Laurențiu (Streza) al Ardealului

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 16 februarie 2008 12:09, autor: Maraamu (Discuție | contribuții) (Episcop al Caransebeșului)
Salt la: navigare, căutare

IPS Laurențiu ( n. 12 octombrie 1947 Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov ). Este actualul Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului.

Primii ani

Intre anii 1954 si 1961 urmeaza cursurile Şcoalii generale din localitatea natală. La vârsta de 13 ani rămâne orfan de tată.

Intre 1961 și 1965 urmează cursurile Liceului teoretic "Radu. Negru" din oraşul Făgăraş;

Studii

In 1965 intră Institutului Teologic Universitar din Sibiu, iar în 1969 obţine diploma de licenţiat în Teologie cu teza: ”Mai - Marele Păstorilor, Hristos, modelul păstorilor bisericeşti în lumina Evangheliilor canonice”.

Intre 1970-1973 urmeaza Cursuri de doctorat în Teologie la Institutul Teologic Universitar Bucureşti , la Secţia Practică , Specialitatea principală: Liturgică Pastorală şi Artă creştină, în 1975 susţine examenul de admisibilitate , pe care-l promovează cu media 9,50.

Intre 1982-1983 urmează cursuri la Institutul Ecumenic de la Bossey - Elveţia și se specializeză în domeniul liturgic. la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Fribourg - Elveţia

În 1985 devine doctor în Teologie, la Institutul Teologic Universitar Bucureşti - Specialitatea: Liturgică Pastorală şi Artă creştină, cu teza: "Botezul în diferite rituri liturgice creştine" , sub îndrumarea marelui liturgist, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte .

Perioada Ecleziastică

În 1969 se căsătoreşte cu Eugenia Stanciu şi are cinci copii .

În decembrie 1969 e hirotonit preot, pe seama parohiei Lisa, protopopiatul Făgăraş, desfăşurând timp de 6 ani (1970-1976) o activitate pastorală susţinută.

Între 1976 și 1981 devine spiritual-asistent la Institutului Teologic Universitar din Sibiu și asistent universitar la Secţia Practică între 1976-1986. Între 1977 și 1979 suplineşte lectoratul de Limba greacă şi lectoratul de Limba franceză (1983-1986) . În 1986 uplineşte disciplina de Liturgică şi Pastorală , cu seminariile de practică liturgică.

Din 1987 devine profesor universitar, titular la disciplinele: Liturgică, Pastorală şi Artă creştină , precum şi Îndrumător de doctorat , acreditat de C.N.E.A, finalizând până în prezent, 10 doctori în Teologie Liturgică, iar 18 doctoranzi fiind în stadiul de finalizare a tezei.

În perioada ianuarie – aprilie 1990 , devine consilier economic al IPS Antonie al Ardealului.

În 1992 este ales Secretar ştiinţific al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”din Sibiu funcție care o deține până în 1996)

In 1992 soţia trece în lumea drepţilor.

În 1992 este ales membru al Asociaţiei Internaţionale "Societas Liturgica", cu sediul la Toronto (Canada) şi Trier (Germania).

La 20 iulie 1996 este tuns în monahism, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, de către IPS Mitropolit Antonie, primind numele de Laurenţiu .

Episcop al Caransebeșului

La 4 iulie 1996 ales, prin hotărârea Sfântului Sinod, episcop al Caransebeşului , iar la 11 august 1996 este hirotonit arhiereu şi instalat episcop la Caransebeş de către IPS Mitropolit Nicolae al Banatului. El îi succede Episcopului Emilian Birdaş decedat la 5 aprilie 1996.

Într 1997 și 2001 , din încredinţarea Sf. Sinod, poartă de grijă credincioşilor români, vizitând şi slujind în toate parohiile din Banatul Sârbasc și contribuie la alcătuirea Statutului de funcţionare şi la alegerea organelor de conducere ale noii Episcopii a Vârşeţului.

În prezent face parte din Comisia de dialog între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Sârbă.

Este preşedintele Comisiei sinodale de canonizarea a sfinţilor români, reuşind până în prezent finalizarea lucrărilor de canonizare a mai multor sfinţi: Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, Sfântul Teodosie al II – lea, Sfântul Onufrie de la Vorona, Sântul Ierarh Dosoftei, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cenica, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul etc., cu slujbele lor şi cele ale altor sfinţi canonizaţi mai înainte.

De asemenea este numit preşedintele Subcomisiei liturgice pentru diortosirea cărţilor de cult , în cadrul Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod, condusă de I.P.S. Daniel al Moldovei şi Bucovinei

Mitropolit al Ardealului

La 3 noiembrie 2005 este ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Mitropolit al Ardealului iar la 13 noiembrie 2005, este înscăunat, în catedrala arhiepiscopală din Sibiu, de către Prea Fericirea Sa, Patriarhul Teoctist, împreună cu un numeros sobor de arhierei.

Sursa

Prelucrare de pe site-ul Mitropoliei Ardealului