Listă a patriarhilor Constantinopolului

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Ceea ce urmează este o listă a întâistătătorilor Bisericii Constantinopolului.

Episcopi ai Bizanțului (până la 325)
  1. Sf. Apostol Andrei (întemeietor)
  2. Stahie (38-54)
  3. Onisim (54-68)
  4. Policarp I (69-89)
  5. Plutarh (89-105)
  6. Sedechie (105-114)
  7. Diogene (114-129)
  8. Elefterie (129-136)
  9. Felix (136-141)
  10. Policarp al II-lea (141-144)
  11. Atenodor (144-148)
  12. Euzois (148-154)
  13. Lavrentie (154-166)
  14. Alipie (166-169)
  15. Pertinax (169-187)
  16. Olimpian (187-198)
  17. Marcu I (198-211)
  18. Filadelfie (211-217)
  19. Chiriac I (217-230)
  20. Castin (230-237)
  21. Evghenie I (237-242)
  22. Tit (242-272)
  23. Dometie (272-284)
  24. Rufin I (284-293)
  25. Prob (293-306)
  26. Mitrofan (306-314)

Episcopi și Arhiepiscopi ai Constantinopolului (325/331-381 inclusiv)

  1. Alexandru (314-337)
  2. Pavel I (337-339)
  3. Eusebiu de Nicomidia (339-341)
    Pavel I (341-342)
  4. Macedonie I (342-346)
    Pavel I (346-351)
    Macedonie I (351-360)
  5. Eudoxie al Antiohiei (360-370)
  6. Demofil (370-379)
  7. Evagrie (370 sau 379)
  8. Maxim I (380)
  9. Grigorie I de Nazianz, Teologul (379-381)

Patriarhi ai Constantinopolului (de la 381)

  1. Nectarie (381-397)
  2. Ioan Gură de Aur (398-404)
  3. Arsachie din Tars (404-405)
  4. Atticus (406-425)
  5. Sisinie I (426-427)
  6. Nestorie (428-431)
  7. Maximian (431-434)
  8. Proclu (434-446)
  9. Flavian Mărturisitorul (446-449)
  10. Anatolie (449-458)
  11. Ghenadie I (458-471)
  12. Acachie (471-488)
  13. Fravita (488-489)
  14. Eufimie (489-495)
  15. Macedonie al II-lea (495-511)
  16. Timotei I (511-518)
  17. Ioan al II-lea din Capadocia (518-520)
  18. Epifanie (520-535)
  19. Antim I (535-536)
  20. Mina (536-552)
  21. Eutihie (552-565)
  22. Ioan al III-lea Scolasticul (565-577)
    Eutihie (577-582)
  23. Ioan al IV-lea Postitorul (582-595)
  24. Chiriac (596-606)
  25. Toma I (607-610)
  26. Serghie I (610-638)
  27. Pir I (638-641)
  28. Pavel al II-lea (641-653)
  29. Petru (654-666)
  30. Toma al II-lea (667-669)
  31. Ioan al V-lea (669-675)
  32. Constantin I (675-677)
  33. Teodor I (677-679)
  34. Gheorghe I (679-686)
  35. Pavel al III-lea (687-693)
  36. Calinic I (693-705)
  37. Chir (705-711)
  38. Ioan al VI-lea (712-715)
  39. Gherman I (715-730)
  40. Anastasie (730-754)
  41. Constantin al II-lea (754-766)
  42. Nichita (766-780)
  43. Pavel al IV-lea (780-784)
  44. Tarasie (784-806)
  45. Nichifor I (806-815)
  46. Teodot I Cassiteras (815-821)
  47. Antonie I (821-836)
  48. Ioan al VII-lea Grămăticul (836-843)
  49. Metodie I (843-847)
  50. Ignatie I (847 – 25 decembrie, 858)
  51. Fotie I cel Mare (25 decembrie, 858 – 867)
    Ignatie I (867 – 23 octombrie, 877)
    Fotie I (877-886)
  52. Ștefan I (886-893)
  53. Antonie al II-lea Kauleas (893-901)
  54. Nicolae I Misticul (901-907, 912-925)
  55. Eftimie I Synghellos (907-912)
  56. Ștefan al II-lea de Amasia (925-928)
  57. Trifon (928-931)
  58. Teofilact (933-956)
  59. Polieuct (956-970)
  60. Vasile I Skamandrenos (970-974)
  61. Antonie al III-lea Studitul (974-980)
  62. Nicolae al II-lea Hrisoverghi (984-996)
  63. Sisinie al II-lea (996-998)
  64. Serghie al II-lea (999-1019)
  65. Eustatie (1019-1025)
  66. Alexie I Studitul (1025-1043)
  67. Mihail I Cerularie (1043-1058)
  68. Constantin al III-lea Lihudas (1059-1063)
  69. Ioan al VIII-lea Xifilinos (1064-1075)
  70. Cosma I (1075-1081)
  71. Eustatie Garidas (1081-1084)
  72. Nicolae al III-lea Grămăticul (1084-1111)
  73. Ioan al IX-lea Agapet (1111-1134)
  74. Leo Styppes (1134-1143)
  75. Mihail al II-lea Curcuas (1143-1146)
  76. Cosma al II-lea Aticul (1146-1147)
  77. Nicolae al IV-lea Muzalon (1147-1151)
  78. Teodot al II-lea (1151-1153)
  79. Neofit I (1153)
  80. Constantin al IV-lea Hliarenos (1154-1156)
  81. Luca Hrisoverghi (1156-1169)
  82. Mihail al III-lea de Anhialos (1170-1177)
  83. Hariton (1177-1178)
  84. Teodosie I Voradiotes (1179-1183)
  85. Vasile al II-lea Carnateros (1183-1186)
  86. Nichita II Muntanes (1186-1189)
  87. Leon Theotokites (1189-1190)
  88. Dositei (1190-1191)
  89. Gheorghe al II-lea Xifilinoos (1191-1198)
  90. Ioan X Camaterus (1198-1206)
  91. Mihail al IV-lea Aftorianos (1207-1213)
  92. Teodor al II-lea Irenikos (1213-1215)
  93. Maxim al II-lea (1215)
  94. Manuel I Haritopulos (1215-1222)
  95. Gherman al II-lea (1222-1240)
  96. Metodie al II-lea (1240)
    Scaun vacant (1240-1244)
  97. Manuel II (1244-1255)
  98. Arsenie Aftorianos (1255-1259)
  99. Nichifor al II-lea (1260-1261)
    Arsenie Aftorianos (1261-1267)
  100. Gherman al III-lea (1267)
  101. Iosif I Galesiotis (1267-1275)
  102. Ioan al XI-lea Bekkos (1275-1282)
  103. Grigorie al II-lea Cipriotul (1283-1289)
  104. Atanasie I (1289-1293)
  105. Ioan al XII-lea (1294-1303)
    Atanasie I (1303-1309)
  106. Nifon I (1310-1314)
  107. Ioan al XIII-lea Glykys (1315-1320)
  108. Gherasim I (1320-1321)
  109. Isaia (1323-1334)
  110. Ioan al XIV-lea Kalekas (1334-1347)
  111. Isidor I (1347-1350)
  112. Calist I (1350-1354)
  113. Filotei Kokkinos (1354-1355)
    Calist I (1355-1363)
    Filotei Kokkinos (1364-1376)
  114. Macarie (1376-1379)
  115. Nil Kerameus (1379-1388)
  116. Antonie al IV-lea (1389-1390)
    Macarie (1390-1391)
    Antonie al IV-lea (1391-1397)
  117. Calist al II-lea Xantopol (1397)
  118. Matei I (1397-1410)
  119. Eftimie II (1410-1416)
  120. Iosif al II-lea (1416-1439)
  121. Mitrofan al II-lea (1440-1443)
  122. Grigorie al III-lea Mammas (1443-1450)
  123. Atanasie al II-lea (1450-1453)
  124. Ghenadie II Scholarius (1453-1456)
  125. Isidor al II-lea Xantopol (1456-1457)
    Ghenadie al II-lea Scholarius (1458)
    Scaun vacant (1458-1462)
    Ghenadie al II-lea Scholarius (1462-1463)
  126. Sofronie I Syropol (1463-1464)
  127. Ioasaf I (1464)
    Ghenadie al II-lea Scholarius (1464)
    Ioasaf I (1464-1466)
  128. Marcu al II-lea Xylokaraves (1466)
  129. Simion I de Trapezunt (1466)
  130. Dionisie I (1466-1471)
    Simion I de Trapezunt (1471-1474)
  131. Rafail I (1475-1476)
  132. Maxim al III-lea Manase (1476-1481)
    Simion I de Trapezunt (1481-1486)
  133. Nifon al II-lea (1486-1488)
    Dionisie I (1489-1491)
  134. Maxim al IV-lea (1491-1497)
    Nifon al II-lea (1497-1498)
  135. Ioachim I (1498-1502)
    Nifon al II-lea (1502)
  136. Pahomie I (1503-1504)
    Ioachim I (1504)
    Pahomie I (1504-1513)
  137. Teolept I (1513-1522)
  138. Ieremia I (1522-1545)
  139. Ioanichie I (1546)
  140. Dionisie II (1546-1555)
  141. Ioasaf II (1555-1565)
  142. Mitrofan III (1565-1572)
  143. Ieremia II Tranos (1572-1579)
    Mitrofan III (1579-1580)
    Ieremia II Tranos (1580-1584)
  144. Pahomie II (1584-1585)
  145. Teolept II (1585-1586)
    Ieremia II Tranos (1587-1595)
  146. Matei II (1596)
  147. Gavriil I (1596)
  148. Teofan I Karykes (1597)
  149. Meletie I Pigas (1597-1598)
    Matei II (1598-1602)
  150. Neofit II (1602-1603)
    Matei II (1603)
  151. Rafail II (1603-1607)
    Neofit II (1607-1612)
  152. Chiril I Lucaris (1612)
  153. Timotei (II) (1612-1620)
    Chiril I Lucaris (1620-1623)
  154. Grigorie IV de Amasia (1623)
  155. Antim II (1623)
    Chiril I Lucaris (1623-1633)
  156. Chiril II Kontares (1633)
    Chiril I Lucaris (1633-1634)
  157. Atanasie III Patelarie (1634)
    Chiril I Lucaris (1634-1635)
    Cyril II Kontares (1635-1636)
  158. Neofit III de Niceea (1636-1637)
    Chiril I Lucaris (1637-1638)
    Chiril II Kontares (1638-1639)
  159. Partenie I (1639-1644)
  160. Partenie II (1644-1646)
  161. Ioanichie II (1646-1648)
    Partenie II (1648-1651)
    Ioanichie II (1651-1652)
  162. Chiril III (1652-1654)
  163. Paisie I (1654-1655)
    Ioanichie II (1655-1656)
  164. Partenie III (1656-1657)
  165. Gavriil II (1657)
  166. Partenie IV (1657-1662)
  167. Teofan II (1659)
    Tron vacant (1659-1662)
  168. Dionisie III (1662-1665)
    Partenie IV (1665-1667)
  169. Clement (1667)
  170. Metodie III (1668-1671)
    Partenie IV (1671)
  171. Dionisie IV Muselimes (musulmanul) (1671-1673)
  172. Gherasim II (1673-1674)
    Partenie IV (1675-1676)
    Dionisie IV Muselimes (1676-1679)
  173. Atanasie IV (1679)
  174. Iacov (1679-1682)
    Dionisie IV Muselimes (1682-1684)
    Partenie IV (1684)
    Iacov (1685-1686)
    Dionisie IV Muselimes (1686)
    Iacov (1687-1688)
  175. Calinic II (1688)
  176. Neofit IV (1688)
    Calinic II (1689-1693)
    Dionisie IV Muselimes (1693-1694)
    Calinic II (1694-1702)
  177. Gavriil III (1702-1707)
  178. Neofit V (1707)
  179. Ciprian I (1707-1709)
  180. Atanasie V (1709-1711)
  181. Chiril IV (1711-1713)
    Ciprian I (1713-1714)
  182. Cosma III (1714-1716)
  183. Ieremia III (1716-1726)
  184. Paisie II (1726-1732)
    Ieremia III (1732-1733)
  185. Serafim I (1733-1734)
  186. Neofit VI (1734-1740)
    Paisie II (1740-1743)
    Neofit VI (1743-1744)
    Paisie II (1744-1748)
  187. Chiril V (1748-1757)
  188. Calinic III (1757)
  189. Serafim II (1757-1761)
  190. Ioanichie III (1761-1763)
  191. Samuil I Hatseres (1763-1768)
  192. Meletie II (1769)
  193. Teodosie II (1769-1773)
    Samuil I Hatseres (1773-1774)
  194. Sofronie II (1774-1780)
  195. Gafriil IV (1780-1785)
  196. Procopie I (1785-1789)
  197. Neofit VII (1789-1794)
  198. Gherasim III (1794-1797)
  199. Grigorie V (1797-1798)
    Neofit VII (1798-1801)
  200. Calinic IV (1801-1806)
    Grigorie V (1806-1808)
    Calinic IV (1808-1809)
  201. Ieremia IV (1809-1813)
  202. Chiril VI (1813-1818)
    Grigorie V (1818-1821)
  203. Evghenie II (1821-1822)
  204. Antim III (1822-1824)
  205. Hrisantie I (1824-1826)
  206. Agatanghel I (1826-1830)
  207. Constanțiu I (1830-1834)
  208. Constanțiu II (1834-1835)
  209. Grigorie VI (1835-1840)
  210. Antim IV (1840-1841)
  211. Antim V (1841-1842)
  212. Gherman IV (1842-1845)
  213. Meletie III (1845)
  214. Antim VI (1845-1848)
    Antim IV (1848-1852)
    Gherman IV (1852-1853)
    Antim VI (1853-1855)
  215. Chiril VII (1855-1860)
  216. Ioachim II (1860-1863)
  217. Sofronie III (1863-1866)
    Grigorie VI (1867-1871)
    Antim VI (1871-1873)
    Ioachim II (1873-1878)
  218. Ioachim III (1878-1884)
  219. Ioachim IV (1884-1887)
  220. Dionisie V (1887-1891)
  221. Neofit VIII (1891-1894)
  222. Antim VII (1895-1897)
  223. Constantin V (1897-1901)
    Ioachim III (1901-1912)
  224. Gherman V (1913-1918)
    Tron vacant(1918-1921)
  225. Meletie IV Metaxakis (1921-1923)
  226. Gregorie VII (1923-1924)
  227. Constantin VI (1924-1925)
  228. Vasile III (1925-1929)
  229. Fotie II (1929-1935)
  230. Veniamin I (1936-1946)
  231. Maxim V (1946-1948)
  232. Atenagora I (1948-1972)
  233. Dimitrie I (1972-1991)
  234. Bartolomeu (Vartolomeu) I (1991-astăzi)


Notă O traducere uniformă a numelor care apar la www.patriarchate.org (en-gr) trebuie avută în vedere în românește:

  • Germanus = Germanius = Gherman
  • Stephanus = Stephen = Ștefan
  • Timotheus = Timothy = Timotei

etc.

A se vedea și

Legături externe