, ''năstrapă'' de aur" ([[Paraclis|Paraclisul Maicii Domnului]]. Nota bene: În Antichitate și în perioada medievală, cu excepția vaselor de sticlă, vasele de băut (de exemplu cele mai plate de tip [[w:Kylix (drinking cup)|kylix]] sau cele mai adânci de tip [w:Kantharos|kantharos]]) aveau de obicei toarte. Termenul grecesc ''μαστραπᾶς'' (''mastrapas'') pare să desemneze mai degrabă un ulcior.
+
*'''năstrapă''' - vas de băut cu toartă (cană, cupă, potir, ulcior). [din bg. ''năstrap''; ngr. μαστραπᾶς] Exemplu: "Bucură-te, ''năstrapă'' de aur" ([[Paraclis|Paraclisul Maicii Domnului]]). Nota bene: În Antichitate și în perioada medievală, cu excepția vaselor de sticlă, vasele de băut (de exemplu cele mai plate de tip [[w:Kylix (drinking cup)|kylix]] sau cele mai adânci de tip [[w:Kantharos|kantharos]]) aveau de obicei toarte. Termenul grecesc ''μαστραπᾶς'' (''mastrapas'') pare să desemneze mai degrabă un ulcior.
  
 
*'''nemernic''' - străin, venetic, pribeag, pripăşit; exemplu: "Nemernic sunt eu pe pământ." [din slavonescul ''namĕrĩnŭ'' - "care vine"]
 
*'''nemernic''' - străin, venetic, pribeag, pripăşit; exemplu: "Nemernic sunt eu pe pământ." [din slavonescul ''namĕrĩnŭ'' - "care vine"]

Versiunea de la data 30 mai 2014 16:54

Această listă alfabetică cuprinde cuvinte, termeni, noţiuni sau expresii din limba (bisericească) română veche, considerate arhaisme, cuvinte învechite în uzul actual al limbii, având uneori utilizări foarte specifice/precise în limba/terminologia liturgică, în imnografie, sau în limba/terminologia bisericească în general. Aceşti termeni pot fi ocazional întâlniţi în diferite cărţi de cult sau de rugăciuni ortodoxe.

Sus  -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  Î  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Ș  T  Ț  U  V  W  X  Y  Z


B

 • bold - ac, vârf ascuţit (de lance, de exemplu) ; provine din: sl. bodli "spin" ; bg. bodilo "ac, vîrf ascuţit" (exemplu: "Boldul morţii s-a tâmpit văzându-Te pe Tine, Mântuitorule" - în cântările punerii în mormânt a Domnului Iisus Hristos - Prohodul Domnului)

C

 • chinovie - mănăstire (cu viaţă de obşte, de obicei); exemple: "Chinovia Cernicăi" (nume loc); "chinovia Avei Serida, aproape de Gaza" (nume stareţ)
 • a (se) clăti - a (se) clătina (din sl. klatiti "a scutura") : "Pentru că a întărit lumea, care nu se va clăti." (Psalmi 92, 2)
 • cocon - copil sau tânăr de neam bun (de exemplu, pentru cei trei tineri din cuptorul de foc - cf. 17 decembrie)

D

 • dreptar: îndrumător, linie de conduită sau model de urmat. Termenul este folosit (de puţine ori) în Noul Testament. În Epistola către Romani (2, 20) Apostolul Pavel spune că "Legea este dreptarul cunoştinţei şi al adevărului", iar în II Timotei 1, 13: "Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, cu credinţa şi iubirea care e în Hristos". Se vorbeşte şi de "dreptarul credinţei" (Epistola către Galateni 6, 16), care este Crezul (kerigma) apostolic. Cei ce trăiesc "viaţa în Hristos" sunt "făptură nouă", iar "câţi vor urma dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor". Şi iarăşi, de "dreptarul învăţăturii, căreia aţi fost încredinţaţi" (Romani 6, 17), dreptar al învăţăturii, adică modelul de urmat dreapta învăţătură.

F

G

 • gonaciu - prigonitor, asupritor, cel care persecută

H

 • hvalite - (sl.) laude (în imnografia slujbelor ortodoxe)

Î

 • învârtoşat - împietrit, încăpăţânat, încrezător în puterea sa proprie (derivă din "vârtos" - a se vedea la litera "V", "vârtute"); exemple: "s-a învârtoşat inima lui Faraon" (Ieşire, 7); "s-a învârtoşat inima poporului acestuia" (Luca 8)

L

 • lin (pl. linuri) - teasc pentru stors [strugurii, de obicei]

M

 • mâneca, a (vb.) - a pleca de cu bună dimineaţă spre o ţintă anume, (fig.) a se grăbi spre, (fig.) a alerga spre o ţintă anume; exemplu: "Să mânecăm cu mânecare adâncă" – se cântă la Paşti
 • mânecare - dimineaţă, dis-de-dimineaţă, în zorii zilei, cu noaptea în cap, când mijeşte ziua
 • mişel - lipsit, de condiţie modestă, sărac, nevoiaş [din latinescul misellus]
 • Moisei - precum numele localităţii "Moisei" din Maramureş, este numele proorocului Moise în slavoneşte
 • mozavirie - calomniere, ponegrire, bârfă, bârfeală, bârfire ; exemplu: "Nu mă da pe mine mozaviriei şarpelui"
 • muncă (pl. munci) - chin [chinuri muceniceşti, de obicei; sau, uneori, ascetice, în sensul de osteneală: "s-a supus pe sine la munci" etc.]; derivat, „muncitorul” sau „muncitorii” sunt „chinuitorul” sau „chinuitorii”

N

 • năimi, a (vb.) - a angaja, a tocmi pentru o muncă plătită [din slavonescul naimu]
 • năstrapă - vas de băut cu toartă (cană, cupă, potir, ulcior). [din bg. năstrap; ngr. μαστραπᾶς] Exemplu: "Bucură-te, năstrapă de aur" (Paraclisul Maicii Domnului). Nota bene: În Antichitate și în perioada medievală, cu excepția vaselor de sticlă, vasele de băut (de exemplu cele mai plate de tip kylix sau cele mai adânci de tip kantharos) aveau de obicei toarte. Termenul grecesc μαστραπᾶς (mastrapas) pare să desemneze mai degrabă un ulcior.
 • nemernic - străin, venetic, pribeag, pripăşit; exemplu: "Nemernic sunt eu pe pământ." [din slavonescul namĕrĩnŭ - "care vine"]

O

 • obraz - chip, faţă, dar uneori chiar "persoană" (din sl. obrazŭ)
 • ostrov - insulă (sau, mai rar, peninsulă, cum ar fi Muntele Athos) [din slavonescul ostrovŭ]

P

 • panihidă - slujba parastasului sau cartea de slujbă ce cuprinde slujba înmormântării şi alte slujbe de pomenire a morţilor. v. Panihidă
 • patrafir - veşmânt purtat de preoţi la toate slujbele bisericeşti. V. Epitrahil.
 • peasnă - din slavonescul pesna, "cântare" sau "odă" - un fel de cântare bisericească formată din şase-nouă tropare, având ca model de intonare primul tropar din şir, irmosul.
 • podoabă - asemănare ("aspect corespunzător", "înfăţişare cum se cuvine"). Slavonescul podobije este traducerea termenului grecesc ομοιωσις (şi a latinescului similitudo, Imago Dei), folosit în Cartea Facerii în expresia care spune că omul a fost creat după "chipul şi asemănarea" lui Dumnezeu.
 • podobie - cântare liturgică specifică imnografiei ortodoxe - v. Podobie
 • predanie - tradiţie, datină.
 • praznic - sărbătoare bisericească. V. praznic.
 • privelişte - arenă (arena de circ unde au murit mucenicii, de exemplu)
 • prochimen - vers liturgic sau pasaj scriptural cântat sau citit înainte de citirea Apostolului. Poate servi ca introducere la tema citirii din zilele de sărbătoare. V. prochimen.
 • prost (sl. prostŭ) - simplu; nevinovat; curat; blând; fără de răutate; fără ştiinţă de carte (în funcţie de context ; de exemplu: avva Pavel cel Prost - i.e. "cel Simplu", ucenicul Sf. Antonie cel Mare, v. Patericul egiptean; "Fiţi înţelepţi ca şerpii şi proşti ca porumbii" - Matei 10, 16, în Noul Testament de la 1818)

R

 • rost - gură; exemplu: "cu rostul tău de aur grăind..." (despre sfântul Ioan Gură de Aur)
 • rărunchi - rinichi (lit.), dar în limbajul Bibliei e folosit în sens figurativ: "a-şi încinge rărunchii" (a fi pregătit şi hotărât pentru ceva), "a striga din rărunchi" (a striga din toată fiinţa) - "rărunchii" în antropologia veche fiind consideraţi ca sediu interior al vitalităţii şi sensibilităţii.

S

 • sărman - orfan, de unde: sărac, amărât. Forme variabile învechite/arhaice: săriman, sîrman, suruman, Mold. sîr(u)man, siriman, suriman, Trans. sără(i)man. Sl. siromachŭ ‹ gr. χειρομάχος (Cihac, II, 326; Giurescu, R. Istorică, XIII, 23-43), cf. bg., sb., cr. siromah, cu schimb de suf. -man. - Der. sărmănesc, adj. (înv., de sărman); sărmănie, s.f. (înv., sărăcie). - Cf. siromah.) - cf. DER
 • slavoslovie - laudă lui Dumnezeu, doxologie [din slavonescul slavoslovije]
 • soartă - "moştenire", "stare" (dar şi "sfârşit") : "Şi ne dă nouă parte şi soartă cu toţi cei ce se tem de Tine întru adevăr şi păzesc poruncile Tale" (rugăciune la Utrenie). [din latinescul sors, -tis]
 • sobor - sinod, dar şi "soborul mănăstirii" (adunarea vieţuitorilor dintr-o mănăstire), sau (mai vechi) orice fel de adunare. [din slavonescul sŭborŭ]
 • svetlina - literal în slavonă (rusă, bulgară etc.) înseamnă "lumină", în imnografia ortodoxă este o stihiră particulară, care se numeşte şi luminândă

T

 • tâmpi, a se (vb.) - a se toci, a se ştirbi (exemplu: "Boldul morţii s-a tâmpit văzându-Te pe Tine, Mântuitorule" - în cântările punerii în mormânt a Domnului Iisus Hristos)

Ţ

V

 • vârtute - tărie, putere (scris uneori din greşeală "virtute": "Domnul este vârtutea mea", iar nu "Domnul este virtutea mea"); "vârtute" sau "vârtos" (tare, puternic) sunt vechi termeni de origină latină în limba română, proveniţi din latinescul virtus = putere (care şi el la rândul lui derivă din latinescul vir-i = bărbat, ca în neologismul "viril")
 • vetreală - velă, pânza corabiei, sau chiar corabia însăşi
 • viers - glas, glăsuire, voce, timbru al vocii, melodie, cântec [Variabil popular: ghiers - din latinescul versus]
 • voievod - "mai-mare", conducător, în forma generală; uneori traduceri mai specifice pot să apară


Sus  -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  Î  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Ș  T  Ț  U  V  W  X  Y  Z